E-posta Telefon
| 0
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • B

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1981 - 1985
  Bütünleşik Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SAYISAL YÖNTEMLER (DR)/

  Tez Adı: Kesikli ihtimal dağılımlarının kalite kontroluna uygulanması Hipergeometrik, binom ve poisson dağılımlarının kabul örneklemesine uygulanması üzerine bir deneme
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1981 - 1985
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

  Tez Adı:
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1973 - 1977
  Lisans

  FEN FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2004 Cumhuriyet Üniversitesinin Verimlilik Analizi Fakülteler Düzeyinde Veri Zarflama Yöntemiyle Bir Uygulama Ulusal KUTLAR AZİZ, KARTAL MAHMUT Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 8
2019 Kolektif Risk Modeliyle Yangın Sigortası İçin Aktüeryal Prim Hesabına Yönelik Bir Araştırma Ulusal KARTAL MAHMUT,BARDAKÇI SAİT Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 4
2007 Cumhuriyet Üniversitesi’nin etkinliğinin kamu üniversiteleri ile karşılaştırılması: Bir VZA tekniği uygulaması Uluslararası BABACAN ADEM,KARTAL MAHMUT,BİRCAN HÜDAVERDİ Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 8 2
2022 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine Gelen Hasta Sayılarına Uygun İhtimal Dağılımlarının Belirlenmesi Ve İstatistiksel Analizi Uluslararası SAĞIR Saniye, KARTAL MAHMUT, BARDAKÇI SAİT Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 2 1 http://www.sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/23/15
2022 Üniversite Hastanesi Acil Servisine Gelen Hastaların Tedavi Süreçlerinin İstatistiksel Analizi Uluslararası SAĞIR Saniye, KARTAL MAHMUT, BARDAKÇI SAİT Turkish Research Journal of Academic Social Science 5 1 http://www.turkishsocialscience.com/en/download/article-file/2274423
2004 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİNİN İNCELENMESİ VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE BİRUYGULAMASI Uluslararası COŞKUN SİBEL,KARTAL MAHMUT,COŞKUN AKIN,BİRCAN HÜDAVERDİ Cumhuriyet Dental Journal 7 1
2013 Comparison of the Powers of theKolmogorov-Smirnov Two-Sample Testand the Mann-Whitney Testfor Different Kurtosis and Skewness CoefficientsUsing the Monte Carlo Simulation Method Uluslararası ÖZÇOMAK MEHMET SUPHİ,KARTAL MAHMUT,SENGER ÖTÜKEN,ÇELİK ALİ KEMAL Journal of Statistical and Econometric Methods 2 4
2015 Logistik regresyon tekniği ile trafik kazalarını etkileyen risk faktörlerinin incelenmesi Sivas Kayseri Yozgat Örneği Ulusal KARTAL MAHMUT, KUTLAR AZİZ, BEĞEN Abdülkadir Ekonomik ve sosyal araştırmalar dergisi 7 2
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 Sürücülerin Kazasızlık (Sağkalım) Süresini Etkileyen Faktörlerin Nonparametrik Teknikler İle İncelenmesi Uluslararası BARDAKÇI SAİT,KARTAL MAHMUT 4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi
2019 Şehir İçinde Meydana Gelen Trafik Kazalarının Dağılımının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Uluslararası BARDAKÇI SAİT,KARTAL MAHMUT 4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2010 Temel Matematik II Tümü
1993 ÖYS Punlarının Ders Geçme Puanları ile Karşılaştırılması ve Pareto Dağılımına Uygunluk Testi Üzerine Bir Deneme
2006 Hipotez Testleri Tümü
2018 Sağkalım Analizi Tümü
2022 OLASILIK DAĞILIMLARI Tümü
2020 Proses Kontrol Teknikleri ve Altı Sigma Tümü
1999 İstatistiksel Kalite Kontrolü Tümü
2018 SPSS ve AMOS Uygulamalı Örneklerle Güvenirlik Ve Geçerlik Analizleri Tümü
2019 Tutum Ölçekleri Tümü
2020 Güncel Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Tümü
2009 Temel Matematik I Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
1996 Zaman serileri analizinde Box-Jenkins modelleri ile aylık döviz kuru (TL/$) tahminleri üzerine bir uygulama YALÇIN KARAGÖZ Yüksek Lisans Tamamlandı
1996 Çoklu istatistiksel karşılaştırmalarda ki-kare tekniği ve varyans analizi (ÖSS ve ÖYS puanları üzerine bir uygulama) HATİCE KARAVİL Yüksek Lisans Tamamlandı
1996 İstatistiksel proses kontrol teknikleri ve çimento sanayiinde pareto analizi uygulaması SELAMİ ÖZCAN Yüksek Lisans Tamamlandı
1994 Prosess kontrol metodları ve bir uygulama MEHMET SELAMİ YILDIZ Yüksek Lisans Tamamlandı
1994 SHEWHART, CUSUM ve EWMA kontrol grafiklerinin Erzurum şeker fabrikasına uygulaması üzerine bir deneme ERKAN OKTAY Doktora Tamamlandı
1996 Sivas iline ait hava kirliliği verileri ile meteorolojik veriler için çoklu lineer regresyon uygulaması RABİA BAŞARA Yüksek Lisans Tamamlandı
1998 ISO 9000 standartlarının uygulanmasıyla ortaya çıkan kalite maliyetleri analizi SELAMİ ÖZCAN Doktora Tamamlandı
1997 Kalitatif bilgilerin değerlendirilmesinde kullanılan ölçekler ve mukayeseleri YAŞAR POLATKAN Yüksek Lisans Tamamlandı
1999 Proses kontrol tekniklerinin SE-NA tekstilde bir uygulaması SABRİ SEVER Yüksek Lisans Tamamlandı
2000 İstatistiksek proses kontrolünde proses yeterlilik analizi ve tekstil sanayiinde bir uygulama ORHAN ŞAHİN Doktora Tamamlandı
2000 İstatistiksel kalite kontrolünde üstel ve weibul dağılımların X-kontrol grafiklerine uygulanması üzerine teorik bir yaklaşım SÜLEYMAN ŞAHİN Doktora Tamamlandı
2001 Kolmogorov-Simirnov ve ki-kare uygunluk testlerinin güçlerinin karşılaştırılması (Tesadüfi sayılar üzerinde bi uygulama) YAKUP KASAPOĞLU Yüksek Lisans Tamamlandı
2002 Sürekli olasılık dağılımları için tesadüfi sayı üretimi ve aralarındaki ilişkiler YALÇIN KARAGÖZ Doktora Tamamlandı
2004 Standart örnekleme tabloları ve bir uygulama RAMAZAN YANIK Yüksek Lisans Tamamlandı
2004 Lojistik regresyon analizi ve diş hekimliğinde bir uygulama SİBEL COŞKUN Yüksek Lisans Tamamlandı
2005 İstatistiksel yöntemlerle risk belirleme "iş kazaları için bir uygulama" ŞEBNEM TAŞ Yüksek Lisans Tamamlandı
2008 Ölçek çeşitlerinde kullanılan istatistiksel yöntemler ESİN DEMİRGİL Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 2003-2007 döneminde trafik kazalarını etkileyen risk faktörlerinin belirlenmesi üzerine bir uygulama: Sivas-Kayseri-Yozgat örneği ABDUL KADİR BEĞEN Doktora Tamamlandı
2006 Türkiye'deki üniversitelerde veri zarflama analizi yöntemiyle verimlilik analizi ADEM BABACAN Doktora Tamamlandı
2014 Bağımlı grupların testinde kullanılan istatistiksel teknikler ve karşılaştırmalar SİBEL YILDIRIM Yüksek Lisans Tamamlandı
2015 Sağlık hizmetleri memnuniyet araştırmasında istatistiksel yöntemlerin kullanımı FADİME GÜVENDİ Yüksek Lisans Tamamlandı
2016 Yaşam memnuniyeti araştırmasında istatistiksel tekniklerin kullanılması: Sivas ili örneği ALİ AĞBEKTAŞ Yüksek Lisans Tamamlandı
2016 Yapısal eşitlik modeli ile öğrencilerin iş bulma kaygılarına yönelik ölçek geliştirme: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF'de bir uygulama BEKİR DEMİR Yüksek Lisans Tamamlandı
2017 Aktüeryal veri analizinde istatistiksel yöntemlerin kullanımı: Yangın hasarı ve trafik kazası verileriyle bir uygulama SAİT BARDAKÇI Doktora Tamamlandı
2017 Kütüphane okuyucu dağılımının istatistiksel analizi- Cumhuriyet Üniversitesi örneği VİJDAN ASİL Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Sağlık hizmetlerinden memnuniyeti etkileyen faktörlerin temel bileşenler analizi ile belirlenmesi EYLEM SAYGIN Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Çok değişkenli verilerin grafiksel sunumu ELANUR KULAÇ Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Üniversite hastanesi acil servisine gelen hasta sayılarına uygun ihtimal dağılımlarının belirlenmesi ve istatistiksel analizi SANİYE SAĞIR Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Çok kriterli karar verme teknikleri ile aynı dilimdeki fen liselerinin değerlendirilmesi GÜLAY DEMİR Doktora Tamamlandı
2020 Kilo vermeyi etkileyen faktörlerin ikili lojistik regresyon analizi ile incelenmesi NESRİN KARTAL Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Bayesci doğrusal olmayan ortak değişkenli Yapısal Eşitlik Modeli: Fomo sosyal medya bağımlılığı ve akademik motivasyon arasındaki ilişki MURAT YILDIRIM Doktora Tamamlandı
2022 COVİD-19 pandemisi sebebiyle bankacılık işlemlerindeki değişiminin grafik analizi ile incelenmesi NİLAY AKKOYUN Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Olasılık dağılımları ve kolektif risk modellemesi çerçevesinde portföy getiri tahmini: BIST 30 uygulaması EBUZER ARSLAN Doktora Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 İstatistik 1 Lisans
2020-2021 Grafik Analizi Yüksek Lisans
2014-2015 İstatistiksel Kalite Kontrolü Doktora
2013-2014 İhtimal Dağılımları II Doktora
2013-2014 İhtimal Dağılımları I Doktora
2013-2014 Uygulamalı Matematik Yüksek Lisans
2020-2021 Hipotez Testleri Yüksek Lisans
2013-2014 İşletme Matematiği Lisans
2013-2014 Matematik II Lisans
2013-2014 Matematik I Lisans
2020-2021 İstatistik II Lisans
2013-2014 İstatistik I Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Kobilerin Kalite Kontrol Birimlerinin Yapısal Analizi Yönetici DİĞER
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2013 Anabilim Dalı Başkanı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
2013 Dekan CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016
1994 Dekan Yardımcısı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1995
1994 Bölüm Başkanı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2008
1994 Anabilim Dalı Başkanı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2008
2008 Anabilim Dalı Başkanı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2009
2009 Dekan BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012
2008 Bölüm Başkanı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2009