E-posta Telefon
| 4605
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2016
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/COĞRAFYA (DR)/

  Tez Adı: Bitki indeks modelleri (NDVI, EVI VCI) kullanılarak Akdeniz Bölgesi’xxnde kuraklık analizi (2000-2014)
 • Y

  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2012
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/COĞRAFYA (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Antakya-Kahramanmaraş grabeninde bitki örtüsü ile yağış koşulları arasındaki ilişkilerin MODIS verileri (2000-2010) kullanılarak incelenmesi
 • L

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2010
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/COĞRAFYA BÖLÜMÜ/COĞRAFYA PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
KURAKLIK ARAŞTIRMALARINDA YENİ EĞİLİMLER, KULLANILAN TEKNİKLER VE KAVRAMLAR ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK AĞ ANALİZİ Uluslararası lnternational Journal of Geography and Geography Education 42
Investigation of the Phenology of Pistachio Pistacia Vera L on Different Soil Types Using MODIS NDVI Data Uluslararası International Journal Of Scientific Research 2 12
Distribution Of Extreme Wet And Dry Seasons (1967-2016)Along Mediterranean Coast, Turkey Uluslararası Academic Platform Journal of Engineering and Science 7 1
Altitudinal Zone Land Use Changes in Iğdir Plain Using Overlay Analysis Combined with Remote Sensing Methods Uluslararası Journal of Remote Sensing GIS 8 2
6-7 AĞUSTOS 2018’DE ELMALI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN SEL AFETİNİN TARIM ALANLARI ÜZERİNE ETKİSİ Ulusal Doğu Coğrafya Dergisi
Nur Dağları’nın (Amanoslar) Orta Kesiminin Farklı Yamaçlarında Bitki İndeks Değişiminin İzlenmesi Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 3
Examining temporal changes in relations between land uses and land use capabilities in south of sanliurfa plains Uluslararası Advances in Geoscience 2 1
MODIS, LANDSAT VE NOAA AVHRR VERİLERİNİ ENTEGRE EDEREK AKYATAN LAGÜNÜ NDE (ADANA) SU YÜZEYİ SICAKLIKLARININ (SST) İNCELENMESİ (2001-2015) Uluslararası Journal of International Social Research 11 55
CLIMATE CLASSIFICATION AND DROUGHT ANALYSIS OF MERSIN Uluslararası Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 1
Investigation of the Relationship Between Drought and Soil Physico-Chemical Properties in the Barak Plains Uluslararası Indian Journal of Environmental Protection 38 8
AN INVESTIGATION ON EFFECTS OF DRY AND WET CLIMATECONDITIONS ON PISTACHIO (PISTACIA VERA) YIELD IN MIDDLEEUPHRATES BASIN, SOUTHEAST OF TURKEY Uluslararası Scientific Papers. Series B, Horticulture 62
Kapadokya Volkanik Provensi’ndeki volkan rölyefinin antropojenik degradasyonuüzerine bir analiz Uluslararası Türk Coğrafya Dergisi 71
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Mevsimlik Kuraklık Analizi Uluslararası Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 22
İSLÂHİYE İLÇESİ ARAZİ KULLANIMI ÜZERİNDE YÜKSELTİ,EĞİM VE TOPRAK FAKTÖRLERİNİN ETKİSİ Ulusal Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 4
AN ASSESSMENT ON CLIMATOLOGICAL, METEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL DISASTERS THAT OCCURRED IN TURKEY IN THE LAST 30 YEARS (1987-2017) Uluslararası Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik) 38
YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE SORGULAMA TEMELLİ ÖĞRENME Uluslararası Asos Journal
Temporal change of land use in the Protection Basin of Tahtalı Dam (1990-2015), (Izmir, Turkey) Uluslararası Journal of Environmental Biology 38 5(SI)
Atatürk Baraj Gölü nün Bozova İlçesi Tarımsal Ürün Deseni Üzerine Etkisinin İncelenmesi 1984 2011 Uluslararası Gaziantep University Journal of Social Sciences 4 12
Kozan İlçesi nde Adana Kurak Koşulların Farklı Arazi Örtüleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi Ulusal Marmara Coğrafya Dergisi 1 34
NATURAL BREAKS JENKS SINIFLAMA YÖNTEMİ İLE EGEBÖLGESİ NDE TARIM VE VEJETASYON ALANLARININ İZLENMESİ Ulusal Ege Coğrafya Dergisi 1 25
Temporal Change (1984-2015) Of Land Use/Cover İn Çiğli District Uluslararası International Journal of Social and Related Science 1 2
KİLİS İLİ’NDE HEYELAN RİSKİ YÜKSEK ALANLARIN ÇOK KRİTERLİ ANALİZ METODU İLE BELİRLENMESİ Uluslararası the Journal of Academic Social Sciences 53 53
INVESTIGATION THE EFFECT OF THE DROUGHT YEAR OF 2014 ON THE VEGETATION IN THE SEYHAN BASIN Uluslararası Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 54
UYDU VE İSTASYON TABANLI KURAKLIK İNDEKSLERİ KULLANILARAK AKDENİZ BÖLGESİNDE KURAKLIK ANALİZİ (2000-2014) Uluslararası the Journal of Academic Social Sciences 44 44
KİLİS ŞEHRİNİN ALANSAL GELİŞİMİNİN YAKIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL ALANLARA ETKİSİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK İNCELENMESİ Uluslararası the Journal of Academic Social Sciences 45 45
Evaluation of Rock Fall Risk in Kilis (Turkey) City by Using GIS and Remote Sensing Uluslararası International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering 3 2
SPLIT WINDOW YÖNTEMİ KULLANILARAK KİREÇTAŞI VE BAZALT ÜZERİNDE YERYÜZEYİ SICAKLIKLARININ (YYS) İNCELENMESİ Ulusal Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik) 36
Cehennem Deresi Kanyonu’nun (Ardanuç, Artvin) Ekoturizm Potansiyeli Uluslararası Journal of Turkish Studies 12 3
2008 kurak yılının Termessos (Güllük Dağı) Milli Parkı (Antalya) vejetasyonuna etkisinin çeşitli kuraklık indeksleriyle incelenmesi Ulusal Coğrafi Bilimler Dergisi 13 2
Antakya-Kahramanmaraş Grabeninde Kızılçam (Pinus brutia Ten.) orman alanları ile yağış arasındaki ilişkilerin MODIS verileri (2000-2010) kullanılarak incelenmesi Ulusal Coğrafi Bilimler Dergisi 12 1
Ekolojik Krizin Kaynağını İnsan Olarak Gören İndirgemeci Anlayışın Eleştirisi Ulusal Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 2
İç Anadolu Bölgesinde sıcaklık ve yağışların trend analizi Uluslararası TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ 1 64
Yağış koşullarının antep fıstığı Pistacia vera L biomas aktivitesi ve fenolojik özelliklerine etkisinin uzaktan algılama verileri kullanılarak incelenmesi Uluslararası TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ 1 60
Tek Taraflı Birliktelik (Kommensalizm), Karşılıklı Fayda Birlikteliği (Mutualizm) ve Asalaklık (Parazitizm) Üçgeninde İnsan-Doğa İlişkileri Uluslararası İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi 14
Bitki Örtüsü Değişimlerinin 16 Günlük Periyotlar Halinde İzlenmesi Mardin İli Örneği 2000 2010 Uluslararası Turkish Studies 9 2
TARSUS ŞEHRİNİN ALANSAL GELİŞİMİNE 1985 2011 EKOLOJİK BAKIŞ Uluslararası Turkish Studies 9 2
Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Uzaktan Algılamanın Kullanımı: Teorik Çerçeve v Uluslararası Journal of Turkish Studies 12 4
KİLİS MERKEZ İLÇEDE MARNLI ÇIPLAK YÜZEYLERİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA İLE ANALİZİ 1984 2010 VE BU YÜZEYLERİN REHABİLİTASYONU İÇİN ÖNERİLER Ulusal Marmara Coğrafya Dergisi 28
INFLUENCE OF GEOGRAPHICAL FACTORS ON THE FATTYACID PROFILE AND OIL YIELD OF Olea europaea L. Uluslararası Scientific Papers. Series A. Agronomy 9
Işıklı Gölü Çivril Denizli Çevresindeki Arazi Kullanım Faaliyetlerinin Göl Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Uluslararası SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and SciencesSosyal Bilimler Dergisi 29
MONITORING THE EFFECTS OF RAINFALL CONDITIONS ON WHEAT TRITICUM AESTIVUM L FIELDS USING MODIS DATA IN ARABAN GAZIANTEP TURKEY Uluslararası FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 23 3
FARKLI UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK AŞAĞI SEYHAN OVASI GÜNEYİNDEKİ SULAK ALANLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ 1990 2010 Uluslararası Turkish Studies 8 12
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yardımıyla Kilis Merkez İlçesinin Erozyon Risk Alanlarının Belirlenmesi Ulusal Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 1
AHIR DAĞI KAHRAMANMARAŞ VE ÇEVRESİNDE BİTKİ ÖRTÜSÜ İLE YAĞIŞ KOŞULLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN MODIS VERİLERİ KULLANILARAK İNCELENMESİ 2000 2010 Uluslararası Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi 6 1
KIZILTEPE İLÇESİNİN TARIMSAL YAPISINDAKİ DEĞİŞİMLERİN MODIS NDVI VERİLERİ KULLANILARAK İZLENMESİ VE İNCELENMESİ Ulusal Marmara Coğrafya Dergisi 27
SWOT ANALYSIS OF CEHENNEM DERESI CANYON’S (ARDANUC, ARTVIN) ECOTOURISM POTENTIAL Uluslararası Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 54
Relationship between land use and land classification in the Tahtalı Dam Protection Basin (İzmir, Turkey) Uluslararası Journal of Environmental Biology 38 5(SI)
YERELDEN KÜRESELE EVRİLEN EKOLOJİK KRİZİN PSİKO-SOSYAL VE POLİTİK EKOLOJİK AÇILARDAN İRDELENMESİ Uluslararası FLSF FELSEFE VE SOSYAL BILIMLER DERGISI 23
UYDU TABANLI KURAKLIK İNDİSİ (SVI) KULLANILARAK YARI KURAK AKDENİZ İKLİMİNDE (KİLİS)BUĞDAY BİTKİSİNİN KURAK KOŞULLARA VERDİĞİ TEPKİNİN İNCELENMESİ Uluslararası Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 1
KAOS ORTAMINDA ÇAĞINDA MEKÂN İNSAN ETKİLEŞİMİNE BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ EKOLOJİK TOPLUM PARADİGMASI Uluslararası FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 3 22
HOW IS A WETLAND ADMINISTERED DISCUSSING THEGEDIZ DELTA FROM ECOLOGICAL PERSPECTIVE Uluslararası Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 11 18
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ NİN GAP HARRAN OVASI TARIMSAL YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİMLERİN UZAKTAN ALGILAMA İLE İNCELENMESİ Uluslararası Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 28
DETERMINING OF AREAS WITH HIGH EROSION RISK IN KÜÇÜK MENDERES RIVER BASIN WEST ANATOLIA TURKEY BY USING MULTI CRITERIA DECISION MAKING METHOD Uluslararası FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 24 1
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Türkiye Suyu Kirli, Toprağı Çorak, Tarımı GDO’lu, Kırları İnsansız Bir Ülke Mi Oluyor? Uluslararası ULUSLARARASI MÜHENDİSLİKDOĞAL BİLİMLER VE MİMARLIK SEMPOZYUMU 02.05.2019
Tarsus-Silifke Arasında Tarım-Kentleşme ve Turizm Üçlüsüne Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Çevresel Problemler Uluslararası VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium 19.04.2019
INVESTİGATİON OF THE LAND SURFACE TEMPERATURE (LST) İN GEOTHERMAL FİELDS WİTH REMOTE SENSİNG METHODS: EXAMPLE OF ERZURUM PROVİNCE Uluslararası IMCOFE 2019 ANTALYA 24.04.2019
TÜRKİYE’NİN YERYÜZEY SICAKLIKLARINDA (YYS) MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ (2000-2018) Uluslararası IMCOFE 2019 ANTALYA 24.04.2019
2019 Nemli Kış Mevsiminin Seve Baraj Gölü (Kilis) Üzerine Etkisinin İncelenmesi Uluslararası ULUSLARARASI MÜHENDİSLİKDOĞAL BİLİMLER VE MİMARLIK SEMPOZYUMU 02.05.2019
Ekolojik Krizin Kaynakları ve Etik Temelde Yeniden İnşa Uluslararası Uluslararası Etik Sempozyumu 09.05.2018
Akdağ Kütlesinde (Olur- Erzurum) Bitki Örtüsünün Ortam Koşullarına Göre Değişiminin Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak İncelenmesi Uluslararası TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 03.10.2018
An Investigation on Effects of Dry and Wet Climate Conditions on Pistachio (Pistacia vera) Yield in Middle Euphrates Basin Southeast of Turkey Uluslararası The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, ”Agriculture for Life, Life for Agriculture” 07.06.2018
KAPADOKYA VOLKANİK PROVENSİ’NDEKİ VOLKAN RÖLYEFİNİN ANTROPOJENİK DEGRADASYONU ÜZERİNE BİR ANALİZ Uluslararası TÜRKİYE KUVATERNER SEMPOZYUMU TURQUA 02.05.2018
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE MEVSİMLİK KURAKLIK ANALİZİ Uluslararası I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 31.01.2018
TAHTALI BARAJI KORUMA HAVZASI DAĞLIK ALANLARININ AFET (Sel-taşkın, Orman Yangını, Heyelan ve Erozyon) RİSK ANALİZİ Ulusal İklim Değişikliği ve Dağ Yönetimi 10. Farkındalık Toplantısı 11.12.2017
ARTVİN ARDANUÇ CEHENNEM DERESİ KANYONU’NUN DOĞA TURİZMİ POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası DOKAP BÖLGESİ ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU 23.10.2017
EKSTREM İKLİM KOŞULLARINA BAĞLI OLARAK ARTAN KLİMATOLOJİK AFET SIKLIĞI Uluslararası ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU 12.10.2017
Tahtalı Barajı Koruma Havzası Dağlık Alanlarının Afet Risk Analizi. Uluslararası İklim Değişikliği ve Dağ Yönetimi 10. Farkındalık Toplantısı 11.12.2017
An Investigation Of The Relationship Between Drought And Ecology In Barak Plain Uluslararası 2nd International Energy And Engineering Conference 2017 12.10.2017
DROUGHT ANALYSIS IN MERSIN CİTY BY USING STATION-BASED DROUGHT INDICES (PNI, SPI, ERİNÇ) Uluslararası AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 11.05.2017
ANALYSIS OF RELATIONSHIP FOR LAND MISUSE-DISASTER BY EXAMPLES FROM TURKEY Uluslararası AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 11.05.2017
GREAT DANGER WAITING FOR TURKEY: CLIMATE CHANGE AND ECOLOGICAL CRISIS Uluslararası AL-FARABI 1st INTERNATIONALCONGRESS ON SOCIALSCIENCES 11.05.2017
Farklı Bitki İndeks Modelleri EVI NDVI VCI Kullanılarak Resulosman Dağı Kilis Bitki Örtüsünün İncelenmesi Uluslararası Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi 10.12.2014
Evaluation of Rock Fall Risk in Kilis Turkey City by Using GIS and Remote Sensing Uluslararası 3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2016) 19.10.2016
Drought Analysis in Antalya Using Vegetation Indices Uluslararası ECOLOGY 2017 11.05.2017
Baraj ve Hidroelektrik Santrallerin HES Çevresel Etkilerinin Uzaktan Algılama ile Analizi Aslantaş Barajı Örneği Ulusal V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 03.05.2012
The Ecological Effects of Political Elements on the Distribution of Spatial Systems : Harran and Suruc Uluslararası ECOLOGY 2017 11.05.2017
Tahtalı Barajı Koruma Havzası İzmir Kırsal Yerleşmelerinde Yerel Halkın Koruma Algısı Tutumu ve Davranışları Uluslararası 4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 23.05.2016
Ekolojik Krizin Kaynağı Noktasında Malthusçu Çevre Etiğinin Eleştirisi ve Holistik Bakışın Önemi Uluslararası V. Uluslararası Felsefe Kongresi: Yoksulluk, Dayanışma ve Adalet 13.10.2016
ŞANLIURFA NIN GÜNEYİNDEKİ OVALARDA YER ALTI SUSEVİYESİ VE ARAZİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMLERİNİN UZAKTANALGILAMA VE CBS KULLANILARAK İNCELENMESİ Ulusal VI. Uzaktan Algılama Cografi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 05.10.2016
Farklı Jeolojik Formasyonlar Üzerindeki Bitki Örtüsü ile Yağış Arasındaki İlişkilerin Uzaktan Algılama Verileri Kullanılarak İncelenmesi Ulusal III.Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 04.10.2012
Tahtalı Barajı Koruma Havzası nda İzmir Arazi Kullanımı ile Arazi Sınıflandırılması Arasındaki İlişkiler Uluslararası 4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 23.05.2016
Temporal Change 1984 2015 of Land Use cover in Çiğli District Uluslararası 3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2016) 19.10.2016
Investigation of Response of Vegetation to Drought Conditions in the Semi Arid Mediterranean Climate Using Vegetation Index Models NDVI EVI VCI Uluslararası International conference on natural science and engineering 19.03.2016
Türkiye nin Jeoloji Haritasının CBS Metodolojisi ile Oluşturulması Ulusal III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 04.10.2013
Küçük Menderes Havzası nda Arazi KullanımınınZamansal Değişimi 1984 2012 Uluslararası Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi 10.12.2014
BİTKİ İNDEKS MODELLERİ KULLANILARAK KURAK KOŞULLARIN MAKİ VEJETASYONU ÜZERİNE ETKİSİNİNİNCELENMESİ Uluslararası Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi 21.05.2015
Afşin Elbistan Termik SantralÇevresinde Yer Yüzeyi Sıcaklıklarının Değişimi Uluslararası Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi 10.12.2014
İslâhiye İlçesi nde Landsat Verileri Kullanılarak Arazi Kullanımında Meydana Gelen Değişimin Zamansal Olarak İncelenmesi 1985 2010 Ulusal Ekoloji 2012 Sempozyumu 03.05.2012
Impacts of Global Climate Change on Mediterranean Climate A Case Study of Adana Uluslararası 3rd International Geography Symposium 10.06.2013
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2017 TAHTALI BARAJI KORUMA HAVZASI’NDA UZAKTAN ALGILAMA ve CBS KULLANILARAK DOĞAL AFET (Sel-Taşkın, Orman Yangını, Heyelan ve Erozyon) RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tümü
2017 Contemporary Studies in Environment and Tourism A Perception of Protection, Attitudes, and Behavior among Local Peoplein the Rural Settlements: Case Study from Tahtali Dam Protection Basin(Izmir) Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2016-2017 Kuaterner Jeomorfolojisi Lisans
2016-2017 Klimatoloji-I Lisans
2013-2014 Klimatoloji Lisans
2013-2014 Jeomorfoloji-II Lisans
2013-2014 Küresel Isınma ve İklim Değişimi Lisans
2013-2014 Toprak Coğrafyası Lisans
2013-2014 Jenetik İklim Tipleri Lisans
2013-2014 Akarsu Morfolojisi Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Kilis’te Do-Mi-No Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ
Kilis İlinin Arazi Kullanımının Zamansal Değişiminde (1985-2015) ve Ekolojik Planlanmasında Çeşitli Uzaktan Algılama Tekniklerinin Doğruluğunun ve Verimliliğinin Analizi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kilis İli Bütünleşik Afet Risk ve Tehlike Haritalarının Hazırlanması İşi Danışman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Jeomorfoloji Derneği Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: