E-posta Telefon
0000 | 0000
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

 • Y

  Yüksek Lisans

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (YL) (TEZLİ) (TIP)

 • D

  Doktora

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ (DR) (TEZLİ)/ LABORATUVAR HAYVANLARI BİLİMİ ANABİLİM DALI (TIP)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

SCI, SCI-Expanded SSCI ve AHCI kapsamında yer alan dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Sönmez, A., Sayın, O., Gürgen, S. G., & Çalişir, M. Neuroprotective effects of MK-801 against traumatic brain injury in immature rats. Neuroscience letters, 2015, 597, 137-142.

2. Aslıer NGY.,  Tağaç AA., Durankaya SM., Çalişir, M., Ersoy N., Kırkım G., Yurdakoç K., Bağrıyanık HA., Yılmaz O., Sütay S., Güneri EA. Dexamethasone-loaded chitosan-based genipin-cross-linked hydrogel for prevention of cisplatin induced ototoxicity in Guinea pig model, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2019, 122, 60-69

3. Cavdar, Z., Oktan, M. A., Ural, C., Çalişir, M., Kocak, A., Heybeli, C.,Yıldız S., Arıcı A., Ellidokuz H., Çelik A.,  Yilmaz,  O., Sarıoğlu S. and Cavdar C. Renoprotective Effects of Alpha Lipoic Acid on Iron Overload-Induced Kidney Injury in Rats by Suppressing NADPH Oxidase 4 and p38 MAPK Signaling. Biological Trace Element Research, 2019, 1-11.

4. Kasap, B., Kasap, Ş., Vatansever, S., Kendirci, R., Yılmaz, O., Çalışır, M., Akın, M. N. (2019). Effects of adipose and bone marrow-derived mesenchymal stem cells on vaginal atrophy in a rat menopause model. Gene.

SCI, SCI-Expanded SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Elkar, B., Barış, M., Çalişir, M., Çakır, Y., Aktaş, S., Tütüncü, M., Şimşek MK., Seçil M., Yılmaz O. and Altun, Z. Endothelial Dysfunction in Breast Cancer In-Vivo Model. In Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings 2018, 2, 25, 1536.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Yaman G., Parlak M., Demirol M., Güdücüoğlu H., & Berktaş M. Çeşitli Klinik Örneklerin EZN Boyama ve Tüberküloz Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Ortadogu Medical Journal/Ortadogu Tip Dergisi, 2012, 4.1.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. Aktas S, Ercetin P, Aydin M, Calisir M, Bekcioglu O, Yilmaz O, Olgun N. Mesenchimal Stem Cell and Cisplatin Interference in Neuroblastoma Experimental Animal Model, 50th Congress of the International Society of Pediatric Oncology (SIOP), Japonya, 2018.

2. Serinan EO, Baris M, Kurkcu G, Onercan C, Calisir M, Altun Z, Aktaş S, Aydın M, Özdemir S, Yılmaz O,  Özdemir E. Investigation of therapeutic effects of doxorubicin loaded microbubbles in in-vivo breast cancer model.1.joint EACR-MRS Conference, In Clınıcal & Experımental Metastasıs, Netherlands: Sprınger. 2017, Vol. 34, No. 8, Pp. 494-495.

3. Altun Z, Serinan EO, Aktas S, Calisir M, Aydın M, Yılmaz O, Korkmaz M, Olgun N. The effects of disodium pentaborate decahydrate on in-vivo neuroblastoma animal model. 1.joint EACR-MRS Conference, In Clınıcal & Experımental Metastasıs. Netherlands: sprınger 2017, Vol. 34, No. 8, pp. 495-495.

4. Serinan EO, Baris M, Kurkcu G, Calişir M, Onercan C, Altun Z, Aktaş S, Aydın M, Özdemir S, Yılmaz O, Özdemir E. The effect of doxorubicine loaded microbubbles on breast cancer in vivo experimental animal model, vı. İnternational congress of moleculer medicine,2017.

5. Kolatan HE, Calisir M, Celik A, Akhisaroğlu M, Karaman M, Güneli E, Sönmez A, Yılmaz O. The Effects of Foster Mother Care on Behaviour Parameters in Rat Pups, 12th FELASA Congress Animal Research: Better Science from Fewer Animals, Spain 2013.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. Kolatan E, Çalişir M, Canda T, Yılmaz O, Deney Hayvanı Laboratuvarında Yetiştirilen Dişi Fare ve Sıçanlarda Gözlenen Spontan Meme Tümörlerinin Karakterleri, Laboratuvar Hayvanları Bilimi 3. Ulusal  Kongresi, Kayseri, 2013.

2. Çoban Ş, Yıldız D, Bozkaya E, Çavdar Z, Ünlü M, Ural C, Çalişir M, Yılmaz O, Çamsarı T. Sıçanlarda sklerozan enkapsüle peritonit modelinde pirfenidonun periton fibrozisini tedavi edici etkisinin incelenmesi, 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2017.

3. Aslıer NGY, Tağaç AT, Durankaya SM, Çalişir M, Ersoy N, Kırkım G, Yurdakoç K, Bağrıyanık HA, Yılmaz O, Sütay S, Güneri EA. Genipin Çapraz Bağlayıcılı Hidrojel İçerisinden Kontrollü Salınan Deksametazon ile Sisplatin Ototoksisitesini Önlemek Mümkün mü? 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2018.

4. Serinan EO, Baris M, Kurkcu G, Calişir M, Onercan C, Altun Z, Aktaş S, Aydın M, Özdemir S, Yılmaz O, Özdemir E. Doxorubicin yüklenmiş mikroköpülçüklerin in –vivo deney hayvanı modelinde meme kanseri üzerine etkisi, 22. Ulusal kanser kongresi, 2017.

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

1. Osman Yılmaz, Meryem Çalişir. Enfeksiyon patogenezi ve bağışıklık.  Deney hayvanları ve enfeksiyon modelleri. 18. Bölüm 112. Akademi Yayınları,  İstanbul, 2015.

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1. Temel Mikrobiyoloji 

2. Hijyen ve Sanitasyon

3. İş Sağlığı ve Güvenliği 

 

 

1. Hedeflendirilmiş Ultrason Kontrast  Ajanı Mikroköpükçükler İle İlaç Taşınımı Ve Kontrollü Lokal İlaç Salınımı İle Kanser Tedavisinde Kullanılması, YÜRÜTÜCÜ: Sevgi Kılıç Özdemir ,Araştırmacı: Ekrem Özdemir, Araştırmacı: Devrim Pesen Okvur ,Araştırmacı: Mustafa Seçil , Araştırmacı: Mustafa Mahmut Barış , Araştırmacı: Osman Yılmaz, Araştırmacı: Safiye Aktaş, Araştırmacı: Zekiye Altun, Araştırmacı: Şule Kalkan, Araştırmacı: Meryem Çalişir. Proje Başlangıç- Bitiş Tarihi: 08/2014-12/2017 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK). (TAMAMLANDI)

 
 

2. Damardan demir verilen sıçanlarda lipoik asidin antioksidan özelliğinin ve böbrek hasarı üzerine etkisinin araştırılması. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr.Caner Çavdar (İç Hastalıkları/Nefroloji)- ARAŞTIRMACILAR: Araş.Gör.Evrim Bozkaya (Nefroloji ABD) - Prof.Dr.Osman Yılmaz (Lab.Hayvan.ABD)- Dok.Öğr. Meryem Çalişir (Lab.Hayvan.ABD)- Yrd.Doç.Dr.Zahide Çavdar (Moleküler Tıp AD)- YL.Öğr.Cemre Ural (Moleküler Tıp AD)- Doç.Dr.Bekir Uğur Ergür (Tıbbi Histoloji) Proje Başlangıç-Bitiş:07.12.2017-07.06.2018  Proje no: 2017.KB.SAG.054   (Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi) (TAMAMLANDI).

 

3. Sıçanlarda Bir Batında Doğan Yavru Sayısının Ve Kafeslemenin Fiziksel Ve Mental Gelişim Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr.Osman Yılmaz (Lab.Hayvan.ABD), ARAŞTIRMACILAR: Dok.Öğr. Meryem Çalişir (Lab.Hayvan.ABD), Dr H. Efsun Kolatan (Lab.Hayv.Bil.ABD), Dr. Ayşe KOÇAK (Moleküler Tıp AD). Proje Başlangıç-Bitiş:02.01.2017-02.01.2019  Proje no: 2017.KB.SAG.007   (Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi) (TAMAMLANDI).

 

4. Deneysel Endotelyal Disfonksiyon Modelinde Meme Kanserinin İncelenmesi. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr.Zekiye Sultan Altun (Tıbbi Onkoloji)- ARAŞTIRMACILAR: Buğra Alkar (Tıp Fak. Öğr.) – Öğr. Gör. .Dr. Mustafa Mahmut Barış (Radyoloji.ABD)- Dok.Öğr. Meryem Çalişir (Lab.Hayvan.ABD)- Dr.Yasemin Çakır (Tıbbi Patoloji AD)- Prof. Dr. Safiye Aktaş (Tıbbi Onkoloji AD)- Dok.Öğr. Merve Tütüncü (Tıbbi Onkoloji AD)- Araş Gör. M. Kürşat Şimşek (Radyoloji AD)- Prof. Dr. Mustafa Seçil (Tıbbi Onkoloji AD)- Prof.Dr.Osman Yılmaz (Lab.Hayvan.ABD)- Proje Başlangıç-Bitiş:02.03.2018-02.03.2019  Proje no: 2018.KB.SAG.031   (Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi) (TAMAMLANDI).

 

5. Adipojonik ve kemik iliği kökenli mepojonik ve kemik iliği kökenli menkimal kök hücrelerinin sıçanlarda oluşturulan menapoz modelinde vajinal atrofil üzerine etkileri. YÜRÜTÜCÜ: Yrd.Doç.Dr.Burcu Kasap (Muğla Ünv.Sıtkı Koçman Tıp Fak.Kadın Hast.ve Doğum ABD)- ARAŞTIRMACILAR: Uzm.Dr.Şükrü Kasap (Muğla Ünv. Sıtkı Koçman Tıp Fak.Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD)- Prof.Dr.Seda Vatansever (Celal Bayar Ünv.Tıp Fak.Histoloji ve Embriyoloji ABD)- Araş.Gör.Remziye Kendirci (Celal Bayar Ünv.Tıp Fak.Histoloji ve Embriyoloji ABD)- Prof.Dr.Osman Yılmaz (Deney Hayvanları Lab.ABD)- Biyolog Dok.Öğr. Meryem Çalişir (Laboratuvar  Hayvanları Bilimi ABD)-Doç.Dr.Tuba Edgünlü(Muğla Ünv.Sıtkı Koçman Tıp Fak.Tıbbi Biyoloji)- Yrd.Doç.Dr.Melike Nur Akın (Muğla Ünv.Sıtkı Koçman Tıp Fak.Kadın Hast.ve Doğum ABD). Proje Başlangıç-Bitiş:20.06.2018-20.12.2018  Proje no: 2018.KB.SAG.054   (Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi) (TAMAMLANDI).

 

6. Laboratuvar hayvanları tesisleri altyapı geliştirme projesi. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr.Osman Yılmaz (Deney Hayvanları Lab.ABD)- ARAŞTIRMACILAR: Prof.Dr.Ensari Güneli (Deney Hayvanları Lab.ABD)- Doç.Dr.Meral Karaman (Deney Hayvanları Bilimi ABD)-Uzm.Efsun Kolatan (Deney Hayvanları Bilimi ABD)-Uzm. Aslı Çelik(Deney Hayvanları Bilimi ABD)- Uzm.Biyolog Meryem Çalişir (Deney Hayvanları Bilimi ABD).  Proje Başlangıç-Bitiş:10.12.2015-06.04.2017  Proje no: 15-208   (Muğla Sıtkı Kocaman  Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi) (TAMAMLANDI).

 

7. Konvansiyonel Wistar Albino Standart Sıçan Kolonisinin Oluşturulması ve Bilimsel Araştırmalarda Kullanılması. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr.Osman Yılmaz (Laboratuvar Hayvanları Bilm.ABD)- ARAŞTIRMACILAR: Uzm.Biyolog Meryem Çalişir (Deney Hayvanları Bilimi ABD). Proje Başlangıç-Bitiş:05.08.2016-05.08.2019  Proje no: 2016.KB.SAG.023   (Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi) (TAMAMLANDI).

 

8. Gürültüye bağlı işitme kaybında oleuropeinin etkisinin araştırılması. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr.Semih Sütay (Kulak Burun Boğaz Hast.ABD)- ARAŞTIRMACILAR: Araş.Gör. Dr.Özgür Kümüş (Kulak Burun Boğaz Hast.ABD)-Uzm.Dr.Yüksel Olgun (Kulak Burun Boğaz Hast.ABD)-Prof.Dr.Günay Kırkım (Kulak Burun Boğaz Hast.ABD)-Öğr.Gör.Dr.Serpil Mungan Durankaya (Kulak Burun Boğaz Hast.ABD)-Prof.Dr.Safiye Aktaş (Temel Onkoloji ABD)- Prof.Dr.Osman Yılmaz (Deney Hayvanları Bilimi.ABD)- Uzm.Biyolog Meryem Çalişir (Deney Hayvanları Bilimi.ABD). Proje Başlangıç-Bitiş:04.04.2018-04.04.2019  Proje no: 2018.KB.SAG.037   (Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi) (TAMAMLANDI).

 

 

9. Akciğer kanseri deney hayvan modelinde farklı fraksiyonasyon şemaları ile uygulanan hipofraksiyone yüksek doz radyoterapi’nin olası apiskobal etkisi ve mekanizmalarının araştırılması. YÜRÜTÜCÜ:  Prof.Dr.Emrullah Rıza Çetingöz (Radyasyon Onkolojisi ABD)- ARAŞTIRMACILAR: Araş.Gör.Dr.Ahmet Kuru (Radyasyon Onkolojisi ABD)-Öğr.Gör.Uzm.Dr.Cenk Umay (Radyasyon Onkolojisi ABD)- Prof.Dr.Safiye Aktaş (Temel Onkoloji ABD)- Prof.Dr.Zekiye Altun (Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD)- Prof.Dr.Osman Yılmaz (Deney Hayvanları Bilimi ABD)- Uzm.Biyolog Meryem Çalişir (SBE Laboratuvar Hayvanları Bilimi ABD)-Medikal Fizik Uzm.Şenay Kınay (Radyasyon Onkoloji ABD). Proje Başlangıç-Bitiş:18.10.2018-18.04.2020  Proje no: 2018.KB.SAG.102   (Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi) (TAMAMLANDI).

 

10. Hiperoksi ilişkili apopaz oluşturulan rat beyinlerinde Olesoxime (TRO19622) tedavisinin nöroproteklif etkisinin araştırılması. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr.Uluç Yiş (Çocuk Sağlığı ve Hast.Çocuk Nöroloji BD)- ARAŞTIRMACILAR: Uzm.Dr.Derya Okur (Çocuk Sağlığı ve Hast.Çocuk Nöroloji BD)-Uzm.Dr.Hayrullah Manyas (Çocuk Sağlığı ve Hast.Çocuk Nöroloji BD)-Uzm.Dr.Pınar Edem (Çocuk Sağlığı ve Hast.Çocuk Nöroloji BD)-Uzm.Dr.Cem Paketçi (Çocuk Sağlığı ve Hast.Çocuk Nöroloji BD)-Doç.Dr.Erhan Bayram (Çocuk Sağlığı ve Hast.Çocuk Nöroloji BD)-Prof.Dr.Semra Hız Kurul (Çocuk Sağlığı ve Hast.Çocuk Nöroloji BD)- (Prof.Dr.Osman Yılmaz (Deney Hayvanları Bilimi ABD)- Dok.Öğr.Meryem Çalişir (SBE Laboratuvar Hayvanları Bilimi ABD)-Prof.Dr.Ali Rıza Şişman (Tıbbi Biyokimya ABD)- Araş.Gör.Pınar Akokay (Histoloji ve Embriyoloji ABD)- Prof.Dr.Bekir Uğur Ergür (Histoloji ve Embriyoloji ABD). Proje Başlangıç-Bitiş:21.11.2018-21.11.2019  Proje no: 2018.KB.SAG.108   (Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi) (TAMAMLANDI).

 

11. Adipojenik mezenkimal kök hücrelerinin sıçanlarda oluşturulan overyan iskemi-reperfüzyon modeli üzerindeki koruyucu etkileri. YÜRÜTÜCÜ: Yrd.Doç.Dr.Burcu Kasap (Muğla Sıtkı Koçman Ünv.Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD)- ARAŞTIRMACILAR:  Uzm.Dr.Şükrü Kasap (Muğla Sıtkı Koçman Ünv.Eğitim ve Araştırma Hast.Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik ABD)-Prof.Dr.Sevda Vatansever (Celal Bayar Ünv.Tıp Fak.Histoloji ve Embriyoloji ABD)- Prof.Dr.Osman Yılmaz (Laboratuvar  Hayvanları Bilimi ABD)-Biyolog Dok.Öğr. Meryem Çalişir (Laboratuvar  Hayvanları Bilimi ABD)-Doç.Dr.Ümmühani Özel Türkçü (Muğla Sıtkı Koçman Ünv.Sağlık Bil.Enst.Beslenme ve Diyetetik ,Biyokimya)- Yrd.Doç.Dr.Melike Nur Akın (Muğla Sıtkı Koçman Ünv.Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD)-Yrd.Doç.Dr.Eren Erbaba (Muğla Sıtkı Koçman Ünv.Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD)-Prof.Dr.Nilgün Öztürk Turhan (Muğla Sıtkı Koçman Ünv.Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD). Proje no: 28-2015   (Muğla Sıtkı Kocaman  Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi) (TAMAMLANDI).

 

12. Spraque-Dawley standart sıçan kolonisinin oluşturulması ve bilimsel araştırmalarda kullanılması. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr.Osman Yılmaz (Lab.Hayvan.ABD)- ARAŞTIRMACILAR: Uzm.Aslı Çelik (Lab.Hayvan.ABD)-Dok.Öğr. Meryem Çalişir (Lab.Hayvan.ABD)- Uzman Biyolog H. EfsunKolatan (Lab.Hayv.Bil.ABD)-Araş.Gör.Gonca Kamacı (Lab.Hayv.Bil.ABD). Protokol No:26/2014 (Dokuz Eylül Üniversitesi Münferit Araştırma Projesi (MAP) (TAMAMLANDI).

 

13. Sıçanlarda akustik travmaya bağlı işitme kaybı modelinde likopenin (lycopene) etkisinin araştırılması. YÜRÜTÜCÜ: Doç.Dr.Mustafa Cenk Ecevit (Kulak Burun Boğaz ABD)- Araş.Gör.Mehmet Arıcı (Kulak Burun Boğaz ABD)- Doç.Dr.Günay Kırkım    (Kulak Burun Boğaz ABD Odyoloji )- Prof.Dr.Alper Bağrıyanık (Histoloji)- Dok.Öğr. Meryem Çalişir (Lab.Hayvan.ABD)- Uzm.Ody.Selhan Gürkan (Kulak Burun Boğaz ABD Odyoloji ). Protokol No:37/2014. (Dokuz Eylül Üniversitesi Münferit Araştırma Projesi (MAP) (TAMAMLANDI).

 

14. Ciddi femoral arter kanaması olan deneysel rat modelinde lokal “Traneksamit Asid” ve “Traneksamik Asid” ile “Chitosan linear polymer” uygulamasının, hemostatik etkileri. YÜRÜTÜCÜ: Dr.Gürkan Ersoy (Acil Tıp ABD)- ARAŞTIRMACILAR: Uzm.Dr.Sibel Büyükçoban (Anesteziyoloji ve Reanimason ABD)- Uzm.Biyolog Meryem Çalişir (Deney Hayvanları Bilimi ABD)- Uzm.Dr.Hale Erdost Büyükçoban (Anesteziyoloji ve Reanimason ABD). Protokol No:20/2016. (Dokuz Eylül Üniversitesi Münferit Araştırma Projesi (MAP) (TAMAMLANDI).

 

15. Brown Norway, Wistar Albino, Lewis ve Sprague-Dawley Sıçan Soyları Üzerinde Morfometrik Bir Çalışma. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr.Osman Yılmaz (Deney Hayvanları Lab.ABD)- ARAŞTIRMACILAR  Uzm.Biyolog Meryem Çalişir (Deney Hayvanları Bilimi ABD). Protokol No:43/2016. (Dokuz Eylül Üniversitesi Münferit Araştırma Projesi (MAP) (TAMAMLANDI).

 

16. Kronik tromboemboli modelinde anti İL-6 ve metil palmitatın koruyucu etkinliği. YÜRÜTÜCÜ: Doç.Dr.Gürkan Ersoy (Acil Tıp ABD)- ARAŞTIRMACILAR: Doç.Dr.Sedar Kalemli (Serbest Hekim Göğüs Hast.)- Doç.Dr.Serap Cilaker Mıcılı (Histoloji ve Embriyoloji AD)- Uzm.Biyolog Meryem Çalişir (Deney Hayvanları Bilimi ABD)-Uzm.Dr.Ahmet Çağdaş Acara (Gaziemir Devlet Hast. Acil Tıp)- Prof.Dr.Osman Yılmaz (Deney Hayvanları Lab.ABD). Protokol No:62/2016. (Dokuz Eylül Üniversitesi Münferit Araştırma Projesi (MAP) (TAMAMLANDI).

 

17. Hiperoksi ilişkili apoptoz oluşturulan rat5 beyinlerinde lakozamit ve memantinin nöroprotektif etkisisnin araştırılması. YÜRÜTÜCÜ: Doç.Dr.Erhan Bayram (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Nöroloji BD)- ARAŞTIRMACILAR: Uzm.Dr.Ayşe İpek Polat (Çocuk Nöroloji  BD)-Uzm.Dr.Müge Ayanoğlu (Çocuk Nöroloji  BD)-Uzm.Dr.Derya Okur (Çocuk Nöroloji  BD)-Uzm.Dr.Pınar Erdem (Çocuk Nöroloji  BD)-Uzm.Dr.Cem Paketçi (Çocuk Nöroloji  BD)- Doç.Dr.Uluç Yiş (Çocuk Nöroloji  BD)-Prof.Dr.Kazım Tuğyan (Histoloji ve Embriyoloji)- Doç.Dr.Serap Cilaker Mıcılı (Histoloji ve Embriyoloji AD)- Uzm.Biyolog Meryem Çalişir (Deney Hayvanları Bilimi ABD)- Prof.Dr.Osman Yılmaz (Deney Hayvanları Lab.ABD)-Prof.Dr.Semra Hız Kurul (Çocuk Nöroloji BD). Protokol No:71/2016 (Dokuz Eylül Üniversitesi Münferit Araştırma Projesi (MAP) (TAMAMLANDI).

 

18. Damardan demir verilen sıçanlarda lipoik asidin böbrek hasarı üzerine olası koruyucu etkisine aracılık eden moleküler mekanizmaların araştırılması. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr.Caner Çavdar (İç Hastalıkları AD Nefroloji BD)- ARAŞTIRMACILAR: Öğr.Gör.Uzm.Dr.Serkan Yıldız (Nefroloji BD)-Uzm.Dr.Evrim Bozkaya (Denizli Devlet Hast. Nefroloji BD)-Uzm.Biyolog Meryem Çalişir (Deney Hayvanları Bilimi.ABD)-Dok.Öğr.Ayşe Koçak (Moleküler Tıp AD)- Araş.Gör.Dok.Öğr.Cemre Ural (Moleküler Tıp AD)-Doç.Dr.Zahide Çavdar (Moleküler Tıp AD)-Doç.Dr.Şevki Arslan (Pamukkale Ünv.Fen Fak.Biyoloji )- Doç.Dr.Seda Özbal (Histoloji ve Embriyoloji AD)- Prof.Dr.Osman Yılmaz (Deney Hayvanları Bilimi.ABD)- Prof.Dr.Bekir Uğur Ergür (Histoloji ve Embriyoloji AD). Protokol No:04/2017. (Dokuz Eylül Üniversitesi Münferit Araştırma Projesi (MAP) (TAMAMLANDI).

 

19. Hiperoksi ilişkili apüpüz oluşturulan yenidoğan rat beyinlerinde D vitamininin nöroprotektif etkisisnin araştırılması YÜRÜTÜCÜ: Doç.Dr.Erhan Bayram (Çocuk Sağlığı ve Hast.ABD Çocuk Nöroloji BD)- ARAŞTIRMACILAR: Uzm.Dr.Ayşe İpek Polat (Çocuk Nöroloji BD)- Uzm.Dr.Müge AyaProtokol Noğlu (Çocuk Nöroloji BD)- Uzm.Dr.Derya Okur (Çocuk Nöroloji BD)-Uzm.Dr.Pınar Edem (Çocuk Nöroloji BD)-Uzm.Dr.Cem Paketçi (Çocuk Nöroloji BD)-Doç.Dr.Uluç Yiş (Çocuk Nöroloji BD)-Doç.Dr.Serap Cilaker Mıcılı (Histoloji ve Embriyoloji ABD)- Dr.Feyyaz Özel (Histoloji ve Embriyoloji ABD)-Prof.Dr.Ali Rıza Şişman (Tıbbi Biyokimya )- Uzm.Biyolog Meryem Çalişir (Deney Hayvanları Bilimi ABD)- Prof.Dr.Osman Yılmaz (Deney Hayvanları Bilimi.ABD)-Prof.Dr.Semra Hız Kurul (Çocuk Nöroloji BD). Protokol No:14/2017. (Dokuz Eylül Üniversitesi Münferit Araştırma Projesi (MAP) (TAMAMLANDI).

 

20. Sıçanlarda Nanopartükül hidrojen peroksit ve gümüş formülasyonunun gastrointestinal flora ve iç organlar üzerine olan etkisinin araştırılması. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr.Osman Yılmaz (Deney Hayvanları Bilimi.ABD)- ARAŞTIRMACILAR: Prof.Dr.Şule Kalkan (Farmakoloji ABD)- Prof.Dr.Safiye Aktaş (Temel Onkoloji ABD)- Doç.Dr.Zekiye Altun (Temel Onkoloji)- Doç.Dr.Meral Karaman (Mikrobiyoloji ABD)- Uzm.Biyolog Meryem Çalişir (Multidisipliner Laboratuvarı)- Prof.Dr.Erdal Çelik (Mühendislik Fak.Metalurji ve Malzeme Müh.)- Uzm.Tuncer Sigalı (TekProtokol Nobilim Şirketi Ürün tedarikçisi). Protokol No:26/2017. (Dokuz Eylül Üniversitesi Münferit Araştırma Projesi (MAP) (TAMAMLANDI)

 

21. Bor bileşiklerinin meme kanser modellerindeki etkileri. YÜRÜTÜCÜ: Doç.Dr.Zekiye Altun (Temel Onkoloji)- ARAŞTIRMACILAR: Prof.Dr.Safiye Aktaş (Temel Onkoloji ABD)- Prof.Dr.Osman Yılmaz (Deney Hayvanları Bilimi.ABD)-YL.Öğr.Efe Serinan (Temel Onkoloji)- Uzm.Biyolog Meryem Çalişir (Multidisipliner Laboratuvarı). Protokol No:28/2017. (Dokuz Eylül Üniversitesi Münferit Araştırma Projesi (MAP) (DEVAM EDİYOR).

 

22. İsohermetin ve sisplatinin nöroblastom deneysel modellerinde hşpoksi ilişkili mekanizmalar üzerine etkisi. YÜRÜTÜCÜ:  Prof.Dr.Zekiye Altun (Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD)- ARAŞTIRMACILAR:  Prof.Dr.Safiye Aktaş (Temel Onkoloji ABD)- Prof.Dr.Osman Yılmaz (Deney Hayvanları Bilimi.ABD)- Dr.Öğr.Nihal Yerli (Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD)- Uzm.Biyolog Meryem Çalişir (Multidisipliner Laboratuvarı)-Prof.Dr.Nur Olgun (Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Onkoloji AD). Protokol No:30/2017. (Dokuz Eylül Üniversitesi Münferit Araştırma Projesi (MAP) (TAMAMLANDI).

 

23. Bor bileşiklerinin İn Vivo nöroblastom üzerindeki etkileri. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr.Zekiye Altun (Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD)- ARAŞTIRMACILAR: Prof.Dr.Safiye Aktaş (Temel Onkoloji ABD)- Prof.Dr.Osman Yılmaz (Deney Hayvanları Bilimi.ABD)- Yl.Öğr.Melek Aydın (Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD)- Uzm.Biyolog Meryem Çalişir (Multidisipliner Laboratuvarı)-Prof.Dr.Nur Olgun (Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD). Protokol No:37/2017. (Dokuz Eylül Üniversitesi Münferit Araştırma Projesi (MAP) (TAMAMLANDI).

 

24. Sıçanlarda demir sükroz’un oksidan etkilerine karşı lipoik asit’in koruyucu rolünün araştırılması YÜRÜTÜCÜ:  Prof.Dr.Caner Çavdar (İç Hast.AD.Nefroloji B.D)- ARAŞTIRMACILAR: Uzm.Dr.Mehmet Ası Oktan (Nefroloji BD)- Uzm.Dr.Cihan Heybeli (Nefroloji BD)-Uzm.Dr.Serkan Yıldız (Nefroloji BD)-Prof.Dr.Ali Çelik (Nefroloji BD)-Doç.Dr. Zahide Çavdar (Moleküler Tıp)- Uzm.Dr.Cemre Ural (Moleküler Tıp)- Prof.Dr.Sülen Sarıoğlu (Patoloji)- Prof.Dr.Osman Yılmaz (Deney Hayvanları Bilimi.ABD)- Uzm.Biyolog Meryem Çalişir (Multidisipliner Laboratuvarı)-Prof.Dr.Hülya Ellidokuz (Onkoloji Enstitüsü). Protokol No:42/2017. (Dokuz Eylül Üniversitesi Münferit Araştırma Projesi (MAP) (TAMAMLANDI).

 

25. Menzenkimal kök hücrelerin kanser tedavisine etkisi. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr.Safiye Aktaş (Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji ABD)- ARAŞTIRMACILAR: Uzm.Dr.Yasemin Çakır (Dr.Behçet Uz Çocuk Hast ve Cerrahisi EAH Tıbbi Patoloji)- Araş.Gör.Pınar Erçetin (Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji ABD)-Opr.Dr.Berke Manoğlu (Denizli Devlet hast.Genel Cerrahi Kliniği)- Uzm.Dr.Mustafa Mahmut Barış (Radyoloji ABD)- Dok.Öğr.Meryem Çalişir (SBE Lab). Protokol No:08/2018. (Dokuz Eylül Üniversitesi Münferit Araştırma Projesi (MAP) (TAMAMLANDI).

 

26. Akciğer kanseri deney hayvan modelinde farklı fraksiyonasyon şemaları ile uygulanan hipofraksiyone yüksek doz radyoterapi’nin olası apiskobal etkisi ve mekanizmalarının araştırılması YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr.Emrullah Rıza Çetingöz (Radyasyon Onkolojisi ABD)- ARAŞTIRMACILAR: Araş.Gör.Dr.Ahmet Kuru (Radyasyon Onkolojisi ABD)-Öğr.Gör.Uzm.Dr.Cenk Umay (Radyasyon Onkolojisi ABD)- Prof.Dr.Safiye Aktaş (Temel Onkoloji ABD)- Prof.Dr.Zekiye Altun (Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD)- Prof.Dr.Osman Yılmaz (Deney Hayvanları Bilimi ABD)- Uzm.Biyolog Meryem Çalişir (SBE Laboratuvar Hayvanları Bilimi ABD)-Medikal Fizik Uzm.Şenay Kınay (Radyasyon Onkoloji ABD). Protokol No:21/2018. (Dokuz Eylül Üniversitesi Münferit Araştırma Projesi (MAP) (DEVAM EDİYOR).

 

27. Sıçanlarda kolistin nefrotoksisitesine karşı lipoik asit’in koruyucu rolünün araşatırılması. YÜRÜTÜCÜ:  Uzm.Dr.Cihan Heybeli (İç Hastalıkları ABD Nefroloji BD)- ARAŞTIRMACILAR: Prof.Dr.Caner Çavdar (İç Hastalıkları ABD Nefroloji BD)-Doç.Dr.Zahide Çavdar (Moleküler Tıp)- Uzm.Dr.Mehmet Ası Oktan (İç Hastalıkları ABD Nefroloji BD)-Uzm.Dr.Serkan Yıldız (İç Hastalıkları ABD Nefroloji BD)-Uzm.Dr.Hayri Üstün Arda (İç Hastalıkları ABD Nefroloji BD)-Araş.Gör.Cemre Ural (Moleküler Tıp )-PhD Ayşe Koçak (Moleküler Tıp)- Doç.Dr.Seda Özbal (Histoloji ve Embriyoloji )- Dok.Öğr.Gökçen Bilici (Histoloji ve Embriyoloji )-Prof.Dr.Osman Yılmaz (Deney Hayvanları Bilimi ABD)- Dok.Öğr.Meryem Çalişir (SBE Laboratuvar Hayvanları Bilimi ABD)-Prof.Dr.Hülya Ellidokuz (Onkoloji Enstitüsü)- Prof.Dr.Ali Çelik (İç Hastalıkları ABD Nefroloji BD). Protokol No:44/2018. (Dokuz Eylül Üniversitesi Münferit Araştırma Projesi (MAP) (DEVAM EDİYOR).

 

28. Çapraz bağlı hyalüronik asit’in deneysel vestibuler ve koklear toksisite modelinde iç kulak etkilerinin incelenmesi. YÜRÜTÜCÜ: Prof.Dr.Enis Alpin Güneri (KBB Hastalıkları ABD)- ARAŞTIRMACILAR: Araş.Gör.Dr.Erdal Erkoç (KBB Hastalıkları ABD)-Uzm.Dr.Aslı Çakır Çetin (KBB Hastalıkları ABD)-Prof.Dr.Günay Kırkım (KBB Hastalıkları ABD Odyoloji BD)-Öğr.Gör.Dr.Serpil Mungan Durankaya (KBB Hastalıkları ABD Odyoloji BD)-Prof.Dr.Hüsnü Alper Bağrıyanık (Histoloji ve Embriyoloji AD)- )- Prof.Dr.Osman Yılmaz (Deney Hayvanları Bilimi ABD)- Uzm.Biyo.Meryem Çalişir (SBE Laboratuvar Hayvanları Bilimi ABD)-Prof.Dr.Pembe Keskinoğlu (Bioistatistik ve Tıbbi Bilişim AD). Protokol No:52/2018. (Dokuz Eylül Üniversitesi Münferit Araştırma Projesi (MAP) (DEVAM EDİYOR).

 

 

1. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Üye  , 2013

2. Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği, 2015

Tuzluca Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği-Devam ediyor