mucahit-karaoglu.webp

Dr. Öğr. Üye.

Mücahit KARAOĞLUE-posta Telefon
2230048 | 4091
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  1991 - 1998
  Doktora

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Fosfojips ve eğimin yüzey akış, infiltrasyon ve erozyona etkileri
 • Y

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  1989 - 1991
  Yüksek Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Atatürk Tarım İşletmesi (Yalova) arazilerinin toprak ve su koruma açısından kullanım planlaması
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1979 - 1985
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/KÜLTÜR TEKNİK PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2014 The effects of forestation on RUSLE K factor in lowland ecosystem of semi arid areas in Turkey Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT,ŞİMŞEK UĞUR Research Journal of Agricultural Sciences (TABAD) 7 2 http://www.nobel.gen.tr/
2014 Frost calendar of Turkey Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT Italian Journal of Agrometeorology-Rivista Italiana di Agrometeorologia 2 http://www.journals4free.com/
2011 Zirai Meteorolojik Açıdan Iğdır İklim Etüdü Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 1
2012 Iğdır Yöresi Topraklarının Erozyon Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 1 www.igdir.edu.tr
2018 A case study: Wind characteristics of igdir province in terms of wind erosion and introduction of second wind erosion area. Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT,ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK Fresenius Environmental Bulletin 27 11 www.prt-parlar.de
2010 Iğdır ili yağışları ve erozif potansiyelleri Ulusal KARAOĞLU MÜCAHİT Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
1993 Atatürk Tarım İşletmesi Yalova arazileri erozyon etüdü Ulusal KARAOĞLU MÜCAHİT, MUSTAFA RIZA ÇANGA Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı 43 1
2014 Agricultural meteorological properties of Aras basin in Turkey Ulusal KARAOĞLU MÜCAHİT Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 1 1 http://dergi.siirt.edu.tr/
1993 Üniversal toprak kayıpları eşitliğinin USLE Atatürk TİM Eğimli arazilerinde uygulanması Ulusal ÇANGA MUSTAFA RIZA, KARAOĞLU MÜCAHİT Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı 43 1
2016 Erozyon mu Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT Avrasya Terimler Dergisi 4 1 http://eurasscience.com/ejatd/index
2017 Determining surface soil properties of wind erosion area of Igdir-Aralik and estimating the soil loss. Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT,ŞİMŞEK UĞUR,TOHUMCU FARUK,ERDEL ERHAN Freenius environmental bulletin 26 5 http://www.prt-parlar.de/
2014 Erozyon rüzgâr erozyonu ve Iğdır Aralık örneği Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Ulusal KARAOĞLU MÜCAHİT Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1 2 http://www.turkjans.com/
2018 Determining the effects of soil conditioners on water erosion in soils with different textures by using rainfall simulator. Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT,ACAR FERDİ FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 27 8 www.prt-parlar.de
2021 Heavy Metal Pollution in the Agricultural Soils alongside Highway 080 of Igdir Province Ulusal KÜÇÜK CEMAL, KARAOĞLU MÜCAHİT Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 25 https://dergipark.org.tr/en/pub/ejosat
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2017 Irrigation-related Nitrate and Phosphate Losses in Iğdır Plain Agricultural Land Uluslararası ŞİMŞEK UĞUR,KARAOĞLU MÜCAHİT,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK,GÖKMEN FATİH II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
2017 Elementler ve ağır metaller Uluslararası KÜÇÜK CEMAL,KARAOĞLU MÜCAHİT II. ULUSLARARASI IĞDIR SEMPOZYUMU
2017 Assessment of Iğdır Plain Agricultural Soils: Soil Fertility Uluslararası ŞİMŞEK UĞUR,KARAOĞLU MÜCAHİT,ERDEL ERHAN International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies http://icafofconference.com/Final_Version_Abstract_Proceeding_Book_ICAFOF.pdf
2017 An Overview of Agriculture in Iğdır: Soil and Land Use Status Uluslararası ŞİMŞEK UĞUR,KARAOĞLU MÜCAHİT,GÖKMEN FATİH,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
2016 The change of organic soil matter content according to different product groups in the arid Turkey Iğdır plain Uluslararası ŞİMŞEK UĞUR,KARAOĞLU MÜCAHİT,ERDEL ERHAN 27th International scientific-expert congress of agricultural and food industry
2015 Determination of the surface soil properties of wind erosion area of Igdir Aralik and estimation of soil loss Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT,ŞİMŞEK UĞUR,TOHUMCU FARUK,ERDEL ERHAN ISCO 18th International Soil Conservation Organization http://www.bthla-journal.org/index.html
2013 Kurak zonda ağaçlandırmanın toprak organik maddesi ve agregat stabilitesi üzerine etkisi Ulusal ŞİMŞEK UĞUR,KARAOĞLU MÜCAHİT,TOHUMCU FARUK,GÖKMEN FATİH,ERDEL ERHAN III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi
2010 Çölleşme kuraklık ve iklim değişikliği etkileşimlerine zirai meteorolojik yaklaşımlar Ulusal KARAOĞLU MÜCAHİT Çölleşme ile mücadele sempozyum www.hitit.edu.tr
2010 GAP Bölgesi meteorolojik etüdü Ulusal KARAOĞLU MÜCAHİT 1. Mühendislik kongresi www.harran.edu.tr
2010 Bingöl ili yağışlarının analizi ve erozif potansiyellerinin belirlenmesi Ulusal KARAOĞLU MÜCAHİT III. Bingöl sempozyumu
2010 Bingöl iklimi ve etkileri Ulusal KARAOĞLU MÜCAHİT III. Bingöl sempozyumu
2002 The consecutive simulated rainfall slope and phosphogypsum s effects on runoff and erosion Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT,ÇANGA MUSTAFA RIZA International Syposium of Desertification www.comu.edu.tr
2000 Slope and phosphogypsum s effects on seal and crust formation and infiltration rate Uluslararası KARAOĞLU MÜCAHİT,ÇANGA MUSTAFA RIZA International Syposium of Desertification www.selcuk.edu.tr
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2014 İNGİLİZCE TARIM SÖZLÜĞÜ Tümü
2014 Toprak Fiziği Uygulamaları Tümü
2013 Meteoroloji Klimatoloji Zirai Meteoroloji Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2014 Farklı tekstüre sahip topraklarda erozyon oluşumuna toprak düzenleyicilerin etkisi FERDİ ACAR Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Iğdır-Nahçivan karayolu güzergahında tarım arazilerinin (toprakların) mikroelement ve ağır metal içeriğinin belirlenmesi CEMAL KÜÇÜK Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 Arazi Koruma Yüksek Lisans
2018-2019 İLERİ TOPRAK KİMYASI Yüksek Lisans
2018-2019 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ-II Yüksek Lisans
2018-2019 İklim Bilgisi Lisans
2018-2019 Klimatoloji Önlisans
2017-2018 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ-II Yüksek Lisans
2017-2018 KLİMATOLOJİ (İ.Ö) Önlisans
2017-2018 KLİMATOLOJİ (Ö.Ö) Önlisans
2017-2018 İKLİM BİLGİSİ Lisans
2017-2018 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ-I Yüksek Lisans
2016-2017 Klimatoloji (İ.Ö) Önlisans
2016-2017 Klimatoloji (Ö.Ö) Önlisans
2016-2017 İklim Bilgisi Lisans
2016-2017 Toprak ve Su Koruma Müh.-I Yüksek Lisans
2014-2015 TOPRAK SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ-I Yüksek Lisans
2013-2014 TOPRAK ve SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ-II Yüksek Lisans
2013-2014 İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Yüksek Lisans
2013-2014 İLERİ TOPRAK KİMYASI Yüksek Lisans
2012-2013 TOPRAK HARİTALAMA ve UZAKTAN ALGILAMA Yüksek Lisans
2012-2013 CBS ve VERİ ANALİZ METODLARI Yüksek Lisans
2011-2012 TOPRAK SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ-I Yüksek Lisans
2011-2012 UYGULAMALI İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Yüksek Lisans
2013-2014 TOPRAK BİLİMİ Önlisans
2013-2014 BİTKİ BESLEME Önlisans
2013-2014 BİTKİ YETİŞTİRME ORTAMLARI Önlisans
2013-2014 BİTKİ EKOLOJİSİ Önlisans
2012-2013 KLİMATOLOJİ Önlisans
2013-2014 TARIMSAL ORGANİZASYONLAR Lisans
2013-2014 AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE TARIMI Lisans
2013-2014 TOPRAK BİLGİSİ Lisans
2012-2013 İKLİM BİLGİSİ Lisans
2012-2013 TOPRAK BİLGİSİ Lisans
2012-2013 KLİMATOLOJİ Lisans
2012-2013 İKLİM BİLGİSİ Lisans
2012-2013 METEOROLOJİ Lisans
2011-2012 ÖLÇME BİLGİSİ Lisans
2011-2012 TOPRAK VE SU KORUMA Lisans
2011-2012 TOPRAK BİLGİSİ Lisans
2011-2012 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA Lisans
2011-2012 METEOROLOJİ Lisans
2011-2012 İKLİM BİLGİSİ Lisans
2010-2011 İKLİM BİLGİSİ Lisans
2010-2011 METEOROLOJİ Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Iğdır Aralık rüzgâr erozyon sahasının yüzey toprak özelliklerinin belirlenmesi ve toprak kayıplarının tahmini Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Atatürk Tarım İşletmesi arazilerinin toprak ve su koruma açısından kullanım planlaması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Aras havzası topraklarındaki su erozyonu üzerinde toprak düzenleyicileri etkilerinin yapay yağmurlayıcı ile belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
IĞDIR-NAHÇİVAN KARAYOLU GÜZERGÂHINDA TARIM ARAZİLERİNİN (TOPRAKLARIN) MİKROELEMENT VE AĞIR METAL İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır da Bozkır Alanlarda Ağaçlandırma ile Korumanın Doğal Bitki Örtüsü ve Toprak Sağlığına Etkileri Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ
Rüzgâr Erozyonu Ölçüm Kurallarını Geliştirmek ve Kurak ve Yarı Kurak Bölge Bitki Topluluklarında Rüzgar Hız Profilleri Üzerinde Vejetasyon Etkilerini Belirlemek Üzerine Bir Araştırma Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2016 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2016
2012 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2012
2011 Enstitü Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2011