E-posta Telefon
0476 223 0040 | 7930
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  HARRAN ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ(2006 - 2010)

 • Y

  Yüksek Lisans

  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜH. A.B.D.(2010 - 2013)

 • D

  Doktora

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2014-2015), VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2015 - 2020)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1-)Yildiz, O., Yurt, B., Toker, O., S., Ceylan, M., M., Yilmaz, M., T., Bastürk, A., 2015. Pasting, Textural and Sensory Characteristics of the Kofter, A Fruit-Based Dessert: Effect of Molasses and Water Concentration. International Journal of Food Engineering. Volume 11, Issue 3, Pages 349–358, ISSN (Online) 1556-3758, ISSN (Print) 2194-5764, DOI: 10.1515/ijfe-2014-0313.

2-) Palabiyik, I., Yildiz, O.,Toker, O., S.,Cavus, M., Ceylan, M., M., Yurt, B., 2016. Investigating the addition of enzymes in gluten-free flours e The effect on pasting and textural properties. Food scinece and technology 69(2016) 633- 641.

3-) Yildiz, O., Toker, O., S., Yüksel, F., Cavus, M., Ceylan, M., M., Yurt, B., 2017.  Pasting properties of buckwheat, rice and maize flours and textural properties of their gels: effect of ascorbic acid concentration. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods May 2017.

4-)Baştürk, A.,Ceylan, M., M, Cavus, M., Boran,G., Javidipour,I., 2017. Effects of some herbal extracts on oxidative stability of corn oil under accelerated oxidation conditions in comparison with some commonly used antioxidants. LWT- Food scinece and technology 

5-) Kose, Ş., Kose, Erim, Y., Ceylan M., M., 2019. Impact of Sodium Chloride and Ascorbic Acid on Pasting and Textural Parameters of Corn Starch-Water and Milk Systems. International Journal of Agriculture and Biological Sciences- ISSN (2522-6584) Sep & Oct 2019.

6-) Ceylan M., M., Özer, E., A., 2020. Optimazation of Almond Milk Producing Using Response Surface Method. Journal of Agriculture,  3(1): 6-18. DOI: 10.46876/ja.739278.

7-)Ceylan M., M., Özer, E., A., 2020. Almond Milk: Preparation, Chemical, Fatty Acids, Mineral, Total Phenolic Compositions and Antioxidant Activity. International Journal of Scientific and Technological Research. Vol. 6, No. 8. DOI: 10.7176/JSTR/6-08-11.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 1. Baştürk, A., Ceylan, M., M., 2019. THE EFFECT OF FRYING PROCESS ON THE VISCOSITY OF HAZELNUT OIL. 1st. International Food Engineering Congress. 7-9 November 2019. Antalya, TURKEY.
 2. Ceylan ,M., M., Baştürk, A., Çavuş, M., Bulut, M., 2018. 3-MCPD AND IT’S RELATIONSHIP WITH SOME VEGETABLE OILS. UGAP 25-27 April. Şanlıurfa (oral presentation)
 3. Ceylan ,M., M., Baştürk, A., 2018. EFFCET OF DEEP FRIYING PROCECESS ON QUALITY OF VEGETABLE OILS. UGAP 25-27 April. Şanlıurfa (oral presentation)
 4. Çavuş, M., Demirci, M., Ceylan ,M., M., Bulut, M., 2018. Natural Food Colorants: Extraction Methods and Enhancement of Stability for Food Applications.  UGAP 25-27 April. Şanlıurfa (oral presentation)
 5. Çavuş, M., Demirci, M., Ceylan ,M., M., Bulut, M., 2018. A Novel Drying Technique: Electro hydrodynamic Drying (EHD), Working Principle and Food-Based Applications. UGAP 25-27 April. Şanlıurfa (oral presentation)
 6. Bulut, M., Ceylan ,M., M., Çavuş, M., 2018. Environmental Impact Assessment of Dairy Process in Turkey. UGAP 25-27 April. Şanlıurfa (oral presentation)
 7. Ceylan ,M., M., Çavuş, M., Bulut, M., 2018. OLIVE OIL AND HEALTH. UGAP 25-27 April. Şanlıurfa.
 8. Bulut, M., Dinç, A., Çavuş, M., Ceylan ,M., M., 2018. The Vegetarian Athlete Diet. UGAP 25-27 April. Şanlıurfa.
 9. Ceylan, M., M., Baştürk, A., 2017. 3-MCPD Formation in Refined Vegetable Oils. 2. International symposium of Igdir. 9 - 11 of october 2017.(oral presentation)
 10. Ceylan, M., M., Bulut, M., 2017. The Antioxidant Compounds of Some Plants – Spices and Using on Food Industry. 2. International symposium of Igdir. 9 - 11 of october 2017. 
 11. Ceylan, M., M., Bulut, M., 2017. Some Chemical Properties of Rheum Ribes L. (Uşkun) and Benefical Effects on Health. I. International Congress and Aromatic Plants "Natural and Healthy Life". 10-12 May 2017 Konya / Turkey.
 12. Ceylan, M., M., Özer, E., A., 2015. The Development of A Functional Product Out of Almond Growing in Turkey. The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. 01-04 October 2015 Sarajevo / Bosnia and Herzegovina.
 13. CEYLAN, M.M., YILDIZ, O., YURT, B., TOKER, O.S., YILMAZ, M.T., BASTURK, A., 2013. Effect of Strach Type on Pasting and Textural Properties of Model Pudding Systems. The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. Page 633, 24-26 October 2013 Struga (Ohrid Lake)/Macedonia (Özet-poster sunum).
 14. BASTURK, A., YURT, B., CEYLAN, M.M., TOKER, O.S.,  2013. Textural and Sensory Characteristics of the Kars Kashar Cheese Ripened et Different Periods. The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. Page 94, 24-26 October 2013 Struga (Ohrid Lake)/Macedonia (Özet-poster sunum).
 15. YURT, B., BASTURK, A., YILDIZ, O., CEYLAN, M.M., TOKER, O.S., 2013. Textural and Sensory Properties of the Sun Dried Sulphur Treated Dried Appricot. The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. Page 350, 24-26 October 2013 Struga (Ohrid Lake)/Macedonia (Özet-poster sunum).
 16. YILDIZ, O., YURT, B., BASTURK, A., CEYLAN, M.M., TOKER, O.S., YILMAZ, M.T., 2013. Pasting, Textural and Sensory Characteritics of Köfter: Effect of Molasses and Water Concentration. The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”. Page 471, 24-26 October 2013 Struga (Ohrid Lake)/Macedonia (Özet-poster sunum).
 17. YURT, B., CEYLAN, M., M., 2012. Nutritious Value of Honey. The first Turkish congress,  Expo and Workshops on Honey and Honeybee Products with International participation. 22-26 february 2012 Kayseri.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 1. Ceylan, M., M., Baştürk, A., 2017. Derin Kızartma Yağlarında Meydana Gelen Değişiklikler. 3. Yabited Kongresi Hilton, İzmir.
 2. CEYLAN, M., M., BAŞTÜRK, A., 2012. Fonksiyonel Gıdalar ve Önemi. Türkiye 11. Gıda Kongresi 10- 12 Ekim Hatay.
 3. BAŞTÜRK, A., CEYLAN, M., M., ÇAVUŞ, M., CAVİDOĞLU, İ., 2015. BAZI BİTKİ EKSTRAKTLARININ MISIR YAĞININ OKSİDATİF STABİLİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. YABİTED 2. Bitkisel Yağ Kongresi. 7 - 9 Mayıs 2015 Tekirdağ.
 4. CEYLAN, M.M., YURT, B., BAŞTÜRK, A., AKYÜZ, N. , Hatay Bölgesi Geleneksel Yemeği: Humus. , III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu , 77 , Konya, Türkiye , Mayıs-2012.
 5. YURT, B., ÇAKIR, S., CEYLAN, M.M., BAŞTÜRK, A. , Iğdır yöresi geleneksel tatlısı: Omaç Helvası. , III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu , 211 , Konya, Türkiye , Mayıs-2012

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1-YEMEKLİK YAĞ TEKNOLOJİSİ

2-GIDA LABORATUVAR TEKNİKLERİ 1-2

3- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

4- TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

5- LİPİD KİMYASI (YÜKSEK LİSANS)

6- GIDA SANAYİNDE KULLANILAN MODİFİYE YAĞLAR (YÜKSEK LİSANS)

1. IĞDIR YÖRESİ İÇME SULARININ BAZI FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ. (MÜNFERİT PROJE)

YARDIMCI ARAŞTIRMACI (2015-TAMAMLANDI)

2. KIZARTMA YAĞLARININ OKSİDATİF STABİLİTESİ ÜZERİNE FARKLI DOĞAL ANTİOKSİDAN MADDELERİN ETKİSİ. (YARDIMCI ARAŞTIRMACI- TAMAMLANDI) PROJE NO: FDK-2017-6348.

3. ULTRASON ÖN İŞLEMİNİN KURUTULMUŞ IĞDIR KAYISININ KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. (ARAŞTIRMACI-TAMAMLANDI) PROJE NO:2019-FBE-A06

4.HİDROJENLİ YIKAMA SUYU UYGULAMASININ (HSU) SOĞUK KOŞULLARDA MUHAFAZA EDİLEN TEREYAĞININ KALİTESİ VE OKSİDASYONU ÜZERİNE ETKİSİ (YÜRÜTÜCÜ- DEVAM EDİYOR)  PROJE NO: MÜF0820A24

1-) YAĞ BİLİMİ TEKNOLOJİSİ DERNEĞİ (YABİTED)