E-posta Telefon
- | 4201
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  - 2018
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: Molla Sadra’xxnın Kur’xxan yorumu
 • Y

  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

  - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Tefsirde Hz. Ali
 • L

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2010
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) (İLİTAM) (LİSANS TAMAMLAMA)/

  Tez Adı:
 • L

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 2000
  Lisans

  İŞLETME FAKÜLTESİ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2017 Kur’an’da Şehitlik Ulusal GECİT MEHMET SEYİD Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 https://dergipark.org.tr › pub › ifder › issue
2021 Said Nursî’nin Lemalar İsimli Eserinde Bazı İşarî Tefsir Örnekleri Ulusal GECİT MEHMET SEYİD, BAKAN MÜRSEL GENÇ MÜTEFEKKİRLER DERGİSİ 2 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/gemder/issue/63192/946022
2017 Hz. ALİ’NİN KURA’NIN TEMEL KONULARINA BAKIŞI Ulusal GECİT MEHMET SEYİD IĞDIR İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 9 http://ifder.igdir.edu.tr/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=9
2018 Hz. Ali Hakkında İnmiş Ayetlerin Değerlendirilmesi Ulusal GECİT MEHMET SEYİD Iğd Üni İfder 12 http://ifder.igdir.edu.tr/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=12
2019 Molla Sadra’nın Tefsirinde Tasavvufi Özellikler Ulusal GECİT MEHMET SEYİD Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13 http://ifder.igdir.edu.tr/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=13
2021 Kur’ân’ın Mana ve Lafız Yönüyle Allah’a Nispeti Ulusal GECİT MEHMET SEYİD IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ http://ifder.igdir.edu.tr/SonSayi.aspx
2021 VAKIA SURESİ 79. ÂYETİ BAĞLAMINDA ABDESTSİZ OLANLARIN MUSHAFA DOKUNMASI İLE TAHARET İLİŞKİSİ Ulusal GECİT MEHMET SEYİD BATMAN AKADEMİ DERGİSİ 5 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/batmanakademi/issue/62639/945694
2021 Ahmed-i Hânî’nin Mem û Zîn Adlı Manzûmesinde Âyetler Bağlamında Değindiği Konular Uluslararası GECİT MEHMET SEYİD Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 28 https://dergipark.org.tr/tr/pub/igdirsosbilder/issue/65608
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 MOLLA MUSA CELÂLÎ’NİN (1938-2021) HAYATI, ESERLERİ VE TEFSÎR ÇALIŞMALARI Uluslararası GECİT MEHMET SEYİD ARAS HAVZASI SEMPOZYUMU
2019 KUR’AN’DA YARATILIŞ GERÇEĞİ Uluslararası GECİT MEHMET SEYİD III. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads//files/tam-metinler-bildiri-kitabi-bilimveyaratilis2019.pdf
2019 KUR’AN’DA HZ. İBRAHİM’İN KULLANMIŞ OLDUĞU MANTIKSAL KIYAS FORMLARI Uluslararası GECİT MEHMET SEYİD ULUSLARARASI HZ. İBRAHİM (A.S) VE NÜBÜVVET SEMPOZYUMU
2019 FUAT SEZGİN’İN BİLİMLER TARİHİ İSİMLİ ESERİNDE KUR’ÂN VE TEFSİR Uluslararası GECİT MEHMET SEYİD 3. ULUSLARARASI AHMEDİ HANİ SEMPOZYUMU http://ktp2.isam.org.tr › detayilhmklzt › YayinTarihi=2...
2018 SEBEB-İ NUZÜL BAĞLAMINDA KADIN/LAR Uluslararası GECİT MEHMET SEYİD ULUSLARARASI İSLAM VE KADIN ÇALIŞTAYI http://www.igdir.edu.tr › Addons › Resmi › announc
2018 BİRİNCİ HİCRİ ASIR TEFSİR ANLAYIŞLARINA ÖRNEK: Hz. ALİ’NİN KUR’AN ANLAYIŞI Uluslararası GECİT MEHMET SEYİD 4. ULUSLARARASI ÇALIŞMALARININ İLK ÜÇ YÜZ YILI İLMİTOPLANTISI
2018 İNDİĞİ ORTAMA GÖRE KUR’AN DİLİ VE USLUBÜ Uluslararası GECİT MEHMET SEYİD DİN VE DİL SEMPOZYUMU http://isamveri.org › pdfdrg › 2018_GECITMS
2018 MOLLA HALİL ES-Sİ’İRDÎ’NİN NEHCU’L-ENÂM İSİMLİ ESERİNİN ÜZERİNDEKİ MOLLA ÖMER VE MOLLA MUSA CELÂLÎ’NİN ŞERH ÇALIŞMALARI Uluslararası GECİT MEHMET SEYİD ULUSLARARASI MOLLA HALİL SEMPOZYUMU
2017 MEDRESE EĞİTİMDE YENİ BİR TEKLİF (MOLLA MUSA CELALİ ÖRNEĞİ) Uluslararası GECİT MEHMET SEYİD ULUSLARARASI DİN BİLİMLERİ ÇALIŞTAYI http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/5788/DC4B0N20BC4B0LC4B0MLERC4B020C387ALIC59ETAYI.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 İSLAM'DA SAĞLIK VE KORUYUCU HEKİMLİK KUR'AN'DA BAZI HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Bölüm(ler)
2019 AĞRI AKADEMİK MAKALELER -I MEDRESE EĞİTİMİNDE YENİ BİRTEKLİF : MOLLA MUSA EL-CELALİ ÖRNEĞİ Bölüm(ler)
2020 TEFSİR İLMİNDE HZ. ALİ KATKISI, YORUMU VE HAYATINA YANSIMASI Tümü
2020 EYYÜBİLER’DE İLİM , KÜLTÜR VE SANAT EYYÜBİLER DÖNEMİNDE SUFİ BİR MÜFESSİR: İBNU’L-ARABİ Bölüm(ler)
2019 MOLLA HALİL ES-SİİRDİ HAYATI, ESERLERİ VE İLMİ KİŞİLİĞİ MOLLA HALİL ES-SİİRDİ’NİN NEHCU’L-ENAM İSİMLİ ESERİNİN ÜZERİNDEKİ MOLLA ÖMER VE MOLLA MUSA CELALİ’xxNİN ŞERH ÇALIŞMALARI Bölüm(ler)
2019 KUR’AN VE YORUMU İLK ÜÇYÜZ YIL HZ. ALİ’NİN KUR’AN ANLAYIŞI Bölüm(ler)
2019 MOLLA SADRA’NIN KUR’AN YORUMU KUR’AN’IN AKLİ, NAKLİ VE İRFANİ YORUMU Tümü
2019 ULUSLARARASI HZ. İBRAHİM (A.S) VE NÜBÜVVET SEMPOZYUMU KUR’AN’DA HZ. İBRAHİM’İN (A.S) KULLANMIŞ OLDUĞU MANTIKSAL KIYAS FORMLARI Bölüm(ler)
2021 ARAS HAVZASI ULEMASI VE TARİHİ ŞAHSİYETLERİ MOLLA MUSA CELÂLÎ’NİN (1938-2021) HAYATI, ESERLERİ VE TEFSÎR ÇALIŞMALARI Bölüm(ler)
2022 MANEVİ BOYUTLARI AÇISINDAN AHKAM AYETLERİ -TAHARET VE NAMAZ ÖZELİNDE- Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
MUTASAVVIFLARIN BAZI TASAVVUFİ KAVRAMLARA YAKLAŞIMLARI (DÎVAN VE MESNEVÎ ÖRNEĞİ) Muhteşem KIZIL Yüksek Lisans Devam Ediyor
2021 Nakşibendilikte zikir örneği olarak Hatme-i Hâcegân RAMAZAN YERLİKAYA Yüksek Lisans Devam Ediyor
2021 Kur'an-ı Kerim'de insanların Allah'a yönelik tavırları TUĞÇE KALEÖZÜ Yüksek Lisans Tamamlandı
MEKKİ SURELERDE AHLAKİ YAPI Sinan SARI Yüksek Lisans Devam Ediyor
TEFHİMU'L-KUR'AN TEFSİRİNDE TASAVVUFİ YÖNELİMLER VE KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM SÜMEYYE ALKAN Yüksek Lisans Devam Ediyor
2021 Kur'ân-ı Kerim Âyetleri ışığında Oruç RECEP ARİK Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 İşârâtü'l-i'câz'daki belâğî ve işârî yorumlar FATMA ERGÜL ÇİFTÇİ Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Mevdudi'nin ''Tefhimul Kur'an'' İsimli Eserinde Tasavvuf SÜMEYYE ELBAN Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 MUKAYESELİ KUR'AN MEALİ Yüksek Lisans
2020-2021 TASAVVUF TEMEL KAVRAMLARI II Yüksek Lisans
2020-2021 TEFSİR-II Lisans
2020-2021 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Yüksek Lisans
2020-2021 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Doktora
2020-2021 İŞARİ TEFSİR Doktora
2020-2021 İŞARİ TEFSİR Yüksek Lisans
2020-2021 TEFSİR-I Lisans
2019-2020 ARAPÇA- IV Lisans
2019-2020 ARAP DİLİ VE BELAGATI-I Lisans
2020-2021 MUKAYESELİ KUR'AN MEALİ Doktora
2020-2021 TASAVVUFUN TEMEL KAVRAMLARI-II Yüksek Lisans
2020-2021 TEFSİR-II Lisans
2019-2020 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Doktora
2019-2020 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Lisans
2019-2020 İŞARİ TEFSİR Doktora
2019-2020 İŞARİ TEFSİR Yüksek Lisans
2019-2020 TEFSİR-I Lisans
2019-2020 AHKAM TEFSİRİ Yüksek Lisans
2019-2020 TASAVVUF GENEL KAVRAMLAR Yüksek Lisans
2019-2020 ARAPÇA-IV Lisans
2019-2020 TASAVVUF METİNLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 İŞARİ TEFSİR Yüksek Lisans
2019-2020 ARAP DİLİ VE BELAĞATI-ı Lisans
2019-2020 TEFSİR-I Lisans
2018-2019 RİVAYET TEFSİRLERDEN ÖRNEKLER Yüksek Lisans
2018-2019 İŞARİ TEFSİR Yüksek Lisans
2018-2019 TEFSİR-II Lisans
2018-2019 ARAP DİLİ VE BELAĞATI-II Lisans
2017-2018 ARAPÇA (METİN) Lisans
2017-2018 ARAPÇA METİN Lisans
2018-2019 ARAPÇA (METİN) Lisans
2015-2016 HAZIRLIK METİN Lisans
2015-2016 ARAPÇA-IV Lisans
2015-2016 ARAPÇA- III Lisans
2016-2017 Arap Dili ve Belağatı Lisans
2016-2017 Alternatif Yabancı Dil Lisans
2016-2017 Hazırlık- Metin Hazırlık
2014-2015 Hazırlık- Metin Hazırlık
2012-2013 ARAPÇA IV GRAMER Lisans
2012-2013 ARAPÇA IV METİNLER Lisans
2013-2014 ARAPÇA METİNLER Hazırlık
2021-2022 KLASİK TASAVVUF METİNLERİ Lisans
2021-2022 AHKAM TEFSİRİ Doktora
2021-2022 HADİS-II Lisans
2021-2022 TEFSİR-II Lisans
2021-2022 İŞARİ TEFSİR Yüksek Lisans
2021-2022 TEFSİR-I Lisans
2021-2022 HADİS-I Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2021 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2019 DİJİTAL OKUR YAZARLIK DANIŞMANI IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2018 Enstitü Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2016 Farabi Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ