E-posta Telefon
| 7632
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2018
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE VE DİN (DR)/

  Tez Adı: Geleneksel çevre etiği anlayışlarının eleştirisi ve bütüncül bir etik inşâsı: Biyosferik etik
 • D

  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2016
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/COĞRAFYA (DR)/

  Tez Adı: Bitki indeks modelleri (NDVI, EVI VCI) kullanılarak Akdeniz Bölgesi’xxnde kuraklık analizi (2000-2014)
 • Y

  EGE ÜNİVERSİTESİ

  2010 -
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı:
 • Y

  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2012
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/COĞRAFYA (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Antakya-Kahramanmaraş grabeninde bitki örtüsü ile yağış koşulları arasındaki ilişkilerin MODIS verileri (2000-2010) kullanılarak incelenmesi
 • L

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  2014 -
  Lisans

  AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FELSEFE PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

  Tez Adı:
 • L

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2010
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/COĞRAFYA BÖLÜMÜ/COĞRAFYA PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2017 Tek Taraflı Birliktelik (Kommensalizm), Karşılıklı Fayda Birlikteliği (Mutualizm) ve Asalaklık (Parazitizm) Üçgeninde İnsan-Doğa İlişkileri Uluslararası DÖNMEZ SÜLEYMAN,ÇELİK MEHMET ALİ İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi 14 http://insanveinsan.org/kunye/
2017 YERELDEN KÜRESELE EVRİLEN EKOLOJİK KRİZİN PSİKO-SOSYAL VE POLİTİK EKOLOJİK AÇILARDAN İRDELENMESİ Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER,DEDEOĞLU ÇAĞDAŞ FLSF FELSEFE VE SOSYAL BILIMLER DERGISI 23 http://www.flsfdergisi.com/page113.html
2017 UYDU TABANLI KURAKLIK İNDİSİ (SVI) KULLANILARAK YARI KURAK AKDENİZ İKLİMİNDE (KİLİS)BUĞDAY BİTKİSİNİN KURAK KOŞULLARA VERDİĞİ TEPKİNİN İNCELENMESİ Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ,KARABULUT MURAT Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 1
2014 Antakya-Kahramanmaraş Grabeninde Kızılçam (Pinus brutia Ten.) orman alanları ile yağış arasındaki ilişkilerin MODIS verileri (2000-2010) kullanılarak incelenmesi Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ,KARABULUT MURAT Coğrafi Bilimler Dergisi 12 1 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/33/1966/20557.pdf
2017 SPLIT WINDOW YÖNTEMİ KULLANILARAK KİREÇTAŞI VE BAZALT ÜZERİNDE YERYÜZEYİ SICAKLIKLARININ (YYS) İNCELENMESİ Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik) 36
2018 CLIMATE CLASSIFICATION AND DROUGHT ANALYSIS OF MERSIN Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 1
2019 Analyzing the Relations between Drought and Crop Yield in Southern Plains of Şanliurfa (Akçakale, Ceylanpinar, Suruç) Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,AYDIN TANER International Review of Basic and Applied Sciences 7 10 https://irbas.academyirmbr.com/papers/1571147654.pdf
2019 Altitudinal Zone Land Use Changes in Iğdir Plain Using Overlay Analysis Combined with Remote Sensing Methods Uluslararası AYDIN TANER,ÇELİK MEHMET ALİ Journal of Remote Sensing GIS 8 2
2013 Investigation of the Phenology of Pistachio Pistacia Vera L on Different Soil Types Using MODIS NDVI Data Uluslararası TUNÇ ERDİHAN,ÇELİK MEHMET ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER International Journal Of Scientific Research 2 12 https://www.worldwidejournals.com/international-journal-of-scientific-research-(IJSR)/fileview/December_2013_1386065488_998b8_70.pdf
2013 KIZILTEPE İLÇESİNİN TARIMSAL YAPISINDAKİ DEĞİŞİMLERİN MODIS NDVI VERİLERİ KULLANILARAK İZLENMESİ VE İNCELENMESİ Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ,SÖNMEZ MEHMET EMİN Marmara Coğrafya Dergisi 27 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3325
2017 INVESTIGATION THE EFFECT OF THE DROUGHT YEAR OF 2014 ON THE VEGETATION IN THE SEYHAN BASIN Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 54 https://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi54_pdf/3sanattarihi_arkeoloji_cografya/celik_mehmetali.pdf
2017 Relationship between land use and land classification in the Tahtalı Dam Protection Basin (İzmir, Turkey) Uluslararası GÜLERSOY ALİ EKBER,GÜMÜŞ NEVZAT,ÇELİK MEHMET ALİ,İLHAN ALİ Journal of Environmental Biology 38 5(SI) http://jeb.co.in/journal_issues/201709_sep17_spl/paper_18.pdf
2022 ANALYZING ATTITUDES TOWARDS CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENTAL ISSUES BY USING VARIOUS METHODS Uluslararası DURAN VOLKAN, ÇELİK MEHMET ALİ lnternational Journal of Geography and Geography Education 2 46 http://dx.doi.org/10.32003/igge.1069665
2017 SWOT ANALYSIS OF CEHENNEM DERESI CANYON’S (ARDANUC, ARTVIN) ECOTOURISM POTENTIAL Uluslararası İLHAN ALİ,ÇELİK MEHMET ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER,GÜMÜŞ NEVZAT Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 54 https://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi54_pdf/3sanattarihi_arkeoloji_cografya/ilhan_ali.pdf
2013 Işıklı Gölü Çivril Denizli Çevresindeki Arazi Kullanım Faaliyetlerinin Göl Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and SciencesSosyal Bilimler Dergisi 29 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/117789
2012 İSLÂHİYE İLÇESİ ARAZİ KULLANIMI ÜZERİNDE YÜKSELTİ,EĞİM VE TOPRAK FAKTÖRLERİNİN ETKİSİ Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 4 http://sbe.kilis.edu.tr/bolum/SESE13/sayfa/3865/sayi
2016 Ekolojik Krizin Kaynağını İnsan Olarak Gören İndirgemeci Anlayışın Eleştirisi Ulusal DÖNMEZ SÜLEYMAN,ÇELİK MEHMET ALİ Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 2
2015 2008 kurak yılının Termessos (Güllük Dağı) Milli Parkı (Antalya) vejetasyonuna etkisinin çeşitli kuraklık indeksleriyle incelenmesi Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ,KARABULUT MURAT Coğrafi Bilimler Dergisi 13 2 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/33/2129/22029.pdf
2013 DETERMINATION OF THE K-FACTOR OF ARABLE LAND IN YAVUZELI AND ARABAN / GAZIANTEP PROVINCE Uluslararası TUNÇ ERDİHAN,ÖZKAN ALİ,ÇELİK MEHMET ALİ The Journal of International Social Research 6 28
2018 AN INVESTIGATION ON EFFECTS OF DRY AND WET CLIMATECONDITIONS ON PISTACHIO (PISTACIA VERA) YIELD IN MIDDLEEUPHRATES BASIN, SOUTHEAST OF TURKEY Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,KULAK MUHİTTİN,ÇETİNKAYA HAKAN,Göçeri Ali,KOÇ MEHMET,ÖZÜPEKÇE SALMAN Scientific Papers. Series B, Horticulture 62
2019 6-7 AĞUSTOS 2018’DE ELMALI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN SEL AFETİNİN TARIM ALANLARI ÜZERİNE ETKİSİ Ulusal AYDIN TANER,ÇELİK MEHMET ALİ Doğu Coğrafya Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.17295/ataunidcd.620526
2013 Yağış koşullarının antep fıstığı Pistacia vera L biomas aktivitesi ve fenolojik özelliklerine etkisinin uzaktan algılama verileri kullanılarak incelenmesi Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ,KARABULUT MURAT TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ 1 60 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/198414
2013 KİLİS MERKEZ İLÇEDE MARNLI ÇIPLAK YÜZEYLERİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA İLE ANALİZİ 1984 2010 VE BU YÜZEYLERİN REHABİLİTASYONU İÇİN ÖNERİLER Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER Marmara Coğrafya Dergisi 28 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3364
2017 KİLİS İLİ’NDE HEYELAN RİSKİ YÜKSEK ALANLARIN ÇOK KRİTERLİ ANALİZ METODU İLE BELİRLENMESİ Uluslararası GÜLERSOY ALİ EKBER,ÇELİK MEHMET ALİ The Journal of Academic Social Sciences 53 53 https://asosjournal.com/?mod=makale_tr_ozet&makale_id=34810
2018 AN ASSESSMENT ON CLIMATOLOGICAL, METEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL DISASTERS THAT OCCURRED IN TURKEY IN THE LAST 30 YEARS (1987-2017) Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ,BAYRAM HÜSEYİN,ÖZÜPEKÇE SALMAN lnternational Journal of Geography and Geography Education 38 https://dergipark.org.tr/tr/pub/igge/issue/38150/424675
2020 KURAKLIK ARAŞTIRMALARINDA YENİ EĞİLİMLER, KULLANILAN TEKNİKLER VE KAVRAMLAR ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK AĞ ANALİZİ Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ lnternational Journal of Geography and Geography Education 42 https://dergipark.org.tr/en/pub/igge/issue/56119/721487
2013 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yardımıyla Kilis Merkez İlçesinin Erozyon Risk Alanlarının Belirlenmesi Ulusal SÖNMEZ MEHMET EMİN,ÇELİK MEHMET ALİ,Seven Mutlu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/107798
2017 Cehennem Deresi Kanyonu’nun (Ardanuç, Artvin) Ekoturizm Potansiyeli Uluslararası İLHAN ALİ,ÇELİK MEHMET ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER,GÜMÜŞ NEVZAT Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 12 3 http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=11451
2013 AHIR DAĞI KAHRAMANMARAŞ VE ÇEVRESİNDE BİTKİ ÖRTÜSÜ İLE YAĞIŞ KOŞULLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN MODIS VERİLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ 2000 2010 Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ,KARABULUT MURAT Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi 6 1 http://www.jast.msu.edu.tr/index.php/JAST/article/view/236/224
2016 KAOS ORTAMINDA ÇAĞINDA MEKÂN İNSAN ETKİLEŞİMİNE BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ EKOLOJİK TOPLUM PARADİGMASI Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 3 22
2017 YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE SORGULAMA TEMELLİ ÖĞRENME Uluslararası İLHAN ALİ, GÜLERSOY ALİ EKBER, ÇELİK MEHMET ALİ The Journal of Academic Social Sciences 43 43 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=12124
2016 HOW IS A WETLAND ADMINISTERED DISCUSSING THEGEDIZ DELTA FROM ECOLOGICAL PERSPECTIVE Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,ÜNAL ÇİĞDEM Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 11 18 https://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=443526536_2%C3%87elikMehmetAli-vd-sos-25-42.pdf&key=19854
2013 FARKLI UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK AŞAĞI SEYHAN OVASI GÜNEYİNDEKİ SULAK ALANLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ (1990-2010) Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,KIZILELMA YAKUP,DENİZDURDURAN MEHMET,GÜLERSOY ALİ EKBER Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 8 12 https://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=319237348_18%C3%87elikMehmetAli-vd-sos-263-284.pdf&key=17139
2014 TARSUS ŞEHRİNİN ALANSAL GELİŞİMİNE (1985-2011) EKOLOJİK BAKIŞ Uluslararası GÜLERSOY ALİ EKBER,ÇELİK MEHMET ALİ,SÖNMEZ MEHMET EMİN Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9 2 https://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=2115673098_41G%C3%BClersoyAliEkber-vd-sos-741-759.pdf&key=17248
2014 Bitki Örtüsü Değişimlerinin 16 Günlük Periyotlar Halinde İzlenmesi Mardin İli Örneği (2000-2010) Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9 2 https://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=1781041309_27%C3%87elikMehmetAli-vd-sos-471-494.pdf&key=17236
2016 Kozan İlçesi'nde (Adana) Kurak Koşulların Farklı Arazi Örtüleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ Marmara Coğrafya Dergisi 1 34 http://e-dergi.marmara.edu.tr/marucog/article/view/5000199935
2017 Temporal change of land use in the Protection Basin of Tahtalı Dam (1990-2015), (Izmir, Turkey) Uluslararası GÜLERSOY ALİ EKBER,ÇELİK MEHMET ALİ Journal of Environmental Biology 38 http://jeb.co.in/journal_issues/201709_sep17_spl/paper_24.pdf
2017 Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Uzaktan Algılamanın Kullanımı: Teorik Çerçeve Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 12 4 http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=11446
2016 Temporal Change (1984-2015) Of Land Use/Cover İn Çiğli District Uluslararası ÜNAL ÇİĞDEM,ÇELİK MEHMET ALİ International Journal of Social and Related Science 1 2 http://iakkurt.dergipark.gov.tr/tr/pub/ijsores
2017 Evaluation of Rock Fall Risk in Kilis (Turkey) City by Using GIS and Remote Sensing Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering 3 2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/351883
2018 Examining temporal changes in relations between land uses and land use capabilities in south of sanliurfa plains Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER Advances in Geoscience 2 1 http://ojs.usp-pl.com/index.php/ag/article/view/1114
2015 İç Anadolu Bölgesinde sıcaklık ve yağışların trend analizi Ulusal KIZILELMA YAKUP,ÇELİK MEHMET ALİ,KARABULUT MURAT TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ 1 64 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tcd/
2017 Nur Dağları’nın (Amanoslar) Orta Kesiminin Farklı Yamaçlarında Bitki İndeks Değişiminin İzlenmesi Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 3
2019 The Examination of the Relationship between Drought and Vegetation in Coastal Regions of Turkey Using the Vegetation Condition Index (VCI) and the Vegetation Health Index (VHI) Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,BAYRAM HÜSEYİN International Review of Basic and Applied Sciences 7 9
2013 Atatürk Baraj Gölü nün Bozova İlçesi Tarımsal Ürün Deseni Üzerine Etkisinin İncelenmesi 1984 2011 Ulusal GÜRBÜZ MEHMET, ÇELİK MEHMET ALİ, GÜLERSOY ALİ EKBER Gaziantep University Journal of Social Sciences 4 12 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/223237
2013 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ'NİN (GAP) HARRAN OVASI TARIMSAL YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİMLERİN UZAKTAN ALGILAMA İLE İNCELENMESİ Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 28 https://www.sosyalarastirmalar.com/cilt6/cilt6sayi28_pdf/celik_mehmetali.pdf
2017 INFLUENCE OF GEOGRAPHICAL FACTORS ON THE FATTYACID PROFILE AND OIL YIELD OF Olea europaea L. Uluslararası ÇETİNKAYA HAKAN,KULAK MUHİTTİN,ÖZKAN ALİ,ÇELİK MEHMET ALİ,ŞEKEROĞLU NAZIM Scientific Papers. Series A. Agronomy 9 http://agronomyjournal.usamv.ro/pdf/2017/Art77.pdf
2014 MONITORING THE EFFECTS OF RAINFALL CONDITIONS ON WHEAT TRITICUM AESTIVUM L FIELDS USING MODIS DATA IN ARABAN GAZIANTEP TURKEY Uluslararası TUNÇ ERDİHAN,ÇELİK MEHMET ALİ FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 23 3 https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20143150157
2018 Kapadokya Volkanik Provensi’ndeki volkan rölyefinin antropojenik degradasyonu üzerine bir analiz Ulusal KOPAR İBRAHİM,ÇELİK MEHMET ALİ,BAYRAM HÜSEYİN Türk Coğrafya Dergisi 71 https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/issue/39566/424377
2018 Doğu Anadolu Bölgesi’nin Mevsimlik Kuraklık Analizi Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ,KOPAR İBRAHİM,BAYRAM HÜSEYİN Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 22 https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-2
2018 MODIS, LANDSAT VE NOAA AVHRR VERİLERİNİ ENTEGRE EDEREK AKYATAN LAGÜNÜ NDE (ADANA) SU YÜZEYİ SICAKLIKLARININ (SST) İNCELENMESİ (2001-2015) Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,KAVAK MEHMET TAHİR,GÜLERSOY ALİ EKBER Journal of International Social Research 11 55 http://sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi55_pdf/3sanattarihi_arkeoloji_cografya/celik_mehmetali.pdf
2019 Distribution Of Extreme Wet And Dry Seasons (1967-2016)Along Mediterranean Coast, Turkey Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ Academic Platform Journal of Engineering and Science 7 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjes/issue/38781/394152
2017 KİLİS ŞEHRİNİN ALANSAL GELİŞİMİNİN YAKIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL ALANLARA ETKİSİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK İNCELENMESİ Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,ÖZÜPEKÇE SALMAN The Journal of Academic Social Sciences 45 45 https://asosjournal.com/index.jsp?mod=makale_tr_ozet&makale_id=34549
2017 UYDU VE İSTASYON TABANLI KURAKLIK İNDEKSLERİ KULLANILARAK AKDENİZ BÖLGESİNDE KURAKLIK ANALİZİ (2000-2014) Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,KARABULUT MURAT The Journal of Academic Social Sciences 44 44 https://asosjournal.com/index.jsp?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=1878625761_12077%20Mehmet%20Ali%20%C3%87EL%C4%B0K.pdf&key=34374
2021 DOĞUBAYAZIT SAZLIĞI'NIN (AĞRI-TÜRKİYE) ARAZİ ÖRTÜSÜ DESENİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN EKOLOJİK SONUÇLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ, KOPAR İBRAHİM, ÇELİK EMRAH Doğu Coğrafya Dergisi 46 http://dx.doi.org/10.17295/ataunidcd.1017835
2018 Investigation of the Relationship Between Drought and Soil Physico-Chemical Properties in the Barak Plains Uluslararası TUNÇ ERDİHAN,ÇELİK MEHMET ALİ,Tsegai Awet Indian Journal of Environmental Protection 38 8 http://ijep.co.in/about-us
2015 DETERMINING OF AREAS WITH HIGH EROSION RISK IN KÜÇÜK MENDERES RIVER BASIN WEST ANATOLIA TURKEY BY USING MULTI CRITERIA DECISION MAKING METHOD Uluslararası GÜLERSOY ALİ EKBER,ÇELİK MEHMET ALİ FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 24 1 http://www.psp-parlar.de/details_artikel.asp?tabelle=FEBArtikel&artikel_id=5562&jahr=jahr_2014,
2016 NATURAL BREAKS JENKS SINIFLAMA YÖNTEMİ İLE EGE BÖLGESİ'NDE TARIM VE VEJETASYON ALANLARININ İZLENMESİ Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ Ege Coğrafya Dergisi 1 25 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ecd/index
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 Türkiye Suyu Kirli, Toprağı Çorak, Tarımı GDO’lu, Kırları İnsansız Bir Ülke Mi Oluyor? Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,Göçeri Ali ULUSLARARASI MÜHENDİSLİKDOĞAL BİLİMLER VE MİMARLIK SEMPOZYUMU
2019 INVESTİGATİON OF THE LAND SURFACE TEMPERATURE (LST) İN GEOTHERMAL FİELDS WİTH REMOTE SENSİNG METHODS: EXAMPLE OF ERZURUM PROVİNCE Uluslararası BAYRAM HÜSEYİN,ÇELİK MEHMET ALİ,KOPAR İBRAHİM IMCOFE 2019 ANTALYA
2019 TÜRKİYE’NİN YERYÜZEY SICAKLIKLARINDA (YYS) MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ (2000-2018) Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,BAYRAM HÜSEYİN IMCOFE 2019 ANTALYA
2019 Tarsus-Silifke Arasında Tarım-Kentleşme ve Turizm Üçlüsüne Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Çevresel Problemler Uluslararası ÖZÜPEKÇE SALMAN,ÇELİK MEHMET ALİ VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium
2019 2019 Nemli Kış Mevsiminin Seve Baraj Gölü (Kilis) Üzerine Etkisinin İncelenmesi Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ ULUSLARARASI MÜHENDİSLİKDOĞAL BİLİMLER VE MİMARLIK SEMPOZYUMU
2018 An Investigation on Effects of Dry and Wet Climate Conditions on Pistachio (Pistacia vera) Yield in Middle Euphrates Basin Southeast of Turkey Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ, KULAK MUHİTTİN, ÇETİNKAYA HAKAN, KOÇ MEHMET, Göçeri Ali, ÖZÜPEKÇE SALMAN The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, ”Agriculture for Life, Life for Agriculture”
2018 Akdağ Kütlesinde (Olur- Erzurum) Bitki Örtüsünün Ortam Koşullarına Göre Değişiminin Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak İncelenmesi Uluslararası BAYRAM HÜSEYİN,KOPAR İBRAHİM,ÇELİK MEHMET ALİ TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
2018 KAPADOKYA VOLKANİK PROVENSİ’NDEKİ VOLKAN RÖLYEFİNİN ANTROPOJENİK DEGRADASYONU ÜZERİNE BİR ANALİZ Uluslararası KOPAR İBRAHİM,ÇELİK MEHMET ALİ,BAYRAM HÜSEYİN TÜRKİYE KUVATERNER SEMPOZYUMU TURQUA
2018 DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE MEVSİMLİK KURAKLIK ANALİZİ Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,KOPAR İBRAHİM,BAYRAM HÜSEYİN I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
2018 Ekolojik Krizin Kaynakları ve Etik Temelde Yeniden İnşa Uluslararası DÖNMEZ SÜLEYMAN,ÇELİK MEHMET ALİ Uluslararası Etik Sempozyumu
2017 DROUGHT ANALYSIS IN MERSIN CİTY BY USING STATION-BASED DROUGHT INDICES (PNI, SPI, ERİNÇ) Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
2017 Influence of Geographical Factors On the Fatty Acid Profile and Oil Yield of Olea europaea L. Uluslararası ÇETİNKAYA HAKAN,KULAK MUHİTTİN,ÖZKAN ALİ,ÇELİK MEHMET ALİ,ŞEKEROĞLU NAZIM Agriculture for Life, Life for Agriculture 2017
2017 Influence of Geographical Factors On the Fatty Acid Profile and Oil Yield of Olea europaea L. Uluslararası ÇETİNKAYA HAKAN,KULAK MUHİTTİN,ÖZKAN ALİ,ÇELİK MEHMET ALİ,ŞEKEROĞLU NAZIM The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, "Agriculture for Life, Life for Agriculture"
2017 Influence of Geographical Factors On the Fatty Acid Profile and Oil Yield of Olea europaea L. Uluslararası ÇETİNKAYA HAKAN,KULAK MUHİTTİN,ÖZKAN ALİ,ÇELİK MEHMET ALİ,ŞEKEROĞLU NAZIM The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, "Agriculture for Life, Life for Agriculture"
2017 The Ecological Effects of Political Elements on the Distribution of Spatial Systems : Harran and Suruc Uluslararası GÜNEY İSMET,ÇELİK MEHMET ALİ,YILMAZ MUTLU ECOLOGY 2017
2017 GREAT DANGER WAITING FOR TURKEY: CLIMATE CHANGE AND ECOLOGICAL CRISIS Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER,ÇELİK SELAHATTİN AL-FARABI 1st INTERNATIONALCONGRESS ON SOCIALSCIENCES
2017 TAHTALI BARAJI KORUMA HAVZASI DAĞLIK ALANLARININ AFET (Sel-taşkın, Orman Yangını, Heyelan ve Erozyon) RİSK ANALİZİ Ulusal GÜLERSOY ALİ EKBER,GÜMÜŞ NEVZAT,ÇELİK MEHMET ALİ İklim Değişikliği ve Dağ Yönetimi 10. Farkındalık Toplantısı
2017 Drought Analysis in Antalya Using Vegetation Indices Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,KARABULUT MURAT ECOLOGY 2017
2017 ANALYSIS OF RELATIONSHIP FOR LAND MISUSE-DISASTER BY EXAMPLES FROM TURKEY Uluslararası GÜLERSOY ALİ EKBER,ÇELİK MEHMET ALİ AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
2017 An Investigation Of The Relationship Between Drought And Ecology In Barak Plain Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,TUNÇ ERDİHAN 2nd International Energy And Engineering Conference 2017 https://uemk-conferences.wixsite.com/2017
2017 EKSTREM İKLİM KOŞULLARINA BAĞLI OLARAK ARTAN KLİMATOLOJİK AFET SIKLIĞI Uluslararası ÇELİK SELAHATTİN,ÇELİK MEHMET ALİ,BAYRAM HÜSEYİN ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU
2017 ARTVİN ARDANUÇ CEHENNEM DERESİ KANYONU’NUN DOĞA TURİZMİ POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası İLHAN ALİ,ÇELİK MEHMET ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER,GÜMÜŞ NEVZAT DOKAP BÖLGESİ ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU
2016 Evaluation of Rock Fall Risk in Kilis Turkey City by Using GIS and Remote Sensing Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER 3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2016)
2016 Temporal Change 1984 2015 of Land Use cover in Çiğli District Uluslararası ÜNAL ÇİĞDEM,ÇELİK MEHMET ALİ 3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2016)
2016 ŞANLIURFA NIN GÜNEYİNDEKİ OVALARDA YER ALTI SUSEVİYESİ VE ARAZİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMLERİNİN UZAKTANALGILAMA VE CBS KULLANILARAK İNCELENMESİ Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ,DOĞANTÜRK İBRAHİM HALİL,GÜNEY İSMET VI. Uzaktan Algılama Cografi Bilgi Sistemleri Sempozyumu http://suhakaralar.com/uzalcbs2016/flipbook/
2016 Tahtalı Barajı Koruma Havzası İzmir Kırsal Yerleşmelerinde Yerel Halkın Koruma Algısı Tutumu ve Davranışları Uluslararası GÜMÜŞ NEVZAT,GÜLERSOY ALİ EKBER,İLHAN ALİ,ÇELİK MEHMET ALİ 4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
2016 Ekolojik Krizin Kaynağı Noktasında Malthusçu Çevre Etiğinin Eleştirisi ve Holistik Bakışın Önemi Uluslararası DÖNMEZ SÜLEYMAN,ÇELİK MEHMET ALİ V. Uluslararası Felsefe Kongresi: Yoksulluk, Dayanışma ve Adalet
2016 Investigation of Response of Vegetation to Drought Conditions in the Semi Arid Mediterranean Climate Using Vegetation Index Models NDVI EVI VCI Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,GÜLERSOY ALİ EKBER,CUYDUR HABİB International conference on natural science and engineering http://www.icnase16.com/#!conference-proceedings/ug7fi
2016 Tahtalı Barajı Koruma Havzası nda İzmir Arazi Kullanımı ile Arazi Sınıflandırılması Arasındaki İlişkiler Uluslararası GÜLERSOY ALİ EKBER,GÜMÜŞ NEVZAT,ÇELİK MEHMET ALİ,İLHAN ALİ 4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
2015 BİTKİ İNDEKS MODELLERİ KULLANILARAK KURAK KOŞULLARIN MAKİ VEJETASYONU ÜZERİNE ETKİSİNİNİNCELENMESİ Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,KARABULUT MURAT Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi cd.org.tr/fc_images/file/Kongreler/Kongre_2016/Ankara%20Bildiriler%20Kitabi.pdf
2014 Küçük Menderes Havzası nda Arazi KullanımınınZamansal Değişimi 1984 2012 Uluslararası GÜLERSOY ALİ EKBER,ÇELİK MEHMET ALİ Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi http://www.cd.org.tr/uploads/q4g03A02.pdf
2014 Afşin Elbistan Termik Santral Çevresinde Yer Yüzeyi Sıcaklıklarının Değişimi Uluslararası KÜÇÜKÖNDER MUHTEREM,KARABULUT MURAT,ÇELİK MEHMET ALİ Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi http://www.cd.org.tr/uploads/q4g03A02.pdf
2014 Farklı Bitki İndeks Modelleri EVI NDVI VCI Kullanılarak Resulosman Dağı Kilis Bitki Örtüsünün İncelenmesi Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,KARABULUT MURAT Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi http://www.cd.org.tr/uploads/q4g03A02.pdf
2013 Impacts of Global Climate Change on the Mediterranean Region: Adana as a Case Study Uluslararası KUM GÜLŞEN, ÇELİK MEHMET ALİ 3rd International Geography Symposium http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.140
2013 Türkiye nin Jeoloji Haritasının CBS Metodolojisi ile Oluşturulması Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ,SEVEN MUTLU III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu http://www.academia.edu/4062611/III._Ulusal_Jeomorfoloji_Sempozyumu_Bildiriler_Kitab%C4%B1
2012 Farklı Jeolojik Formasyonlar Üzerindeki Bitki Örtüsü ile Yağış Arasındaki İlişkilerin Uzaktan Algılama Verileri Kullanılarak İncelenmesi Ulusal KARABULUT MURAT,ÇELİK MEHMET ALİ III.Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu
2012 Baraj ve Hidroelektrik Santrallerin HES Çevresel Etkilerinin Uzaktan Algılama ile Analizi Aslantaş Barajı Örneği Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ,KULAK MUHİTTİN V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu
2012 İslâhiye İlçesi nde Landsat Verileri Kullanılarak Arazi Kullanımında Meydana Gelen Değişimin Zamansal Olarak İncelenmesi 1985 2010 Ulusal ÇELİK MEHMET ALİ Ekoloji 2012 Sempozyumu
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 TÜRKİYE’DE EKSTREM KURAK VE NEMLİ DÖNEMLER (1951-2018) Tümü
2021 Ekolojik Kriz: Nedenler, Tepkiler ve Adaptasyon İnsanın Doğaya Yönelişi ve Onu Ele Alış Biçiminin Ekolojik Krizdeki Rolü Bölüm(ler)
2017 TAHTALI BARAJI KORUMA HAVZASI’NDA UZAKTAN ALGILAMA ve CBS KULLANILARAK DOĞAL AFET (Sel-Taşkın, Orman Yangını, Heyelan ve Erozyon) RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tümü
2017 Contemporary Studies in Environment and Tourism A Perception of Protection, Attitudes, and Behavior among Local Peoplein the Rural Settlements: Case Study from Tahtali Dam Protection Basin(Izmir) Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: