E-posta Telefon
4034 | 4034
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

  2017 -
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM MAKİNALARI (DR)/

  Tez Adı:
 • Y

  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2017
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: MISIRDA FARKLI SIRA ÜZERİ SIKIŞTIRMA DÜZEYLERİ VE MAKİNA İLERLEME HIZLARININ TOHUM DAĞILIM DÜZGÜNLÜĞÜ, TARLA FİLİZİ ÇIKIŞI VE VERİME OLAN ETKİLERİ
 • L

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TARIM MAKİNELERİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
The Response of CO2 Flux to Soil Warming, Manure Application and Soil Salinity Uluslararası IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 9 3
CARBON DIOXIDE EMISSIONS RELATED TO FUEL CONSUMPTION FOR GROUNDNUT PRODUCTION IN TURKEY Uluslararası SCIENTIFIC PAPERS-SERIES E-LAND RECLAMATION EARTH OBSERVATION SURVEYING ENVIRONMENTAL ENGINEERING 7
CARBON DIOXIDE EMISSIONS RELATED TO FUEL CONSUMPTIONFOR GROUNDNUT PRODUCTION IN TURKEY Uluslararası SCIENTIFIC PAPERS-SERIES E-LAND RECLAMATION EARTH OBSERVATION SURVEYING ENVIRONMENTAL ENGINEERING 7
The Effect of Seed Drill Vibration on the Seed Spacing Uniformity in Row in Lentil Planting Uluslararası YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi 28 4
The Importance of the Conservation Agriculture for Turkey Uluslararası Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology 8 2
Effects of wheel traffic and farmyard manure applications on soil CO2 emission and soil oxygen content Uluslararası Turkish Journal of Agriculture and Forestry 42 4
DETERMINATION OF HEATING REQUIREMENTS AND ENERGY CONSUMPTION OF GREENHOUSES IN ADANA REGION OF TURKEY Uluslararası AgroLife Scientific Journal 5 1
Türkiye Tarımında Enerji Tüketimi Ulusal Enerji Dergisi
The Applications of No-tillage in Turkey Ulusal International Journal of Environmental Trends 1 1
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BALCALI YERLEŞKESİNDE ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN YARARLANILABİLECEK BİTKİSEL BİYOKÜTLE ATIK POTANSİYELİ Ulusal Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu 26.10.2019
Güneş Ve Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretimi İçin Yatırım Maliyetleri Ulusal ERASMUS Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu 05.04.2019
ANTALYA İLİNDE YER ALAN PLASTİK ÖRTÜLÜ MUZ SERALARININ ISITMA-SOĞUTMA YÜKLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası INTERNATIONAL CONFERENCE ONAGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE AND RURALDEVELOPMENT-III 20.12.2019
SERALARDA ISI POMPALI ISITMA UYGULAMALARINDA ELEKTRİK TÜKETİMİ VE KARBONDİOKSİT EMİSYONUNDAKİ POTANSİYEL AZALMA MİKTARLARININ BELİRLENMESİ Uluslararası INTERNATIONAL CONFERENCE ONAGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE AND RURAL DEVELOPMENT-III 20.12.2019
Yapıya Entegre Fotovoltaik Sistem İle Elektrik Üretilerek İklimlendirilen Sera Tasarımları Ulusal 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 17.04.2019
TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN MEVCUT DURUMU VE BEKLENTİLER Uluslararası 10. Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu 24.10.2016
Iğdır İli Elma Yetiştiriciliği ve Mekanizasyon Sorunları Ulusal 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi 02.09.2015
Trigenerasyon Uygulayarak Sera İklimlendirme Uluslararası 1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation 26.09.2018
Iğdır Yöresinde Sera Ortamında Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretimi İçin Isı Gereksiniminin Belirlenmesi Uluslararası Uluslararası Tarım Kongresi 03.05.2018
Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı Hedeflerinin Gerçekleşme Durumunun Değerlendirilmesi Uluslararası Uluslararası GAP Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi 10.05.2018
Türkiye’de Sektörel Enerji Verimliliğinin Artırılması Uluslararası Uluslararası GAP Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi 10.05.2018
Türkiye’de Sürdürülebilir Enerji Kullanımı: Mevcut Durum ve Gelecek İçin Öngörüler Uluslararası Uluslararası GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi 10.05.2018
Sıra Üzeri Sıkıştırmanın Toprak Fiziksel Özelliklerine Etkileri Uluslararası Uluslararası Tarım Kongresi 03.05.2018
Türkiye Tarımı’nda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Uluslararası Uluslararası Tarım Kongresi 03.05.2018
The Applications of No-tillage in Turkey Uluslararası 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology 14.08.2017
Farklı Sıra Üzeri Sıkıştırma Düzeyleri ve Traktör İlerleme Hızlarının Mısır Bitkisinde Toprak Fiziksel Özellikleri ve CO2 Yayılımına Etkileri Ulusal 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi 09.06.2015
Turkey s Agricultural Equipment and Machinery Projection Ulusal 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi 02.09.2015
Usage of Microcontrollers in Agricultural Areas Uluslararası II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına Devlet Destekleri: Mevcut Durum-Gereksinim ve Öneriler Uluslararası IMCOFE’17 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGREE of EURASIA 27.04.2017
Bergama Kozak Yaylasında Çam Fıstığı Üretim İşletmelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Uluslararası IMCOFE’17 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGREE of EURASIA 27.04.2017
Soil CO2 Emissions Under Short-Term Tillage Effects Uluslararası 13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture International Workshop on Precision Agriculture 13.09.2017
The Main Problems of Iğdır Agriculture Uluslararası II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
The Important of the Conservation Agriculture in Turkey Uluslararası II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
The Sowing Mechanization, Problems and Solution Suggestions in the Eastern AnatoliaRegion Uluslararası II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
The Effect of Seed Drill Vibration on the Seed Spacing Uniformity in Row in LentilPlanting Uluslararası II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
Türkiye de Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi: Mevcut Durum ve Beklentiler Uluslararası INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGREE of EURASIA 23.08.2017
Ayçiçeği Üretiminde Enerji Kullanımı Uluslararası International Multidisciplinary Congress of Eurasia 11.07.2015
Tarımsal Sulamada Güneş Enerjisi Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Uluslararası International Multidisciplinary Congress of Eurasia 11.07.2016
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 Tarımda Jeotermal Enerji Kullanımı Tümü
2018 Biopellet Production from Agro-Industrial Wastes Tümü
2018 Biyodizel Tümü
2018 Biyodizel Tümü
2018 Güneş Enerjisinden Fotovoltaik Elektrik Üretimi Tümü
2017 Mısır Atıklarından Katı Biyoyakıt Olarak Biyopelet Üretimi Tümü
2017 Kolza Üretiminde Enerji Kullanımı Tümü
2017 Ayçiçeği Üretiminde Enerji Kullanımı Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Proje Adı Görev: Tür:
Görüntü işleme ve yapay sinir ağları yardımıyla elma sınıflandırılması ve leke analizi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: