E-posta Telefon
476-2230010 | 4683
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2013
  Doktora

  TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/YAKIN ÇAĞ TARİHİ (DR)/

  Tez Adı: Osmanlı Taşra İdaresinin değişim sürecinde kaymakamlık kurumu: 1842-1871
 • Y

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2009
  Yüksek Lisans

  TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/YAKINÇAĞ TARİHİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Osmanlı Devleti’xxnde muhtarlık teşkilatının kuruluşu ve gelişimi (1829-1864)
 • L

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2006
  Lisans

  ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TARİH ÖĞRETMENLİĞİ PR. (5 YILLIK)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 Osmanlı'nın Son Dönemindeki İslamcılık Cereyanı Üzerine Ulusal GÜNEŞ MEHMET, ŞENTÜRK BÜNYAM Türkiye Günlüğü 148
2014 Osmanlı dan Cumhuriyet e Sosyal Hizmet Unsurları Ulusal GÜNEŞ MEHMET Türkiye Günlüğü 120
2014 19 Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Ana Kaynakları Buyruldu ve İlmühaber Defterlerinin Tahlili Ulusal GÜNEŞ MEHMET Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi 33 56 https://dergipark.org.tr/tr/pub/tariharastirmalari/issue/47746
2015 Osmanlı Şehrinin Maddi ve Manevi Dokusu Ulusal GÜNEŞ MEHMET Şehir ve Düşünce Dergisi 7
2019 Zenginlikten İflasa Mustafa Reşid Paşa’xxnın Sarrafı Cezayirlioğlu Mıgırdiç, Libra Kitap, İstanbul 2019 Ulusal GÜNEŞ MEHMET OSMED 5 8
2020 Milli Mücadele Döneminde Iğdır’da Ermenilerin Yaptıkları Katliama Karşı Yerel Direniş Ulusal GÜNEŞ MEHMET Türkiye Günlüğü 144
2019 Osmanlı Devleti’nin İç Borçlanma Kaynakları Olarak Emekli ve Yardımlaşma Sandıkları Uluslararası GÜNEŞ MEHMET,Manav Nursel Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 47 http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad
2016 Sular Diyarı İmparatorluk Başkenti İstanbul da Suyun Serüveni Ulusal GÜNEŞ MEHMET Şehir ve Düşünce 9
2019 Being Student in a Foreign Country: Adaptation Problems and Solution Strategies Uluslararası GÜNEŞ MEHMET,AYDAR ÖZKAN Sakarya University Journal of Education 9 2 http://dergipark.org.tr/doi/10.19126/suje.544761
2015 Osmanlı dan Cumhuriyete Şehir ve Köy İdaresi Ulusal GÜNEŞ MEHMET Türkiye Günlüğü 121
2018 Enerji Kaynaklarının Osmanlı Dünyasındaki Tezahürleri Ulusal GÜNEŞ MEHMET Şehir ve Düşünce Dergisi 11
2018 Osmanlı Belgelerinde Iğdır (proje tanıtım yazısı) Ulusal GÜNEŞ MEHMET Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11
2018 Öğretmenlerin Tarih Bilgi ve Bilinç Düzeylerinin Tespiti Uluslararası GÜNEŞ MEHMET,Aydar Özkan,Akyıldız Arslantürk Mavi Atlas 6 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumusmaviatlas/issue/39997
2018 Emperyalizm, Propaganda ve Basın İlişkisi: II. Abdülhamid Döneminden Örnekler Uluslararası GÜNEŞ MEHMET IJOSES 5 10 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijoses/issue/38880
2017 Osmanlı Devleti’nin Gayrimüslim Tebaaya Yaklaşımında Dönemsel Değişimler Uluslararası GÜNEŞ MEHMET Journal of History and Future 3 3 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhf/issue/32767
2018 Varlık ve Meşruiyet Kaynağı Olarak Din ve İnancın Devlet ve Toplum İçindeki Yeri: Osmanlı Devleti Örneği Uluslararası GÜNEŞ MEHMET Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 13 http://www.avrasyad.com/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=13
2016 Osmanlı Şehrinden Ritüel Örnekleri Ulusal GÜNEŞ MEHMET Şehir ve Düşünce Dergisi 8
2014 Tanzimat Dönemi Osmanlı İdari Yapılanmasında Şehir Yönetimi Ulusal GÜNEŞ MEHMET Şehir ve Düşünce Dergisi 5
2014 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımları ve Bu Sayımları İçeren Kayıtların Tahlili Uluslararası GÜNEŞ MEHMET Gazi Akademik Bakış 8 15 https://dergipark.org.tr/tr/pub/gav/issue/6517
2014 Osmanlı Köy ve Mahalle İdarelerinde Yeni Bir Dönem İhtiyar Meclislerinin Teşekkülü Uluslararası GÜNEŞ MEHMET History Studies International Journal of History/Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi 6 3 http://www.historystudies.net/dergilist/3_6_2014
2015 Osmanlı Döneminde İstanbul da Vilayet İdaresinin Teşekkülü Uluslararası GÜNEŞ MEHMET Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi 37 http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 Toponomik Açıdan Bağcılar Yer Adları Ulusal GÜNEŞ MEHMET, GÜLLÜDAĞ NESRİN Bağcılar'ın 30. Yıl Sempozyumu
2022 Bir Bağcılar Bibliyografya Denemesi Ulusal GÜLLÜDAĞ NESRİN, GÜNEŞ MEHMET Bağcılar'ın 30. Yıl Sempozyumu
2022 Bir Bağcılar Bibliyografya Denemesi Ulusal GÜLLÜDAĞ NESRİN, GÜNEŞ MEHMET Bağcılar'ın 30. Yıl Sempozyumu
2022 Toponomik Açıdan Bağcılar Yer Adları Ulusal GÜNEŞ MEHMET, GÜLLÜDAĞ NESRİN Bağcılar'ın 30. Yıl Sempozyumu
2021 Osmanlı'nın Son Döneminde Ahlat Şehrinin İdari ve İçtimai Yapısı Uluslararası GÜNEŞ MEHMET Tarihten Bugüne Kapılar Açan Şehir: Ahlat Uluslararası Sempozyumu https://www.atam.gov.tr/turkiye-cumhuriyeti-tarihi-veri-tabani
2019 Osmanlı’nın Son Döneminde Doğu’da Yaşanan Uluslararası Mücadelede Ermeniler İle Aşiretlerin Konumu Uluslararası GÜNEŞ MEHMET,Yıldırım Makul I. Uluslararası 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu
2017 Historical Personalities Related to Iğdır Region Uluslararası GÜNEŞ MEHMET II. International Iğdır Symposium, 9-11 October 2017
2015 Osmanlı nın Din ve Vicdan Hürriyeti Bağlamında Ermenilere Tanıdığı Haklar Uluslararası GÜNEŞ MEHMET Kadim Dostluğun Yüzyıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler
2015 Tanzimat Dönemindeki İdare Düzenlemelerin Kocaeli ye Yansımaları Uluslararası GÜNEŞ MEHMET Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II
2015 Tanzimat Döneminde Tekirdağ ın İdari Yapısı Uluslararası GÜNEŞ MEHMET Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu
2015 Osmanlı Döneminde Çocukları Korumaya ve Eğitmeye Yönelik Çalışmalar Uluslararası GÜNEŞ MEHMET Uluslararası Canik Şehir ve Çocuk Sempozyumu
2014 Geçmiş Perspektifiyle Geleceğin Şehrinde Sosyal Güvenliği Sağlamak Ulusal GÜNEŞ MEHMET Geleceğin Şehri Sempozyumu (Kitabın yayım yılı 2015)
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2015 Osmanlı Belgelerinde Azerbaycan Giriş metni Bölüm(ler)
2011 Osmanlı Belgelerinde Diyarbakır Belge özeti Bölüm(ler)
2015 Osmanlı Döneminde Vilâyet İdaresinin Esasları Tümü
2014 Osmanlı Devleti nde Kaymakamlık 1842 1871 Tümü
2012 Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri I II. İngilizce çeviri Bölüm(ler)
2014 Osmanlı Döneminde Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi 1829 1871 Tümü
2014 Osmanlı nın Askeri Gücü Tümü
2013 Denizli’nin Seyyahları İngilizce çeviri Bölüm(ler)
2016 Osmanlı’dan Günümüze İnsani Diplomasi Cihan-Penah. İngilizce çeviri Bölüm(ler)
2015 Osmanlı Devleti nde Belediye İdaresinin Esasları Tümü
2016 Osmanlı Belgelerinde Ankara Belediye ve İmar Faaliyetleri Giriş metni Bölüm(ler)
2016 Osmanlı Belgelerinde Ankara Tarım ve Ticaret Giriş metni Bölüm(ler)
2016 Osmanlı Belgelerinde Ankara Vakıflar Giriş metni Bölüm(ler)
2022 Osmanlı Belgelerinde Iğdır Tümü
2012 Osmanlı Belgelerinde Bilecik Belge özeti Bölüm(ler)
2022 Spor Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar V Türk Futbolunun Unutulmaz Dönemi: 1992-1993 Sezonu ve Kocaelispor Bölüm(ler)
2015 Masonluğun Kanunları Tümü
2022 İktidar Mücadelesi Temelinde Osmanlı Tarihi Tümü
2020 Osmanlı Şehrinde Çevre Temizliği ve Nizamı Tümü
2023 Dünden Bugüne Bağcılar'ın 30. Yılı Bir Bağcılar Bibliyografya Denemesi Bölüm(ler)
2021 Kağızman Coğrafya, Tarih, Kültür Osmanlı'nın Son Döneminde Kağızman'ın İdari Yapısı Bölüm(ler)
2023 Dünden Bugüne Bağcılar'ın 30. Yılı Toponomik Açıdan Bağcılar Yer Adları Bölüm(ler)
2023 Türklerde Çevre ve Şehircilik Şehirlerimizin Gelişiminde Tarihi Süreç Cilt 2 Iğdır Bölüm(ler)
2023 Muhtarlık: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Köy ve Mahalle İdaresi Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2021 Osmanlı son döneminde İslamcı fikirler ve mütefekkirler (1876-1922) BÜNYAM ŞENTÜRK Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda idari taksimat düzenlemelerinden sonra uygulanan müstakil sancak sistemi HALİL İBRAHİM BASILGAN Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 OSMANLI PALEOGRAFYASI Lisans
2020-2021 OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ Doktora
2019-2020 OSMANLI SOSYO-İKTİSAT TARİHİ Lisans
2019-2020 YAKINÇAĞ OSMANLI SİYASİ TARİHİ Yüksek Lisans
2019-2020 YAKINÇAĞ ARAŞTIRMA USULÜ Yüksek Lisans
2020-2021 OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ Lisans
2019-2020 OSMANLI TARİHİ Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Osmanlı Döneminde İktidar Merkezi ile Çevre Güçler Arasında Yaşanan Mücadeleler Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Osmanlı Belgelerinde Iğdır Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
XX. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Doğa Benimle; Çevre Okuryazarıyım Her Yerde 2 (122B802) Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2019 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2019 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ