E-posta Telefon
| 4651
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Atatürk Üniv. K.K.Eğitim Fak. O.Ö.Matematik

 • Y

  Yüksek Lisans

  Atatürk Üniv. Fen Bil. Ens. Geometri ABD.

 • D

  Doktora

  Atatürk Üniv. Fen Bil. Ens. Geometri ABD.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1.  Properties of Modified Riemannian Extensions. Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, 11(2), 1-15. (Yayın No: 1386795)
 
2. Curvature properties of Riemannian metric of the form Sgf+Hg on the tangent bundle over a Riemannian manifold (M, g). International Electronic Journal Of Geometry, 8(2), 181-194. (Yayın No: 2614311)
 
3. On infinitesimal conformal transformations with respect to the Cheeger-Gromoll metric. An.Şt.Univ.Ovidius Constanta, 2012(20(1)), 113-128. (Yayın No:
229550)
 

4. On Kahler-Norden-Codazzi-Golden Structure on Pseudo-Riemannian Manifolds, International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, Vol 15, No 5. (2018)

 

5. Projective Vector Fields On the Tangent Bundle With a Class of Riemannian Metrics, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, Tome 71, No 5. (2018)    

 

6. On Metric Connection With Torsion on the Cotangent Bundle With Modified Riemannian Extension, Journal of Geometry 109 (6),(2018)

 

7. Some Results on Riemannian g-Natural Metrics Generated by Classical Lifts on the Tangent Bundle, Eurasian Mathematical Journal 8 (4), 18-34,(2017)

 
 
 
 
 
 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

1. GEZER AYDIN,BİLEN LOKMAN (2013). Conformal Vector Fields on the Tangent Bundle. XI. Geometri Sempozyumu, (Yayın No:2614411)

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Diferensiyel Geometri

Analitik Geometri

Genel Matematik

İstatistik

 

Yüksek öğretim kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi (BAP)

Tanjant demette Kaluza Klein metriğinin geometrisi

Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Böl.Bşk.