muhammed-cicek.jpg

Dr. Öğr. Üye.

Muhammed ÇİÇEKE-posta Telefon
| 4250
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  2018 - 2022
  Doktora

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: التقابل اللغوي بين اللغات العربية والتركية والكردية على صعيدي المسند والمسند إليه / et-Tekâbülü'l-lugavî beyne'l-lügâti'l-Arabiyye ve't-Türkiyye ve'l-Kürdiyye alâ sa'îdeyi'lmüsnedi ve'l-müsnedi ileyhi
 • Y

  Islamic University in Madinah (Arap Dili Eğitimi)

  2015 - 2018
  Yüksek Lisans

  Arap Dili Eğitimi

  Tez Adı:
 • L

  Islamic University in Madinah (İslam Hukuku)

  2011 - 2015
  Lisans

  İslam Hukuku

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2022 التقابل اللغوي بين اللغات العربية والتركية والكردية في تعريف الفاعل وتنكيره Uluslararası ÇİÇEK MUHAMMED e-Sarkiyat Ilmi Arastirmalari Dergisi 14 1 http://dx.doi.https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarkiat/issue/70019/1066825org/10.26791/sarkiat.1066825
2023 مهارة التحدث وآلية تدريسها وفق استراتيجية العصف الذهني Uluslararası ÇİÇEK MUHAMMED The Journal of Academic Social Science Studies 94 http://dx.doi.org/10.29228/jasss.67536
2023 السمات اللغوية للعربية والكردية والتركية Uluslararası ÇİÇEK MUHAMMED Kurdiname 8 http://dx.doi.org/10.55106/kurdiname.1231658
2022 معوقات الطلاقة اللغوية لدى الناطقين بغير العربية وسبل معالجتها Ulusal ÇİÇEK MUHAMMED Ağrı İslami İlimler Dergisi 6 11
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2023 Sebep-Sonuç Cümleleri Bağlamında Arapça,Türkçe ve Kürtçe Karşıtsal Dil Çözümlemesi Uluslararası ÇİÇEK MUHAMMED UluslararasıTopkapı Bilimsel Araştırmalarda Güncel Gelişmeler Kongresi https://www.academia.edu/99014977/SEBEP_SONU%C3%87_C%C3%9CMLELER%C4%B0_BA%C4%9ELAMINDA_ARAP%C3%87A_T%C3%9CRK%C3%87E_VE_K%C3%9CRT%C3%87E_KAR%C5%9EITSAL_D%C4%B0L_%C3%87%C3%96Z%C3%9CMLEMES%C4%B0
2023 Arapça Öğreniminde Türkçedeki Sıfat Tamlamalarından Yapılan Olumsuz Aktarımlar Uluslararası ÇİÇEK MUHAMMED 5. Uluslararası Haliç Multidisipliner Bilimsel Araştırmalar Kongresi,Tam Metin https://www.academia.edu/96101587/ARAP%C3%87A_%C3%96%C4%9EREN%C4%B0M%C4%B0NDE_YAPILAN_OLUMSUZ_AKTARIMLAR
2023 الافتراضات اللغوية وأثرها في عَرْقلة تعليم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية Uluslararası ÇİÇEK MUHAMMED ULUSLARARASI TARİH, KÜLTÜR, DİL VE SANAT BAĞLAMINDA BİTLİS SEMPOZYUMU
2023 Di Perwerdeya Zimanê Erebî Da Veguhastina Neyênî Ya Kurdîaxêv Ji Ravekên Rengdêrîyê Dikin Uluslararası ÇİÇEK MUHAMMED Uluslararası Dilbilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi -I
2023 Arapça Öğreniminde Türkçe Söz Varlığındaki Arapça Kökenli Kelimelerin Fonetik Özelliklerinden Kaynaklanan Dilsel Problemler Uluslararası ÇİÇEK MUHAMMED 17. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2023 Yakın Dönem Şark Âlimleri el-Fetlevî ve Eserleri Bölüm(ler)
2022 İslam Düşüncesini Etkileyen Şahıslar Sîbeveyhi (ö. 180/796) Bölüm(ler)
2022 التحليل التقابلي بين اللغات العربية والتركية والكردية على صعيدي المسند والمسند إليه Tümü
2023 آلية تصميم برنامج قائم على استراتيجية العصف الذهني وأثره في تنمية مهارات الطلاقة اللغوية لدى الناطقين بغير العربية Tümü
2023 Dilbilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2023-2024 Bitirme Ödevi-1 Lisans
2023-2024 Öğretmenlik Uygulaması-1 Lisans
2023-2024 Arapça Metin Hazırlık
2023-2024 Türk İslam Edebiyatı Lisans
2023-2024 Türk Dili -I Lisans
2023-2024 Arapça Modern Metinler Yüksek Lisans
2023-2024 Arap Dili ve Belagatı -I Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: