E-posta Telefon
0476 226 13 14 | 6000
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2009
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR./

  Tez Adı:
 • Y

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2011
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Aynı anda gerçekleştirilen tersinir katılmalı-ayrışmalı zincir transfer ve halka-açılması polimerizasyonu ile blok-graft kopolimer sentezi ve karakterizasyonu
 • D

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2017
  Doktora

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOKİMYA (DR) (TIP)/

  Tez Adı: Diyabetik, prediyabetik ve sağlıklı bireylerde serum galektin-3, HS-CRP, neopterin ve metil arjinin seviyeleri
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Comparison of area under curves for serum methylglyoxal and glucose in patients with diabetes mellitus Uluslararası Clinica Chimica Acta 493
Assessment of serum galectin-3, methylated arginine and Hs-CRP levels in type 2 diabetes and prediabetes Uluslararası LIFE SCIENCES
ICP-MS and HPLC Analyses, Enzyme Inhibition and Antioxidant Potential of Achillea schischkinii Sosn Uluslararası BIOORGANIC CHEMISTRY
Investigation of Antimicrobial Activity and Characterization, Synthesis of Silver Nanoparticles from Hypericum triquetrifolium Turra Plant Uluslararası Journal of the Institute of Science and Technology 9
Comparison of Fatty Acids by GC-FID Method of Grapes of Three Different Provinces in Southeastern Anatolia Region Ulusal Journal of the Institute of Science and Technology 9 4
Biogenic platinum nanoparticles using black cumin seed and their potential usage as antimicrobial and anticancer agent Uluslararası JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS 179
THE ROLE OF METHYLGLYOXAL LEVELS IN DIABETES DIAGNOSIS Uluslararası Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi 43 5
DECREASED SERUM IRISIN LEVELS IN PATİENTS WITH TYPE 2DIABETES MELLITUS Uluslararası Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi 43 5
Identification of chemical components from the Rhizomes of Acorus calamus L. with gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS\MS) Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 4
Investigation of Asymmetric Dimethylarginine, Adiponectin, Zn, and Cu Levels in Obese Subjects Uluslararası BioNanoScience 9
The toxicological impact of some avermectins on human erythrocytes glutathione s-transferase enzyme Uluslararası JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY
The Effects of Amoxicillin and Vancomycin Hydrochloride Hydrateon Glutathione S-Transferase Enzyme Activity: An in vitro study Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Neutrophil/lymphocite ratio values in patients with systemic lupus erythematosus (SLE). Uluslararası FEBS Journal
MELATONİN VEDEHİDROEPİANDROSTERONDÜZEYLERİNİN OBEZİTE İLEİLİŞKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ulusal Nobel Medicus
Synthesis and characterization of poly(vinylchloride-graft-2-vinylpyridine) graft copolymersusing a novel macroinitiator by reversibleaddition-fragmentation chain transferpolymerization Uluslararası E-POLYMERS
One-Step Synthesis of Triblock Copolymers via SimultaneousReversible-Addition Fragmentation Chain Transfer (RAFT)and Ring-Opening Polymerization Using a Novel DifunctionalMacro-RAFT Agent Based on Polyethylene Glycol Uluslararası Journal of Macromolecular Science Part A-Pure and Applied Chemistry
One-Step Synthesis of Block-Graft Copolymers via SimultaneousReversible-Addition Fragmentation Chain Transfer and Ring-OpeningPolymerization Using a Novel Macroinitiator Uluslararası Polymer Chemistry
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Determination of Phenolic Components of Apium graveolens (Celery) Seeds Uluslararası I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium 03.10.2019
Identification of phenolic components from the rhizomes of sweet flag (Acorus calamus L.) using high pressure liquid chromatography (HPLC) Uluslararası I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium 03.10.2019
Determination of Aromatic Components of Plantago majör Uluslararası I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium 03.10.2019
Determination of Aromatic Components of Apium graveolens (Celery) Seeds Uluslararası I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium 03.10.2019
Comparison of Variety of Coccoon Samples for Their Phytochemical Content Uluslararası I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium 03.10.2019
Determination of Phenolic Components and mineral elements of Viscum album L. Extract. Uluslararası I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium 03.10.2019
Determination of Volatile Components in Wool by Gas Chromatography Tandem Mass Spectrometry (GC-MS\MS). Uluslararası I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium 03.10.2019
zeamays(mısır)yaprağında gümüş nano partiküllerin sentezi, karakterizasyonu ve antimikrobiyal aktivitenin incelenmesi Uluslararası uluslararası multidisipliner kongresi ığdır 06.11.2018
Investigation of the inhibition effects of some avamectin varieties on glutathione S-transferase enzyme Uluslararası 1st INTERNATIONAL BALKAN CHEMISTRY CONGRESS 17.09.2018
Serum Galectin-3 Levels in Patients with Diabetes Mellitus Uluslararası In this issue 24th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation 05.10.2016
Ankilozan Spondilit Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) Ulusal 27th National Biochemistry Congress 03.10.2015
Levels of Serum Symmetric Dimethylarginine Levels In Patıents With Diabetes Mellitus Ulusal Türk Biyokimya Derneği Biyokimya Günleri 02.11.2016
LC-MS/MS İle Serum Androstenedion Ölçümü Üzerine Taşıma Etkisi Ulusal 27th National Biochemistry Congress 03.10.2015
Bir Üniversite Hastanesinde Preanalitik Hataların Sıklığı: Bir Yıllık Deneyim Ulusal 27th National Biochemistry Congress 03.10.2015
Sistemik lupus eritematozus (SLE) Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) Değerleri Ulusal 27th National Biochemistry Congress, Antalya 03.10.2015
Pediatrik Grupta Platelet İndeksleri Platelet Sayısı, MPV, PCT, PDW ve P-LCR Düzeyleri Ulusal 25th National Biochemistry Congress 03.11.2013
Mean Platelet Volume Values in Patients with Rheumatoid Arthritis. Uluslararası In this 23rd Meeting of Balkan Journal Of Clinical Laboratory 2015 07.10.2015
Mean Platelet Volume Values in Patients with Behçet’s Disease Uluslararası Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği, Uluslararası Katılımlı Kongre Lab Expo 01.09.2015
Levels of Serum Symmetrıc Dimethylarginine Levels In Patıents With Diabetes Mellitus Uluslararası biyokimya kongresi 06.09.2015
Mean Platelet Volume Values in Patients with Ischemic Stroke: A retrospective observational study Uluslararası biyokimya kongresi 03.10.2017
DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SERUMGALECTIN-3 LEVELS AND INSULIN RESISTANCE IN PATIENTS WITH DİABETES MELLITUS Uluslararası Insulin resistance symposium 22.03.2017
RELATIONSHIP BETWEEN INCREASED SERUM ASYMMETRIC DIMETHYLARGININE LEVELS AND INSULIN RESISTANCE IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS Uluslararası INSULIN RESISTANCE SYMPOSIUM 22.03.2017
Yeni Bir RAFT Başlatıcı Kullanılarak Aynı Anda RAFT ve ROP ile Blok Kopolimer Sentezi. Blok Kopolimerlerin ve Blok Kopolimer-Odun Unu Karışımlarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Ulusal 25th National Chemistry Congress 29.06.2011
Yeni Bir RAFT Makromonomerik Başlatıcının Graft Kopolimerizasyonu, Polimer Karakterizasyonu ve Kinetik İncelemesi Ulusal 24th National Chemistry Congress 29.06.2010
Aynı Anda Gerçekleştirilen Tersinir Ayrışmalı-Katılmalı Zincir Transfer Ve Halka Açılması Polimerizasyonu İle Blok-Graft Kopolimerlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu Ulusal 24th National Chemistry Congress 29.06.2010
Serum Asymmetrıc Dımethyl Argınıne Levels In Patıents Wıth Dıabetes Mellıtus Uluslararası In this issue 24th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation 05.10.2016
Mean Platelet Volume Values in Patients with Rheumatoid Arthritis Uluslararası In this 23rd Meeting of Balkan Journal Of Clinical Laboratory 07.11.2015
İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA ORTALAMA TROMBOSİT HACMİDEĞERLERİ: BİR RETROSPEKTİF GÖZLEMSEL ÇALIŞMA Ulusal II. Invitro Diyagnostik Sempozyumu, Biyobelirteçler 10.05.2017
Mean platelet Volume Values in Patients with ischemic Stroke:A retrospective observational study Uluslararası II. Türkiye in vitro Diagnostik Sempozyumu-Biyobelirteçler 10.05.2017
MATRIX AND CARRYOVER EFFECT ON SERUM CREATININEMEASUREMENT BY LC-MS/MSMETHOD Uluslararası 28th National Biochemistry Congress 19.09.2017
DİYABETİK HASTALARDA SERUM GALEKTİN-3 SEVİYELERİ İE İNSÜLİN DİRENCİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Ulusal İnsülin Direnci Sempozyumu 22.03.2017
DİYABETİK HASTALARDA ARTMIŞ SERUM ADMA DÜZEYLERİ İLE İNSÜLİN DİRENCİ ARASINDA İLİŞKİ Ulusal İNSÜLİN DİRENCİ SEMPOZYUMU 22.03.2017
SERUM CITRULLINE LEVELS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS Uluslararası EuroMedLab Athens 2017 11.06.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI Yüksek Lisans
2018-2019 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Lisans
2018-2019 hücre biyokimyası Yüksek Lisans
2018-2019 İleri spektroskopi Yüksek Lisans
2018-2019 tıbbi bitkisel ürünler Önlisans
2018-2019 FİZYOLOJİ Önlisans
2017-2018 Biyokimya Önlisans
2017-2018 mikrobiyoloji Önlisans
2017-2018 fizyoloji Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
Diyabetik nefropatisi olan hastalarda metil arjinin düzeylerinin değerlendirilmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Yeni Geri Dönüşümlü Katılma/Bölünme Zincir Transfer (RAFT) Makromonomerik Başlatıcıları ile Vinil Pridin ve NIPAM’ın Kontrollü/Yaşayan Radikal Polimerizasyonu ve Polimerizasyon Kinetiğinin İncelenmesi. Graft Kopolimerlerin ve Graft Kopolimer-Odun Unu Karışımlarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ
Yeni Bir Makromonomerik Geri Donüşümlü Katılma/Bölünme Zincir Transfer (RAFT) Başlatıcı Kullanılarak Aynı Anda Gerçekleşen NIPAM’ ın RAFT ve β-Butirolakton Halka-Açılması Polimerizasyonu (ROP) ile Sıcaklığa Duyarlı Blok Kopolimer Sentezi. Blok Kopolimerlerin ve Blok Kopolimer-Odun Unu Karışımlarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ
Dopamin, Askorbik asit ve Ürik asitin tespitine yönelik yeni nanomalzemelerin sentezi, karakterizasyonları ve uygulamaları Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ
Green Sentez Yolu İle Hazırlanan Çörek Otu-Pt Nanoparçacıklarının Mcf-7 Kanser Hattı Üzerindeki Potansiyel Nano İlaç Etkisinin İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Diyabetik, prediyabetik ve sağlıklı bireylerde serum metilglioksal seviyelerinin, irisin ve betatrophin düzeyleri ile ilişkisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Diyabetik, prediyabetik ve sağlıklı bireylerde serum galektin-3, hs CRP, neopterin ve asimetrik dimetil arjinin seviyeleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
türk biyokimya derneği Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Enstitü Müdür Yardımcısı SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2017 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MEREKZİ
2017 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU 2017
2017 Bölüm Başkanı TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU