E-posta Telefon
90-476-223 0010/4689 | 4202
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ/FELSEFE PR./

  Tez Adı:
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2017
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM FELSEFESİ (DR)/

  Tez Adı: Fârâbî’xxde mantığın dili ve dilin mantığı üzerine bir anlam arayışı
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM FELSEFESİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: İbn Sina ile Kierkegaard’xxın ölüm anlayışının karşılaştırması
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
FÂRÂBÎ DÜŞÜNCESİNDE MANTIĞIN DİLİ VE ANLAMI Ulusal AKŞİT MİRPENÇ Journal of International Social Research 11 56 2018 http://sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi56_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/aksit_mirpenc.pdf
Fârâbi Düşüncesinde Bir Erdem Olarak Adâlet Uluslararası AKŞİT MİRPENÇ Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 2018 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Anasayfa.aspx
Fârâbî ile İhvân-ı Safâ’nın Siyaset ve Toplum TeorilerininBuluşma Noktaları Ulusal AKŞİT MİRPENÇ EKEV AKADEMİ DERGİSİ 81 2020 http://www.ekevakademi.org/SonSayi.aspx
MUSA İBN MEYMÛN’UN DÜŞÜNCESİNDE İNSAN ve TANRI İLİŞKİSİ Ulusal AKŞİT MİRPENÇ Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19 2 2019 https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuilah
Celâleddin Devvânî’de Ruhsal Tıp Ulusal AKŞİT MİRPENÇ Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 4 2019 http://www.beytulhikme.org/DergiTamDetay.aspx?ID=1544Detay=Ozet
İSLAM FELSEFESİNİN YAPISI Ulusal AKŞİT MİRPENÇ FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 14 27 2019 https://dergipark.org.tr/flsf/issue/45340
İbn Rüşd’de Siyaset ve Ahlak İlişkisi Uluslararası AKŞİT MİRPENÇ Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 2018 http://sosbilder.igdir.edu.tr/SonSayi.aspx
İBN RÜŞD’ÜN SİYASET FELSEFESİNDE MUHAFIZLARIN ( KORUYUCULAR) DURUMU Ulusal AKŞİT MİRPENÇ EKEV AKADEMİ DERGİSİ 76 2018 http://www.ekevakademi.org/DergiTamDetay.aspx?ID=954
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
“İslâm Düşüncesinde Ölümün Felsefeye Konu Olması Uluslararası AKŞİT MİRPENÇ UluslararasıDin Bilimleri Çalıştayı. 30.12.2017 https://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/5833/Din20Bilimleri20C387alC4B1C59FtayC4B1.pdf
NASÎRÜDDÎN TÛSÎ’DE TEMEL ERDEMLER Uluslararası AKŞİT MİRPENÇ 4. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu 03.05.2018 https://www.asoscongress.com/2018alanya/DinBilimleri/
The Evaluation of the Relation of Culture and Religion in terms of Philosopy of Culture in Iğdır Uluslararası AKŞİT MİRPENÇ II.ULUSLARARASI IĞDIR SEMPOZYUMU 09.10.2017
Nurettin Topçu Düşüncesinde İnsan Tasavvuru Uluslararası AKŞİT MİRPENÇ 2. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMU “İslam Düşüncesinde İnsan” 28.09.2018
FÂRÂBÎ DÜŞÜNCESİNDE DİLİN KÜLTÜR VE DÜŞÜNCE İLE OLAN İLİŞKİSi Uluslararası AKŞİT MİRPENÇ ULUSLARARASI DİN VE DİL SEMPOZYUMU 30.11.2018 http://www.igdir.edu.tr/duyuru/uluslararasi-din-ve-dil-sempozyum-kitabi
İslam ”Medeniyeti” ve Batı ”Civilisation” Kavramı Üzerine Felsefi Bir Sorgulama Uluslararası AKŞİT MİRPENÇ Uluslararası İslam Ve Yorum III 11.04.2019
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 MESLEK ETİĞİ VE ÖĞRETMENLİK ETİK KAVRAMI VE KURAMSAL TEMELLERİ Bölüm(ler)
2020 Muallim-i Sânî UZLUKOĞLU FARABİ FARABİ’xxDE DİN VE FELSEFEYE DAYALI BİR DÜNYA GÖRÜŞÜ ÜZERİNE Bölüm(ler)
2020 AĞAÇ KOVUĞUNDAN ÇIKMAK (Aile Üzerine Yazılar) İslam Felsefesi MerkezliBir Okuma Biçimi Olarak “Aile” Bölüm(ler)
2020 ANALİTİK İSLAM FELSEFESİ Tümü
2019 Günümüz Gençliğinin Zihin Problemleri GÜNÜMÜZ GENÇLİĞİNİN CİNSİYET VE KİMLİK ALGISININ AHLAK FELSEFESİ BAĞLAMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bölüm(ler)
2018 FELSEFEYE GİRİŞ: SİSTEMATİK DÜŞÜNCENİN KODLARI VARLIK FELSEFESİ Bölüm(ler)
2019 Keşf-i Kadîmden Vaz’-ı Cedîde (İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi ) MÜTEAHHİRÛN DÖNEM İSLAM MEDENİYETİNDE BİR BİLİM MERKEZİ OLARAK OSMANLI MEDRESELERİ Bölüm(ler)
2018 İBN-İ SİNA İLE SOREN KİERKEGAARDIN ÖLÜM ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Molla Sadra’da İttihadu’l-Akıl Ve’l-makul Anlayışı BİLAL KARAHAN Yüksek Lisans Devam Ediyor
İbn Kemmune’ nin Varlık Felsefesi ERTUĞRUL DELİBAŞ Yüksek Lisans Devam Ediyor
2018 S. Aziz Augustinus'un teoloji anlayışı ŞEFİKA KIZILTAŞ Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Jean Jacques Rousseau felsefesinde adalet, özgürlük ve eşitlik anlayışı MEHMET ŞAVLUK Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Thomas Hobbes'a göre özgürlük ve birey kavramı YASİN TEMİZ Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Gazali ile Soren Kierkegaard'da iman ve akıl ilişkisi SİNAN GÜNDOĞDU Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 İbn Rüşd'ün Platon'un devlet düşüncesini yorumlayış tarzı FUNDA TUĞBA KARADUMAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 NURETTİN TOPÇU VE KİERKEGAARD FELSEFELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. HAYRİYE KARADOĞAN Yüksek Lisans Devam Ediyor
2020 NURETTİN TOPÇU VE SOREN KIERKEGAARD FELSEFELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI HAYRİYE KARADOĞAN Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 DİN PSİKOLOJİSİ Lisans
2018-2019 DİN FELSEFESİ -I Lisans
2019-2020 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ- II Lisans
2019-2020 DİN PSİKOLOJİSİ Lisans
2019-2020 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Lisans
2019-2020 ÇAĞDAŞ İSLAM FELSEFESİ ÇALIŞMALARI Yüksek Lisans
2019-2020 İSLAM FELSEFESİNDE AHLAK PROBLEMİ Yüksek Lisans
2018-2019 ÇAĞDAŞ İSLAM FELSEFESİ ÇALIŞMALARI Yüksek Lisans
2018-2019 FELSEFE TARİHİ -I Yüksek Lisans
2018-2019 İSLAM FELSEFESİNDE AHLAK PROBLEMLERİ Yüksek Lisans
2017-2018 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ Lisans
2017-2018 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ-I Lisans
2017-2018 FELSEFEYE GİRİŞ Lisans
2017-2018 DİN FELSEFESİ II Lisans
2017-2018 ÇAĞDAŞ İSLAM AKIMLARI Lisans
2017-2018 DİN FELSEFESİ -I Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: