E-posta Telefon
+90 476 - 223 0010 | 5037
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2011
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

  Tez Adı:
 • Y

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2006
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı:
 • L

  Azerbaycan Devlet Iktisat Üniversitesi

  1999 - 2003
  Lisans

  İşletme

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2017 The Factors Determıng Extent of The Demand for Investment Uluslararası ALIYEV POLAD,AKGÜN LEYLA Advanced Math. Models Applications 2 1
2019 Rusya Tarım İşletmelerinde Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi ve Kullanılan Yöntemler Uluslararası AKGÜN LEYLA,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU TURAN-SAM 11 43
2019 AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NİN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI Uluslararası ALIYEV POLAD,AKGÜN LEYLA JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 5 19
2019 RİSK TOLERANS TUTUMUNUN KÜLTÜRLERARASI FARKLILIKLARI VE BENZERLİKLERİ: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA Ulusal ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,AKGÜN LEYLA,ALTIN AYAZ YUSUF Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 9 17
2019 RUS KAMU KURULUŞLARININ İÇ FİNANSAL KONTROL VE İÇ DENETİM MEKANİZMASININ İNCELENMESİ Uluslararası AKGÜN LEYLA,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,ALIYEV POLAD SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 5 19
2020 Karar Ağacı Algoritmalarıyla Finansal Başarısızlık Tahmini: Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü Uygulaması Uluslararası ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,AKGÜN LEYLA,EYDURAN ECEVİT Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi
2019 RUS BÜTÇE KURULUŞLARININ MUHASEBE SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası AKGÜN LEYLA,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,ALIYEV POLAD SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL 5 35
2020 RUSYA FEDERASYONU DENETİM PİYASASININ İNCELENMESİ Uluslararası AKGÜN LEYLA,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2020 Rusya’da İnşaat Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi: UFRS 15 ve Muhasebe Düzenlemeleri 2/2008 Karşılaştırması Ulusal AKGÜN LEYLA,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1997492888_17_Collu_(369-391).pdf
2020 MEASURING THE EFFECT OF STRATEGIC MANAGEMENTACCOUNTING TECHNIQUES ON MAKING INVESTMENTDECISIONS OF SMEs: EASTERN ANATOLIAN CASE Uluslararası ALTIN AYAZ YUSUF,AKGÜN LEYLA,KASIMOĞLU MURAT İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2020 NAKLİYAT FİRMALARININ MUHASEBE VE FİNANSMANSORUNLARI: IĞDIR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,AKGÜN LEYLA Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
2015 Türkiye Cumhuriyeti nin Bölgesel Sosyal İktisadi Kalkınma Programlarının Vergi Mekaznizması Uluslararası ALIYEV POLAD,AKGÜN LEYLA Journal of Economy and Entrepreneurship 9
2015 Yolsuzlukla Uluslararası Mücadele ve Azerbaycan da Yolsuzluk Karşıtı Uygulamalar I Ulusal AKGÜN LEYLA İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Dergisi 124
2015 Azerbaycan da Denetim ve Denetim Standartlarının Uygulanmasına Yönelik Bir Araştırma Ulusal AKGÜN LEYLA,TEKTÜFEKÇİ ŞENÇİÇEK FATMA Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 52 125
2017 Audıt in Russıan Federatıon and the Research toward the Determınatıon of the Functıonıng of Audıt Mechanısm Uluslararası AKGÜN LEYLA,TEKTÜFEKÇİ ŞENÇİÇEK FATMA Asian Journal of Economic Modelling 5 1
2015 Foreign Direct Investment in Russia Unfavorable Investment Climate Uneven Distribution Uluslararası AKGÜN LEYLA,HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 5 8
2017 The development of E‑payment Systems in Azerbaijan and the Current State of Application of E‑payment Instruments Ulusal AKGÜN LEYLA,ALIYEV POLAD Economics: Yesterday, Today and Tomorrow 7 1 A
2018 RUSYA’ DA PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİNİN HESAPLANMASININ DENETİMİ: DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE VE GERÇEKLEŞTİRME METODOLOJİSİ Uluslararası AKGÜN LEYLA,ALIYEV POLAD Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 55
2017 Azerbaycan da Muhasebe Denetiminin Gelişimi Analitik Bir İnceleme ve Değerleme Uluslararası AKGÜN LEYLA Muhasebe ve Finansman Dergisi 73
2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uyum Sürecinde Rus Muhasebe Sistemi İle İlgili Yapılan Çalışmalar ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ulusal AKGÜN LEYLA Mali Çözüm 27 141
2014 Rusya Merkez Bankasının Ödeme Sistemiyle İlgili Görevleri Ulusal AKGÜN LEYLA Dayanışma
2021 CHALLENGES OF AIR-LINES’ DEVELOPMENT ON THE BASIS OF THEIR ACCOUNTING BOOK ANALYSIS Uluslararası LYSENKO DENIS, AKGÜN LEYLA VESTNIK OF THE PLEKHANOV RUSSIAN UNIVERSITY OF ECONOMICS 18 3 https://vest.rea.ru/jour/article/view/1098
2021 THE PJSC “NOVATEK” ACTIVITY EFFICIENCY RESERVES IDENTIFICATION BASED ON THE ECONOMIC AND ACCOUNTING ANALYSIS Uluslararası LYSENKO DENIS, AKGÜN LEYLA VESTNIK UNIVERSITETA 6 https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/2929/2093
2021 ACCOUNTING AND ECONOMIC ANALYSIS OF PJSC AKRON Uluslararası LYSENKO DENIS, AKGÜN LEYLA INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL INNOVATION SCIENCE 9 https://aeterna-ufa.ru/sbornik/IN-2021-09-2.pdf
2021 ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS OF ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES PRODUCING TRUCKS ACCORDING TO ACCOUNTING DATA Uluslararası LYSENKO DENIS, AKGÜN LEYLA ''CHRONOS: Economic Sciences'' 6 3 https://economy.chronos-journal.ru/archive/new/Chronos_eco_november_2021.pdf
2021 RUSYA NÜKLEER SANTRALLERİNİN FİNANSAL VE EKONOMİK ANALİZİ: ROSENERGOATOM ÖRNEĞİ Uluslararası LYSENKO DENIS, AKGÜN LEYLA INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 7 38 http://www.journalofsocial.com/Makaleler/76264669_22_38_ID570.Lysenko&akg%c3%bcn_592-597.pdf
2021 Altın Madenciliği Şirketleri Rezervlerinin Verimliliğinin Muhasebe ve Ekonomik Analiz Bakımından Değerlendirilmesi: Rusya’da Bir Uygulama Uluslararası LYSENKO DENIS, AKGÜN LEYLA ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (USBD) 5 21 http://www.sobider.net/FileUpload/ep842424/File/7.altin_madenciligi_sirketleri_rezervlerinin_1.pdf
2021 ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF USING ASSETS BASED ON ACCOUNTING Uluslararası LYSENKO DENIS, AKGÜN LEYLA JOURNAL OF VOLGOGRAD STATE UNIVERSITY ECONOMICS 23 1 https://ges.jvolsu.com/index.php/en/archive-en/1106-science-journal-of-volsu-economics-2021-vol-23-1/finance-accounting/1684-lysenko-d-v-akg-n-l-analysis-ofthe-efficiency-of-using-assets-based-on-accounting
2021 ACCOUNTING AND ECONOMIC ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF THE FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE "RUSSIAN POST Uluslararası LYSENKO DENIS, AKGÜN LEYLA Journal of Economy and Business 4 1 http://economyandbusiness.ru/wp-content/uploads/2021/06/Lysenko.pdf
2021 ANALYSIS OF PETROCHEMICAL COMPANIES ACCORDING TO ACCOUNTING STATEMENTS ON THE EXAMPLE OF PJSC «SIBUR HOLDING» Uluslararası LYSENKO DENIS, AKGÜN LEYLA VESTNIK NSUEM 2 https://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/1915/981
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2020 KIRGIZİSTAN DENETİM PİYASASINA GENEL BAKIŞ Uluslararası AKGÜN LEYLA,ALIYEV POLAD INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINECOUNTRIES SYMPOSIUM-4
2020 TÜRKİYEDEKİ VERGİ POLİTİKASININ SABİT SERMAYE OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİSİ Uluslararası ALIYEV POLAD,AKGÜN LEYLA INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINECOUNTRIES SYMPOSIUM-4
2020 RUSYA PETROL VE GAZ ŞİRKETLERİNDE DENETİM Uluslararası AKGÜN LEYLA 8-th International Conference on Social Sciences
2020 A COMPARISON OF ACCOUNTING SYSTEMS: THE CASE OF RUSSIA AND CHINA Uluslararası AKGÜN LEYLA IV. INTERNATIONALKAORU ISHIKAWACONGRESSon BusinessAdministration and Economy
2019 Azerbaycan Cumhuryetinin Bölgesel Kalkınma Politikaları Uluslararası ALIYEV POLAD,AKGÜN LEYLA . UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRES
2018 Assessment of Factors Affecting Financial Performance of Tourism Companies in BIST By Means of Data Mining Algorithms in Financial Ratios Uluslararası ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,ALTIN AYAZ YUSUF,AKGÜN LEYLA,EYDURAN ECEVİT 2nd International West Asia Congress of Tourism Research http://iwact.org/upload/file/2019-01-03-iwact-2018-abstracts-15c2dfe8cba0d5.pdf
2018 Nakliyat Firmalarının Muhasebe ve Finansman Sorunları: Iğdır İli Örneği Uluslararası ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,AKGÜN LEYLA IĞDIR 1. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ https://d78ea76a-1faa-490b-96df-3833ce6eddb7.filesusr.com/ugd/614b1f_b31e929e97e24635be4c219fdfb8ad2c.pdf
2018 The Effect of Strategic Management Accounting Techniques on Investment Decisions of Smes in Erzurum Uluslararası AKGÜN LEYLA,ALTIN EMEL,AYKOL SELİN 2nd InternatIonal SympoSIum on HumanItIeS and SocIal ScIence
2018 Türkiye Ekonomisinde Diversifikasyon Katsayısı Uluslararası ALIYEV POLAD,AKGÜN LEYLA,EYDURAN ECEVİT 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
2018 Verginin Fonksiyonları: İndikatiflik Fonksiyonu Uluslararası ALIYEV POLAD,AKGÜN LEYLA 2. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu
2016 MUHASEBE MESLEĞİNİN GELİŞEN VE DEĞİŞEN BOYUTU GELİŞMİŞ ÜLKELER İLE TÜRKİYE UYGULAMASININ KARŞILAŞTIRILMASI Uluslararası AKGÜN LEYLA,TEKTÜFEKÇİ ŞENÇİÇEK FATMA 1.Uluslararası Bilimsel Araștırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016)
2015 Kazakistan ın Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Geçişi ve Bu Süreçte Yaşanan Sorunlar Uluslararası AKGÜN LEYLA,ALIYEV POLAD 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II AZERBAYCAN, KAZAKISTAN, KIRGIZISTAN, ÖZBEKISTAN, TÜRKIYE VE TÜRKMENISTAN DENETIM PIYASALARININ DEĞERLENDIRILMESI Bölüm(ler)
2020 İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar KRİPTO PARA BİRİMLERİ VEMUHASEBELEŞTİRİLMESİ Bölüm(ler)
2018 3rd INTERNATIONAL THEMATIC MONOGRAPH: MODERN MANAGEMENT TOOLS AND ECONOMY OF TOURISM SECTOR IN PRESENT ERA Assessment of Factors Affecting Financial Performance of Tourism Companies in BIST By Means of Data Mining Algorithms in Financial Ratios Bölüm(ler)
2018 Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik Rusya Federasyonu’nda Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinde İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Bölüm(ler)
2021 Muhasebe Alanında Güncel Yaklaşımlar KIRGIZİSTAN’DA ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR Bölüm(ler)
2021 ADMINISTRATIVE, ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES Theory, Current Researches and New Trends/2021 ACCOUNTING AND ECONOMIC ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF OIL COMPANIES AND THE IDENTIFICATION OF RESERVES FOR THEIR GROWTH: THE CASE OF RUSSIA Bölüm(ler)
2021 Muhasebe, Finans Ve Denetim Alanlarında Yenilikçi Yaklaşımlar KAMU YARARINI İLGİLENDİREN KURULUŞLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNİ GERÇEKLEŞTİREN DENETİM ŞİRKETLERİNİN ŞEFFAFLIK RAPORLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: TÜRKİYE VE UKRAYNA ÖRNEĞİ Bölüm(ler)
2021 AZERBAYCAN DENETİM STANDARTLARI VE ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARIYLA KARŞILAŞTIRMASI Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Rusça VIII Lisans
2019-2020 Rusça VII Lisans
2019-2020 Rusça IV Lisans
2019-2020 Rusça III Lisans
2019-2020 Genel Mhasebe II Lisans
2019-2020 Genel Muhasebe II Lisans
2019-2020 Tarım İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi ve Uygulamaları Yüksek Lisans
2019-2020 Tarım İşletmelerinde Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları Yüksek Lisans
2019-2020 Rusça VI Lisans
2019-2020 Rusça V Lisans
2019-2020 RUSÇA II Lisans
2019-2020 RUSÇA I Lisans
2019-2020 Genel Muhasebe I Lisans
2018-2019 YÖNETİM MUHASEBESİ Lisans
2018-2019 MALİYET MUHASEBESİ Lisans
2018-2019 ENVANTER VE BİLANÇO Lisans
2018-2019 ALTERNATİF YABANCI DİL Önlisans
2018-2019 GENEL MUHASEBE II Lisans
2018-2019 PARA VE BANKA Lisans
2018-2019 GENEL MUHASEBE I Lisans
2017-2018 GENEL MUHASEBE II Lisans
2015-2016 RUSÇA II Lisans
2017-2018 ENVANTER VE BİLANÇO Lisans
2017-2018 ÜRETİM YÖNETİMİ Lisans
2017-2018 GENEL MUHASEBE I Lisans
2016-2017 GENEL MUHASEBE I Lisans
2015-2016 Rusça III Lisans
2015-2016 Rusça I Lisans
2015-2016 Genel Muhasebe I Lisans
2019-2020 Envanter ve Bilanço Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2016 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2016 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2016 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2016 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2016 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019