E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 3723
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2018
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)/

  Tez Adı: Zebra balığı (Danio rerio) gelişimi üzerine n-butanol’xxün teratojenik ve nörotoksik etkileri
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Tortum çayı ve kollarının (Erzurum) fiziko-kimyasal parametrelerinin araştırılması
 • L

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2008
  Lisans

  RİZE SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/RİZE SU ÜRÜNLERİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Determination of developmental toxicity of zebrafish exposed to propyl gallate dosed lower than ADI (Acceptable Daily Intake) Uluslararası BARAN ALPER,KÖKTÜRK MİNE,ATAMANALP MUHAMMED,CEYHUN SALTUK BUĞRAHAN Regulatory Toxicology and Pharmacology 94 2018 http://dx.doi.org/10.1016/j.yrtph.2017.12.027
Immunofluorescence evaluation of 4-hydroxynonenal and 8-hydroxy-2-deoxyguanosine activation in zebrafish ( Daino rerio ) larvae brain exposed (microinjected) to propyl gallate Uluslararası TOPAL AHMET,ÇOMAKLI SELİM,ÖZKARACA MUSTAFA,BARAN ALPER,KÖKTÜRK MİNE,PARLAK VEYSEL,SAĞLAM YAVUZ SELİM,ATAMANALP MUHAMMED CHEMOSPHERE 183 2017 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0045653517308147
The effects of n-butanol on oxidative stress and apoptosis in zebra fish (Danio rerio) larvae Uluslararası KÖKTÜRK MİNE,ALAK GONCA,ATAMANALP MUHAMMED COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY C-TOXICOLOGY PHARMACOLOGY 227 2020 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1532045619303527
Textile dyes Maxilon blue 5G and Reactive blue 203 induce acute toxicity and DNA damage during embryonic development of Danio rerio Uluslararası KÖKTÜRK MİNE,Altindağ Fikret,ÖZHAN HATİCE GÜNEŞ,Çalimli Mehmet Harbi,NAS MEHMET SALİH COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY C-TOXICOLOGY PHARMACOLOGY 2020 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1532045620302477
Immunofluorescence/fluorescence assessment of brain-derived neurotrophic factor, c-Fos activation, and apoptosis in the brain of zebrafish (Danio rerio) larvae exposed to glufosinate Uluslararası ÇOMAKLI SELİM,KÖKTÜRK MİNE,TOPAL AHMET,ÖZKARACA MUSTAFA,CEYHUN SALTUK BUĞRAHAN NeuroToxicology 69 2018 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0161813X18303814
Kalitatif Olarak Buzul Göllerin Fitoplanktonunun Araştırılması (Tortum, Erzurum) Uluslararası FAKIOĞLU ÖZDEN,ARSLAN HARUN,KÖKTÜRK MİNE Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2019
Erzurum İlinde İçme Suyu İçin Ödeme İstekliliği Üzerine Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi 2019(5): 153-163. Uluslararası UZUNDUMLU AHMET SEMİH,FAKIOĞLU ÖZDEN,KÖKTÜRK MİNE IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 5 2019
Qualitative Investigation of Phytoplankton of Glacial Lakes (Tortum/Erzurum) Ulusal FAKIOĞLU ÖZDEN,ARSLAN HARUN,KÖKTÜRK MİNE Journal of the Institute of Science and Technology 2019 http://dergipark.org.tr/doi/10.21597/jist.461249
Planktonic-based assessment of the landside-dammed lake (Erzurum-Turkey) Uluslararası FAKIOĞLU ÖZDEN,KÖKTÜRK MİNE,UZUNDUMLU AHMET SEMİH,ARSLAN HARUN,ATAMANALP MUHAMMED IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES 17 3 2018
The application of some biodiversity indices in theTortum Stream, Erzurum, Turkey Uluslararası FAKIOĞLU ÖZDEN,KÖKTÜRK MİNE,ATAMANALP MUHAMMED International Journal of Physical Sciences 2013
Immunofluorescence/fluorescence assessment of brain-derived neurotrophic factor, c-Fos activation, and apoptosis in the brain of zebrafish (Danio rerio) larvae exposed to glufosinate Uluslararası ÇOMAKLI SELİM,KÖKTÜRK MİNE,TOPAL AHMET,ÖZKARACA MUSTAFA,CEYHUN SALTUK BUĞRAHAN NeuroToxicology 69 2018 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0161813X18303814
Immunofluorescence evaluation of 4-hydroxynonenal and 8-hydroxy-2-deoxyguanosine activation in zebrafish (Daino rerio) larvae brain exposed (microinjected) to propyl gallate Uluslararası TOPAL AHMET,ÇOMAKLI SELİM,ÖZKARACA MUSTAFA,BARAN ALPER,KÖKTÜRK MİNE,PARLAK VEYSEL,ATAMANALP MUHAMMED,CEYHUN SALTUK BUĞRAHAN CHEMOSPHERE 183 2017 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653517308147
Neurotoxic responses in brain tissues of rainbow trout exposed to imidacloprid pesticide: Assessment of 8-hydroxy-2-deoxyguanosine activity, oxidative stress and acetylcholinesterase activity Uluslararası TOPAL AHMET,ALAK GONCA,ÖZKARACA MUSTAFA,ÇİLİNGİR YELTEKİN ASLI,ÇOMAKLI SELİM,KÖKTÜRK MİNE,ATAMANALP MUHAMMED,CEYHUN SALTUK BUĞRAHAN Chemosphere 175 2017 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0045653517302254
An approach to clarify the effect mechanism of glyphosate on body malformations during embryonic development of zebrafish ( Daino rerio ) Uluslararası Sulukan Ekrem,KÖKTÜRK MİNE,CEYLAN HAMİD,BEYDEMİR ŞÜKRÜ,Işik Mesut,ATAMANALP MUHAMMED,CEYHUN SALTUK BUĞRAHAN Chemosphere 180 2017 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0045653517305416
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Effects of low-dose-acute toxicity of Carbon nanotubes encapsulated Co nanospheres (Co@CNTs) onto zebrafish (Danio rerio) embryos/larvae Uluslararası KÖKTÜRK MİNE,ÖZHAN HATİCE GÜNEŞ,ÇALIMLI MEHMET HARBİ,NAS MEHMET SALİH,ŞEN FATİH 3. ASIA PACIFIC INTERNATIONAL CONGRESS ONCONTEMPORARY STUDIES 01.06.2020
HISTOPATHOLOGICAL EFFECTS OF Coprinopsis Atramentaria AQUEOUS EXTRACT ANDALCOHOL TOGETHER ON EARTHWORMS Uluslararası KÖKTÜRK MİNE,ALTINDAĞ FİKRET,KOÇAK MEHMET ZEKİ,KUMLAY AHMET METİN 4th ASIA PACIFIC International Modern Sciences Congress 12.12.2020
Effects of n-butanol on Cardiac Activity and Heart Contraction Power in Zebrafish Larvae (Danio rerio) Uluslararası ATAMANALP MUHAMMED,KÖKTÜRK MİNE ICOFAAS 2019 08.11.2019
OVERVIEW OF THE EFFECTS OF MONOSODIUM GLUTAMAT ON HEALTH Uluslararası ODUNKIRAN ARZU,KÖKTÜRK MİNE,ŞENGÜL MEMNUNE INTERNATIONAL EUROASIA Congress on Scientific Researchesand Recent Trends-V 16.12.2019
AMANITA PANTHERINA, PAXILLUS INVOLUTUS VE INOCYBERIMOSA ZEHİRLİ MANTARLARDAKİ EKSTRAKSİYONLARINKIRMIZI CALİFORNİA TOPRAK SOLUCAN (EISENIA FETIDA)MODELİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VEBİYOPESTİSİT OLARAK KULLANILMASI Uluslararası KÖKTÜRK MİNE,KOÇAK MEHMET ZEKİ,KUMLAY AHMET METİN MUŞ OVASI ULUSLARARASI TARIM KONGRESİ 24.09.2019
Effects of Mushrooms Collected in Natural Environment in Medicine and Cosmetics Uluslararası KOÇAK MEHMET ZEKİ,KUMLAY AHMET METİN,ALMA MEHMET HAKKI,KÖKTÜRK MİNE I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium 03.10.2019
Determination Acute Toxic Effects of the Coprinopsis atramentaria (Agaricomycetes) Mushroom Species Extracts with Alcohol on Red California Earthworm (Eisenia fetida) as a Model Organism Uluslararası KÖKTÜRK MİNE,KOÇAK MEHMET ZEKİ,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI,KUMLAY AHMET METİN,KARA MEHMET KAZIM 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCE AGRICULTURE 19.06.2019
ZEBRA BALIĞI (DANİO RERİO) EMBRİYO/LARVALARININ KAN AKIŞI VEHUVEC (İNSAN UMBİLİKAL DAMAR / VASKÜLER ENDOTELYUMHÜCRELERİ) HÜCRE KÜLTÜRÜ ÜZERİNE N-BUTANOL’ÜN ETKİLERİ Uluslararası KÖKTÜRK MİNE,ATAMANALP MUHAMMED IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Organik Balık Yetiştiriciliği Yüksek Lisans
2020-2021 Organik Tarım Uygulamaları II Lisans
2020-2021 Mikrobiyoloji Lisans
2020-2021 Genel Su Ürünleri Lisans
2020-2021 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk Lisans
2020-2021 Et ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Lisans
2020-2021 Organik Tarım Uygulamaları I Lisans
2018-2019 Mikrobiyoloji Lisans
2019-2020 Organik Tarım Uygulamalarında Çevresel ve Endüstriyel Toksikoloji Yüksek Lisans
2019-2020 Organik Balık Yetiştiriciliği Yüksek Lisans
2019-2020 Genel Su Ürünleri Lisans
2019-2020 Mikrobiyoloji Lisans
2019-2020 Toksikolojik Araştırmalarda Kullanılan Model Organizmalar Yüksek Lisans
2019-2020 Nanotoksikoloji Yüksek Lisans
2019-2020 Zooloji Lisans
2019-2020 Arıcılık ve Tozlaşma Lisans
2019-2020 Et ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Lisans
2018-2019 Genel Su Ürünleri Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
PdCu@MWCNT ve PdNi@MWCNT nanopartiküllerinin sentezlenerek kırmızı Kaliforniya solucanı (Eisenia Fetida) üzerine toksikolojik ve histopatolojik etkilerinin araştırılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Erzurum İli’xxndeki Doğal Su Kaynaklarından İzole Edilebilen Mikroalg (B. braunii) ’xxden Biodizel Üretimi (Pilot çalışma) Araştırmacı Diğer (Ulusal)
Erzurum İli Tortum İlçesi Sınırlarında Yer Alan Buzul Göllerin Fitoplankton Kompozisyonun ve Mevsimsel Değişiminin Araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Tortum Çayı’nda (Erzurum)Toplam Fosfor, Azot Fraksiyonları, Silikat ve Toplam Demir Konsantrasyonlarının Mevsimsel ve Yersel Değişimi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Tortum Gölü Bazı Su Kalite Parametrelerinin Vertikal Değişimi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2018 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ