• L

  Lisans

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ \ İKTİSAT

 • Y

  Yüksek Lisans

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ \ İKTİSAT ABD

 • D

  Doktora

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ \ İKTİSAT TEORİSİ ABD

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

POLAT MEHMET(2017),  The effects of the livestock industry on the economic development of the Region TRA2.  International Journal of Social Sciences and Education Research , 3(2), 631-643. (Yayın No: 3456011).

Bayat, G. Polat, M. (2019). ‘‘ Otel İşletmelerinde Sunulan Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi İle Ölçülmesi’’. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (20), 557-578.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

POLAT MEHMET (2016).  The effects of the livestock industry on the economic development of the Region TRA2.  IJSSER-International Journal of Social Sciences & Education Research (ISSN:21495939) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3455992).

Bayat G.,Polat M. (2018), ‘‘Iğdır’daki Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Bir Alan Araştırması’’. Iğdır International Congress on Multidisciplinary Studies. Iğdır.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

POLAT MEHMET  İslam Ekonomisinde Emek ve Sermaye.  ııı. Türkiye Lisnasüstü Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1272540)

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Akan, Y. & Polat M. (2019).''Oyun Teorisi Çerçevesinde Dinamik Oyunlar ve ABD-Türkiye S-400 Krizi Üzerine Uygulamalar''. Çiğdem Karış ve M. Çağrı Gözen (Ed.), İktisat Seçme Yazılar 2019 (ss. 293-316) içinde. Trabzon: Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım.Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtımelepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtı

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Genel Ekonomi

Genel İşletme

Genel Hukuk

İstatistik

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Bilgi İletişim Teknolojileri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku