E-posta Telefon
5056976660 | 4045
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1997 - 2000
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Erzurum ilinde patates üretim ekonomisi
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1991 - 1995
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM EKONOMİSİ PR./

  Tez Adı:
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2007
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM İŞLETMECİLİĞİ (DR)/

  Tez Adı: Ab tarım sektörüne uyum sürecinde Erzurum’xxda organik tarım yapan ve yapmayan tarım işletmelerinin ekonomik analizi
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
DvfZbzfn gvjfgjtr Uluslararası KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 22 5
Determination of factors affectingdairy cattle: a case study ofArdahan province using datamining algorithms Uluslararası REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 43
Comparing Predictive Performances of someNonlinear Functions and Multivariate AdaptiveRegression Splines (MARS) for Describing theGrowth of Daera Dın Panah (DDP) Goat inPakistan Uluslararası Pakistan Journal of Zoology 50 3
Socio-Economic Conditions of Sheep Farms: The Case of Hakkari Province Uluslararası Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg 49 1
Midyat İlçesi (Mardin) Tarım İşletmelerinde Mercimek Üretim Maliyetinin HesaplanmasıDetermination of Lentil Production Cost in Agricultural Enterprises in Midyat District Uluslararası Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 2
Iğdır İlinin Meyvecilik Potansiyeli ve İl Ekonomisine Katkısı Uluslararası Iğdır Üniv. Fen Bilimleri Ens. Derg. 8 3
Identification of risk factors affecting production of beekeeping farms anddevelopment of risk management strategies: A new approach Uluslararası Revista Bresilia de Zootecnica 47
Prediction of Fattening Final Live Weight fromsome Body Measurements and Fattening Periodin Young Bulls of Crossbred and Exotic Breedsusing MARS Data Mining Algorithm Uluslararası Pakistan jounal of zooloji 50 1
IDENTIFICATION OF POTATO PURCHASING BEHAVIORS AND PREFERENCES OF CONSUMERS BY MEANS OF ROBUST FACTOR ANALYSIS Uluslararası Journal of Agriculture Rural Development 17 2
Measuring Predictive Performance of Data Mining andArtificial Neural Network Algorithms for PredictingLactation Milk Yield in Indigenous Akkaraman Sheep Uluslararası Pakistan J. Zool., 49 1
Kars Yöresindeki Süt İşleme Tesislerinin Mevcut Durumu ve Bazı Üretim Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 3
FORECASTING THE PRODUCTION OF GROUNDNUT IN TURKEY USING ARIMA MODEL Uluslararası The Journal of Animal Plant Sciences 27 3
FORECASTING PRODUCTION OF SOME OIL SEED CROPS IN TURKEY USINGEXPONENTIAL SMOOTHING METHODS Uluslararası The Journal of Animal Plant Sciences 27 5
Comparison of the Predictive Capabilities of SeveralData Mining Algorithms and Multiple Linear Regressionin the Prediction of Body Weight by Means of BodyMeasurements in the Indigenous Beetal Goat of Pakistan Uluslararası pakistan journal of zooloji 49 1
Effect of Carrot (Daucus carota) Leaf Powder onExternal and Internal Egg Characteristics of Hy-LineWhite Laying Hens Uluslararası Pakistan J. Zool. 49 1
Erzurum İli’nde Organik ve Konvansiyonel Tarım Yapan İşletmelerinin Büyüklük Kriterleri Bakımından Karşılaştırılması Uluslararası Iğdır Üniv. Fen Bil. Ens. Derg. 3 4
Erzurum İli’nde Organik Tarım Yapan ve Yapmayan Tarım İşletmelerinin Sermaye Yapılarının Karşılaştırılması Uluslararası Iğdır Üniv. Fen. Bil. Ens. Derg. 3 3
IĞDIR İLİ ARICILARININ SOSYO EKONOMİK DURUMU Ulusal Uludağ Arıcılık Dergisi 16 1
Effect of water stress and potassium iodide on yield and yield components ın two weat varıetıes Uluslararası Acta Agric. Scandinavica, Section B - Plant Soil Science 56 3
NEW AGRICULTURAL POLITICS IN TURKEY: THE ECONOMETRIC ASSESSMENT OF COTTON PRODUCTION AND YIELD 1925 – 2015 Uluslararası The Journal of Animal Plant Sciences 27 3
Predicting Honey Production using DataMining and Artificial Neural NetworkAlgorithms in Apiculture Uluslararası Pakistan J. Zool. 49 5
Çimlenme Sonrası Su Stresi Süresinin Palandöken 97 ve Kırik Buğday Çeşitlerinde Kök ve Gövde Gelişimine Etkileri Ulusal Alınteri Zırai Bilimler Dergisi 14 1
IĞDIR İLİNDE KIRSAL KALKINMA KOOPERATİFİ ÜYELERİNİNÖRGÜTLENME VE KOOPERATİF FAALİYETLERİYLE İLGİLİPROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN BELİRLENMESİ Ulusal Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 50 2
FARMERS ATTITUDES TOWARD AGRICULTURAL COOPERATIVES THE CASE OF IGDIR PROVINCE OF TURKEY Uluslararası Canadian Journal of Applied Science 6 3
Iğdır İlinde Bal Üretim Maliyetinin Belirlenmesi Üzerine BirÇalışma Ulusal Iğdır Universıty Journal of the institute of science of technology 6 4
Evaluation of the Possible Socio Economic Effects of DamProjects on People Living on Agricultural Activities The Case ofLaleli Dam in Turkey Uluslararası Journal of Envirınment and Earth Science 6 5
Iğdır İlinde Elma Üretimi ve Pazarlaması Ulusal Meyve Bilimi Dergisi 1
Iğdır İlinde Domates Üretimi ve Pazarlaması Ulusal Meyve Bilimi Dergisi 1
THE POTENTIAL REFLECTIONS OF NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH ON THE SOLUTION OF GLOBAL AGRICULTURAL ISSUES Uluslararası Canadian Journal of Applied Science 6 3
Iğdır İlinde Kayısı Üretimi ve Pazarlaması Ulusal Meyve Bilimi 1
Şanlıurfa İlinde Koyunculuk İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Durumu: Siverek İlçesi Örneği Ulusal Gümüşhane Üniversitesi Fen Bişimleri Enstitüsü Dergisi 7 2
Erzurum İlinde Şekerpancarı Üretim Maliyeti Ulusal Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 2 2
An analysis of the effect of agricultural extension methods on the utilization of agricultural supports: The case of Erzurum Province in Turkey Uluslararası AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEEARCH 6 31
Comparison of predictive performance of data mining algorithms inpredicting body weight in Mengali rams of Pakistan Uluslararası Revista Brasileira de Zootecnia 46 11
Ağrı İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması Ulusal Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 31 b
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM MİKTARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİNARAŞTIRILMASI: ERCİŞ (VAN) İLÇESİ ÖRNEĞİ Uluslararası UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019
TÜKETİCİLERİN YUMURTA TÜKETİM MİKTARLARINI ETKİLEYENFAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ Uluslararası UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019
IĞDIR İLİNDE YONCA ÜRETİMİ VE EKONOMİK ÖNEMİ Uluslararası ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 18.01.2019
IĞDIR İLİNDE MISIR SİLAJI ÜRETİMİ VE EKONOMİK ÖNEMİ Uluslararası ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 18.01.2019
TÜRKİYE’DE TARIMSAL İTHALATI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR ARDL ANALİZİ Uluslararası 1. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARYSTUDIES 06.11.2018
IĞDIR İLİNDE ŞEKER PANCARI ÜRETİMİ ve İL EKONOMİSİNE KATKISI Uluslararası IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
IĞDIR İLİNDE MISIR ÜRETİMİ ve EKONOMİK ÖNEMİ Uluslararası IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
KOYUNCULUK ÜRÜNLERİNİN KÂRLILIKLARININ BELİRLENMESİ: ŞANLIURFAİLİ ÖRNEĞİ Uluslararası AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ TAM METİN KİTABI 25.08.2018
IĞDIR İLİ HAYVANCILIK POTANSİYELİ VE İL EKONOMİSİNE KATKISI Uluslararası AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 25.08.2018
Determination of Factors Affecting Lentil Productivity by Data Mining: a Case Study of Mardin (Midyat) Province Uluslararası INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE 26.04.2018
Determination of Sheep Milk Production Cost-The Case of Sanliurfa Province Uluslararası INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE 26.04.2018
Effect of different rotarion systems and soil tillage methods on soil properties Uluslararası International Soil Congress on Natural Resource Management, 07.06.2004
Effect of some organic residues on erodibility of soils Uluslararası International Soil Congress on Natural Resource Management 07.06.2004
TRA-2 Bölgesi (Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır İlleri)’xxnde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerinÜretim ve Pazarlama Olanaklarının Araştırılmas ı Ulusal XI Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 03.09.2014
Iğdır İli Tarım İşletmelerinde Örgütlenme Bilincinin Belirlenmesi Ulusal XI Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 03.09.2014
Iğdır İlinde Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerine Karlılığı Artırma Yolları Üzerine BirAraştırma Ulusal XI Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 03.09.2014
Erzurum İlinde Çerezlik Ayçiçeği Üretim Maliyeti Uluslararası 1. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 19.04.2012
DETERMINATION OF FOOD PURCHASING PREFERENCES OF CONSUMERS USING ROBUST FACTOR ANALYSIS Uluslararası VIII International Agricultural Symposium 05.10.2017
Research of Brucellosis Disease in the Farm Animals Raised in Igdir Province inTerms of Economic Loss and Public Health Uluslararası II. International Iğdır Symposium 09.10.2017
An Overview of Fruit Production Potential and Its Contribution to the LocalEconomy in Iğdır Province Uluslararası II. International Iğdır Symposium 09.10.2017
Determination of Lentil Production Cost in Agricultural Enterprises in MidyatDistrict Uluslararası II. International Iğdır Symposium 09.10.2017
Erzurum da Organik Tarım Yapan İşletmelerin Organik Üretim İsteklerini Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi Ulusal 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu 27.05.2009
Iğdır İlinde Yoksulluğun Kaynaklarından Göç Gerçeği Ulusal 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 05.09.2012
Erzurum İlinde Organik Buğday Üretiminin Ekonomik Analizi Ulusal VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 25.06.2008
BUĞDAY VE NOHUTTA GÜBRE UYGULAMALARINDA EKONOMİK OPTİMUM NOKTASININ BELİRLENMESİ Ulusal Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi 25.06.2007
Erzurum yöresinde organik tarımda buğday fiğ yetiştiriciliği Ulusal Tükiye III. Organik Tarım Sempozyumu 01.11.2006
Organik Tarımda Farklı Ekim Nöbeti Uygulamalrının Denenmesi Ulusal Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi 25.06.2007
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ulusal XII. Tarım Ekonomisi Kongresi 25.05.2016
Aile Tarım İşletmelerinden Şirket İşletmelerine Dönüşüm Üzerine Bir Değerlendirme Ulusal XII. Tarım Ekonomisi Kongresi 25.05.2016
Iğdır ilinde Tüketicilerin Tavuk Eti ve Balık Tercihlerini Belirleyen Faktörler Ulusal XI. ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 03.09.2014
IDENTIFICATION OF POTATO PURCHASING BEHAVIORS AND PREFERENCES OF CONSUMERS BY MEANS OF ROBUST FACTOR ANALYSIS Uluslararası The Internatial Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture 08.06.2017
Predictive Performances of Chaid and Mars Data Mining Algorithms in the Establishment of Relationship between Live Body Weight and Several Morphological Measurements of Indigenous Mengali Sheep and Its Economic Importance Uluslararası International Conference on Agricultural Forest Food Science and technology 15.05.2017
THE DIVERSITY OF WHEAT LAND RACES IN TURKEY AND THEIRPOTENTIAL TO USE IN BREEDING Uluslararası INTERNATIONAL CONFERENCE“Diversity, characterization and utilization of plantgenetic resources for enhanced resilience toclimate change” 03.10.2011
IĞDIR İLİNDE DOMATES ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI Ulusal VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazaralama Sempozyumu 04.10.2016
IĞDIR İLİNDE ELMA ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI Ulusal VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazaralama Sempozyumu 04.10.2016
IĞDIR İLİNDE KAYISI ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI Ulusal Vıı. Bahçe ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu 04.10.2016
Iğdır İlinde Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinde Salkım Güvesi Lobesia botrana Denis Schiffermüller 1776 Lepidoptera Tortricidae Mücadelesi ve Ekonomik Analizi Uluslararası ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE VI. BİTKİ KORUMA KONGRESİ 05.09.2016
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2016 Iğdır ilinde arıcılığın ekonomik analizi İBRAHİM HAKKI KADİRHANOĞULLARI Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Iğdır ilinde manda yetiştiriciliği faaliyetinin ekonomik analizi ÖMER ÖZGER Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Iğdır ilinde besi sığırcılığı üretim ekonomisi HATİCE OĞUR Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Iğdır ilinde süt sığırcılığı üretim ekonomisi CELAL BAKÇI Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Iğdır ilinde domates üretim ekonomisi FATİH GÜLER Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2016-2017 Tarım Ürünleri Maliyet Analizleri (Bahar) Yüksek Lisans
2015-2016 Tarım Ürünleri Maliyet Analizleri (Bahar) Yüksek Lisans
2015-2016 Tarımsal Taşınmazlara Değer Belirleme Yöntem ve Uygulamaları (Bahar) Yüksek Lisans
2015-2016 Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri (Bahar) Lisans
2014-2015 Mikro Ekonomi (Güz) Lisans
2014-2015 Tarım Ekonomisi (Güz) Lisans
2014-2015 Tarımsal İşletmecilik (Güz) Lisans
2014-2015 Tarım İşletmelerinin Analiz ve Planlaması (Güz) Lisans
2014-2015 Makro Ekonomi (Bahar) Lisans
2014-2015 Tarım Ürünleri Maliyet Analizleri (Bahar) Yüksek Lisans
2013-2014 Tarımsal Taşınmazlara Değer Belirleme Yöntem ve Uygulamaları (Bahar) Yüksek Lisans
2014-2015 Tarımsal Taşınmazlara Değer Belirleme Yöntem ve Uygulamaları (Bahar) Yüksek Lisans
2013-2014 Tarım Ürünleri Maliyet Analizleri (Bahar) Yüksek Lisans
2013-2014 Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri (Bahar) Lisans
2013-2014 Tarımsal Kooperatifçilik (Bahar) Lisans
2013-2014 Tarım Muhasebesi (Bahar) Lisans
2013-2014 Tarım Tarihi ve Deontolojisi (Bahar) Lisans
2013-2014 Tarımsal Kıymet Takdiri (Bahar) Lisans
2013-2014 Genel Ekonomi (Bahar) Lisans
2011-2012 Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik (Güz) Lisans
2011-2012 Genel Ekonomi (Bahar) Lisans
2017-2018 Özel Tarımsal Kooperatifçilik (Güz) Yüksek Lisans
2017-2018 Tarımsal Girişimcilik (Güz) Yüksek Lisans
2017-2018 Tarımsal Kıymet Takdiri (Güz) Lisans
2017-2018 Tarımsal İşletmecilik (Güz) Lisans
2016-2017 TARIMSAL TAŞINMAZLARA DEĞER BELİRLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI (Bahar) Yüksek Lisans
2016-2017 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK (Bahar) Lisans
2016-2017 TARIM SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK (Bahar dönemi) Lisans
2016-2017 TARIM MUHASEBESİ (Bahar dönemi) Lisans
2016-2017 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK (Güz dönemi) Yüksek Lisans
2016-2017 ÖZEL TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK (Güz dönemi) Yüksek Lisans
2016-2017 TÜRKİYE EKONOMİSİ (Güz dönemi) Lisans
2016-2017 GIDA İŞLETMECİLİĞİ (Güz dönemi) Lisans
2016-2017 TARIMSAL KIYMET TAKDİRİ VE BİLİRKİŞİLİK (Güz dönemi) Lisans
2016-2017 Tarımsal İşletmecilik (güz dönemi) Lisans
2014-2015 Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik (Bahar) Lisans
2015-2016 Tarımsal Kooperatifçilik (Bahar) Lisans
2015-2016 Tarım Muhasebesi (Bahar) Lisans
2015-2016 Tarım Sektöründe Girişimcilik (Bahar) Lisans
2015-2016 Tarım Ekonomisi (Güz) Lisans
2015-2016 Gıda İşletmeciliği (Güz) Lisans
2015-2016 Tarımsal Girişimcilik (Güz) Yüksek Lisans
2015-2016 Özel Tarımsal Kooperatifçilik (Güz) Yüksek Lisans
2015-2016 Makro Ekonomi ve Tarım (Güz) Lisans
2015-2016 Tarımsal İşletmecilik (Güz) Lisans
2014-2015 Özel Tarımsal Kooperatifçilik (Güz) Yüksek Lisans
2014-2015 Tarımsal Girişimcilik (Güz) Yüksek Lisans
2014-2015 Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeciliği (Bahar) Lisans
2014-2015 Tarım Sektöründe Girişimcilik (Bahar) Lisans
2014-2015 Tarımsal Sigortacılık (Bahar) Lisans
2014-2015 Tarımsal Kooperatifçilik (Bahar) Lisans
2014-2015 Tarım Muhasebesi (Bahar) Lisans
2014-2015 Makro Ekonomi ve Tarım (Güz) Lisans
2014-2015 Tarım Tarihi ve Deontolojisi (Bahar) Lisans
2013-2014 Tarımsal Girişimcilik (Güz) Yüksek Lisans
2013-2014 Özel Tarımsal Kooperatifçilik (Güz) Yüksek Lisans
2013-2014 Tarım Ekonomisi (Güz) Lisans
2013-2014 Tarımsal İşletmecilik (Güz) Lisans
2013-2014 Tarım İşletmelerinin Analiz ve Planlanması (Güz) Lisans
2013-2014 Makro Ekonomi ve Tarım (Güz) Lisans
2012-2013 Tarımsal Taşınmazlara Değer Belirleme Yöntem ve Uygulamaları (Bahar) Yüksek Lisans
2012-2013 Organik Tarım Ürünleri Ekonomisi ve Pazarlaması (Bahar) Yüksek Lisans
2012-2013 Genel Ekonomi (Bahar) Lisans
2012-2013 Tarım Muhasebesi (Bahar) Lisans
2012-2013 Tarım Tarihi ve Deontolojisi (Bahar) Lisans
2012-2013 Tarımsal Girişimcilik (Güz) Yüksek Lisans
2012-2013 Özel Tarımsal Kooperatifçilik (Güz) Yüksek Lisans
2012-2013 Tarım Ekonomisi (Bahar) Lisans
2012-2013 Tarım İşletmelerinin Analiz ve Planlanması (Güz) Lisans
2012-2013 Makro Ekonomi ve Tarım (Güz) Lisans
2011-2012 Tarım Ekonomisi (Güz) Lisans
2011-2012 Genel Ekonomi (Güz) Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Iğdır İlinde süt sığırcılığı üretim ekonomisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İlinde Besi Sığırcılığı Üretim Ekonomisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır ilinde Domates Üretim Ekonomisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
IĞDIR İLİNDE ARICLILIĞIN EKNONMİK ANALİZİ Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
ERZURUM YÖRESİNDE ORGANİK TARIMDA BUĞDAY VE FİĞ YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM TA 03 04 01 009 Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ
AB TARIM SEKTÖRÜNE UYUM SÜRECİNDE ERZURUM İLİ NDE ORGANİK TARIM YAPAN VE YAPMAYAN TARIM İŞLETMELERİNİN BAŞARI ANALİZİ TOVAG 1043336 Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Ziraat Mühendisleri Odası Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2013 Bölüm Başkan Yardımcısı IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
2015 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ