E-posta Telefon
04762230010 | 3141
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Sınıf Öğretmenliği--- Anadolu Üniversitesi / Uluslararası İlişkiler

 • Y

  Yüksek Lisans

  Fırat Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Yönetimi ABD

 • D

  Doktora

  Hacettepe Üniversitesi /Eğitim Bilimleri Enstitüsü /Eğitim Yönetimi ABD

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

ÇİFTÇİ, K. , DAL, M. & TUNÇ, Y. (2018). Stratejik Planlanlama, Stratejik Planlamanın Tarihsel Gelişimi ve Önemi. LISIMI VE ÖNEMI. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. 6-7 Kasım 2018, Iğdır/Türkiye (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

TUNÇ, Y. ÇİFTÇİ, K. & DAL, M. (2018). Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. 6-7 Kasım 2018, Iğdır/Türkiye (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

DAL, M. , TUNÇ, Y. & ÇİFTÇİ, K. (2018). İlkokul Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim Sürecinde Hazırbulunuşluk Öğesi Olarak Yeterli ve Dengeli Beslenme.1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. 6-7 Kasım 2018, Iğdır/Türkiye (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME,

ÇOCUKLA İLETİŞİM,DEĞERLER EĞİTİMİ,

ÖZEL EĞİTİMDE ARAÇ-GEREÇ GELİŞTİRME, 

ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK, 

DAVRANIŞ YÖNETİMİ

SEMİNER, 

DİKSİYON VE BEDEN DİLİ, 

MESLEK ETİĞİ, 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA, 

PSİKODRAMA UYGULAMALARI, 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, 

KLAVYE TEKNİKLERİ II

...