E-posta Telefon
2230048 | 4030
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1979 - 1985
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/KÜLTÜR TEKNİK PR./

  Tez Adı:
 • D

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  1991 - 1998
  Doktora

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Fosfojips ve eğimin yüzey akış, infiltrasyon ve erozyona etkileri
 • Y

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  1989 - 1991
  Yüksek Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Atatürk Tarım İşletmesi (Yalova) arazilerinin toprak ve su koruma açısından kullanım planlaması
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Determining the effects of soil conditioners on water erosion in soils with different textures by using rainfall simulator. Uluslararası FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 27 8
A case study: Wind characteristics of igdir province in terms of wind erosion and introduction of second wind erosion area. Uluslararası Fresenius Environmental Bulletin 27 11
Frost calendar of Turkey Uluslararası Italian Journal of Agrometeorology-Rivista Italiana di Agrometeorologia 2
Determining surface soil properties of wind erosion area of Igdir-Aralik and estimating the soil loss. Uluslararası Freenius environmental bulletin 26 5
Erozyon mu Uluslararası Avrasya Terimler Dergisi 4 1
Zirai Meteorolojik Açıdan Iğdır İklim Etüdü Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 1
Iğdır Yöresi Topraklarının Erozyon Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 1
Agricultural meteorological properties of Aras basin in Turkey Ulusal Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 1 1
Erozyon rüzgâr erozyonu ve Iğdır Aralık örneği Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Ulusal Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1 2
The effects of forestation on RUSLE K factor in lowland ecosystem of semi arid areas in Turkey Uluslararası Research Journal of Agricultural Sciences (TABAD) 7 2
Üniversal toprak kayıpları eşitliğinin USLE Atatürk TİM Eğimli arazilerinde uygulanması Ulusal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı 43 1
Atatürk Tarım İşletmesi Yalova arazileri erozyon etüdü Ulusal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı 43 1
Iğdır ili yağışları ve erozif potansiyelleri Ulusal Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
GAP Bölgesi meteorolojik etüdü Ulusal 1. Mühendislik kongresi 17.06.2010
Kurak zonda ağaçlandırmanın toprak organik maddesi ve agregat stabilitesi üzerine etkisi Ulusal III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22.10.2013
Çölleşme kuraklık ve iklim değişikliği etkileşimlerine zirai meteorolojik yaklaşımlar Ulusal Çölleşme ile mücadele sempozyum 17.06.2010
Bingöl ili yağışlarının analizi ve erozif potansiyellerinin belirlenmesi Ulusal III. Bingöl sempozyumu 17.09.2010
Bingöl iklimi ve etkileri Ulusal III. Bingöl sempozyumu 17.09.2010
Slope and phosphogypsum s effects on seal and crust formation and infiltration rate Uluslararası International Syposium of Desertification 13.06.2000
The consecutive simulated rainfall slope and phosphogypsum s effects on runoff and erosion Uluslararası International Syposium of Desertification 10.06.2002
Elementler ve ağır metaller Uluslararası II. ULUSLARARASI IĞDIR SEMPOZYUMU 09.10.2017
Determination of the surface soil properties of wind erosion area of Igdir Aralik and estimation of soil loss Uluslararası ISCO 18th International Soil Conservation Organization 31.05.2015
Irrigation-related Nitrate and Phosphate Losses in Iğdır Plain Agricultural Land Uluslararası II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM 09.10.2017
An Overview of Agriculture in Iğdır: Soil and Land Use Status Uluslararası II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM 09.10.2017
Assessment of Iğdır Plain Agricultural Soils: Soil Fertility Uluslararası International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 15.05.2017
The change of organic soil matter content according to different product groups in the arid Turkey Iğdır plain Uluslararası 27th International scientific-expert congress of agricultural and food industry 26.09.2016
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2014 Toprak Fiziği Uygulamaları Tümü
2014 İNGİLİZCE TARIM SÖZLÜĞÜ Tümü
2013 Meteoroloji Klimatoloji Zirai Meteoroloji Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2014 Farklı tekstüre sahip topraklarda erozyon oluşumuna toprak düzenleyicilerin etkisi FERDİ ACAR Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Iğdır-Nahçivan karayolu güzergahında tarım arazilerinin (toprakların) mikroelement ve ağır metal içeriğinin belirlenmesi CEMAL KÜÇÜK Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 Arazi Koruma Yüksek Lisans
2018-2019 İLERİ TOPRAK KİMYASI Yüksek Lisans
2018-2019 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ-II Yüksek Lisans
2018-2019 İklim Bilgisi Lisans
2018-2019 Klimatoloji Önlisans
2017-2018 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ-II Yüksek Lisans
2017-2018 KLİMATOLOJİ (İ.Ö) Önlisans
2017-2018 KLİMATOLOJİ (Ö.Ö) Önlisans
2017-2018 İKLİM BİLGİSİ Lisans
2017-2018 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ-I Yüksek Lisans
2016-2017 Klimatoloji (İ.Ö) Önlisans
2016-2017 Klimatoloji (Ö.Ö) Önlisans
2016-2017 İklim Bilgisi Lisans
2016-2017 Toprak ve Su Koruma Müh.-I Yüksek Lisans
2014-2015 TOPRAK SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ-I Yüksek Lisans
2013-2014 TOPRAK ve SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ-II Yüksek Lisans
2013-2014 İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Yüksek Lisans
2013-2014 İLERİ TOPRAK KİMYASI Yüksek Lisans
2012-2013 TOPRAK HARİTALAMA ve UZAKTAN ALGILAMA Yüksek Lisans
2012-2013 CBS ve VERİ ANALİZ METODLARI Yüksek Lisans
2011-2012 TOPRAK SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ-I Yüksek Lisans
2011-2012 UYGULAMALI İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Yüksek Lisans
2013-2014 TOPRAK BİLİMİ Önlisans
2013-2014 BİTKİ BESLEME Önlisans
2013-2014 BİTKİ YETİŞTİRME ORTAMLARI Önlisans
2013-2014 BİTKİ EKOLOJİSİ Önlisans
2012-2013 KLİMATOLOJİ Önlisans
2013-2014 TARIMSAL ORGANİZASYONLAR Lisans
2013-2014 AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE TARIMI Lisans
2013-2014 TOPRAK BİLGİSİ Lisans
2012-2013 İKLİM BİLGİSİ Lisans
2012-2013 TOPRAK BİLGİSİ Lisans
2012-2013 KLİMATOLOJİ Lisans
2012-2013 İKLİM BİLGİSİ Lisans
2012-2013 METEOROLOJİ Lisans
2011-2012 ÖLÇME BİLGİSİ Lisans
2011-2012 TOPRAK VE SU KORUMA Lisans
2011-2012 TOPRAK BİLGİSİ Lisans
2011-2012 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA Lisans
2011-2012 METEOROLOJİ Lisans
2011-2012 İKLİM BİLGİSİ Lisans
2010-2011 İKLİM BİLGİSİ Lisans
2010-2011 METEOROLOJİ Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
IĞDIR-NAHÇİVAN KARAYOLU GÜZERGÂHINDA TARIM ARAZİLERİNİN (TOPRAKLARIN) MİKROELEMENT VE AĞIR METAL İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Rüzgâr Erozyonu Ölçüm Kurallarını Geliştirmek ve Kurak ve Yarı Kurak Bölge Bitki Topluluklarında Rüzgar Hız Profilleri Üzerinde Vejetasyon Etkilerini Belirlemek Üzerine Bir Araştırma Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Aras havzası topraklarındaki su erozyonu üzerinde toprak düzenleyicileri etkilerinin yapay yağmurlayıcı ile belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Aralık rüzgâr erozyon sahasının yüzey toprak özelliklerinin belirlenmesi ve toprak kayıplarının tahmini Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır da Bozkır Alanlarda Ağaçlandırma ile Korumanın Doğal Bitki Örtüsü ve Toprak Sağlığına Etkileri Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ
Atatürk Tarım İşletmesi arazilerinin toprak ve su koruma açısından kullanım planlaması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2016 Dekan Yardımcısı IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ 2016
2012 Dekan Yardımcısı IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ 2012
2011 Enstitü Müdür Yardımcısı IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ 2011