E-posta Telefon
04762230010 | 4649
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  EGE ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2015
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)/

  Tez Adı: Canış, Bayış Destanı (M. Musulmankulov, C. Canayev, K. Akiyev, S. Dıykanbaev varyantları) inceleme-metin
 • Y

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2011
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Koçarlı halk kültürü
 • L

  GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 TÜRK HALK DÜŞÜNCESİNDE BEKARET SEMBOLÜ OLARAK BAL Uluslararası ABALI İSMAİL MILLI FOLKLOR 131 https://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=131&Sayfa=64
2019 ÖLÜME GÜLMEK: CUMHURİYET DÖNEMİ LATİN HARFLİ TÜRK MEZAR TAŞI YAZILARINDA MİZAH Ulusal ABALI İSMAİL Uluslararası Halkbilim Araştırmaları Dergisi 2 3
2016 MİZAH TEORİLERİ BAĞLAMINDA YÖRÜK FIKRALARI Ulusal ABALI İSMAİL motif akademi 9 17 https://dergipark.org.tr/tr/pub/mahder/issue/28383
2018 BOZCİGİT HİKAYESİNDE OLAĞANÜSTÜLÜK MOTİFLERİ Ulusal ABALI İSMAİL Folklor Akademi Dergisi 1
2016 ANADOLU SAHASI VE KIRGIZ FOLKLORUNDA YALANLAMALAR VE İŞLEVLERİ Ulusal ABALI İSMAİL litera turca 2 1
2015 KEMAL SUNAL FİLMLERİNİN FOLKLORİK İŞLEVLERİ Ulusal ABALI İSMAİL Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 38 https://dergipark.org.tr/tr/pub/sutad/issue/17838/187036
2014 MESLEK FOLKLORU BAĞLAMINDA ZEYTİNCİLİK (GÖZKAYA KÖYÜ/AYDIN ÖRNEĞİ) Ulusal ABALI İSMAİL ulakbilge 2 3
2020 IĞDIR MANİLERİNİN İŞLEVLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ulusal ABALI İSMAİL Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24
2018 AYDIN İLİ GÖZKAYA KÖYÜNDE GELENEKSEL HALK HUKUKUNA DAİR ÖRF VE ADETLER Ulusal ABALI İSMAİL Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 2
2013 YAPISAL FOLKLOR KURAMI BAĞLAMINDA BİR MASAL İNCELEMESİ ÖRNEĞİ Ulusal ABALI İSMAİL Idil Journal of Art and Language 2 10 http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1379787474.pdf
2021 FOLKLORUN EL DEĞMEMİŞ BÖLGESİ: HALK TÜRKÜLERİNDE YÜCELTİLMİŞ BAKİRELİK ALGISI Uluslararası ABALI İSMAİL Folklor Edebiyat 27 2 http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1347
2017 HALK HİKÂYESİNDEN TELEVİZYON DİZİLERİNE TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE YARDIMCI TİPİ Ulusal ABALI İSMAİL Journal of International Social Research 10 52 http://sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi52_pdf/1dil_edebiyat/abali_ismail.pdf
2016 GÜNÜMÜZDEKİ BAZI SOSYAL GRUPLARDA ERGİNLENME ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Ulusal ABALI İSMAİL Ulakbilge Dergisi 4 7 http://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1458992296.pdf
2021 TASAVVUFU NESNEDEN ÖĞRENMEK: YUNUS EMRE'NİN ŞİİRLERİNDE EŞYALAR Ulusal ABALI İSMAİL Gelecek Vizyonlar Dergisi http://www.futurevisionsjournal.com/Makaleler/1625671390_3_Tasavvufu%20Nesneden%20%c3%96%c4%9frenmek%20Yunus%20Emre%e2%80%99nin%20%c5%9eiirlerinde%20E%c5%9fyalar.pdf
2013 TOTEM YAPMAK TABİRİ ÜZERİNE Ulusal ABALI İSMAİL idil 2 6 https://www.idildergisi.com/arsiv.php?dergi=20
2019 YÖRÜK FIKRALARINDA ESKİ TÜRK İNANIŞ VE GELENEKLERİNİN İZLERİ Ulusal ABALI İSMAİL Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute 34 http://dergipark.gov.tr/doi/10.30794/pausbed.416914
2018 TÜRK KÜLTÜRÜNÜN GENETİK KODLARI VE CANIŞ-BAYIŞ DESTANI Ulusal ABALI İSMAİL Asos Journal 81 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=14337
2016 CANIŞ VE BAYIŞ’IN SONSUZ YOLCULUĞU Uluslararası ABALI İSMAİL Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 1
2018 SANAL KÜLTÜR ORTAMINDA YENİDEN YARATILAN GELENEKSEL TÜRK ANLATI KAHRAMANLARI Ulusal ABALI İSMAİL TEKE Dergisi 7 4
2017 ERCİŞ’TE BİCEK GELENEĞİ VE BİCEK MANİLERİ Ulusal ABALI İSMAİL Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 2 2
2017 İŞLEVLERİ BAĞLAMINDA MUTFAK EŞYALARI Ulusal ABALI İSMAİL Ulakbilge 5 10 https://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1490126278.pdf
2022 Mistik-Sembolik Bir Mekân: Türk Folklorunda Merdiven Ulusal ABALI İSMAİL Edebi Eleştiri Dergisi 6 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/eeder/issue/69045/1037894
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Beşerî Tanrılar: Mitik Anlatılarda Var Oluşun Temel Kaynağı Olarak Kıskançlık Uluslararası ABALI İSMAİL II. ULUSLARARASI MİTOLOJİ SEMPOZYUMU http://openaccess.ardahan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12427/1296/II.%20International%20Symposium%20on%20Mythology%20Book%20of%20Abstracts%3dII%20Uluslararas%c4%b1%20Mitoloji%20Sempozyumu%208-10%20June%202021%2c%20Ardahan%20%282%29.pdf?sequence=5&isAllowed=y
2021 HALK ANLATILARINDA EPİK YASALAR VE BEYREK BOYUNUN TRABZON EŞMETNİ BASI BÖYREK HİKÂYESİ Uluslararası ABALI İSMAİL ULUSLARARASI 21. YÜZYILDA TÜRK DÜNYASINDA DİL EDEBİYAT KÜLTÜR SEMPOZYUMU https://sayisalkitap.qulto.eu/pdf-reader.html?token=6f749da9-683c-496c-b49d-a9683cc96c51&lng=tr
2020 İNANÇTAN KANDIRMACAYA: ÇOCUKLARA SÖYLENEN KALIPLAŞMIŞ YALANLARIN MİTOLOJİK BOYUTU Uluslararası ABALI İSMAİL VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu https://cogeyb.org/wp-content/uploads/2020/10/VII.-Uluslararas%c4%b1-%c3%87ocuk-ve-Gen%c3%a7lik-Edebiyat%c4%b1-Sempozyumu.pdf
2019 KENT İMGELERİNİN DİJİTAL MEDYADA SUNUMU (AYDIN’IN ”SÜPER İNCİR”İ ÖRNEĞİNDE) Uluslararası ABALI İSMAİL Uluslararası Ege Disiplinlerarası İnovatif Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu
2019 HALK BAYTARLIĞI KAPSAMINDA AYDIN İLİ GÖZKAYA KÖYÜNDE GELENEKSEL HAYVAN SAĞALTIM YÖNTEMLERİ Uluslararası ABALI İSMAİL Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu
2018 KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE TABİAT VE SEVGİLİ Uluslararası ABALI İSMAİL Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Uluslararası Sempozyumu https://www.kagizmanlilar.com/sempozyum/sempozyum-bildirileri-kitabi/
2018 TÜRK HALK EDEBİYATINDA MAKARONİK TEKERLEMELER Uluslararası ABALI İSMAİL Iğdır I. Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi
2018 GÜNÜMÜZ MEZAR TAŞI YAZILARINDA MİZAH Uluslararası ABALI İSMAİL Iğdır I. Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi
2018 SOSYAL MEDYADA GÜNCELLENEN TÜRK KİMLİĞİ: ”BAŞKA ÜLKEDE YAŞAYAMAM” Uluslararası ABALI İSMAİL 1st International Conference On Cultural Informatics, CommunicationMedia Studies http://www.akademik.adu.edu.tr/fakulte/iletisim/webfolders/CICMS2018_Conference_Proceedings_EBook_WEB.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 KOÇARLI (AYDIN) HALK KÜLTÜRÜ Tümü
2017 BİR KIRGIZ MASALI: KÜLBAARAM İLE ASAN Tümü
2020 ÖLÜMÜ EVCİLLEŞTİRMEK: TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE ÖLÜM TEMELLİ MİZAH Tümü
2017 Türkiye’de Bir Kurmancan Datka Prof. Dr. Nerin Yayın Armağanı LEYLA İLE MECNUN DİZİSİNDE AKSAKAL MOTİFİNİN GÜNCELLENMESİ Bölüm(ler)
2017 Zeytin Kitabı AYDIN HALK KÜLTÜRÜNDE ZEYTİN Bölüm(ler)
2021 MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI-III TANRILAR KISKANMIŞ OLMALI: MİTİK ANLATILARDA VAR OLUŞUN TEMEL KAYNAĞI OLARAK KISKANÇLIK Bölüm(ler)
2021 ARAS HAVZASI ULEMASI VE TARİHİ ŞAHSİYETLERİ Aşık Murat Çobanoğlu'nun Şiirlerinde Hayvan İmgesi Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Türk Halk Edebiyatı-V Lisans
2020-2021 Türk Halk Edebiyatı-I Lisans
2020-2021 Türk Halk Edebiyatı-IV Lisans
2020-2021 Türk Halk Edebiyatı-II Lisans
2020-2021 Türk Halk Edebiyatına Giriş Lisans
2020-2021 Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar-II Yüksek Lisans
2020-2021 Gelenekler ve Halk İnanışları Yüksek Lisans
2020-2021 Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar-I Yüksek Lisans
2020-2021 Derleme Teknikleri Yüksek Lisans
2018-2019 Yabancılara Türkçe Öğretimi (TÖMER) Hazırlık
2017-2018 Yabancılara Türkçe Öğretimi (TÖMER) Hazırlık
2019-2020 TÜRK HALK EDEBİYATI I Lisans
2019-2020 TÜRK HALK EDEBİYATI III Lisans
2019-2020 TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ Yüksek Lisans
2019-2020 TÜRK DESTANLARI II Yüksek Lisans
2019-2020 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ Lisans
2019-2020 TÜRK MİTOLOJİSİ Yüksek Lisans
2019-2020 TÜRK DESTANLARI I Yüksek Lisans
2019-2020 TÜRK HALK EDEBİYATI II Lisans
2018-2019 TÜRK HALK EDEBİYATI I Lisans
2018-2019 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ Lisans
2021-2022 Türk Mizah Kültürü Yüksek Lisans
2021-2022 Tasavvuf Geleneği ve Tekke Şiiri-II Yüksek Lisans
2021-2022 Türk Halk Bilimi-II Lisans
2021-2022 Türk Halk Edebiyatı-V Lisans
2021-2022 Türk Halk Edebiyatı-I Lisans
2021-2022 Türk Halk Bilimi-I Lisans
2021-2022 Türk Halk Edebiyatı-IV Lisans
2021-2022 Türk Halk Edebiyatı-II Lisans
2021-2022 Türk Halk Edebiyatına Giriş Lisans
2021-2022 Tasavvuf Geleneği ve Tekke Şiiri-I Yüksek Lisans
2021-2022 Aşık Edebiyatı-I Yüksek Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ
TÜRK HALK EDEBİYATI I
TÜRK HALK EDEBİYATI II
TÜRK DESTANLARI I
TÜRK MİTOLOJİSİ
TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ
TÜRK DESTANLARI II
TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ
TÜRK HALK EDEBİYATI III
TÜRK HALK EDEBİYATI I
Derleme Teknikleri
Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar-I
Gelenekler ve Halk İnanışları
Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar-II
Türk Halk Edebiyatına Giriş
Türk Halk Edebiyatı-II
Türk Halk Edebiyatı-IV
Türk Halk Edebiyatı-I
Türk Halk Edebiyatı-V
Proje Adı Görev: Tür:
TÜRK MASAL KÜLLİYATI-I (Türkiye Sahası) Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2021 Bölüm Başkan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2017 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Bölüm Başkan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2017 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ