E-posta Telefon
- | 4243
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2010
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/

  Tez Adı:
 • Y

  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Tefsirde Hz. Ali
 • D

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2018
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: Molla Sadra’xxnın Kur’xxan yorumu
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Molla Sadra’nın Tefsirinde Tasavvufi Özellikler Ulusal Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13
Hz. ALİ’NİN KURA’NIN TEMEL KONULARINA BAKIŞI Uluslararası IĞDIR İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 9
Hz. Ali Hakkında İnmiş Ayetlerin Değerlendirilmesi Uluslararası Iğd Üni İfder 12
Kur’an’da Şehitlik Uluslararası Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9
”Hz. Peygamber’in Uygulamaları Işığında Dini, Mezhebi ve Etnik Yaşama Hukuku”, Birlikte Yaşama Ahlakı, Ankara, 2015, s. 99-106. Ulusal Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayınları, 1
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
KUR’AN’DA YARATILIŞ GERÇEĞİ Uluslararası III. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 24.10.2019
FUAT SEZGİN’İN BİLİMLER TARİHİ İSİMLİ ESERİNDE KUR’ÂN VE TEFSİR Uluslararası 3. ULUSLARARASI AHMEDİ HANİ SEMPOZYUMU 05.10.2019
EMEVİLER DÖNEMİNDE SUFİ BİR MÜFESSİR: İBNU’xxL-ARABİ Uluslararası UKUSLARARASI EYYUBİLER SEMPOZYUMU 20.04.2019
KUR’xxAN’xxDA HZ. İBRAHİM’xxİN KULLANMIŞ OLDUĞU MANTIKSAK KIYAS FORMLARI Uluslararası ULUSLARARASI HZ. İBRAHİM (A.S) VE NÜBÜVVET SEMPOZYUMU 08.11.2019
SEBEB-İ NUZÜL BAĞLAMINDA KADIN/LAR Uluslararası ULUSLARARASI İSLAM VE KADIN ÇALIŞTAYI 09.06.2018
İNDİĞİ ORTAMA GÖRE KUR’AN DİLİ VE USLUBÜ Uluslararası DİN VE DİL SEMPOZYUMU 30.11.2018
BİRİNCİ HİCRİ ASIR TEFSİR ANLAYIŞLARINA ÖRNEK: Hz. ALİ’NİN KUR’AN ANLAYIŞI Uluslararası 4. ULUSLARARASI ÇALIŞMALARININ İLK ÜÇ YÜZ YILI İLMİTOPLANTISI 20.10.2018
AHMED-İ HANİ’NİN MEM U ZİN ADLI MANZUMESİNDE KUR’ÂN’DAN YANSIMALAR Ulusal AHMED-İ HANİ’xxYİ ANMA GÜNLERİ 03.06.2013
MOLLA HALİL ES-Sİ’İRDÎ’NİN NEHCU’L-ENÂM İSİMLİ ESERİNİN ÜZERİNDEKİ MOLLA ÖMER VE MOLLA MUSA CELÂLÎ’NİN ŞERH ÇALIŞMALARI Uluslararası ULUSLARARASI MOLLA HALİL SEMPOZYUMU 04.05.2018
MEDRESE EĞİTİMDE YENİ BİR TEKLİF (MOLLA MUSA CELALİ ÖRNEĞİ) Uluslararası ULUSLARARASI DİN BİLİMLERİ ÇALIŞTAYI 30.12.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 MOLLA HALİL ES-SİİRDİ HAYATI, ESERLERİ VE İLMİ KİŞİLİĞİ MOLLA HALİL ES-SİİRDİ’xxNİN NEHCU’xxL-ENAM İSİMLİ ESERİNİN ÜZERİNDEKİ MOLLA ÖMER VE MOLLA MUSA CELALİ’xxNİN ŞERH ÇALIŞMALARI Bölüm(ler)
2019 KUR’xxAN VE YORUMU İLK ÜÇYÜZ YIL HZ. ALİ’xxNİN KUR’xxAN ANLAYIŞI Bölüm(ler)
2019 AĞRI AKADEMİK MAKALELER -I MEDRESE EĞİTİMİNDE YENİ BİRTEKLİF : MOLLA MUSA EL-CELALİ ÖRNEĞİ Bölüm(ler)
2019 ULUSLARARASI HZ. İBRAHİM (A.S) VE NÜBÜVVET SEMPOZYUMU KUR’xxAN’xxDA HZ. İBRAHİM’xxİN (A.S) KULLANMIŞ OLDUĞU MANTIKSAL KIYAS FORMLARI Bölüm(ler)
2018 MOLLA SADRA’xxNIN KUR’xxAN YORUMU Tümü
2007 İyiliğe ve Adalete Adanmış Bir Ömür ”Şeyh Mustafa’nın Hayatı” Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
FÎZİLÂL-İL KUR’xxAN TEFSİRİNDE HZ. PEYGAMBER’xxİN KONUMU AYŞE ÇELİK AY Yüksek Lisans Devam Ediyor
KUR’xxAN-I KERİM’xxDE ORUÇ RECEP ARİK Yüksek Lisans Devam Ediyor
FİL -NAS SURELERİN DEĞERLERİNİN GÜNÜMÜZE TAŞINMASI FATMA ERGÜL ÇİFTÇİ Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 AHKAM TEFSİRİ Yüksek Lisans
2019-2020 TASAVVUF GENEL KAVRAMLAR Yüksek Lisans
2019-2020 ARAPÇA-IV Lisans
2019-2020 TASAVVUF METİNLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 İŞARİ TEFSİR Yüksek Lisans
2019-2020 ARAP DİLİ VE BELAĞATI-ı Lisans
2019-2020 TEFSİR-I Lisans
2018-2019 RİVAYET TEFSİRLERDEN ÖRNEKLER Yüksek Lisans
2018-2019 İŞARİ TEFSİR Yüksek Lisans
2018-2019 TEFSİR-II Lisans
2018-2019 ARAP DİLİ VE BELAĞATI-II Lisans
2017-2018 ARAPÇA (METİN) Lisans
2017-2018 ARAPÇA METİN Lisans
2018-2019 ARAPÇA (METİN) Lisans
2015-2016 HAZIRLIK METİN Lisans
2015-2016 ARAPÇA-IV Lisans
2015-2016 ARAPÇA- III Lisans
2016-2017 Arap Dili ve Belağatı Lisans
2016-2017 Alternatif Yabancı Dil Lisans
2016-2017 Hazırlık- Metin Hazırlık
2014-2015 Hazırlık- Metin Hazırlık
2012-2013 ARAPÇA IV GRAMER Lisans
2012-2013 ARAPÇA IV METİNLER Lisans
2013-2014 ARAPÇA METİNLER Hazırlık
Proje Adı Görev: Tür:
Arapça Dil Eğitimi Eğitmen Diğer (Ulusal)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2020
2019 DİJİTAL OKUR YAZARLIK DANIŞMANI İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2019
2018 Enstitü Müdür Yardımcısı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2020
2016 Farabi Koordinatörü İLAHİYAT FAKÜLTESİ