E-posta Telefon
50502468355 | 4241
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1987 - 1992
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 1999
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEFSİR (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Kur`an`da ayetüibret kavramları ve aralarındaki münasebet
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2016
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEFSİR (DR)/

  Tez Adı: Ebussuûd Efendi tefsiri’xxnin tefsir usûlü açısından incelenmesi
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Hamd ile Başlayan Sûrelerin Değişik Yönlerden Değerlendirilmesi Uluslararası Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23
Ayet Kavramının Semantik Tahlili Ulusal Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7
Eğitim-Çevre İlişkisİ Ulusal Iğdır Üniveritesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10
KUR’ANÎ TEBLİĞDE TERĞİB VE TERHİB METODU Uluslararası Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 65
Âyetler Arası Münâsebetin Kur’ân İlimlerindeki Önemi Ulusal İlahiyat Araştırmaları Dergisi 13
Ebussuûd Efendi Tefsiri’nde Esbâb-ı Nüzûl Uluslararası Uluslararası Sosyal Araştırmaları Dergisi 11 57
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
ESBABÜ’N-NÜZÛLÜN TEFSİR İLMİNDEKİ ÖNEMİ Uluslararası Din Bilimleri Çalıştayı 30.12.2017
Kur’an’da Cennet, Cehennem İle Yapılan Terğib ve Terhib Uluslararası Uluslar Arası Din ve Dil Sempozyumu 30.11.2018
AYETLER IŞIĞINDA İSLAMIN KADINA VERDİĞİ DEĞER Uluslararası ULUSLARARASI İSLAM VE KADIN ÇALIŞTAYI 30.06.2018
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 EBUSSUD EFENDİ TEFSİRİ’NİN TEFSİR USULÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ Tümü
2020 KUR’ÂN’DA ANLATILAN MU’CİZEVÎ HABERLER IŞIĞINDA HZ.MUHAMMED’İN (s.a.v.) MU’CİZELERİ Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2020 Mevdudi’nin Tefhimü’l-Kur’an Adlı Eserinde Kadın Olgusu Hazel ÖZGÜR Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 İnsan Suresinin Tefsiri Bağlamında İnsan Tipolojileri Abdulhakim ÖZTÜRK Yüksek Lisans Tamamlandı
Kur’an ve Sünnet Işığında Yaşlılara Karşı Ahlaki Yaklaşım Mehmet Salih DEMİRHAN Yüksek Lisans Devam Ediyor
Nahl Suresi Bağlamında İnsanlığa Arzedilen Nimetler Sena EMİR Yüksek Lisans Devam Ediyor
İsra Suresi Bağlamında Temel Ahlaki İlkeler Kutbettin ŞEMİN Yüksek Lisans Devam Ediyor
2019 İlmi edebi ve eğitsel yönleriyle Hz. Yusuf kıssası ve mesajlar SADIK TAŞDEMİR Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Kur'an'da selam ALİCAN ÇELİK Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Tefsir Usulü Metinleri Doktora
2019-2020 Eken Dönem Tesir Doktora
2019-2020 Tefsir II Lisans
2019-2020 Kur’an Arapçası Lisans
2019-2020 Erken Dönem Tefsir Yüksek Lisans
2019-2020 Tesir Usulü Metinleri Yüksek Lisans
2019-2020 Rivayet Tefsirlerinden Örnek Metinler Yüksek Lisans
2019-2020 Klasik Tefsirlerden Örnekler Yüksek Lisans
2018-2019 Karşılaştırmalı Tefsir Metinleri Yüksek Lisans
2018-2019 Klasik tefsirlerden Metinler Yüksek Lisans
2018-2019 Tesir Usulü Metinleri Yüksek Lisans
2018-2019 Rivayet tefsirlerinden Örnekler Yüksek Lisans
2018-2019 İlmi Tefsir Yüksek Lisans
2018-2019 Kur’an Okuma ve Tecvid 6, 8 Lisans
2018-2019 Kur’an Okuma ve Tecvid 5, 7 Lisans
2016-2017 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Yüksek Lisans
2016-2017 MÜFESSİR SAHABELER veTABİİLERİN TEFSİR ÖZELLİKLERİ Yüksek Lisans
2016-2017 ERKEN DÖNEM TEFSİRİ Yüksek Lisans
2016-2017 İLMİ TEFSİR Yüksek Lisans
2016-2017 KURANA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Lisans
2016-2017 DİN EĞİTİMİ Lisans
2015-2016 İSLAM İBADET ESASLARI Lisans
2015-2016 KURAN OKUMA VE TECVİD Lisans
2017-2018 AHKAM TEFSİRİ Yüksek Lisans
2015-2016 AHKAM TEFSİRİ Yüksek Lisans
2016-2017 AHKAM TEFSİRİ Yüksek Lisans
2015-2016 TEFSİR METİNLERİ Yüksek Lisans
2017-2018 TEFSİR METİNLERİ Yüksek Lisans
2014-2015 İSLAM İNANÇ ESASLARI Lisans
2016-2017 KURAN İLİMLERİ Yüksek Lisans
2017-2018 KURAN İLİMLERİ Yüksek Lisans
2013-2014 DİN EĞİTİMİ Lisans
2017-2018 KURAN OKUMA VE TECVİD -VII Lisans
2016-2017 KURAN OKUMA VE TECVİD -V Lisans
2013-2014 OSMANLI TÜRKÇESİ Lisans
2017-2018 KURAN OKUMA VE TECVİD -V Lisans
2016-2017 KURAN OKUMA VE TECVİD -V Lisans
2014-2015 KURAN OKUMA VE TECVİD -V Lisans
2013-2014 KUR’AN ARAPÇASI Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: