E-posta Telefon
+90 476 - 223 0010 | 5037
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2011
  Doktora

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme/İşletme Anabilim Dalı

  Tez Adı: Uuslararası Denetim Standartları Uygulamaları:Türkiye-Azerbeycan Karşılaştırması
 • Y

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2006
  Yüksek Lisans

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme/Muhasebe ve Finansman

  Tez Adı: Türkiye ve Azerbaycan Bağımsız Denetim Sistemlerinin Karşılaştırılması
 • L

  Azerbaycan Devlet Iktisat Üniversitesi

  1999 - 2003
  Lisans

  İşletme

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
RUS BÜTÇE KURULUŞLARININ MUHASEBE SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL 5 35
RUS KAMU KURULUŞLARININ İÇ FİNANSAL KONTROL VE İÇ DENETİM MEKANİZMASININ İNCELENMESİ Uluslararası SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 5 19
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NİN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI Uluslararası JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 5 19
RİSK TOLERANS TUTUMUNUN KÜLTÜRLERARASI FARKLILIKLARI VE BENZERLİKLERİ: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA Ulusal Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 9 17
Rusya Tarım İşletmelerinde Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi ve Kullanılan Yöntemler Uluslararası TURAN-SAM 11 43
Rusya Merkez Bankasının Ödeme Sistemiyle İlgili Görevleri Ulusal Dayanışma
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uyum Sürecinde Rus Muhasebe Sistemi İle İlgili Yapılan Çalışmalar ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ulusal Mali Çözüm 27 141
RUSYA’ DA PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİNİN HESAPLANMASININ DENETİMİ: DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE VE GERÇEKLEŞTİRME METODOLOJİSİ Uluslararası Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 55
Azerbaycan da Muhasebe Denetiminin Gelişimi Analitik Bir İnceleme ve Değerleme Uluslararası Muhasebe ve Finansman Dergisi 73
The Factors Determıng Extent of The Demand for Investment Uluslararası Advanced Math. Models Applications 2 1
The development of E‑payment Systems in Azerbaijan and the Current State of Application of E‑payment Instruments Ulusal Economics: Yesterday, Today and Tomorrow 7 1 A
Audıt in Russıan Federatıon and the Research toward the Determınatıon of the Functıonıng of Audıt Mechanısm Uluslararası Asian Journal of Economic Modelling 5 1
Türkiye Cumhuriyeti nin Bölgesel Sosyal İktisadi Kalkınma Programlarının Vergi Mekaznizması Uluslararası Journal of Economy and Entrepreneurship 9
Foreign Direct Investment in Russia Unfavorable Investment Climate Uneven Distribution Uluslararası International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 5 8
Azerbaycan da Denetim ve Denetim Standartlarının Uygulanmasına Yönelik Bir Araştırma Ulusal Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 52 125
Yolsuzlukla Uluslararası Mücadele ve Azerbaycan da Yolsuzluk Karşıtı Uygulamalar I Ulusal İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Dergisi 124
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Azerbaycan Cumhuryetinin Bölgesel Kalkınma Politikaları Uluslararası . UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRES 11.04.2019
NAKLİYAT FİRMALARININ MUHASEBE VE FİNANSMAN SORUNLARI: IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ Uluslararası IĞDIR 1. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 06.11.2018
IASSESSMENT OF FACTORS AFFECTING FINANCIAL PERFORMANCE OF TOURISM COMPANIES IN BIST BY MEANS OF DATA MINING ALGORITHMS IN FINANCIAL RATIOS Uluslararası 2nd International West Asia Congress of Tourism Research 27.09.2018
Verginin Fonksiyonları: İndikatiflik Fonksiyonu Uluslararası 2. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu 10.10.2018
Türkiye Ekonomisinde Diversifikasyon Katsayısı Uluslararası 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 06.11.2018
The Effect of Strategic Management Accounting Techniques on Investment Decisions of Smes in Erzurum Uluslararası 2nd InternatIonal SympoSIum on HumanItIeS and SocIal ScIence 04.08.2018
MUHASEBE MESLEĞİNİN GELİŞEN VE DEĞİŞEN BOYUTU GELİŞMİŞ ÜLKELER İLE TÜRKİYE UYGULAMASININ KARŞILAŞTIRILMASI Uluslararası 1.Uluslararası Bilimsel Araștırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016) 19.05.2016
Kazakistan ın Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Geçişi ve Bu Süreçte Yaşanan Sorunlar Uluslararası 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 28.10.2015
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2018 Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik Rusya Federasyonu’nda Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinde İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Bölüm(ler)
2019 3rd International Thematic Monograph: Modern management tools and economy of tourism sector of the present era Assessment Of Factors Affecting Financial Performance of Tourism Companies in BIST By Means Of Data Mining Algorıthms in Financial Ratios Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 YÖNETİM MUHASEBESİ Lisans
2018-2019 MALİYET MUHASEBESİ Lisans
2018-2019 ENVANTER VE BİLANÇO Lisans
2018-2019 ALTERNATİF YABANCI DİL Önlisans
2018-2019 GENEL MUHASEBE II Lisans
2018-2019 PARA VE BANKA Lisans
2018-2019 GENEL MUHASEBE I Lisans
2017-2018 GENEL MUHASEBE II Lisans
2015-2016 RUSÇA II Lisans
2017-2018 ENVANTER VE BİLANÇO Lisans
2017-2018 ÜRETİM YÖNETİMİ Lisans
2017-2018 GENEL MUHASEBE I Lisans
2016-2017 GENEL MUHASEBE I Lisans
2015-2016 Rusça III Lisans
2015-2016 Rusça I Lisans
2015-2016 Genel Muhasebe I Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2016 Anabilim Dalı Başkanı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2019
2016 Anabilim Dalı Başkanı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2019
2016 Anabilim Dalı Başkanı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2019
2016 Anabilim Dalı Başkanı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016 Bölüm Başkanı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2019