E-posta Telefon
- | 7537
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2017
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/DİNLER TARİHİ (DR)/

  Tez Adı: MUHAFAZAKÂR YAHUDİLİK
 • Y

  St. John Fisher College

  2000 - 2002
  Yüksek Lisans

  İnsana Hizmet Yönetimi

  Tez Adı: Women in Islam
 • L

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  1984 - 1987
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Yahudilikte İbadet Dili Olarak İbranice’nin Önemi Uluslararası Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 14 27
Yahudilikte Sözlü Geleneğin Bir Parçası OlarakAgada’nın Bir Değerlendirmesi Uluslararası Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22
Ahit Sandığı: Eski İsrail’xxin En Kutsal Ayinsel Eşyası Uluslararası Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 15 30
Amerikan Yahudiliği Tarihi Üzerine Bir Değerlendirme Ulusal Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi 9
Avrupa’da İmamların Statüsü Ulusal Diyanet İlmi Dergi 42 2
Zacharias Frankel ve Solomon Schechter’in Entelektüel Kişilikleri ve Muhafazakar Yahudiliğe Etkileri Uluslararası Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 5
Muhafazakâr Yahudiliğin Ortaya Çıkışı ve Felsefi Temellerinin Değerlendirilmesi Ulusal İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi 1
Günümüz Dünyasında Yahudi Tanımına Bir Bakış Ulusal Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi 2
Muhafazakâr Yahudilikte İbadet Uluslararası Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 25
Muhafazakar Yahudilik ve Siyonizm ilişkisi Ulusal Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi 2
Mishneh Torah by M. Maimonides Ulusal Entelekya Logico-Metaphysical Review 2 2
Osmanlı Devletinde Gayri Müslimlerin (Hıristiyan ve Yahudi) Statülerinin Din Özgürlüğü Açısından Değerlendirmesi Uluslararası Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Who Will Win: Muslim Identity or Danish Identity? Uluslararası Religiosity in East and West 25.06.2019
YAHUDİ KUTSAL KİTABI’NIN YARATILIŞ KONUSUNA BAKIŞININ BİRDEĞERLENDİRMESİAN EVALUATION OF THE VIEW OF THE JEWISH HOLY BOOKON CREATION Uluslararası 3rd International Creation Congress in the Light of Sciences 24.10.2019
Batıda Müslüman Kadın Algısına Bir Bakış Uluslararası Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı 09.06.2018
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2017 Muhafazakar Yahudilik (Dr. Tezi) Tümü
2019 SELÂHADDÎN EYYÛBÎ VE DÖNEMİ SELÂHADDÎN EYYÛBÎ’NİN KUDÜS’ÜFETHİNDE YAHUDİLERİN DURUMUVE YAHUDİLERLE İLİŞKİLERİ Bölüm(ler)
2010 Women in Islam Tümü
2010 Danimarka ve İslam Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2019 Herakleitos'ta logos ve devinim NURAY BAYAT USTA Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Nietzsche'de üstinsan anlayışı BURCU ATIŞAR Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Amerikan Yahudiliğinin Karakteristik Özellikleri MURAT İBA Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2017-2018 Dinler Tarihi Lisans
2018-2019 Dinler Tarihi Lisans
2016-2017 Dinler Tarihi Lisans
2019-2020 Dinler Tarihi Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: