E-posta Telefon
0476 226 13 14 | 3437
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2016
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (DR)/

  Tez Adı: Uleksitin borik asit çözeltisinde çözünme kinetiği kalsinasyonu ve optimizasyonu
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2006
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Yüksek katı/sıvı oranlarında uleksitin fosforik asit çözeltisinde çözünme kinetiği
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  1997 - 2001
  Lisans

  EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
In vivo biochemical evaluations of some β-lactam group antibiotics on glutathione reductase and glutathione S- transferase enzyme activities Uluslararası Life Sciences 231
Monodisperse ruthenium copper alloy nanoparticles decorated on reduced graphene oxide for dehydrogenation of DMAB Uluslararası International Journal of Hydrogen Energy 44 21
Synthesis, characterization, kinetics and adsorption properties of Pt-Co@GO nano-adsorbent for methylene blue removal in the aquatic mediums using ultrasonic process systems Uluslararası JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 296
Polymer-graphene hybrid stabilized ruthenium nanocatalysts for the dimethylamine-borane dehydrogenation at ambient conditions Uluslararası JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 279
Equilibrium, Kinetics and Thermodynamics of Bovine Serum Albumin from Carbon Based Materials Obtained from Food Wastes Uluslararası BioNanoScience 9 3
The Kinetic Parameters of Adsorption of Enzymes Using Carbon-Based Materials Obtained from Different Food Wastes Uluslararası BioNanoScience 9 3
Thermodynamics, Kinetics, and Adsorption Properties of Biomolecules onto Carbon-Based Materials Obtained from Food Wastes Uluslararası BioNanoScience 9 3
Equilibrium, Kinetics, and Thermodynamic of Adsorption of Enzymes on Diatomite Clay Materials Uluslararası BioNanoScience 9 2
Multiwalled carbon nanotube-based nanosensor for ultrasensitive detection of uric acid, dopamine, and ascorbic acid Uluslararası Materials Science and Engineering: C 99
Bimetallic palladium-cobalt nanomaterials as highly efficient catalysts for dehydrocoupling of dimethylamine borane Uluslararası International Journal of Hydrogen Energy 45 5
Binary Palladium–Nickel/Vulcan carbon-based nanoparticles as highly efficient catalyst for hydrogen evolution reaction at room temperature Uluslararası Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 101
Magnetic nanocomposites decorated on multiwalled carbon nanotube for removal of Maxilon Blue 5G using the sono-Fenton method Uluslararası Scientific Reports 9 1
Composites of Platinum-Iridium Alloy Nanoparticles and Graphene Oxide for the Dimethyl Amine Borane (DMAB) dehydrogenation at ambient conditions: An Experimental and Density Functional Theory Study Uluslararası Scientific Reports 9 15543
Highly monodispersed palladium-ruthenium alloy nanoparticles assembled on poly(N-vinyl-pyrrolidone) for dehydrocoupling of dimethylamine–borane: An experimental and density functional theory study Uluslararası Journal of Colloid and Interface Science 546
Catalytic liquefaction of Spirogyra gratiana transeau alga with supercritical solvents Uluslararası Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 39 1
Immobilization kinetics and mechanism of bovine serum albumin on diatomite clay from aqueous solutions Uluslararası Applied Water Science 8 209
The dye removal from aqueous solution using polymer composite films Uluslararası Applied Water Science 8 206
Calimli, MH (Calimli, Mehmet Harbi) Uluslararası OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS
Hidrate Edimiş Uleksit Mineralinin Borik Asit Çözeltisindeki Kinetik Parametrelerinin İncelenmesi Uluslararası Journal of the Institute of Science and Technology 8
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
PALLADIUM-COBALT SUPPORTED ON GRAPHENE OXIDE CATALYST EXHIBITING HIGH CATALYTIC ACTIVITY IN HYDROGEN EVOLUTION IN DIMETHYLENE AMINE BORANE Uluslararası UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019
A NOVEL Ru/Cu BASED REDUCED GRAPHENE OXIDE CATALYST WITH HIGH CATALYTIC ACTIVITY FOR HYDROGEN EVOLUTION FROM DIMETHYLENE AMINE BORANE Uluslararası UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019
Investigation of Thermodynamics Parameters and Adsorption Kinetics of Serum Albumin on Activated Carbon Obtained from Apple Shells Uluslararası II. INTERNATIONAL IGDIR SYMPOSIUM 09.12.2017
IĞDIR YER ALTI SULARININ ARSENİK, BOR TOKSİTESİ VE MOBİL MULTİ PARAMETRE İLE SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası III. International Scientific and Vocational Studies Congress - Science and Health 27.06.2019
Yeni GST İnhibitörleri Olarak Bazı Benzimidazoller Uluslararası 1. ınternational Iğdır Congress on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Dehydrogenation of Formic Acid under Visible Light Irradiation on PdAu Alloy Nanoparticles Decorated g-C3N4/SiO2 Uluslararası International Engineering and Natural Scinces Conference 14.11.2018
Removal of Dyestuff from Water Using Polyethylene / Surface Modified Green Clay Composite Film Uluslararası VII. Polymer science and technology congress with ınternational participationulusal vı uluslararası polimer bilim ve teknolojisi kongresiEskişehir 09.09.2018
Dehydrogenation Of Formic Acıd Under Visible Lıght Irradiation On Pdau Alloy Nanoparticles Decorated G-C3n4/Sio2 (Pdf 25/31) Uluslararası INESEC 2018 İNTERNATIONAL ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES CONFERENCE (IENSC)PROGRAM 14.11.2018
Removal of Dyestuff from Water Using Polyethylene/Surface Modified Green Clay Composite Film Uluslararası Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi 09.09.2018
The effects of dıfferent lıgands to the performance of theCatalyst for methanol oxıdatıon reactıons at roomCondıtıons Uluslararası Iğdır ınternatıonal conference on multıdıscıplınary studıes 06.11.2018
The catalytıc effıcıency of carbon black supported palladiumNanopartıcles and comparıson of wıth the other carbonDerıvatıves ın dmab dehydrogenatıon at room condıtıons Uluslararası Iğdır ınternatıonal conference on multıdıscıplınary studıes 06.11.2018
The palladıum nanoclusters havıng a hıgh catalytıc actıvıty,Reusabılıty, long-lastıng and monodısperse structure ofPalladıum for dmab dehydrogenatıon Uluslararası Iğdır ınternatıonal conference on multıdıscıplınary studıes 06.11.2018
The Investigation of Thermodynamics Parameters and Adsorption Kinetics of Serum Albumin on Gürpinar Clay Uluslararası II. INTERNATIONAL IGDIR SYMPOSIUM 09.12.2017
Investigation of Thermodynamics Parameters and Adsorption Kinetics of Serum Albumin on Activated Carbon Obtained from Apple Shells Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
Investigation of Thermodynamics Parameters and Adsorption Kinetics of Serum Albumin on Gürpinar Clay Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 TIBBİ LABORATUAR UYGULAMALARI Önlisans
2018-2019 GELECEĞİN MOTOR YAKITLARI İÇİN BİYOHİDROJEN Yüksek Lisans
2018-2019 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Önlisans
2018-2019 GENEL KİMYA Önlisans
2018-2019 DEONTOLOJİ VE MESLEK ETİĞİ Önlisans
2017-2018 DEONTOLOJİ VE MESLEK ETİĞİ Önlisans
2017-2018 BİLGİ VE İLETİŞİM Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
Dopamin, Askorbik asit ve Ürik asitin tespitine yönelik yeni nanomalzemelerin sentezi, karakterizasyonları ve uygulamaları ARAŞTIRMA PROJESİ
Green Sentez Yolu İle Hazırlanan Çörek Otu-Pt Nanoparçacıklarının Mcf-7 Kanser Hattı Üzerindeki Potansiyel Nano İlaç Etkisinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Nano Karbon Nitrit (g-C3N4) Yüzeyine Dekore Geçiş Metal Nanokümelerinin Organometalik Yaklaşımla Sentezi, Tanımlanması ve Fotokatalitik Performanslarının Cr(VI) İyonunun İndirgenmesinde İncelenmesi Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Anabilim Dalı Başkanı TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU 2019