• D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  - 2020
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT TEORİSİ (DR)/

  Tez Adı: BİREYLERİN AKILLI TELEFON TERCİHLERİNİN FİRMA STRATEJİLERİNE ETKİSİNİN OYUN TEORİSİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ
 • Y

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2014
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde hayvancılık sektörünün mevcut durumu ve çiftçilerin beklentileri
 • L

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2009
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GELİR VE TÜKETİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME Uluslararası POLAT MEHMET Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi 4 67 2021 http://www.jshsr.org/Makaleler/167904360_22-8-67.2362-783-794.pdf
The effects of the livestock industry on the economic development of the Region TRA2 Uluslararası POLAT MEHMET International Journal of Social Sciences and Education Research 3 2 2017 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/253757
Akıllı Telefon Piyasasında Firmalar Arasındaki Rekabetin Stratejik Olarak İncelenmesi: Oyun Teorisi Kapsamında Uygulamalı Bir Çalışma Uluslararası POLAT MEHMET,AKAN YUSUF Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24 2020 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1512926605_28_Polat_(677-699).pdf
Otel İşletmelerinde Sunulan Hizmet KalitesininServqual Yöntemi İle Ölçülmesi Uluslararası BAYAT GÜLŞEN,POLAT MEHMET Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 2019 http://sosbilder.igdir.edu.tr/SonSayi.aspx
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
IĞDIR’DAKİ OTEL İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNEYÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI Uluslararası BAYAT GÜLŞEN,POLAT MEHMET 1. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018 https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_15432da71f4349059a1314b159a9389e.pdf
The effects of the livestock industry on the economic development of the Region TRA2 Uluslararası POLAT MEHMET IJSSER-International Journal of Social Sciences & Education Research (ISSN:21495939) 04.11.2016
İSLAM EKONOMİSİ NDE EMEK VE SERMAYE Ulusal POLAT MEHMET ııı. Türkiye Lisnasüstü Çalışmalar Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 RESEARCH & REVIEWS IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES AN EXAMINATION OF THE US-CHINA TRADE WAR WITHIN THE FRAMEWORK OF GAME THEORY Bölüm(ler)
2021 ULUSAL, ULUSLARARASI VE KÜRESEL ÖLÇEKTE İKTİSAT UYGULAMALARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Bölüm(ler)
2021 TÜM YÖNLERİYLE TEORİDE FİNANS VE İKTİSAT OLİGOPOL OYUNLARI: COURNOT VE BERTRAND REKABET MODELİ Bölüm(ler)
2020 İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2020-II Oyun Teorisinde Klasik Oyunlar Bölüm(ler)
2019 İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2019 Oyun Teorisi Çerçevesinde Dinamik Oyunlar ve ABD-Türkiye S-400 Krizi Üzerine Uygulamalar Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 ELEKTRONİK TİCARET Önlisans
2019-2020 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AB Önlisans
2019-2020 KAMUOYU ARAŞTIRMALARI Önlisans
2019-2020 İnsan Hakları Önlisans
2019-2020 Göç ve Kentleşme Sorunları Önlisans
2019-2020 Kamu Maliyesi Önlisans
2019-2020 Muhasebeye Giriş Önlisans
2019-2020 İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans
2019-2020 Ticari Matemetik Önlisans
2019-2020 İSTATİSTİK Önlisans
2019-2020 GENEL EKONOMİ Önlisans
2018-2019 ELEKTRONİK TİCARET Önlisans
2018-2019 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AB Önlisans
2018-2019 KAMUOYU ARAŞTIRMALARI Önlisans
2018-2019 İSTATİSTİK Önlisans
2018-2019 GENEL HUKUK BİLGİSİ Önlisans
2018-2019 GENEL EKONOMİ Önlisans
2017-2018 Elektronik Ticaret Önlisans
2017-2018 Türkiye Ekonomisi ve AB Önlisans
2017-2018 Kamuoyu Araştırmaları Önlisans
2017-2018 İş ve Soyal Güvenlik Hukuku Önlisans
2017-2018 Genel Hukuk Bilgisi Önlisans
2017-2018 Kamu Yönetimi Önlisans
2017-2018 Yönetim ve Organizasyon Önlisans
2017-2018 Tüketici Davranışları Önlisans
2017-2018 İstatistik Önlisans
2017-2018 Genel Hukuk Bilgisi Önlisans
2017-2018 Genel İşletme Önlisans
2017-2018 Genel Ekonomi Önlisans
2016-2017 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Önlisans
2016-2017 Bilgi İletişim Teknolojileri Önlisans
2016-2017 Genel İşletme Önlisans
2016-2017 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Önlisans
2016-2017 Genel Ekonomi Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2017 Uygulam Oteli Müdürlüğü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2016 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018
2014 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017