E-posta Telefon
| 4260
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  1986 - 1989
  Doktora

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ/TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Muhyiddin İbn’xxül-Arabi ve Sistemi (Gazzali-Sühreverdi-Konevi-Mevlana ile mukayeseler)
 • Y

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  1983 - 1985
  Yüksek Lisans

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ/TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Türklerde ve Farabi’xxde Devlet Anlayışı
 • L

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  1973 - 1977
  Lisans

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ/TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2012 Bilgi ve Düşüncede Akıl Uluslararası YILDIRIM KAZIM Bilgi Cana Uycugurtüüdö Akıl), Cusuf Balasagın Atındagı Kırgız Uluttuk Üniversitetinin Carcısı 5
2003 Yardımcı Doçentlerin Problemleri ve Bazı Öneriler Ulusal YILDIRIM KAZIM Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi 5
2016 BİLİMLERİN ORTAK YÖNLERİ Ulusal YILDIRIM KAZIM TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 114 225
2017 Değerler Eğitimi Açısından Ziya Gökalp’ e Ait “Altın Işık” Adlı Eserin İncelenmesi Uluslararası EKER CEVAT,YILDIRIM KAZIM Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi 5 1 http://ebd.beun.edu.tr/index.php/KEBD/issue/current
2019 PROF. DR. NİHAT KEKLİK’İN HİKMET BİNASI VE AKILLARNAZARYESİ GÖRÜŞLERİ Ulusal YILDIRIM KAZIM Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 1
2022 YÜMNİ SEZEN'E ARMAĞAN Ulusal YILDIRIM NEŞİDE, YILDIRIM KAZIM

Incorrect syntax near 'E'. Unclosed quotation mark after the character string ''.

Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 Mesleki Uygulama Modelinin Öğrencilere Katkısı Açısından Önemi (Sakarya Üniversitesi Örneği) Uluslararası YILDIRIM KAZIM,YILDIRIM NEŞİDE II. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi
2019 Prof. Dr. Nihat Keklik’in Düşüncesinde Bilgi ve Bilgi Problemi Uluslararası YILDIRIM KAZIM II. Uluslararası Türk Halklarının Felsefi Mirası sempozyumu
2018 Öğretmenlerin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Uluslararası EKER CEVAT,YILDIRIM KAZIM,ALTIN SELÇUK 9’uncu Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi http://www.iconte.org/
2018 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Benimsedikleri Eğitim Felsefelerinin İncelenmesi Uluslararası EKER CEVAT,YILDIRIM KAZIM X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
2017 Kalkandelenli Bilim Adamı: Prof. Dr. Nihat Keklik’in Hikmet Binası Teorisi ve Akıllar Nazaryesi (Teorisi) Hakkındaki Görüşleri Uluslararası YILDIRIM KAZIM 8. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi,
2017 Felsefe dersi öğretim programı kazanımlarının bilişsel alan taksonomisi bağlamında karşılaştırılması: Türkiye ve Almanya Uluslararası YILDIRIM KAZIM,EKER CEVAT,BAYIR ÖNDER 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
2017 Ibn-Ul-Arabı’xxs Cultural Envıronment That Influenced Hım Uluslararası YILDIRIM KAZIM 12. International Conferance On Social Seciences
2017 Atatürk’xxs State and Administration Philosophy Uluslararası YILDIRIM KAZIM XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences
2015 Sofi nin Dünyası Romanında Sokrates Öncesi Bazı Filozofların Varlık ve Bilgi Görüşlerinin Metaforik Açıklamaları Uluslararası YILDIRIM KAZIM 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
2014 Sosyal Hizmet Meslek ve Disiplinin Felsefi Temelleri Uluslararası YILDIRIM KAZIM 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
2013 Prof Dr Nihat Keklik e Göre Karşılıklı Felsefe Açısından Filozoflar Arasındaki Etkileşimler Uluslararası YILDIRIM KAZIM 11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
2013 Prof. Dr. Nihat Keklik'e Göre Karsılıklı Felsefe Açısından Filozoflar Arasındaki Etkileşimler. Uluslararası YILDIRIM KAZIM 11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabad, Kırgızistan, 2013.
2012 Mankurtlaştırmanın Modern Modeli Uluslararası YILDIRIM KAZIM,KÜÇÜKER PAKİ Cengiz Aytmatov ve Türk Uygarlığının Rönesansı Uluslararası Kongresi
2012 AİLE İÇİNDE AYKIRI İLETİŞİMLER ve SONUÇLARI Uluslararası YILDIRIM KAZIM,YILDIRIM NEŞİDE İkinci Uluslararası İletişim Sempozyumu, Yeni İletişim Teknikleri ve Toplumsal Dönüşüm https://www.academia.edu/1786178/II._International_Communication_Symposium_New_Communication_Technologies_and_Social_Transformation_Book
2011 Bazı Sosyal Faktörlerin Beyin Özgürlüğünü Engellemedeki Etkileri Uluslararası YILDIRIM NEŞİDE,YILDIRIM KAZIM Dokuzuncu Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
2010 Aliya Alija Ali İzzetbegoviç in Düşüncesinde Sanat ve İlim Uluslararası YILDIRIM KAZIM,YILDIRIM NEŞİDE,EROĞLU TÜRKER 2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi
2009 Çocuğu Etkileyen Aile Problemleri Uluslararası YILDIRIM NEŞİDE,YILDIRIM KAZIM Uluslararası-Disiplinler arası Kadın Çalışmaları Kongresi. Sakarya Üniversitesi
2008 Türkiye Türklerinde Kahve ve Kahvehanelerin Önemi Sakarya Örneği Uluslararası YILDIRIM NEŞİDE,YILDIRIM KAZIM Altıncı Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
2007 Farabi nin Düşüncesinden Hareketle Toplumlararası İşbirliğinin Gerekliliği Uluslararası YILDIRIM KAZIM Beşinci Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
2006 Süslenmenin Felsefi Temelleri Niçin Süsleniyoruz Uluslararası YILDIRIM KAZIM Halk Kültüründe Giyim-Kuşam ve Süslenme Uluslararası Sempozyumu
2001 Cumhuriyet Dönemi İlköğretimdeki Eğitim Politikası Ulusal YILDIRIM KAZIM X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant izzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
1998 Eğitimde Kopya Çekme Problemi Ulusal YILDIRIM KAZIM VII. Ulusal Eğitim Bilimleri KongresiSelçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
1996 İlk ve Ortaöğretimde Öğrenci ve Öğretmen Başarılarının Değerlendirilmesi Ulusal YILDIRIM KAZIM II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi
1994 Yeni Kurulmakta Olan Üniversitelerin ve Trakya Üniversitesi nin Gelişim Sürecinde Türk Eğitim Düşüncesine Kazandırdığı Yeni Boyutlar Ulusal YILDIRIM KAZIM I. Eğitim Felsefesi Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
1986 Düşünce ve Medeniyet Tarihi Tümü
1997 Eğitim Sosyolojisi Tümü
2007 Sosyal Hizmet Tümü
2008 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları Tümü
2008 Sosyal Hizmete Giris Tümü
2010 Türk İslam Düşüncesinde Muhyiddinİbn ül Arabi Tümü
2011 Felsefe Kavramlar Tarihçe Alanlar Problemler Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2005 Türk Müslümanlığı kavramının sosyolojik boyutları BAYRAM KAHRAMAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2006 Terörün sosyal boyutları, Türkiye'de terör, PKK örneği ZEYNEP BOSTANCIOĞLU Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 Antakya halk müziğinde kırık havaların ezgisel yönden incelenmesi AKIN ALTIPARMAKOĞLU Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 İzmir ili Cumaovası yöresi zeybeklerinin ezgi ve ritim yapısı bakımından incelenmesi MEHMET KÜRŞAD TÜRKAY Yüksek Lisans Tamamlandı
2011 Türk kültüründe ekmekle ilgili inanışlar ÖMER GÖKTAŞ Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2012-2013 FELSEFEYE GİRİŞ Lisans
2012-2013 FELSEFEYE GİRİŞ Lisans
2016-2017 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Önlisans
2016-2017 İLETİŞİM VE MESLEK ETİĞİ Önlisans
2017-2018 KALİTE YÖNETİMİ Önlisans
2017-2018 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Önlisans
2017-2018 İLETİŞİM VE MESLEK ETİĞİ Önlisans
2015-2016 Mesleki Eğitim Önlisans
2015-2016 Tüketici Davranışları Önlisans
2015-2016 Reklam ve Tanıtım Önlisans
2015-2016 İletişim ve Etik Önlisans
2015-2016 Kalite Felsefesi Önlisans
2014-2015 Örgütsel Davranış Önlisans
2014-2015 Kalite Yönetimi Önlisans
2014-2015 Halkla İlişkiler Önlisans
2014-2015 İletişim ve Etik Önlisans
2012-2013 Tarih Felsefesi Lisans
2013-2014 Örgütsel Davranış Önlisans
2013-2014 Kalite Yönetimi Önlisans
2013-2014 Halkla İlişkiler Önlisans
2013-2014 İletişim ve Etik Önlisans
2012-2013 Bilim Felsefesi Yüksek Lisans
2012-2013 Felsefi Antropoloji Lisans
2012-2013 Yeni Çağ Aydınlanma Felsefesi Lisans
2012-2013 Orta Çağ Batı Felsefesi Lisans
2012-2013 Felsefeye Giriş Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2007 Danışman TÜBİTAK PROJESİ
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
2020 BİLGE TONYUKUK BAŞARI ÖDÜLÜ Türk Eğitim Sendikası ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği Çalışma Ödülü Türk Eğitim Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) tarafından alandaki bilimsel çalışmalar için verilmiştir.
2018 Dede Korkut Araştırma Teşvik Ödülü Türk Eğitim Sendikası ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği Çalışma Ödülü Türk Eğitim Sen ve Uluslararası Avrasya, Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB), 07-08 Aralık, 2018, Antalya.
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Yönetim Kurulu Üyeliği SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2020
2013 Yönetim Kurulu Üyeliği SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2018
2006 Fakülte Kurulu Üyeliği SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2010
2011 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi 2013
1992 Dekan Yardımcısı TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1994
1992 Anabilim Dalı Başkanı TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2002
1992 Bölüm Başkanı TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1996
2006 Bölüm Başkanı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2010
2002 Bölüm Başkan Yardımcısı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2005