• Y

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  2018 -
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYAL HİZMET (DR)/

  Tez Adı:
 • L

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2012
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ/SOSYAL HİZMET PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
FITRATIN KODLARIYLA OYNAMAK, YARATILIŞTAN GELENÖZELLİKLERİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMAK (TRYING TO CHANGE THE CODES OF HUMAN NATURE ANDTHE INNATE CHARACTERISTICS OF GENDERS) Uluslararası 3. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ 24.10.2019
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GADEM MODELİ Uluslararası KENT VE SAĞLIK KONGRESİ 11.12.2018
Iğdır Üniversitesi Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma Uluslararası 6. Uluslararası Çin’xxden Adriyatike Sosyal Bilimler Kongresi 29.03.2018
ığdır üniversitesi öğrencilerinin madde bağımlılığı ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi Uluslararası 6. uluslararası Çin’xxden Adriyatike Sosyal Bilimler Kongresi 29.03.2018
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 3rd INTERNATIONAL CREATION CONGRESS IN THELIGHT OF SCIENCES BİLDİRİLER KİTABI Tümü
2019 III. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Tümü
2018 TERÖR VE UYUŞTURUCU MADDE ŞİDDETİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GADEM MODELİ Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 SOSYAL HİZMETTE RAPOR YAZMA İLKE VE TEKNİKLERİ Önlisans
2019-2020 göçmen ve sığınmacılarla sosyal hizmet Önlisans
2019-2020 yerel yönetimler ve sosyal hizmet Önlisans
2019-2020 Sosyal Hizmet Kuram ve Müdahaleleri Önlisans
2019-2020 sosyal hizmet ortamlarında inceleme Lisans
2019-2020 SOSYAL HİZMETTE GÖRÜŞME İLKE VE TEKNİKLERİ Önlisans
2019-2020 ADLİ SOSYAL HİZMET Önlisans
2019-2020 MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET Önlisans
2019-2020 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE Önlisans
2019-2020 SOSYAL HİZMETLERE GİRİŞ Lisans
2018-2019 YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET Önlisans
2018-2019 SOSYAL HİZMETLER KURAMI VE MÜDAHALELERİ Önlisans
2018-2019 ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU Önlisans
2018-2019 TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL HİZMET Önlisans
2018-2019 GÖÇ VE KENTLEŞME SORUNLARI Önlisans
2018-2019 SOSYAL PSİKOLOJİ Önlisans
2018-2019 ADLİ SOSYAL HİZMET Önlisans
2018-2019 MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET Önlisans
2018-2019 SOSYAL HİZMETLERE GİRİŞ Önlisans
2018-2019 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE Önlisans
2018-2019 SOSYAL HİZMETLERİN YAPISI VE YÖNETİMİ Önlisans
2018-2019 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Önlisans
2017-2018 SOKAK SOSYAL HİZMETİ Önlisans
2017-2018 SOSYAL HİZMETLER KURAMI Önlisans
2017-2018 SOSYAL HİZMETLER MÜDAHALELERİ Önlisans
2017-2018 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Önlisans
2017-2018 SOSYAL HİZMETLERE GİRİŞ Önlisans
2017-2018 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Önlisans
2017-2018 REHBERLİK Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Iğdır İli Hastalıklar Haritası Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
III. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARADILIŞ KONGRESİ Proje Koordinatör Yrd. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Üniversitesi Camii Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi Yapım Projesi Proje Koordinatör Yrd. Diğer (Ulusal)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2020
2018 Bölüm Başkanı TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU 2019
2018 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU 2019
2018 Bölüm Başkanı TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU 2020