kazim-kara.webp

Dr. Öğr. Üye.

Mehmet Kazım KARAE-posta Telefon
4051 | 4051
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  1984 - 1989
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK (DR)/

  Tez Adı: İstatiksel Dağılımlara Uygunluk Testleri Ve Normal Dağılıma Uygunlukları
 • Y

  ANKARA İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ

  1976 - 1978
  Yüksek Lisans

  EKONOMİ FAKÜLTESİ/EKONOMİ PR./

  Tez Adı: Türkiye’xxde Köy Kalkınma Kooperatiflerinin Durumu
 • L

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  1967 - 1972
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 Detection of infection preferences of the alfalfa seed chalcid, Bruchophagusroddi Gussakovskiy, 1933 (Hymenoptera: Eurytomidae) in alfalfa (Medicagosativa L.) fields of Igdir, Turkey Uluslararası GÖZÜAÇIK CELALETTİN,EYDURAN ECEVİT,ÇAM HALİT,KARA MEHMET KAZIM Legume Research 41 1 https://arccjournals.com/uploads/Final-attachment-published-LR-350.pdf
2018 Comparing Predictive Performances of some Nonlinear Functions and Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) for Describing the Growth of Daera Dın Panah (DDP) Goat in Pakistan Uluslararası ÇELİK ŞENOL,EYDURAN ECEVİT,TATLIYER ADİLE,KARADAŞ KÖKSAL,KARA MEHMET KAZIM,Waheed Abdul Pakistan Zoology 50 3 http://researcherslinks.com/online-articles/Comparing-Predictive-Performances20/20/57
2018 Assessment of Relationshıp between Fruit Characteristics of Almond Selections from Aydin Region Using Canonical Correlation Analysis Method Uluslararası GÜLSOY ERSİN,ŞİMŞEK MİKDAT,KARA MEHMET KAZIM,BALTA FİKRİ Assessment of Relationshıp between Fruit Characteristics of Almond Selections from Fresenius Environmental Bulletin 27 7
2018 Assessment of Relationship Between Fruit Characteristics of Almond Selections From Aydın Region Using Canonical Correlation Analysis Method Uluslararası GÜLSOY ERSİN,ŞİMŞEK MİKDAT,KARA MEHMET KAZIM,BALTA FİKRİ Fresenius Environmental Bulletin 27 7 https://www.prt-parlar.de/download_feb_2018/
2020 Environmental Science and Pollution Research Multi-criteria decision making Using GIS-AHP for air pollution problem in Igdir Province /Turkey Uluslararası ŞAHİN FATMA,KARA MEHMET KAZIM,KOÇ AHMET,ŞAHİN GÖKHAN Environmental Science and Pollution Research 27 29
2002 Heavy Metals in soil vegetables and Fruits the Endemic Upper Gastrointestinal cancer Region of Turkey Uluslararası türkdoğan kürşad,kilicel fevzi,KARA MEHMET KAZIM,TUNCER İLYAS,uygan ismail Environmental Toxicology and Pharmacology
2017 Akut Biliyer Pankreatitte Metabolik Sendrom ve Antropometrik Ölçülerin Değerlendirilmesi Ulusal DEMİREL ARİF HAKAN,KÜÇÜK BERKAY,YILMAZ ÜNAL,GÜNDÜZ GÖKHAN,KARA MEHMET KAZIM Journal of Surjical Arts 10 1
2018 A morphometric study on Draba cappadocica Boiss. Balansa and Draba rosularis Boiss Uluslararası DEMİRKUŞ NASİP,ARMAĞAN METİN,KARA MEHMET KAZIM Anatolian Journal of Botany 2 1 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/418371
2020 Estimation of PM10 levels using feed forward neural networks in Igdir, Turkey Uluslararası Şahin Fatma,IŞIK GÜLTEKİN,ŞAHİN GÖKHAN,KARA MEHMET KAZIM Urban Climate 34 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2212095520303564
2018 Comparing Predictive Performances of someNonlinear Functions and Multivariate AdaptiveRegression Splines (MARS) for Describing theGrowth of Daera Dın Panah (DDP) Goat inPakistan Uluslararası ÇELİK ŞENOL,EYDURAN ECEVİT,TATLIYER ADİLE,KARADAŞ KÖKSAL,KARA MEHMET KAZIM,Waheed Abdul Pakistan Journal of Zoology 50 3 http://dx.doi.org/10.17582/journal.pjz/2018.50.3.sc2
2019 Tekrarlanan Ölçümlerde Varyans-Kovaryans Unsurlarının Tahmin Edilmesinde Farklı Yaklaşımların Performanslarının Karşılaştırılması Ulusal ARSLAN SERHAT,KARA MEHMET KAZIM Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 3 http://dergipark.gov.tr/doi/10.30910/turkjans.448372
2003 Dietary nitrate and levels in an endemic upper gastrointestinal Esophageal and gastric cancer region of Turkey Uluslararası türkdoğan m kürşat,TESTERECİ HALUK,akman nevzat,KAHRAMAN TAHİR,KARA MEHMET KAZIM,TUNCER İLYAS,uygan ismail Turk J Gastroenterology,
2017 Assessment of antropometric measurements and metabolic syndrome in acute biliary pancreatitis - AKUT BİLİYER PANKREATİTTE METABOLİK SENDROM VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası DEMİREL ARİF HAKAN,KÜÇÜK BERKAY,ÜNAL YILMAZ,GÜNDÜZ GÖKHAN,KARA MEHMET KAZIM Journal of Surgical Arts 10 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jsa/issue/35190/390468
2018 Comparing Predictive Performances of someNonlinear Functions and Multivariate AdaptiveRegression Splines (MARS) for Describing theGrowth of Daera Dın Panah (DDP) Goat inPakistan Uluslararası ÇELİK ŞENOL,EYDURAN ECEVİT,TATLIYER TUNAZ ADİLE,KARADAŞ KÖKSAL,KARA MEHMET KAZIM,Waheed Abdul PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY 50 3
2005 Epidemiological aspects of endemic upper gastrointestinal cancers in eastern Turkey Uluslararası türkdogan m kürşat,akman nevzat,TUNCER İLYAS,uygan ismail,KÖSEM MUSTAFA,özer s,KARA MEHMET KAZIM,BOZKURT SÜHEYLA,memik f Hepato-gastroenterology
2018 Detection of infection preferences of the alfalfa seed chalcid, Bruchophagus roddi Gussakovskiy, 1933 (Hymenoptera: Eurytomidae) in alfalfa (Medicago sativa L.) fields of Igdir, Turkey Uluslararası GÖZÜAÇIK CELALETTİN,EYDURAN ECEVİT,ÇAM HALİT,KARA MEHMET KAZIM LEGUME RESEARCH - AN INTERNATIONAL JOURNAL 41 1 http://arccjournals.com/journal/legume-research-an-international-journal/LR-350
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM MİKTARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİNARAŞTIRILMASI: ERCİŞ (VAN) İLÇESİ ÖRNEĞİ Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI,KARA MEHMET KAZIM,TOPCU YAVUZ UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ https://docs.wixstatic.com/ugd/95d44a_479ad202aeaf47c8b886d97326e39bc1.pdf
2019 Determination Acute Toxic Effects of the Coprinopsis atramentaria (Agaricomycetes) Mushroom Species Extracts with Alcohol on Red California Earthworm (Eisenia fetida) as a Model Organism Uluslararası KÖKTÜRK MİNE,KOÇAK MEHMET ZEKİ,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI,KUMLAY AHMET METİN,KARA MEHMET KAZIM 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCE AGRICULTURE
2019 TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM MİKTARLARINIETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI:ERCİŞ (VAN) İLÇESİ ÖRNEĞİ Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI,KARA MEHMET KAZIM,TOPCU YAVUZ UMTEB-VI. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
2019 Mevcut Bilim Metodolojisinin Tevhidi Düşünce Işığında Yeniden İnşası Yönünde Bir Çalışma Uluslararası KARA MEHMET KAZIM 9. Uluslararası Çin’xxden Adriyatik’xxe Sosyal Bilimler Kongresi
2019 İlmi Çalışmalarda Tevhidi Düşünce Uluslararası KARA MEHMET KAZIM 3. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi
2018 IĞDIR İLİNDE MISIR ÜRETİMİ ve EKONOMİK ÖNEMİ Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI,KARA MEHMET KAZIM,Kadirhanoğulları Meryem Konu IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
2018 Tarımsal Üretim ve Pazarlama Açısından Örgütlenme(Organizasyon) Sorununun Hayvancılık İşletmelerinde Analizi Uluslararası alptekin burhan,KARA MEHMET KAZIM Internatıonal Iğdır Congress On Multıdıscıplınary Studıes.
2017 Yarışmacı Bisikletçilerde Uzun Dönem Kardiyak Değişikliklerin Elektro ve Eko Kardiyografi ile Belirlenmesi Uluslararası ASLAN HÜSEYİN,ışık Bülent,KARA MEHMET KAZIM 15th International Sport Sciences Congress
2017 Yarışmacı Bisikletçilerde Uzun Dönem Kardiyak Değişikliklerin Elektro ve Eko Kardiyografi ile Belirlenmesi Uluslararası ASLAN HÜSEYİN,IŞIK BÜLENT,KARA MEHMET KAZIM 15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ
2017 Use of Multivariate Adaptive Regression Splines (Mars) in Predicting Body Weight from Body Measurements in Mengali Rams Uluslararası EYDURAN ECEVİT,AKKUŞ ORHAN,KARA MEHMET KAZIM,TIRINK CEM,TARIQ MOHAMMAD MASOOD INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, FOREST, FOOD SCIENCES AND TECHNOLOGIES
2017 Reconstruction of the Orjinal Thought against the Prevailing Positivist Thought in Science Uluslararası KARA MEHMET KAZIM II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM
2017 Use of Multivariate Adaptive Regression Splines (Mars) in Predicting Body Weight from Body Measurements in Mengali Rams Uluslararası EYDURAN ECEVİT,AKKUŞ ORHAN,KARA MEHMET KAZIM,TIRINK CEM,TARIQ MOHAMMAD MASOOD nternational Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF-2017)
2016 The comparıson of sowing methods on dıchondra repens ın ıgdır condıtıons TURKEY Uluslararası HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,AKDENİZ HAKKI,KARA MEHMET KAZIM agrosym
2013 An environment-friendly thermal insulation material from sunflower stalk, textile waste and stubble fibers Uluslararası Birinci Hanifi,EKEN MUSTAFA,KARA MEHMET KAZIM,DOLAZ MUSTAFA Konferans
2004 Van da et ve arı ürünleri tüketim alışkanlıkları üzerine bir araştırma Ulusal KARA MEHMET KAZIM,EYDURAN ECEVİT,özdemir taner,zer celal 4. ulusal zootekni bilim kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
1991 TİGEM gözlü tarım işletmesindeki akkaraman ve ivesi koyun sürülerinin kan potasyumm ve hemoglobin tipleri ile bazı verim özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi SAİM BOZTEPE Doktora Devam Ediyor
2001 Tekrarlanan ölçümlerde random regresyon yöntemi ile varyans kovaryans unsurlarının tahmini ve hayvan ıslahında kullanım olanakları SERHAT ARSLAN Doktora Devam Ediyor
2002 Survival analiz yöntemleri kullanılarak bal arılarında (Apis mellifera L. ) sosyal yaşamla ilgili parametrelerin tahmini ve ana arı yetiştiriciliğinde kullanım olanakları GÜROL ZIRHLIOĞLU Doktora Devam Ediyor
2017 Çok değişkenli istatistik analiz yöntemler: Faktör analizi ve diskriminant analizinin Iğdır Üniversitesi öğrencileri üzerine uygulaması YUSUF TOKTAY Yüksek Lisans Tamamlandı
2017 Iğdır Üniversitesi çalışanlarının performansını etkileyen faktörlerin parametrik ve non-parametrik testler ile irdelenmesi EROL AKYILDIRIM Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Tarımsal üretim ve pazarlama açısından örgütlenme (organizasyon) sorununun, hayvancılık işletmelerinde analizi: Iğdır örneği BURHAN ALPTEKİN Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Iğdır il merkezinde tezeğin yakıt olarak kullanımı sebebi ile azotlu gaz salınımının hava kirliliğine etkileri FATMA ŞAHİN Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2015 MYO/Yüksekokul Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 1995
1995 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 1997