E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 3400
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2017
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ (DR)/

  Tez Adı: Beyaz peynirde yumuşama kusurunun farklı üretim ve olgunlaştırma uygulamalarıyla önlenmesi üzerine araştırmalar
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2011
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Farklı muhafaza şartlarında tereyağının bazı niteliklerinde meydana gelen değişiklikler
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2006
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Artemisia campestris subsp. glutinosa, Lavandula angustifolia Mill., ve Ginger (Zingiber officinale) Bitkilerinin Uçucu Organik Bileşiklerinin SPME/GC-MS ile Belirlenmesi Uluslararası KARADAĞ MUSA, KOYUNCU MUBİN, ATALAR MEHMET NURİ, ARAS ABDÜLMELİK Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 14 1 2021 http://dx.doi.org/10.18185/erzifbed.801731
Determination of trace elements, heavy metals, and antimony in polyethylene terephthalate–bottled local raw cow milk of Iğdır region in Turkey Uluslararası KOYUNCU MUBİN,ALVAZEER DURIED ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 191 666 2019 https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-019-7851-z#article-info
Determination of Some Quality Parameters of White Cheeses Produced from Different Animal Milks During Storage Uluslararası KOYUNCU MUBİN,TUNÇTÜRK YUSUF Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 3 2020 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1199343https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1199343https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1199343
Evaluation of the Quality Characteristics of Siirt Herby Cheese: A Traditional Turkish Variety Uluslararası KOYUNCU MUBİN,TUNÇTÜRK YUSUF Journal of the Institute of Science and Technology 10 2 2020 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.21597/jist.635902
EFFECT OF PACKAGING METHOD AND LIGHT EXPOSURE ON OXIDATION AND LIPOLYSIS IN BUTTER Uluslararası KOYUNCU MUBİN,TUNÇTÜRK YUSUF Oxidation Communications 40 2 2017
Sütçülük Atık Sularının Arıtılma Gereksinimi Uluslararası KOYUNCU MUBİN,TUNÇTÜRK YUSUF Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19 1-2 2014 https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyufbed/issue/21969/235885
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
KOLOSTRUMUN İNSAN SAĞLIĞI VE COVİD 19 ÜZERİNE ETKİSİ Uluslararası KOYUNCU MUBİN, SAYIN Figen 4th International Symposium on Silk Road Academic Studies 17.12.2020 https://www.issras.com/wp-content/uploads/2021/01/Tam-Metin-Kitabi-2020.pdf
TUZLUCA TUZ MAĞARASINDA KATMA DEĞERİ YÜKSEK PEYNİR ÜRETME POTANSİYELİ Uluslararası KOYUNCU MUBİN, BALDIZ Sibel 4th International Symposium on Silk Road Academic Studies 17.12.2020 https://www.issras.com/wp-content/uploads/2021/01/Tam-Metin-Kitabi-2020.pdf
PEYNİR ALTI SUYUNUN ZENGİN İÇERİĞİ VE KULLANIM OLANAKLARI Uluslararası KOYUNCU MUBİN, BATUR Songül, YEŞİL Özlem 4th International Symposium on Silk Road Academic Studies 17.12.2020 https://www.issras.com/wp-content/uploads/2021/01/Tam-Metin-Kitabi-2020.pdf
Otlu Peynirlerin Mineral Madde İçeriği Uluslararası KOYUNCU MUBİN International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry 16.12.2020 https://www.biotechbiochem.org/bildiri%20taslaklar%C4%B1/Proceeding_Book_BioTechBioChem_2020.pdf
Otlu peynirlerin antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri Uluslararası KOYUNCU MUBİN International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry 16.12.2020 https://www.biotechbiochem.org/bildiri%20taslaklar%C4%B1/Proceeding_Book_BioTechBioChem_2020.pdf
The Effects of Starter Culture on White Cheese Texture Profiles Uluslararası KOYUNCU MUBİN,TUNÇTÜRK YUSUF I. International Agrıcultural Science Congress 09.05.2018 https://www.agricongressvan.org/Album/CONGRESS_ORAL_PRESENTATIONS.pdf
Alternative Solutions for The Mold Problems of Kashar Cheese Uluslararası KOYUNCU MUBİN I. International Agricultural Science Congress 09.05.2018 https://www.agricongressvan.org/Album/CONGRESS_POSTER_PRESENTATIONS.pdf
New Studies About Cheese Yield Uluslararası KOYUNCU MUBİN International 2 Halal and Healthy Food Congress 07.11.2013 http://www.vefader.org.tr/2-helal-ve-saglikli-gida-kongresi/
Determination of Phenolic Components of Apium graveolens (Celery) Seeds Uluslararası ATALAR MEHMET NURİ,KARADAĞ MUSA,KOYUNCU MUBİN,ALMA MEHMET HAKKI I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium 03.10.2019
Identification of phenolic components from the rhizomes of sweet flag (Acorus calamus L.) using high pressure liquid chromatography (HPLC) Uluslararası ATALAR MEHMET NURİ,KARADAĞ MUSA,KOYUNCU MUBİN,ALMA MEHMET HAKKI I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium 03.10.2019
Determination of Aromatic Components of Plantago majör Uluslararası KOYUNCU MUBİN,ATALAR MEHMET NURİ,ALMA MEHMET HAKKI I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium 03.10.2019
Determination of Aromatic Components of Apium graveolens (Celery) Seeds Uluslararası KOYUNCU MUBİN,ATALAR MEHMET NURİ,ALMA MEHMET HAKKI I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium 03.10.2019
Comparison of Variety of Coccoon Samples for Their Phytochemical Content Uluslararası ATALAR MEHMET NURİ,KOYUNCU MUBİN,ÇALIŞKAN UFUK KOCA,KÜÇÜK ŞEBNEM,ALMA MEHMET HAKKI I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium 03.10.2019
Determination of Phenolic Components and mineral elements of Viscum album L. Extract. Uluslararası ATALAR MEHMET NURİ,KOYUNCU MUBİN,ALMA MEHMET HAKKI I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium 03.10.2019
Potential of Mozzarella Cheese Production in Iğdır City Uluslararası KOYUNCU MUBİN II. International Iğdır Symposium 09.10.2017 sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
Peynir Üretiminde Kullanılan Sütlerin Tür Tayini İçin Üre-PAGE kullanımı Uluslararası KOYUNCU MUBİN II. International Conference on Advanced Engineering Technologies 21.09.2017 http://icadet.bayburt.edu.tr/pdf/ICADET-2017.pdf
Functional Characteristics and Utilization of Whey Uluslararası TUNÇTÜRK YUSUF,BADAK NEŞE,KOYUNCU MUBİN The Aurasian Agriculture and Natural Sciences Congress 20.09.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2016 Muhafaza Şartlarının Tereyağında Kaliteye Etkisi Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 Gıda Analizleri Lisans
2017-2018 Fermente Süt Ürünleri Lisans
2017-2018 Gıda Analizleri Lisans
2017-2018 Süt İşleme Teknolojisi Lisans
2019-2020 Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Önlisans
2017-2018 Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Önlisans
2019-2020 Peynir Teknolojisinde Yeni Gelişmeler Yüksek Lisans
2018-2019 Peynir Teknolojisinde Yeni Gelişmeler Yüksek Lisans
2019-2020 Probiyotik Fermente Süt Ürünleri Yüksek Lisans
2019-2020 Süt Proteinlerinin Fonksiyonel Özellikleri Yüksek Lisans
2018-2019 Süt Proteinlerinin Fonksiyonel Özellikleri Yüksek Lisans
2019-2020 Katı Faz Mikroekstraksiyon Yöntemi ve Uygulama Alanları Doktora
2019-2020 Katı Faz Mikroekstraksiyon Yöntemi ve Uygulama Alanları Yüksek Lisans
2018-2019 Katı Faz Mikroekstraksiyon Yöntemi ve Uygulama Alanları Yüksek Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Farklı Muhafaza Şartlarında Tereyağının Bazı Niteliklerinde Meydana Gelen Değişiklikler Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Otlu Peynir Üretiminde Akpancar otu (Ornithogalum narbonense) Kullanımı Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Modifiye Atmosfer Paketlenme İşleminin Tereyağı Üzerine Etkileri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
GELENEKSEL YÖNTEMLE VE İŞLETME KOŞULLARINDA ÜRETİLEN OTLU PEYNİRLERDE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Beyaz Peynirde Yumuşama Kusurunun Çeşitli Üretim ve Olgunlaştırma Uygulamalarıyla Önlenmesi Üzerine Araştırmalar Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 MYO/Yüksekokul Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2018 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ