E-posta Telefon
04762230010 | 4069
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

 • Y

  Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 • D

  Doktora

  Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Pehluvan, M., H. Karlıdağ, M. Turan. 2012. Heavy metal levels of mulberry (Morus alba L.) grown at different distances from the roadsides. Journal of animal and plant sciences, 22(3), 665-670.

Karlıdağ, H., E. Yıldırım, M. Turan, M. Pehluvan, F. Dönmez. 2013. Plant growth-promoting rhizobacteria mitigate deleterious effects of salt stress on strawberry plants (Fragaria x ananassa). Hortscience, 58(5), 563-567

Pehluvan, M., T. Kaya, B. Doğru, I. Lara 2015. The effect of frozen storage on the phenolic compounds of Morus nigra L. (black mulberry) and Morus alba L. (white Mulberry) fruit. Fruits, 70 (2), 117-122., doi: 10.1051/fruits/2015004.

Pehluvan, M., M. Turan, T. Kaya, U. Şimşek 2015. Heavy metal and mineral levels of some fruit species grown at the roadside in the east part of Turkey. Fresenius environmental bulletin, 24(4), 1302-1309

Muradoğlu, F., M. Pehluvan, M .Gündoğdu, T. Kaya. 2011. Iğdır Yöresinde Yetistirilen Bazı Kayısı (Prunus armeniaca L.) Genotiplerin Fizikokimyasal Özellikleri ile Mineral Içerikleri. Igdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Igdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech, 1(1), 17-22.

Karlıdağ, H., M. Pehluvan, M. Turan, S. P. Eyduran. 2012. Determination of Physicochemical and Mineral Composition of Mulberry Fruits (Morus alba L.) at Different Harvest Dates. Igdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Igdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech., 2(3), 17-22.

Pehluvan, M.,  M. R. Bozhüyük, B. Doğru, E. Özden, R. Aslantaş. 2012. Giberalik Asit (GA3) Uygulamalarının 0900-Ziraat Kiraz Çesidinin Bazı Meyve Özelliklerine Etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Agriculture, 43(1), 7-11.

Pehluvan, M., M. Güleryüz. 2014. Humik Asit ve Bakteri Uygulamalarının Çilekte (Fragaria x ananassa L.) Vejetatif Gelisme ve Fide Verimi Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Agriculture, 45(1), 9-13.

Kaya, T., M. Pehluvan, B. Doğru, M. R. Bozhüyük. 2013. Aprikoz (Salak) Kayısı Agaçlarında Farklı Yas Gruplarının Meyve Dalı Profili ve Meyve Tutum Oranı Üzerine Etkisi. Tarım Bilimleri Arastırma Dergisi, 6(2), 77-81.

Gülsoy, E., T. Kaya, M. Şimşek, M. Pehluvan. 2016. Igdır Yöresi Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyonu. Igdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Igdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech., 6(1), 25-30.

Bozhüyük, M. R., M. Pehluvan, T. Kaya, B. Doğru Çokran. 2016. Organic Acid Composition of Selected Mulberry Genotypes from Aras Valley. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Agriculture, 46(2), 69-75.

Karlıdağ, H., Pehluvan, M., Turan, M. 2017. Yukarı Çoruh Vadisi’nde Dut Bahçelerinin (Morus alba L.)Beslenme Durumlarının Belirlenmesi. YYÜ TAR BIL DER, 27(1), 82-87.

 


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Pehluvan, M., M. Güleryüz. 2004. Ahududu ve Böğürtlenlerin İnsan Sağlığı Açısından Önemi. BAHÇE, 33(12), 51-57.

Okçu, M., E. Tozlu, A. M. Kumlay, M. Pehluvan. 2009. Ağır Metallerin Bitkiler Üzerine Etkileri. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi / Alınteri Journal of Agricultural Sciences, 17(2), 14-26.

Pehluvan, M., M. Güleryüz (2010). Bazı Ahududu Çesitlerinin (Rubus ideaus L.) Oltu (Erzurum) Ekolojisine Adaptasyonu Üzerinde Bir Arastırma. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi / Alınteri Journal of Agricultural Sciences, 18(1), 7-13.

Kaya, T., M. Pehluvan, E. Gülsoy, B. Doğru Çokran. 2016. Igdır Yöresindeki Salak Kayısı Agaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Agaç Yası Ile iliksilerinin Belirlenmesi. BAHÇE, 45, 8-15.

Gülsoy. E., T. Kaya, M. Pehluvan, B. Doğru Çokran, M. R. Bozhüyük. 2016. Tuzluca (Igdır) Ilçesinin Hamurkesen Vadisinde Dogal Olarak Yetisen Cevizlerin Seleksiyonu. BAHÇE, 45, 360-364.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Pehluvan, M., T. Kaya. 2012. A general evaluation on fruit growing in Iğdır province. 1st ınternational symposium of Iğdır, 1(1), 42.

Kaya, T., M. Pehluvan, F. Balta, A. Kazankaya. 2012. Thinning of apple cultivation. 1 st international symposium of Iğdır, 1(1):19.

Uludağ, A., M. Pehluvan, B. Doğru. 2014. A new weed in fruit (apple) orchard: tree of heaven (ailanthus altissima (mill.) Swingle). 4th ınternational symposium of environmental weeds and invasive plants, 40-40, FRANCE.

Gülsoy, E., T. Kaya, M. Pehluvan, B. Doğru Çokran. 2016. Tectural and Physico-Chemical Characteristics of Şalak (Apricose) Apricot Cultivar. The 7th International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM”, 6-9 October Bosnia and Herzegovina.

Kaya, T., M. Pehluvan, B. Doğru Çokran, 2016. Quality Characteristics of 'Long Apple' Variety. The 7th International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM”, 6-9 October Bosnia and Herzegovina, (Kabul edildi).

PEHLUVAN MÜCAHIT,DOGRU ÇOKRAN BERNA,ÇATAK ESENGÜL (2017). Alteration of some physical and chemical composition in apricot (Prunus armeniaca L.) during fruit development.. II. International Igdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Igdır, Turkey) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

Gülsoy, E., Pehluvan, M, Şimşek, M., Şanda, M. A. (2017). The Cr, Ni, Cd and Pb Contents of some Walnut Genotypes in Aras Valley. II. International Igdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Igdır, Turkey) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

PEHLUVAN MÜCAHIT,BOZHÜYÜK MEHMET RAMAZAN,DOGRU ÇOKRAN BERNA,SEVILMIS EZGI (2017). Effect of Indole-3-Butyric Acid (IBA) and Plant Growth Promoting Rizobacteria on Root Formation in Black Mulberry (Morus nigra L.) Cuttigns. II. International Igdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Igdır, Turkey) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

PEHLUVAN MÜCAHIT,DOGRU ÇOKRAN BERNA,BOZHÜYÜK MEHMET RAMAZAN (2017). The Effects of Different Harvest Dates on Some Fruit Quality Parameters and Health Promoting Compounds of Morus alba L. and Morus nigra L. Fruit.. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies ICAFOF (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Kumlay, A. M. ve M. Pehluvan. 2005. Patates (Solanum tuberosum L.) Islahında Protoplast Kültürüyle Somatik Melezleme. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, s: 1083-1088, 5-9 Eylül Antalya

Pehluvan, M, M. Güleryüz, H. Karlıdağ, 2006. Sonbahar Ürünü Veren (Primocane) Ahududu Çeşitlerinin Yukarı Çoruh Vadisine Uyumu. II Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, s 250-253. 14-16 Eylül, TokaT.

Karlıdağ, H., M. Pehluvan, S. Bilen, 2006. Yapraktan Humik Asit Uygulamalarının Organik Çilek Yetiştiriciliğinde Verim, Meyve Kalitesi ve Yaprak Besin Elementi Kapsamı Üzerine Etkisi. Türkiye III. Organik Tarım Sempozyumu, 1-4 Kasım, Yalova.

Pehluvan, M., C. Kaya, E. Tozlu, T. Dizikısa, M. Okçu, A. M. Kumlay, R. Bahtiyarca Bağdat, 2006.Bazı Tek Yıllık Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Erzurum-Pasinler Ekolojik Şartlarında Fenolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. XVI Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), ERZURUM.

Pehluvan, M., Kaya, C., Kumlay, A.M., Tozlu, E., Dizikısa, T., Okçu, M. 2006. Patates Klonlarında Stabilite Analizi. IV. Ulusal Patates Kongresi-Niğde, s: 59-63. 5-8 Eylül, Niğde.

Pehluvan, M., C. Kaya, E. Tozlu, T. Dizikısa, M. Okçu, A. M. Kumlay. 2006. Erzurum Ekolojik Koşullarında Bazı Tıbbi-Aromatik Bitkilerin Fenolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı-Erzurum, 28-30 Haziran, ERZURUM.

Kaya, C., M. Pehluvan, A.M. Kumlay, E. Tozlu, T. Dizikısa, M. Okçu. 2006. Erzurum-Pasinler Ekolojik Koşullarında Kimi Patates Çeşitlerinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. IV. Ulusal Patates Kongresi-Niğde, s: 325-329, 5-8 Eylül, Niğde.

Kara, A., C. Kaya, M. Pehluvan, S. Kadıoğlu, M. Taçoğlu. 2006. Kuzeydoğu Anadolu da Patates Üretimi ve Sorunları. IV. Ulusal Patates Kongresi, s. 285-291. 5-8 Eylül, Niğde.

Pehluvan, M, C. Kaya, M. Okçu, T. Dizikısa, 2007. Patateste Çelik Köklenmesi Üzerine IBA Uygulamalarının Etkisi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, s. 686-689, 25-27 Haziran ERZURUM.

Pehluvan, M., T. Kaya, B. Doğru, M. R. Bozhüyük. 2012. Farklı lokasyon ve hasat zamanlarının Karadutun (Morus nigra L.) bazı meyve özellikleri üzerine etkisi. IV. Ulusal üzümsü meyveler sempozyumu, ANTALYA.

Karlıdağ, H., M. Pehluvan, M. Turan. 2015. Yukarı Çoruh vadisinde dut bahçelerinin (Morus alba L.) beslenme durumlarının belirlenmesi. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan, NEVŞEHİR.

Doğru Çokran, B., T. Kaya, M. Pehluvan, E. Gülsoy. 2015. Aras Vadisinde yetiştirilen kayısı çeşidinin fenolojik ve pomolojik özellikleri üzerine yetişme yerinin etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Özet Bildiriler Kitabı, s 21, 25-29 Ağustos, ÇANAKKALE.

Pehluvan, M., M. Turan, T. Kaya, U. Şimşek. 2015. Aras Vadisinde yetiştirilen bazı ılıman iklim meyve türlerinin ağır metal içerikleri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Özet Bildiriler Kitabı, s 58, 25-29 Ağustos, ÇANAKKALE.

Bozhüyük, M. R., M. Pehluvan, T. Kaya, B. Doğru, R. Aslantaş. 2015. Aras Vadisinden selekte edilen bazı dut genotiplerinin organik asit kompozisyonu. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Özet Bildiriler Kitabı, s 222, 25-29 Ağustos, ÇANAKKALE.

Kaya, T., M. Pehluvan, S. Balık, S. Aydın, T. Taze, R. Aslantaş. 2015. Kağızman Elmasının Meyve ve Ağaç Özelliklerinin Belirlenmesi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Özet Bildiriler Kitabı, s 248, 25-29 Ağustos, ÇANAKKALE.

Demirel, S., F. Demirel, M. Pehluvan, A. M. Kumlay. 2016. Iğdır İlinde Ekonomik Açıdan Önemli Bazı Meyve Türleri ve Genetik Kaynaklarının In Vitro Muhafaza Olanakları.1. Ulusal Tarımsal Biyoteknoloji Kongresi,  s 30, 1-3 Haziran, SAMSUN.

 

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Şeftali Genotiplerinin Fenolojik, Pomolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Tespiti, KEZBAN ALTAY, (2016). Iğdır Üniversitesi, Yüksek Lisan Tezi

Kirazlarda Bazı Kimyasal Uygulamaların Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri, EZGİ SEVİLMİŞ, (2018). Iğdır Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.

Iğdır’da Yetiştirilen Bazı Kayısı Çeşitlerinin Zerdali Anaçları ile Uyuşma Karakterlerinin Belirlenmesi, SADE AYDIN, (2018). Iğdır Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.

Iğdır’da Yetişen Yerel Şeftali Genotiplerinin Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi, SERAP DEMİREL, (2018). Iğdır Üniversitesi, Yüksek Lisans

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Lisans/Yüksek Lisans

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

Bahçe Bitkilerinde Hormon Kul.

2

0

12

Lisans

Bahçe Bitkileri Üretim Tekniği

2

2

12

Lisans

Meyve Ağaçlarında Dinlenme Fiz.

3

0

2

Y.Lisans

Meyve Ağaçlarında Hormon Kul.

3

0

2

Y.Lisans

Bahar

Bahçe Bitkileri Islahı

2

2

18

Lisans

Meyve Genetik Kaynakları

2

0

12

Lisans

Meyve Genetik Kaynakları

3

0

1

Y.Lisans

2015-2016

Güz

Bahçe Bitkilerinde Hormon Kul.

2

0

10

Lisans

Bahçe Bitkileri Üretim Tekniği

2

2

10

Lisans

Meyve Ağaçlarında Dinlenme Fiz.

3

0

1

Y. Lisans

Meyve Ağaçlarında Hormon Kul.

3

0

1

Y. Lisans

Bahar

Bahçe Bitkileri Islahı

2

2

12

Lisans

Meyve Genetik Kaynakları

2

0

10

Lisans

Meyve Genetik Kaynakları

3

0

1

Y.Lisans

1. Bazı ahududu çeşitlerinin Oltu ilçesine adaptasyonu üzerinde bir araştırma (BAP) Ata. Uni.

Yardımcı Araştırmacı

1999-2000

2. Farklı Dozlarda Sıvı Humik Asit Uygulamaları ile Bakteri (Bacillus Osu-142) Uygulamalarının Fern Çilek Çeşidinde Verim, Verim Unsurları, Bitki Gelişimi, Meyve Kalitesi ile Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkileri

 

Yardımcı Araştırıcı

2004-2006

3. Ülkesel patates tohumluk üretim sisteminin geliştirilmesi (TÜBİTAK Destekli, Kod: 1050316)

Yardımcı Araştırıcı

2005-2008

4. Doğu Anadolu Bölgesi önemli bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin entegre ürün yönetimi araştırmaları (TAGEM)

 

Yürütücü

 

 

2007-2009

5. Farklı rakım ve farklı hasat zamanlarının dut meyvelerinin fizikokimyasal özellikleri üzerine etkileri (BAP) Iğdır Üni.

 

Yürütücü

2012-2014

6. Iğdırda yetiştirilen Şalak kayı çeşidinde gölgelemenin geç çiçeklenme üzerine etkisi (BAP) Iğdır Üni.

Yardımcı Araştırmacı

2012-2015

7. Iğdır ekolojik koşullarından yetiştirilen bazı şeftali genotiplerinin fenolojik, pomolojik ve kimyasal özelliklerinin tespiti (BAP) Iğdır Üni.

 

Yürütücü

2013-2015

8. Iğdır Ekolojik Koşullarında Kirazda Bazı Kimyasal Uygulamalar ile Yapılan Çiçek Seyreltmesinin Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi (BAP) Iğdır Üni.

 

Yürütücü

2016-

TMMOB-Ziraat Mühendisleri Odası