melahat-batu.jpg

Dr.

Melahat BATU AĞIRKAYAE-posta Telefon
- | 3022
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -
  Doktora

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI/

  Tez Adı:
 • Y

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013
  Yüksek Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Sınır Ticaretinin Iğdırın Sosdyo Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri
 • L

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  1986 - 1990
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 İş Çevrimlerinin Uluslararası Enerji Piyasalarına Duyarlılığının İncelenmesi: Türkiye Örneği Uluslararası AKYOL HİKMET, BATU AĞIRKAYA MELAHAT The Journal of International Scientific Researches 6 3
2013 Tüketicilerin Reklamlara Yönelik Kuşkuculuğu Üzerine Bir Araştırma: Iğdır Örneği Ulusal BATU AĞIRKAYA MELAHAT,GÜNGÖRMEZ HAKAN Ünye İ.İ.B.F Dregisi 1 2
2017 TÜKETİCİLERİN REKLAMLARA YÖNELİK KUŞKUCULUĞU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: IĞDIR ÖRNEĞİ Ulusal BATU AĞIRKAYA MELAHAT,GÜNGÖRMEZ HAKAN ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
2014 Sınır Ticaretinin Tüketicilerin Iğdır İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri Ulusal DENİZ AHMET,YEŞİLYURT CAVİT,BATU AĞIRKAYA MELAHAT Atatürk Üniversitesi İletişim Dergisi 7
2019 Bölgeler Arasındaki Dengesizliklerin Giderilmesinde Güçlü Bir Dış Ticaret Aracı Ulusal BATU AĞIRKAYA MELAHAT,DENİZ AHMET,ERTÜRK YAKUP ERDAL Iğdır Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 4
2017 Kırılgan Beşli Ülkelerinde Hisse Senedi Piyasasının Gelişimini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Analizi Ulusal ŞAHİN DİLEK,BATU AĞIRKAYA MELAHAT,TORAMANLI GÜLNİHAL Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 2
2015 Sınır Ticareti Yapan Firmaların Iğdır İli Sosyo-ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri Ulusal DENİZ AHMET,BATU AĞIRKAYA MELAHAT Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 6 9
2018 Tüketici Kredilerini Etkileyen Makroekonomik Değişkenlerin Saptanması Ulusal KOLÇAK MENŞURE,BATU AĞIRKAYA MELAHAT Global Journal of Economics and Business Studies 7 13
2021 FACTORS AFFECTING WOMEN'S EMPLOYMENT AND THE RELATIONSHIP OF THESE ITEMS WITH DEMOGRAPHIC PROPERTIES: CASE OF ERZURUM Uluslararası ŞAHİNOĞLU TUBA, BATU AĞIRKAYA MELAHAT İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 16 http://dx.doi.org/10.25204/iktisad.902806
2021 Dışsal Şokların Türkiye'nin Ekonomik Büyümesi Üzerine Etkisinin Ampirik Analizi Ulusal ŞAHİNOĞLU TUBA, BATU AĞIRKAYA MELAHAT İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 10 4
2021 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME HARCAMALARI VE KALKINMA İLİŞKİSİNDE OECD LİDERLERİ VE TÜRKİYE: DURUM İNCELEMESİ Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 6 6 https://dergi.erzurum.edu.tr/iibf
2021 The Impact of Covid-19 on the Economy of Selected Asian Countries Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT, KOCA ZAFER, UGAN AHMET ALİ Studies of Applied Economics 39 10 http://dx.doi.org/10.25115/eea.v39i10.5736
2021 YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİNİN ARTMASI EKONOMİK BÜYÜMEYİ NE ÖLÇÜDE TEŞVİK ETMEKTEDİR: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ Ulusal BATU AĞIRKAYA MELAHAT, AKYOL HİKMET Ekonomi Bilimleri Dergisi 13 2 https://dergipark.org.tr/en/pub/ebd/issue/64944/981306
2022 E7 ÜLKELERİNDE İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ: KADIN FAKTÖRÜ Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 0 35 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince
2022 HAVAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN MAKROEKONOMİK ANALİZİ: ORAN ANALİZİ YÖNTEMİ İLE COVID-19 SÜRECİ VE ÖNCESİNE İLİŞKİN BİR KARŞILAŞTIRMA Ulusal BATU AĞIRKAYA MELAHAT, KELEŞ DURSUN Mali Çözüm 32 171
2022 MAKROEKONOMİK İSTİKRASIZLIKLAR ALTINDA YOLSUZLUKLARIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ulusal BATU AĞIRKAYA MELAHAT, AKYOL HİKMET Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 25
2022 YENİ SOSYAL EKONOMİ ANLAYIŞINDA İŞ GÜCÜ TERCİHİNDE BİLİŞSEL BECERİLER VE KADIN İŞGÜCÜ PERSPEKTİFİNDE BÜYÜME: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ Ulusal BATU AĞIRKAYA MELAHAT Ekonomi Maliye İşletme Dergisi 5 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/emid
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 YENİ SOSYAL EKONOMİ ANLAYIŞINDA İŞ GÜCÜ TEMİNİNDE TERCİHLER VE KADIN İŞGÜCÜ SORUNSALI PERSPEKTİFİNDE BÜYÜME: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT ATLAS INTERNATİONAL CONGRESSON ON SOCİAL SCIENCES 8. https://www.atlasconference.org/kongre-kitaplari
2021 EKONOMİK KARMAŞIKLIK, BÜYÜME VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ ARASINDAKİ BAĞLANTI NEDİR? Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT, AKYOL HİKMET ANKARA V. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ http://wwww.ankarakongresi.org/kongre-kitaplari
2021 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME HARCAMALARI VE KALKINMA İLİŞKİSİNDE OECD LİDERLERİ VE TÜRKİYE: DURUM İNCELEMESİ Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT VI.INTERNATİONAL EUROPEN CONFERENCE ON SOCİAL SCİENCES https://www.kongreuzmani.com/site.html?https://www.iksadeurope.org
2021 DOĞAL AFETLEİRN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: NIC ÜLKELERİ ÖRNEĞİ Uluslararası AKYOL HİKMET, BATU AĞIRKAYA MELAHAT ANKARA V.ULUSLARARASI BİŞLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ http://wwww.ankarakongresi.org/kongre-kitaplari
2021 ULUSLARARSI EKONOMİK İLİŞKİLERİNTÜRKİYE SABİT SERMAYE OLUŞUMUÜZERİNE ETKİLERİ Ulusal ALİYEVA Polat 3. ULUSLARARSI İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
2021 GÜNEY KAFKASYA VE ORTA ASYA ÜLKE PROFİLLERİNDE ENERJİ KAYNAKLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT 4.INTERNATİONAL IZMIR ECONOMICS CONGRESS www.iksadkongre.org
2021 Politika Belirsizliklerin ve Makroekonomik İstikrarsızlıkların Büyüme Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT, AKYOL HİKMET 3.INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFICT RESEARCH CONGRESS https://www.kongreuzmani.com/3-international-baku-scientific-researches-conference.html
2021 İklim Değişikliğinin Finansal Gelişim Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Türkiye Örneği Uluslararası AKYOL HİKMET, BATU AĞIRKAYA MELAHAT 3.INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFICT RESEARCH CONGRESS https://www.kongreuzmani.com/3-international-baku-scientific-researches-conference.html
2021 Türkiye’de Enflasyon Oranı ve İşsizlik Oranı Arasındaki İlişkinin Ters Regresyon Modeli ile İncelenmesi Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT, ÇELİK ŞENOL III. International Congress on Cretive and Innovative Approaches http://pulication.holistence.com
2021 Türkiye’de Enflasyon Oranı ve İşsizlik Oranı Arasındaki İlişkinin Ters Regresyon Modeli ile İncelenmesi Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT, ÇELİK ŞENOL III. International Congress on Cretive and Innovative Approaches http://publication.holistence.com
2019 Türkiye’de Endüstriyel Gelişim, İşsizlik ve Gelir Eşitsizliği Uluslararası AKYOL HİKMET,KARAKUŞ KÜBRA,CAN HARUN,BATU AĞIRKAYA MELAHAT Kongre
2019 Küresel Politika Belirsizlikleri ve Risklerin Finasal Derinleşme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT,AKYOL HİKMET,KARAKUŞ KÜBRA Selçuk I.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
2019 Türk CDS Primlerinin Asimetrik Belirleyicilerinin Tahmin Edilmesi: NARDL Yaklaşımı Uluslararası AKYOL HİKMET,CAN HARUN,BATU AĞIRKAYA MELAHAT Selçuk I.Uluslaraarsı Sosyal Bilimler Kongresi
2019 Petrol Fiyatları ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki Asimetrik İlişki: Türkiye Örneği Uluslararası AKYOL HİKMET,KARAKUŞ KÜBRA,BATU AĞIRKAYA MELAHAT II.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Gümüşhane
2019 CDS Primleri ve Petrol Fiyatları arasındaki Asimertik İlişki Nedir? Uluslararası AKYOL HİKMET,CAN HARUN,BATU AĞIRKAYA MELAHAT 3. Uluslararsı Sosyal Bilimler Kongresi
2018 Evaluation of International Finance Centers as A Brand: Eastern EuropeanRegion Example Uluslararası AKYOL HİKMET,CAN HARUN,BATU AĞIRKAYA MELAHAT,EMEÇ ABDULKADİR SEZAİ International Brand and Brand City Congress http://brandandbrandcity.gumushane.edu.tr/tr/
2017 Spor Turizminin Bölgesel Ekonomiye Katkıları Uluslararası TORAMANLI GÜLNİHAL,ŞAHİN DİLEK,BATU AĞIRKAYA MELAHAT IV. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı
2017 Asurlu Tüccarlardan Günümüze Anadolu’daki Lojistiğin İktisadi Gelişimi Uluslararası TORAMANLI GÜLNİHAL,ŞAHİN DİLEK,BATU AĞIRKAYA MELAHAT III.Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi
2017 Determinants of Foreign Direct Investments: Comparison of Developing Countries with EU Countries Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT,Akyol Hikmet,TOPAL SAMET,CAN HARUN II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
2017 Forecasting Production Amount and Cultivated Area of Tomato from the Period of 2017-2023 Using a Time Series Method: Case of Iğdır Province, Turkey Uluslararası KARADAĞ GÜRSOY AYŞE,ŞAHİN AYÇA NUR,ERTÜRK YAKUP ERDAL,ÇELİK ŞENOL,BATU AĞIRKAYA MELAHAT II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/139II. 20International 20I C4 9Fd C4 B1r 20Symposium 20Abstract 20Book-First 20Draft.pdf
2017 Forecasting Production Amount and Cultivated Area of Tomato from the Period of 2017-2023 Using a Time Series Method: Case of Iğdır Province, Turkey Uluslararası KARADAĞ GÜRSOY AYŞE,ŞAHİN AYÇA NUR,ERTÜRK YAKUP ERDAL,ÇELİK ŞENOL,BATU AĞIRKAYA MELAHAT II. International Iğdır Symposium
2017 Tourism Based Growth Hypothesis: Panel Data Analysis Uluslararası BAŞAR SELİM,BATU AĞIRKAYA MELAHAT,TORAMANLI GÜLNİHAL II.ULUSLARARASI IĞDIR SEMPOZYUMU http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
2017 SPOR TURİZMİNİN BÖLGESEL EKONOMİYE KATKILARI Uluslararası TORAMANLI GÜLNİHAL,ŞAHİN DİLEK,BATU AĞIRKAYA MELAHAT 4.ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 İKTİSAT ALANINDA SEÇİLMİŞ KONULAR BİLGİ EKONOMİSİ VE EKONOMİK BÜYÜME Bölüm(ler)
2021 MANAGEMENT AND FINANCE STUDIES THE BLUE ECONOMY IN THE GROWTH, DEVELOPMENT, GREEN ECONOMY CYCLE: THE WASTE ISSUE Bölüm(ler)
2021 CONTEMPORARY ISSUES IN ECOMOMICS & BUSINESS GLOBAL STUDIES VOL.7 GLOBALIZATION THE POVERTY AND INEQUALITY TRIANGLE / KÜRESELLEŞME YOKSULLUK VE EŞİTSİZLİK ÜÇGENİ Bölüm(ler)
2021 EKONOMİ VE YÖNETİM BİLİMLERİ ÇALIŞMALARI TÜRKİYE EKONOMİK BÜYÜMESİ, DIŞSAL ŞOKLAR VE İŞ ÇEVRİMLERİ: SEÇİLİ ÜLKELER İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ Bölüm(ler)
2021 THEORETICAL AND EMPIRICAL PERSPECTIVES ON ECONOMIC AND FINANCIAL ISSUES THE EFFECTS OF DEFENSE INDUSTRY EXPENDITURES ON COUNTRY ECONOMIES:SELECTED PROFILES FROMASIAN AND OCEAN COUNTRIES Bölüm(ler)
2021 İKTİSADİ TEORİ VE GELİŞMELERE GELENEKÇİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR DAVRANIŞSAL NÖRO İKTİSAT BOYUTUNDA RASYONEL DAVRANIŞ VE TÜKETİM YANSIMASI: BİR DEĞERLENDİRME Bölüm(ler)
2021 THE SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT OF COVID-19 RAPID TRANSFORMATİON OF THE 21ST CENTURY SOCIETY COUNTRY-BASED CONSUMPTION DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD: CREDIT CARDS Bölüm(ler)
2021 Post Modern Kamu Yönetimi: Kavramlar, Teoriler, Yaklaşımlar Liberalizmin Kamu Yönetiminde Değişim Süreci: Kamu Tercihi Teorisi Bölüm(ler)
2021 Covıd-19 Pandemisinin Sosyal Bilimlerdeki Yansımaları Covıd-19 Pandemisi OECD Seçili Ülkeleri ve Türkiye Sağlık Sektör Göstergeleri: Durum Değerlendirmesi Bölüm(ler)
2021 Ekonomi ve Dijitalizasyon Dijital Ekonomi ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Dijital Beceriler: Seçili AB ülkeleri Durum İncelemesi Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Girişimcilik Önlisans
2020-2021 Gümrük Tarife Cetveli I Lisans
2020-2021 Kamu Maliyesi Devlet Bütçesi Lisans
2020-2021 Makro İktisat Lisans
2020-2021 Mahalli İdareler Önlisans
2020-2021 ULUSLARARSI TAŞIMA VE DEPOLAMA Lisans
2020-2021 TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ Lisans
2019-2020 ULUSLARARSI ENERJİ POLİTİKALARI Lisans
2018-2019 PARA VE BANKA TEORİSİ Önlisans
2018-2019 DEVLET BÜTÇESİ Önlisans
2018-2019 KAMU YÖNETİMİ Önlisans
2016-2017 ULUSLARARASI TİCARET Önlisans
2016-2017 DEVLET BORÇLARI Önlisans
2016-2017 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Önlisans
2016-2017 DIŞ DICARET STANDARDİZASYON Önlisans
2014-2015 KOMBİNE TAŞIMACILIK Önlisans
2013-2014 KAMU YÖNETİMİ Önlisans
2013-2014 KAMU MALİYESİ Önlisans
2012-2013 KAMU MALİYESİ Önlisans
2014-2015 DEVLET BÜTÇESİ Önlisans
2012-2013 BANKALAR MUHASEBESİ Önlisans
2014-2015 DIŞ DICARET STANDARDİZASYON Önlisans
2013-2014 İHRACAAT MEVZUATI Önlisans
2014-2015 VERGİ HUKUKU Önlisans
2014-2015 DIŞ DICARET STANDARDİZASYON Önlisans
2015-2016 Kombine Taşımacılık Önlisans
2015-2016 Devlet Bütçesi Önlisans
2015-2016 Serbest Bölgeler Önlisans
2015-2016 Kamu Yönetimi Önlisans
2012-2013 Kamu Yönetimi Önlisans
2012-2013 Serbest Bölgeler Önlisans
2021-2022 Kamu Maliyesi Devlet Bütçesi Lisans
2021-2022 Girişimcilik Önlisans
2021-2022 Devlet Bütçesi Önlisans
2021-2022 Mahalli İdareler Önlisans
2021-2022 Devlet Bütçesi Önlisans
2021-2022 Mahalli İdareler Önlisans
2021-2022 Girişimcilik Önlisans
2021-2022 Gümrük tarife cetvelleri Lisans
2021-2022 Kamu Maliyesi Devlet Bütçesi Lisans
2021-2022 Makro İktisat Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Makro İktisat
Gümrük Tarife Cetveli I Ders Dökümanı
Kamu Maliyesi Devlet Bütçesi
Mahalli İdareler
Devlet Bütçesi
Girişimcilik
Gümrük tarife cetvelleri
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: