E-posta Telefon
+90476 223 0010 | 4257
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2017
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/DİNLER TARİHİ (DR)/

  Tez Adı: Muhafazakâr yahudilik
 • Y

  St. John Fisher College

  2000 - 2002
  Yüksek Lisans

  İnsana Hizmet Yönetimi

  Tez Adı: Women in Islam as a case study
 • L

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  1984 - 1987
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2019 Amerikan Yahudiliği Tarihi Üzerine Bir Değerlendirme Uluslararası BAŞARAN İSMAİL Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi 9 http://mizanulhak.org/
2021 A Short Assessment of Gerson Cohen’s View of Judaism and His Contributions to Conservative Judaism Ulusal BAŞARAN İSMAİL Amasya ilahiyat dergisi 16 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1567152
2018 Muhafazakâr Yahudilikte İbadet Ulusal BAŞARAN İSMAİL Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 13 25 http://www.timad.com.tr/Content/Makale/12-muhafazakr-yahudilikte-ibadet.pdf
2018 Zacharias Frankel ve Solomon Schechter’in entelektüel kişilikleri ve Muhafazakar Yahudiliğe etkileri Ulusal BAŞARAN İSMAİL Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 5 https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/38687/451044
2017 MUHAFAZAKÂR YAHUDİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE FELSEFİTEMELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ulusal BAŞARAN İSMAİL İsrailiyat 1
2017 Günümüz Dünyasında ‘Yahudi’ Tanımına BirBakış Uluslararası BAŞARAN İSMAİL Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2
2006 Avrupa’da imamların Statüsü Ulusal BAŞARAN İSMAİL Diyanet İlmi Dergi 42 2
2016 Muhafazakâr Yahudilik Siyonizm İlişkisi Ulusal BAŞARAN İSMAİL Mizanü’l-Hak İslami İlimler Dergisi 2 https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/20149
2019 Yahudilikte İbadet Dili Olarak İbranice’nin Önemi Ulusal BAŞARAN İSMAİL Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 14 27 http://timad.com.tr/Content/Makale/6-11yahudilikte-ibadet-dili-olarak-ibranicenin-onemi.pdf
2019 Osmanlı Devletinde Gayri Müslimlerin (Hıristiyan ve Yahudi) Statülerinin Din Özgürlüğü Açısından Değerlendirmesi Ulusal BAŞARAN İSMAİL Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18
2020 Abraham Joshua Heschel Neo- Hasidik Bir Yahudi miydi? Ulusal BAŞARAN İSMAİL İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 3 http://www.itobiad.com/en/download/article-file/1077180
2020 Cyrus Adler’in Amerikan Yahudiliğine Etkisi Uluslararası BAŞARAN İSMAİL Mizanü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi 10 https://dergipark.org.tr/en/pub/mizan/issue/55704/738999
2020 Ahit Sandığı: Eski İsrail’xxin En Kutsal Ayinsel Eşyası Ulusal BAŞARAN İSMAİL Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 15 30 http://timad.com.tr/Content/Makale/5ahit-sandigi-eski-israil-in-en-kutsal-ayinsel-esyasi.pdf
2018 Mishneh Torah by M. Maimonides Uluslararası BAŞARAN İSMAİL Entelekya Logico-Metaphysical Review 2 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/entelekya
2020 Yahudilikte Sözlü Geleneğin Bir Parçası Olarak Agada’nın Bir Değerlendirmesi Ulusal BAŞARAN İSMAİL Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Anasayfa.aspx
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 Who Will Win: Muslim Identity or Danish Identity? Uluslararası BAŞARAN İSMAİL Religiosity in East and West https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/soziologie/forschung/tagungen/2019_conference_program_religiosity-in-east-west.pdf
2019 YAHUDİ KUTSAL KİTABI’NIN YARATILIŞ KONUSUNA BAKIŞININ BİRDEĞERLENDİRMESİAN EVALUATION OF THE VIEW OF THE JEWISH HOLY BOOKON CREATION Uluslararası BAŞARAN İSMAİL 3rd International Creation Congress in the Light of Sciences http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads//files/tam-metinler-bildiri-kitabi-bilimveyaratilis2019.pdf
2019 yahudilikte sözlü geleneğin bir parçası olarak Agada’xxnın bir değerlendirmesi Uluslararası BAŞARAN İSMAİL 3. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı/İZMİR https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/16568
2018 Batıda Müslüman Kadın Algısına Bir Bakış Uluslararası BAŞARAN İSMAİL Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 SELÂHADDÎN EYYÛBÎ VE DÖNEMİ SELÂHADDÎN EYYÛBÎ’NİN KUDÜS’ÜFETHİNDE YAHUDİLERİN DURUMUVE YAHUDİLERLE İLİŞKİLERİ Bölüm(ler)
2010 Danimarka ve İslam Tümü
2017 Muhafazakar Yahudilik (Dr. Tezi) Tümü
2020 ANA HATLARIYLA AMERİKAN YAHUDİLİĞİ Tümü
2010 Women in Islam Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2019 Herakleitos'ta logos ve devinim NURAY BAYAT USTA Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Nietzsche'de üstinsan anlayışı BURCU ATIŞAR Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Amerikan Yahudiliğinin karakteristik özellikleri MURAT İBA Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Sihizm'in Hint dinlerinden farklı yanları ve İslam ile benzer yönleri HAMDULLAH DEMİREL Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 YAHUDİLİKTEKİ MESİH İNANCI İLE EHL-İ SÜNNETTEKİ MEHDİ İNANCININ KARŞILAŞTIRILMASI YUSUF TAŞDEMİR Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 KURAN OKUMA VE TECVİD-IV Lisans
2018-2019 MÜSLÜMAN-YAHUDİ-HRISTİYANLIKPOLEMİKLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 TANRI TASAVVURLARI Lisans
2019-2020 DİN EĞİTİMİ Lisans
2019-2020 MUHAFAZAKÂR YAHUDİLİK Yüksek Lisans
2019-2020 DİNLER ARASI İLİŞKİLER Yüksek Lisans
2019-2020 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ-II Yüksek Lisans
2019-2020 İSLAM İBADET ESASLARI Lisans
2018-2019 İSLAM İBADET ESASLARI Lisans
2018-2019 DİNLER TARİHİ BİLİMİNE GİRİŞ Yüksek Lisans
2018-2019 DİNLER TARİHİ ARAŞTIRMALARI -I Yüksek Lisans
2018-2019 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ-I Yüksek Lisans
2017-2018 BİTİRME ÖDEVİ-II Lisans
2017-2018 Dinler Tarihi Lisans
2018-2019 Dinler Tarihi Lisans
2019-2020 Dinler Tarihi Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: