E-posta Telefon
- | 3042
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -
  Doktora

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI/

  Tez Adı:
 • Y

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013
  Yüksek Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Sınır Ticaretinin Iğdırın Sosdyo Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri
 • L

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  1986 - 1990
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Kırılgan Beşli Ülkelerinde Hisse Senedi Piyasasının Gelişimini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Analizi Ulusal Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 2
Tüketici Kredilerini Etkileyen Makroekonomik Değişkenlerin Saptanması Ulusal Global Journal of Economics and Business Studies 7 13
Sınır Ticaretinin Tüketicilerin Iğdır İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri Ulusal Atatürk Üniversitesi İletişim Dergisi 7
Tüketicilerin Reklamlara Yönelik Kuşkuculuğu Üzerine Bir Araştırma: Iğdır Örneği Ulusal Ünye İ.İ.B.F Dregisi 1 2
Bölıgeler Arasındaki Dengesizliklerin Giderilmesinde Güçlü Bir Dış Ticaret Arac Ulusal Iğdır Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 4
Sınır Ticareti Yapan Firmaların Iğdır İli Sosyo-ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri Ulusal Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 6 9
TÜKETİCİLERİN REKLAMLARA YÖNELİK KUŞKUCULUĞU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: IĞDIR ÖRNEĞİ Ulusal ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Petrol Fiyatları ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki Asimetrik İlişki: Türkiye Örneği Uluslararası II.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Gümüşhane 07.11.2019
Türkiye’xxde Endüstriyel Gelişim, İşsizlik ve Gelir Eşitsizliği Uluslararası Kongre 23.08.2019
CDS Primleri ve Petrol Fiyatları arasındaki Asimertik İlişki Nedir? Uluslararası 3. Uluslararsı Sosyal Bilimler Kongresi 28.12.2019
Türk CDS Primlerinin Asimetrik Belirleyicilerinin Tahmin Edilmesi: NARDL Yaklaşımı Uluslararası Selçuk I.Uluslaraarsı Sosyal Bilimler Kongresi 07.12.2019
Küresel Politika Belirsizlikleri ve Risklerin Finasal Derinleşme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği Uluslararası Selçuk I.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 07.12.2019
Spor Turizminin Bölgesel Ekonomiye Katkıları Uluslararası IV. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı 21.09.2017
Asurlu Tüccarlardan Günümüze Anadolu’daki Lojistiğin İktisadi Gelişimi Uluslararası III.Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi 19.10.2017
Evaluation of International Finance Centers as A Brand: Eastern EuropeanRegion Example Uluslararası International Brand and Brand City Congress 27.09.2018
Tourism Based Growth Hypothesis: Panel Data Analysis Uluslararası II.ULUSLARARASI IĞDIR SEMPOZYUMU 09.10.2017
SPOR TURİZMİNİN BÖLGESEL EKONOMİYE KATKILARI Uluslararası 4.ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI 21.09.2017
Determinants of Foreign Direct Investments: Comparison of Developing Countries with EU Countries Uluslararası II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
Forecasting Production Amount and Cultivated Area of Tomato from the Period of 2017-2023 Using a Time Series Method: Case of Iğdır Province, Turkey Uluslararası II. International Iğdır Symposium 09.10.2017
Forecasting Production Amount and Cultivated Area of Tomato from the Period of 2017-2023 Using a Time Series Method: Case of Iğdır Province, Turkey Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 PARA VE BANKA TEORİSİ Önlisans
2018-2019 DEVLET BÜTÇESİ Önlisans
2018-2019 KAMU YÖNETİMİ Önlisans
2016-2017 ULUSLARARASI TİCARET Önlisans
2016-2017 DEVLET BORÇLARI Önlisans
2016-2017 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Önlisans
2016-2017 DIŞ DICARET STANDARDİZASYON Önlisans
2014-2015 KOMBİNE TAŞIMACILIK Önlisans
2013-2014 KAMU YÖNETİMİ Önlisans
2013-2014 KAMU MALİYESİ Önlisans
2012-2013 KAMU MALİYESİ Önlisans
2014-2015 DEVLET BÜTÇESİ Önlisans
2012-2013 BANKALAR MUHASEBESİ Önlisans
2014-2015 DIŞ DICARET STANDARDİZASYON Önlisans
2013-2014 İHRACAAT MEVZUATI Önlisans
2014-2015 VERGİ HUKUKU Önlisans
2014-2015 DIŞ DICARET STANDARDİZASYON Önlisans
2015-2016 Kombine Taşımacılık Önlisans
2015-2016 Devlet Bütçesi Önlisans
2015-2016 Serbest Bölgeler Önlisans
2015-2016 Kamu Yönetimi Önlisans
2012-2013 Kamu Yönetimi Önlisans
2012-2013 Serbest Bölgeler Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: