E-posta Telefon
+90 476 - 223 0010 | 5035
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2011
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

  Tez Adı:
 • Y

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2006
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı:
 • L

  Azerbaycan Devlet Iktisat Üniversitesi

  1999 - 2003
  Lisans

  İşletme

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2017 The Factors Determıng Extent of The Demand for Investment Uluslararası ALIYEV POLAD,AKGÜN LEYLA Advanced Mathematical Models & Applications 2 1 file:///C:/Users/Asus/Downloads/AliyevP.pdf
2019 Rusya Tarım İşletmelerinde Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi ve Kullanılan Yöntemler Uluslararası AKGÜN LEYLA,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU Turan-SAM 11 43 https://turansam.com/wp-content/uploads/2020/08/TURAN-SAM_43.pdf
2019 Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bölgesel Kalkınma Politikaları Uluslararası ALIYEV POLAD,AKGÜN LEYLA Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences 5 19 https://journalofsocial.com/files/josasjournal/1427497051_6.%20ID162_5-19.aliyev%20&%20akg%C3%BCn._854-866.pdf
2019 Risk Tolerans Tutumunun Kültürlerarası Farklılıkları ve Benzerlikleri: Türkiye ve Azerbaycan Arasında Bir Karşılaştırma Ulusal ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,AKGÜN LEYLA,ALTIN AYAZ YUSUF Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 9 17 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/746732
2019 Rus Kamu Kuruluşlarının İç Finansal Kontrol ve İç Denetim Mekanizmasının İncelenmesi Uluslararası AKGÜN LEYLA,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,ALIYEV POLAD Social Mentality and Researcher Thinkers Journal 5 19 https://smartofjournal.com/files/smartjournal/544330358_15_5.19_ID270_Akg%C3%BCn%20vd_874-883.pdf
2020 Karar Ağacı Algoritmalarıyla Finansal Başarısızlık Tahmini: Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü Uygulaması Uluslararası ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,AKGÜN LEYLA,EYDURAN ECEVİT Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 6 2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/993305
2019 Rus Bütçe Kuruluşlarının Muhasebe Sisteminin Değerlendirilmesi Uluslararası AKGÜN LEYLA,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,ALIYEV POLAD Social Sciences Studies Journal 5 35 https://sssjournal.com/files/sssjournal/571892803_01_5-35.ID1433_Akg%C3%BCnvd._2470-2476.pdf
2020 Rusya Federasyonu Denetim Piyasasının İncelenmesi Ulusal AKGÜN LEYLA,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1223655
2020 Rusya’da İnşaat Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi: UFRS 15 ve Muhasebe Düzenlemeleri 2/2008 Karşılaştırması Uluslararası AKGÜN LEYLA,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1997492888_17_Collu_(369-391).pdf
2020 Measuring The Effect of Strategic Management Accounting Techniques on Making Investment Decisions of Smes: Eastern Anatolian Case Ulusal ALTIN AYAZ YUSUF,AKGÜN LEYLA,KASIMOĞLU MURAT İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 37 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1123735
2020 Nakliyat Firmalarının Muhasebe ve Finansman Sorunları: Iğdır İlinde Bir Araştırma Uluslararası ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,AKGÜN LEYLA Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 12 22 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/994541
2015 Yolsuzlukla Uluslararası Mücadele ve Azerbaycan da Yolsuzluk Karşıtı Uygulamalar I Ulusal AKGÜN LEYLA İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Dergisi 124 http://www.izmirymmo.org.tr/usercontent/images/124-sayili-dergi-2015.pdf
2015 Azerbaycan'da Denetim ve Denetim Standartlarının Uygulanmasına Yönelik Bir Araştırma Ulusal AKGÜN LEYLA, TEKTÜFEKÇİ FATMA Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 52 603 http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/files/articles/152820006168_4.pdf
2017 Audit in Russian Federation and The Research Toward The Determination of The Functioning of Audit Mechanism Uluslararası AKGÜN LEYLA, TEKTÜFEKÇİ FATMA Asian Journal of Economic Modelling 5 1 https://archive.aessweb.com/index.php/5009/article/view/884/1330
2015 Foreign Direct Investment in Russia Unfavorable Investment Climate Uneven Distribution Uluslararası AKGÜN LEYLA,HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 5 8 https://hrmars.com/papers_submitted/1774/Foreign_Direct_Investment_in_Russia_Unfavorable_Investment_Climate,_Uneven_Distribution.pdf
2017 Развитие Электронной Платежной Системы в Азербайджане и Текущее Состояние в Сфере Применения Электронных Платежных Инструментов (The Development of E‑payment Systems in Azerbaijan and The Current State of Application of E‑payment Instruments) Uluslararası AKGÜN LEYLA,ALIYEV POLAD Экономика: Вчера, Сегодня, Завтра (Economics: Yesterday, Today and Tomorrow) 7 http://www.publishing-vak.ru/file/archive-economy-2017-1/18-akgyun.pdf
2018 Rusya’ da Personel Ücret Ödemelerinin Hesaplanmasının Denetimi: Düzenleyici Çerçeve ve Gerçekleştirme Metodolojisi Uluslararası AKGÜN LEYLA,ALIYEV POLAD Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 55 https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/the-audit-of-personnel-salary-payments-calculation-in-russia-regulatory-framework-and-audit-implementation-methodology.pdf
2017 Azerbaycan'da Muhasebe Denetiminin Gelişimi: Analitik Bir İnceleme ve Değerleme Uluslararası AKGÜN LEYLA Muhasebe ve Finansman Dergisi 73 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/427897
2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uyum Sürecinde Rus Muhasebe Sistemi İle İlgili Yapılan Çalışmalar ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ulusal AKGÜN LEYLA Mali Çözüm 27 141 https://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/MALI_COZUM/MALICOZUM141.pdf
2014 Rusya Merkez Bankasının Ödeme Sistemiyle İlgili Görevleri Ulusal AKGÜN LEYLA Dayanışma 121 https://dayanismadergisi.com/media/b0f8e4bc-672c-4761-a096-afc9f3073a53/7uf8yg/Dayan%C4%B1%C5%9Fma/Dergiler/dayanisma-121.pdf?download=false
2021 Проблемы Развития Авиакомпаний На Основании Анализа Их Бухгалтерской Отчетности (Challenges of Air-Lines’ Development on The Basis of Their Accounting Book Analysis) Uluslararası LYSENKO DENIS, AKGÜN LEYLA Вестник Российского Экономического Университета Имени Г. В. Плеханова (Vestnik of The Plekhanov Russian University of Economics) 18 https://vest.rea.ru/jour/article/view/1098/812
2021 Выявление Резервов Эффективности Деятельности ПАО «Новатэк» на Основе Экономического и Бухгалтерского Анализа (The PJSC “Novatek” Activity Efficiency Reserves Identification Based on The Economic and Accounting Analysis) Uluslararası LYSENKO DENIS, AKGÜN LEYLA Вестник Университета (Vestnik Universiteta) 6 https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/2929/2093
2021 Бухгалтерско-Экономический Анализ Деятельности ПАО «Акрон» (Accounting and Economic Analysis of PJSC Akron) Uluslararası LYSENKO DENIS, AKGÜN LEYLA Международный Научный Журнал Инновационная Наука (International Scientific Journal Innovation Science) https://aeterna-ufa.ru/sbornik/IN-2021-09-2.pdf
2021 Анализ Основных Показателей Хозяйственной Деятельности Предприятий Производящих Грузовые Машины По Данных Бухгалтерской Отчетности (Analysis of The Main Indicators of Economic Activity of Enterprises Producing Trucks According to Accounting Data) Uluslararası LYSENKO DENIS, AKGÜN LEYLA Chronos: Экономические Науки (Chronos: Economic Sciences) 3 31 https://economy.chronos-journal.ru/archive/3-31/1.pdf
2021 Rusya Nükleer Santrallerinin Finansal ve Ekonomik Analizi: Rosenergoatom Örneği Uluslararası LYSENKO DENIS, AKGÜN LEYLA International Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences 7 38 http://www.journalofsocial.com/Makaleler/76264669_22_38_ID570.Lysenko&akg%c3%bcn_592-597.pdf
2021 Altın Madenciliği Şirketleri Rezervlerinin Verimliliğinin Muhasebe ve Ekonomik Analiz Bakımından Değerlendirilmesi: Rusya’da Bir Uygulama Uluslararası LYSENKO DENIS, AKGÜN LEYLA Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (USBD) 5 21 http://www.sobider.net/FileUpload/ep842424/File/7.altin_madenciligi_sirketleri_rezervlerinin_1.pdf
2021 Анализ Эффективности Использования Имущества На Основе Бухгалтерского Учета (Analysis of The Efficiency of Using Assets Based on Accounting) Uluslararası LYSENKO DENIS, AKGÜN LEYLA Вестник Волгоградского Государственного Университета Экономика (Journal of Volgograd State University Economics) 23 1 https://ges.jvolsu.com/index.php/en/component/attachments/download/1695
2021 Бухгалтерско-Экономический Анализ Деятельности ФГУП «Почта России» и Выявление Резервов Ее Роста (Accounting and Economic Analysis of The Activities of The Federal State Unitary Enterprise "Russian Post” and The Identification of Reserves for Its Growth) Uluslararası LYSENKO DENIS, AKGÜN LEYLA Экономика и Бизнес Теория и Практика (Journal of Economy and Business) 4 http://economyandbusiness.ru/wp-content/uploads/2021/06/Lysenko.pdf
2021 Анализ Нефтехимических Предприятий По Данным Бухгалтерской Отчетности На Примере ПАО «Сибур Холдинг» (Analysis of Petrochemical Companies According to Accounting Statements on The Example of PJSC «Sibur Holding») Uluslararası LYSENKO DENIS, AKGÜN LEYLA Вестник НГУЭУ (Vestnik NSUEM) 2 https://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/1915/981
2015 Налоговый Механизм Программы Регионального Социально-Экономического Развития Турецкой Республики (Tax Mechanism of The Program of Regional Social and Economic Development of The Republic of Turkey) Uluslararası ALIYEV POLAD, AKGÜN LEYLA Экономика и Предпринимательство (Journal of Economy and entrepreneurship) 9 http://www.intereconom.com/archive/188.html
2014 Artan Rəqabət Mühitində Daxili Auditin Önəmi və Yoxlamada Müstəqilliyin Rolu (The Importance of Internal Audit and Role of It’s Independence In Increasing Competition) Ulusal AKGÜN LEYLA Azərbaycanın Vergi Jurnalı 2
2022 Методика Проведения Рейтинговой Оценки Показателей Финансово–Хозяйственной Деятельности Филиалов По Данным Бухгалтерской и Статистической Отчетности (Methodology of Rating Evaluation of Financial and Economic Activities of Branches According to Accounting and Statistical Reporting Data) Uluslararası LYSENKO DENIS, AKGÜN LEYLA Научный Журнал Архивариус (Scientific Journal Archivarius) 8 https://archivarius.org.ua/Archive/new/Arkhivarius_20_02_2022.pdf
2021 Анализ Эффективности Деятельности Энергетических Компаний на Основе их Бухгалтерской Отчетности (Analysis of The Performance of Power Companies on The Basis of Their Accounting Statements) Uluslararası LYSENKO DENIS, AKGÜN LEYLA Журнал "Коррекционно-педагогическое образование" (Scientific journal « Correctional and pedagogical education») 30 https://drive.google.com/file/d/1oYDJ1NB65tSEsTf_tPULTdaQaZ6aG8UW/view
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2020 Kırgızistan Denetim Piyasasına Genel Bakış Uluslararası AKGÜN LEYLA,ALIYEV POLAD International Black Sea Coastline Countries Symposium-4 https://tr.blackseacountries.org/_files/ugd/614b1f_3810f1ccb40d45a4a5bff47ce8a61d24.pdf
2020 Türkiye’deki Vergi Politikasının Sabit Sermaye Oluşumu Üzerine Etkisi Uluslararası ALIYEV POLAD,AKGÜN LEYLA International Black Sea Coastline Countries Symposium-4 https://tr.blackseacountries.org/_files/ugd/614b1f_3810f1ccb40d45a4a5bff47ce8a61d24.pdf
2020 Rusya Petrol ve Gaz Şirketlerinde Denetim Uluslararası AKGÜN LEYLA 8-th International Conference on Social Sciences https://www.farabicongress.org/_files/ugd/614b1f_4b82d6403c0b475b82e2e09ae64d2629.pdf
2020 A Comparison of Accounting Systems: The Case of Russia and China Uluslararası AKGÜN LEYLA IV. International Kaoru Ishikawa Congress On Business Administration And Economy https://www.kaoruishikawa.org/_files/ugd/614b1f_0883569fa79d418885836aade0e655f3.pdf
2019 Azerbaycan Cumhuryetinin Bölgesel Kalkınma Politikaları Uluslararası ALIYEV POLAD,AKGÜN LEYLA UMTEB 6. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi
2018 Assessment of Factors Affecting Financial Performance of Tourism Companies in BIST By Means of Data Mining Algorithms in Financial Ratios Uluslararası ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,ALTIN AYAZ YUSUF,AKGÜN LEYLA,EYDURAN ECEVİT 2nd International West Asia Congress of Tourism Research http://iwact.org/upload/file/2019-01-03-iwact-2018-abstracts-15c2dfe8cba0d5.pdf
2018 Rusya Federasyonu’nda Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinde İç Denetim Uluslararası AKGÜN LEYLA, ALIYEV POLAD 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
2018 Nakliyat Firmalarının Muhasebe ve Finansman Sorunları: Iğdır İli Örneği Uluslararası ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,AKGÜN LEYLA Iğdır 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi https://d78ea76a-1faa-490b-96df-3833ce6eddb7.filesusr.com/ugd/614b1f_b31e929e97e24635be4c219fdfb8ad2c.pdf
2018 The Effect of Strategic Management Accounting Techniques on Investment Decisions of Smes in Erzurum Uluslararası AKGÜN LEYLA,ALTIN EMEL,AYKOL SELİN 2nd International Symposium on Humanities and Social Science
2018 Türkiye Ekonomisinde Diversifikasyon Katsayısı Uluslararası ALIYEV POLAD,AKGÜN LEYLA,EYDURAN ECEVİT 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi https://d78ea76a-1faa-490b-96df-3833ce6eddb7.filesusr.com/ugd/614b1f_b31e929e97e24635be4c219fdfb8ad2c.pdf
2018 Verginin Fonksiyonları: İndikatiflik Fonksiyonu Uluslararası ALIYEV POLAD,AKGÜN LEYLA 2. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu https://tr.isepa.org/wp-content/uploads/2018/12/ISEPA-18-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0LER-K%C4%B0TABI.pdf
2016 Muhasebe Mesleğinin Gelişen ve Değişen Boyutu Gelişmiş Ülkeler İle Türkiye Uygulamasının Karşılaştırılması Uluslararası AKGÜN LEYLA, TEKTÜFEKÇİ FATMA 1.Uluslararası Bilimsel Araștırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016)
2015 Kazakistan'ın Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Geçişi ve Bu Süreçte Yaşanan Sorunlar Uluslararası AKGÜN LEYLA,ALIYEV POLAD 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan Denetim Piyasalarının Değerlendirilmesi Bölüm(ler)
2020 İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar Kripto Para Birimleri ve Muhasebeleştirilmesi Bölüm(ler)
2018 3rd International Thematic Monograph: Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era Assessment of Factors Affecting Financial Performance of Tourism Companies in BIST By Means of Data Mining Algorithms in Financial Ratios Bölüm(ler)
2018 Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik Rusya Federasyonu’nda Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinde İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Bölüm(ler)
2021 Azerbaycan Denetim Standartları ve Uluslararası Denetim Standartlarıyla Karşılaştırması Tümü
2022 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Güncel Tartışmalar 2 Avrasya Ekonomi Birliği Üye Ülkelerinde Denetim Düzenlemeleri Üzerine Bir Karşılaştırma Bölüm(ler)
2021 Muhasebe, Finans ve Denetim Alanlarında Yenilikçi Yaklaşımlar Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Bağımsız Denetimini Gerçekleştiren Denetim Şirketlerinin Şeffaflık Raporları Üzerine Bir İnceleme: Türkiye ve Ukrayna Örneği Bölüm(ler)
2021 Economic Analysis and Forecasting of the Financial Status of Media Companies Tümü
2022 Denetimde Yeni Trendler: Teori ve Uygulamalar Bağımsız Denetimde Gözetim: Rusya ve Türkiye Karşılaştırması Bölüm(ler)
2021 Muhasebe Alanında Güncel Yaklaşımlar Kırgızistan’da Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Geçiş Sürecinde Yaşanan Sorunlar Bölüm(ler)
2021 Administrative, Economics and Social Sciences Theory, Current Researches and New Trends/2021 Accounting and Economic Analysis of The Activities of Oil Companies and The Identification of Reserves for Their Growth: The Case of Russia Bölüm(ler)
2021 Muhasebe, Finans Ve Denetim Alanlarında Yenilikçi Yaklaşımlar KAMU YARARINI İLGİLENDİREN KURULUŞLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNİ GERÇEKLEŞTİREN DENETİM ŞİRKETLERİNİN ŞEFFAFLIK RAPORLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: TÜRKİYE VE UKRAYNA ÖRNEĞİ Bölüm(ler)
2021 AZERBAYCAN DENETİM STANDARTLARI VE ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARIYLA KARŞILAŞTIRMASI Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Rusça VIII Lisans
2019-2020 Rusça VII Lisans
2019-2020 Rusça IV Lisans
2019-2020 Rusça III Lisans
2019-2020 Genel Mhasebe II Lisans
2019-2020 Genel Muhasebe II Lisans
2019-2020 Tarım İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi ve Uygulamaları Yüksek Lisans
2019-2020 Tarım İşletmelerinde Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları Yüksek Lisans
2019-2020 Rusça VI Lisans
2019-2020 Rusça V Lisans
2019-2020 RUSÇA II Lisans
2019-2020 RUSÇA I Lisans
2019-2020 Genel Muhasebe I Lisans
2018-2019 YÖNETİM MUHASEBESİ Lisans
2018-2019 MALİYET MUHASEBESİ Lisans
2018-2019 ENVANTER VE BİLANÇO Lisans
2018-2019 ALTERNATİF YABANCI DİL Önlisans
2018-2019 GENEL MUHASEBE II Lisans
2018-2019 PARA VE BANKA Lisans
2018-2019 GENEL MUHASEBE I Lisans
2017-2018 GENEL MUHASEBE II Lisans
2015-2016 RUSÇA II Lisans
2017-2018 ENVANTER VE BİLANÇO Lisans
2017-2018 ÜRETİM YÖNETİMİ Lisans
2017-2018 GENEL MUHASEBE I Lisans
2016-2017 GENEL MUHASEBE I Lisans
2015-2016 Rusça III Lisans
2015-2016 Rusça I Lisans
2015-2016 Genel Muhasebe I Lisans
2019-2020 Envanter ve Bilanço Lisans
2021-2022 Rusça - VIII Lisans
2021-2022 Rusça - VI Lisans
2021-2022 Rusça - IV Lisans
2021-2022 Rusça - II Lisans
2021-2022 Şirketler Muhasebesi Lisans
2021-2022 Rusça - VII Lisans
2021-2022 Rusça - V Lisans
2021-2022 Rusça - III Lisans
2021-2022 Rusça - I Lisans
2021-2022 Muhasebe - I Lisans
2021-2022 Genel Muhasebe Lisans
2021-2022 Genel Muhasebe- I Lisans
2020-2021 Envanter ve Bilanço Lisans
2020-2021 Rusça - VIII Lisans
2020-2021 Rusça - VI Lisans
2020-2021 Rusça - IV Lisans
2020-2021 Rusça - II Lisans
2020-2021 Muhasebe - II Lisans
2020-2021 Genel Muhasebe- II Lisans
2020-2021 Muhasebe - I Lisans
2020-2021 Yönetim Muhasebesi Lisans
2020-2021 Şirketler Muhasebesi Lisans
2020-2021 Genel Muhasebe Lisans
2019-2020 Rusça - VIII Lisans
2020-2021 Rusça - VII Lisans
2020-2021 Rusça - V Lisans
2020-2021 Rusça - III Lisans
2020-2021 Rusça - I Lisans
2020-2021 Genel Muhasebe- I Lisans
2019-2020 Muhasebe - II Lisans
2019-2020 Envanter ve Bilanço Lisans
2019-2020 Rusça - VI Lisans
2019-2020 Rusça - IV Lisans
2019-2020 Rusça - II Lisans
2019-2020 Muhasebe - I Lisans
2019-2020 Rusça - VII Lisans
2019-2020 Rusça - V Lisans
2019-2020 Rusça - III Lisans
2019-2020 Rusça - I Lisans
2019-2020 Genel Muhasebe- II Lisans
2019-2020 Genel Muhasebe- I Lisans
2018-2019 Yönetim Muhasebesi Lisans
2018-2019 Maliyet Muhasebesi Lisans
2018-2019 Envanter ve Bilanço Lisans
2018-2019 Para ve Banka Lisans
2018-2019 Genel Muhasebe- II Lisans
2018-2019 Genel Muhasebe- I Lisans
2017-2018 Envanter ve Bilanço Lisans
2017-2018 Üretim Yönetimi Lisans
2017-2018 Genel Muhasebe- II Lisans
2017-2018 Genel Muhasebe- I Lisans
2021-2022 Muhasebede Dönem Sonu Uygulamaları Yüksek Lisans
2021-2022 İleri Yönetim Muhasebesi ve Uygulamaları Yüksek Lisans
2019-2020 Tarım İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi ve Uygulamaları Yüksek Lisans
2019-2020 Tarım İşletmelerinde Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları Yüksek Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2016 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2016 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2016 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2016 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2016 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2016 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ