E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 3439
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2009
  Lisans

  FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU/FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ/FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI/

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ulusal ATIŞ İNAN, YERLİKAYA GÖKHAN 2. Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi 08.11.2020 https://2dc40e33-085f-40e0-8172-9a1f898c1942.filesusr.com/ugd/614b1f_9bf50557a8af4351a9190f6697497ba4.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 hastalıklar bilgisi Önlisans
2019-2020 halk sağlığı Önlisans
2019-2020 iş sağlığı ve güvenliği Önlisans
2019-2020 masaj teknikleri Önlisans
2019-2020 çocuk hastalarda rehabilitasyon Önlisans
2019-2020 klinik uygulama Önlisans
2019-2020 kinezyoloji Önlisans
2019-2020 fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri Önlisans
2019-2020 iş sağlığı ve güvenliği Önlisans
2019-2020 beslenme ilkeleri Önlisans
2019-2020 fizyoloji Önlisans
2019-2020 temel anatomi Önlisans
2019-2020 fizyoterapide klinik kavramlar Önlisans
2019-2020 ortopedik rehabilitasyon Önlisans
2019-2020 nörolojik rehabilitasyon Önlisans
2019-2020 hidroterapi ve balneoterapi Önlisans
2018-2019 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ - I Önlisans
2018-2019 KİNEZYOLOJİ Önlisans
2018-2019 sağlık eğitimi Önlisans
2018-2019 halk sağlığı Önlisans
2018-2019 ilk yardım Önlisans
2018-2019 iş sağlığı ve güvenliği Önlisans
2018-2019 fizyoterapide ölçme ve değerlendirme Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: