E-posta Telefon
4612 | 4659
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2017
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (DR)/

  Tez Adı: Şah Tahmasb'ın dini siyaseti (1524-1576)
 • Y

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2011
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (YENİÇAĞ TARİHİ) (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: 1571 tarihli Tapu Tahrir Defteri’xxne göre Gediz nahiyesi
 • L

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2007
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Safevi Devleti’nde Şah II. İsmail ve Muhammed Hudabende Dönemlerinde Kızılbaş Hâkimiyeti (1574-1587) Uluslararası DAĞLAR MEHMET Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi 3 1 2018 https://dergipark.org.tr/tr/pub/turktarars/issue/37726/435665
Safevî Bürokrasisinde Seyyidler (1524-1629) Uluslararası DAĞLAR MEHMET History Studies 12 3 2020 http://www.historystudies.net/dergi//safevi-burokrasisinde-seyyidler-1524-16292020061dee398.pdf
KİTAP TANITIMI : SAFEVİLER: TEKMİLETÜ’L AHBAR (Başlangıçtan 1571’e Kadar Safevilerin Tarihi) Uluslararası DAĞLAR MEHMET İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi 1 2 2019 https://dergipark.org.tr/tr/pub/irtad/issue/47003/588167
Dekken Türk Sultanlıklarında Şiiliğin Yayılması Ulusal DAĞLAR MEHMET Mavi atlas 7 1 2019 https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumusmaviatlas/issue/44950/519604
Sam Mirza’nın Tuhfe-i Sami Adlı Tezkiresinde Geçen Şair Seyyidler ve Şii Âlimler Ulusal DAĞLAR MEHMET Iğdır Üniversitei Sosyal Bilimler Dergisi 18 2019 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1531579745_05_Daglar_(77-90).pdf
Geçiş ritüeli olarak Kızılbaş türkmenlerde Değnek vurma geleneği Ulusal DAĞLAR MEHMET Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Araştırma Dergisi 26 92 2019 https://hbvdergisi.hacibayram.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/view/2627
Ulama Sultan-ı Tekelü ve Osmanlı Devletine İlticası Uluslararası DAĞLAR MEHMET Vakanüvis 1 1 2016 https://dergipark.org.tr/tr/pub/vakanuvis/issue/21695/233674
Tahmasb -Hümayun İttifakından Şiilik’in Rolü, Ulusal ORUÇ CİHAN,DAĞLAR MEHMET Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6 3 2016
SAFEVÎ HÜKÜMDARI ŞAH İSMAİL’İN SEYYİDLERLE MÜNASEBETİ Uluslararası DAĞLAR MEHMET Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 49 2020 http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/1494
Safevî Hâkimiyet Anlayışında Kutsiyet, Adalet ve Cesaret Uluslararası DAĞLAR MEHMET Vakanüvis 5 2 2020 https://dergipark.org.tr/tr/pub/vakanuvis/issue/56956/767456
XVI.Yüzyıl Sonlarında Gediz Nahiyesinde Yerleşme ve Nüfus Uluslararası DAĞLAR MEHMET Kesit Akademi 3 8 2017 https://kesitakademi.com/?mod=tammetinmakaleadi=makaleurl=1431182136_114920Mehmet20DAC49ELAR.pdfkey=902
Kitap İncelemesi: Hasan Rumlu, Safevi Şahı II.İsmail: Kahkaha Kalesi'nin 20 Yıllık Mahpusu, Tercüme, Mukaddime, Notlar ve Tıpkıbasım Uluslararası DAĞLAR MEHMET Vakanüvis 2 2 2017 https://dergipark.org.tr/tr/pub/vakanuvis/issue/31931/351430
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Safevi İdaresinde Hınıslu Kabilesi Uluslararası DAĞLAR MEHMET Prof.Dr.Haluk Dursun Anısına Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu Dil-Tarih- Coğrafya 06.12.2019
Kerim Han Zend’in Dini Siyaseti (1747-1779) Uluslararası DAĞLAR MEHMET I. Uluslararası Iğdır Kongresi 06.11.2018
Safevi Sarayında Bir Kalenderi Dervişi : Sadıki Bey Avşar Uluslararası DAĞLAR MEHMET 18. Türk Tarih Kongresi 01.10.2018
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Saltanattan İnzivaya: Safevî Hükümdarı Şah Muhammed Hudabende (1578-1587) Tümü
2019 Şah Tahmasb’ın Dini Siyaseti: İran’da Kızılbaşlıktan Şiiliğe Geçiş(1524-1576) Tümü
2020 Türkistan’dan Anadolu’ya Tarihin İzinde Prof.Dr. Mehmet Alpargu’ya Armağan Şah Tahmasb Dönemi Safevi -Deken İlişkileri (1524-1576) Bölüm(ler)
2020 Türkiye’nin Bölgesel Sorunları :”Osmanlı’dan Günümüze” Ortadoğu CEMAAT-İ BED İTİKAD: ‘SAFEVİ – OSMANLI REKABETİNİN SAFEVİ RESMİ İDEOLOJİSİNE ETKİSİ Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2020 Târîh-i Cihân-Ârâ'nın Türkçe tercümesi (Karahanlılardan Timurluların sonuna kadar) ALİ İÇER Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Çağdaş Türk Dünyası I Lisans
2020-2021 İslam Öncesi Türk Kültürü ve Medeniyeti I Lisans
2019-2020 Türk Hukuk Tarihi I- II Lisans
2019-2020 Hindistan Türk Devletleri Tarih Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Bölüm Başkan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2018 Enstitü Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020