mehmetpolat.webp

Dr.

Mehmet PolatE-posta Telefon
+90.476.226 13 14 | 3401
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  - 2020
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT TEORİSİ (DR)/

  Tez Adı: BİREYLERİN AKILLI TELEFON TERCİHLERİNİN FİRMA STRATEJİLERİNE ETKİSİNİN OYUN TEORİSİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ
 • Y

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2014
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde hayvancılık sektörünün mevcut durumu ve çiftçilerin beklentileri
 • L

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2009
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GELİR VE TÜKETİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME Uluslararası POLAT MEHMET Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi 4 67 http://www.jshsr.org/Makaleler/167904360_22-8-67.2362-783-794.pdf
2020 Akıllı Telefon Piyasasında Firmalar Arasındaki Rekabetin Stratejik Olarak İncelenmesi: Oyun Teorisi Kapsamında Uygulamalı Bir Çalışma Uluslararası POLAT MEHMET,AKAN YUSUF Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1512926605_28_Polat_(677-699).pdf
2017 The effects of the livestock industry on the economic development of the Region TRA2 Uluslararası POLAT MEHMET International Journal of Social Sciences and Education Research 3 2 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/253757
2019 Otel İşletmelerinde Sunulan Hizmet KalitesininServqual Yöntemi İle Ölçülmesi Ulusal BAYAT GÜLŞEN,POLAT MEHMET Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 http://sosbilder.igdir.edu.tr/SonSayi.aspx
2022 İşbirliği Destek Programının KOBİ’ler Üzerindeki Etkisinin Ölçek Ekonomisi Bağlamında Değerlendirilmesi Uluslararası POLAT MEHMET, AKYILDIRIM Ahmet Düzce İktisat Dergisi 3 1 http://www.duzceiktisatdergisi.com/makale_indir/3038
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 DETERMINING THE FACTORS AFFECTING THE PRICES OF USED CARS Uluslararası POLAT MEHMET, BULUT CANER INTERNATIONAL HAZAR SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE - III https://www.scienceazerbaijan.org/hazarkongresi
2021 EVALUATION OF SMEs THAT BENEFIT FROM THE COOPERATION SUPPORT PROGRAM IN THE CONTEXT OF SCALE ECONOMY Uluslararası POLAT MEHMET, AKYILDIRIM AHMET ISPEC 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES https://a0272912-4303-4a2a-97f1-0fc5400ae5fd.filesusr.com/ugd/d0a9b7_69ac929d32b04d4a8ec2f4652140e766.pdf
2021 Bankalar ve KOBİ’ler Arasındaki Kredi Sorunun Oyun Teorisi Çerçevesinde Çözümlenmesi Uluslararası POLAT MEHMET XVI. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi – İstanbul / Türkiye http://ibaness.org/conferences/istanbul_2021/ibaness_istanbul_proceedings_draft_2.pdf
2018 IĞDIR’DAKİ OTEL İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNEYÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI Uluslararası BAYAT GÜLŞEN,POLAT MEHMET 1. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_15432da71f4349059a1314b159a9389e.pdf
2016 The effects of the livestock industry on the economic development of the Region TRA2 Uluslararası POLAT MEHMET IJSSER-International Journal of Social Sciences & Education Research (ISSN:21495939)
İSLAM EKONOMİSİ NDE EMEK VE SERMAYE Ulusal POLAT MEHMET ııı. Türkiye Lisnasüstü Çalışmalar Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2019 Oyun Teorisi Çerçevesinde Dinamik Oyunlar ve ABD-Türkiye S-400 Krizi Üzerine Uygulamalar Bölüm(ler)
2021 RESEARCH & REVIEWS IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES AN EXAMINATION OF THE US-CHINA TRADE WAR WITHIN THE FRAMEWORK OF GAME THEORY Bölüm(ler)
2021 ULUSAL, ULUSLARARASI VE KÜRESEL ÖLÇEKTE İKTİSAT UYGULAMALARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Bölüm(ler)
2021 TÜM YÖNLERİYLE TEORİDE FİNANS VE İKTİSAT OLİGOPOL OYUNLARI: COURNOT VE BERTRAND REKABET MODELİ Bölüm(ler)
2020 İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2020-II Oyun Teorisinde Klasik Oyunlar Bölüm(ler)
2022 Tarımda Son Trendleri Tasarlama Türkiye’de Kırmızı Et Piyasasında Mevcut Durum ve Kırmızı Et Fiyatlarına Etki Eden Değişkenlerin Belirlenmesi Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Damga Vergisi ve Harçlar Önlisans
2020-2021 İşletme ve Yönetim Lisans
2020-2021 Hukukun Temel Kavramları Lisans
2020-2021 İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans
2020-2021 Makro Ekonomis Önlisans
2020-2021 Sosyal Hizmette Görüşme ve Teknikleri Önlisans
2020-2021 Spor Ekonomisi Önlisans
2020-2021 Finansal Muhasebenin Temelleri Lisans
2020-2021 Mali Hukuk Bilgisi Önlisans
2020-2021 Meslek Etiği Önlisans
2020-2021 İstatistik Önlisans
2020-2021 Genel Muhasebe Önlisans
2020-2021 Genel Ekonomi Lisans
2019-2020 ELEKTRONİK TİCARET Önlisans
2019-2020 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AB Önlisans
2019-2020 KAMUOYU ARAŞTIRMALARI Önlisans
2019-2020 İnsan Hakları Önlisans
2019-2020 Göç ve Kentleşme Sorunları Önlisans
2019-2020 Kamu Maliyesi Önlisans
2019-2020 Muhasebeye Giriş Önlisans
2019-2020 İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans
2019-2020 Ticari Matemetik Önlisans
2019-2020 İSTATİSTİK Önlisans
2019-2020 GENEL EKONOMİ Önlisans
2018-2019 ELEKTRONİK TİCARET Önlisans
2018-2019 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AB Önlisans
2018-2019 KAMUOYU ARAŞTIRMALARI Önlisans
2018-2019 İSTATİSTİK Önlisans
2018-2019 GENEL HUKUK BİLGİSİ Önlisans
2018-2019 GENEL EKONOMİ Önlisans
2017-2018 Elektronik Ticaret Önlisans
2017-2018 Türkiye Ekonomisi ve AB Önlisans
2017-2018 Kamuoyu Araştırmaları Önlisans
2017-2018 İş ve Soyal Güvenlik Hukuku Önlisans
2017-2018 Genel Hukuk Bilgisi Önlisans
2017-2018 Kamu Yönetimi Önlisans
2017-2018 Yönetim ve Organizasyon Önlisans
2017-2018 Tüketici Davranışları Önlisans
2017-2018 İstatistik Önlisans
2017-2018 Genel Hukuk Bilgisi Önlisans
2017-2018 Genel İşletme Önlisans
2017-2018 Genel Ekonomi Önlisans
2016-2017 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Önlisans
2016-2017 Bilgi İletişim Teknolojileri Önlisans
2016-2017 Genel İşletme Önlisans
2016-2017 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Önlisans
2016-2017 Genel Ekonomi Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
İstatistik
Spor Ekonomisi
Makro Ekonomis
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2017 Uygulam Oteli Müdürlüğü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2016 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018
2014 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017