E-posta Telefon
+90 476 - 223 0010 | 5034
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT POLİTİKASI (DR)/

  Tez Adı: Kurumsal yapının ve ekonomi politikalarının büyüme üzerindeki etkisi: Farklı gelir düzeyindeki ülkeler üzerine bir uygulama
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2014
  Yüksek Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Makroekonomik faktörler ve kredi temerrüt takaslarının BİST-100 endeksi üzerindeki etkisi
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ VE YAŞAM BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: WILKINSON HİPOTEZİ Uluslararası BOZMA GÜRKAN,EREN MURAT,BAŞAR SELİM Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 3
2017 Döviz Kurunun Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Asimetrik Etkisi: Türkiye Örneği Ulusal AKSU HAYATİ,BAŞAR SELİM,EREN MURAT,BOZMA GÜRKAN Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 3
2019 Investigating Validation of Armey Curve Hypothesis for G7 Countries using ARDL Model Uluslararası BOZMA GÜRKAN,BAŞAR SELİM,EREN MURAT Dogus University Journal 20 1 http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj
2017 Measuring of human development through the output-oriented super efficiency VRS DEA model without inputs Uluslararası EREN MİRAÇ,EREN MURAT,BAŞAR SELİM Serbian Journal of Management 12 2 http://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=1452-48641702255E
2016 MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER VE KREDİ TEMERRÜT TAKASLARININ BIST 100 ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ARDL YAKLAŞIMI Ulusal EREN MURAT,BAŞAR SELİM Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 3
2016 EFFECTS OF CREDIT DEFAULT SWAPS CDS ON BIST 100 INDEX Uluslararası EREN MURAT,BAŞAR SELİM Ecoforum Journal 5 http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/527
2020 TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİ İLE SUÇ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: DÜZEY 1 BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Uluslararası EREN MURAT,ÖZKILBAÇ SELDA Global Journal of Economics and Business Studies 9 17 https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusgjebs/issue/55948/641840
2021 Interregional social development differences and regional social development determinants in Turkey Uluslararası BAŞAR SELİM, EREN MURAT GeoJournal 87 3 http://dx.doi.org/10.1007/s10708-020-10368-0
2022 Different impacts of democracy and income on carbon dioxide emissions: evidence from a panel quantile regression approach Uluslararası EREN MURAT Environmental Science and Pollution Research 29 47 http://dx.doi.org/10.1007/s11356-022-20805-x
2021 Investigation of the Effects of Terrorist Attacks on Oil Prices with Dynamic Common Correlated Effects Approach Uluslararası EREN MURAT, KÜNÜ SERKAN, TOSUN BENGÜ ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 16 3 https://dergipark.org.tr/en/pub/oguiibf/issue/65252/910944
2023 OECD Ülkelerinde Küreselleşmenin Kayıt Dışı Ekonomi Üzerindeki Etkisi: Momentler Kantil Regresyon Yönteminden Kanıtlar Uluslararası EREN MURAT Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 18 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/oguiibf/issue/76525/1145945
2022 Dollarization and Risk Premium in a Risky Country: An Investigation on Turkiye Uluslararası EREN MURAT, BAŞAR SELİM, TOSUN BENGÜ Istanbul Journal of Economics 72 2 https://iupress.istanbul.edu.tr/en/journal/ije/article/dollarization-and-risk-premium-in-a-risky-country-an-investigation-on-turkiye
2023 The Role of Institutional Structure in the Effect of Monetary Policy on Growth: An Application on Countries at Different Income Levels Uluslararası EREN MURAT, BAŞAR SELİM Sosyoekonomi 31 58 http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2023.04.03
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2023 Terörist Faaliyetler Bağlamında Uluslararası Göçün Belirleyicileri Uluslararası TOSUN BENGÜ, EREN MURAT II. International Congress on Economics and Administrative Sciences ‘New Threats and Opportunities in Global Politics and Economics’ https://iibfkongre.bingol.edu.tr/media/23567/2-congress-abstract-book.pdf
2022 İpek Yolu Ülkelerinde Kayıt Dışı Ekonominin Çevresel Etkisi Uluslararası EREN MURAT Beynəlxalq İpək Yolu və Naxçıvan
2022 Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanmasında Küreselleşmenin Etkileri Uluslararası EREN MURAT International Congress on Social and Legal Studies https://ekitap.atauni.edu.tr/index.php/product/ii-uluslararasi-sosyal-ve-hukuk-calismalari-kongresi-bildiri-ozetleri-kitabi/
2018 TÜRKİYE’DE TERÖRİST FAALİYETLER VE ULUSLARARASI TURİZM TALEBİ Uluslararası KÜNÜ SERKAN,EREN MURAT I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIESNOVEMBER 6-8, 2018 https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_c180a59918af498a86587463c4e92243.pdf
2018 Genç İşsizlik Suç İlişkisi Uluslararası ÖZKILBAÇ SELDA,EREN MURAT İSABMER
2018 YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA Uluslararası EREN MURAT,KÜNÜ SERKAN I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIES https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_c180a59918af498a86587463c4e92243.pdf
2018 TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE İNTİHAR İLİŞKİLERİ Uluslararası KÜNÜ SERKAN,EREN MURAT Uluslararası Kültür Ve Bilim Kongresi
2017 ALT VE ÜST ORTA GELİRLİ EKONOMİLERDE KURUMSAL FAKTÖRLERİN BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ulusal BAŞAR SELİM,EREN MURAT TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU19. Ulusal İktisat Sempozyumu, Belirsizlik Altında Ekonomik Kararlar ve Politikalar:Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomileri https://www.tek.org.tr/tr/kitaplar/2017
2017 CORRUPTION PERCEPTION AND ECONOMIC GROWTH Uluslararası BAŞAR SELİM,EREN MURAT 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition
2017 THE IMPACT OF INSTITUTIONAL FACTORS ON GROWTH: THE CASE OF FRAGILE FIVE ECONOMIES Uluslararası BAŞAR SELİM,EREN MURAT 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition
2016 Döviz Kurunun Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Asimetrik Etkisi Türkiye Örneği Uluslararası AKSU HAYATİ,BAŞAR SELİM,EREN MURAT,BOZMA GÜRKAN INTERNATIONAL CAUCASUS-CENTRAL ASIA FOREIGN TRADE AND LOGISTICS CONGRESS
2016 Türkiye de Kamu Harcamalarının Optimum Düzeyi Ne Olmalıdır Uluslararası BAŞAR SELİM,BOZMA GÜRKAN,EREN MURAT Uluslararası Ekonomi Konferansı - Türkiye Ekonomi Kurumu - 2016 https://www.tek.org.tr/tr/uluslararasi-konferanslar
2016 Bireysel Emeklilik Tasarruf Oranı ve Cari Açık Arasındaki İlişkiler OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama Uluslararası BAŞAR SELİM,EREN MURAT,BOZMA GÜRKAN International Conference on Eurasian Economies
2015 An Investigation of Country Efficiencies as to HumanDevelopment Index Variables Uluslararası BAŞAR SELİM,EREN MURAT,EREN MİRAÇ INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES
2015 Investıgation by the Grey Forecastıng Method of the Effect on Savings of Private Retirement System Ulusal GEZEN MESLİHA,EREN MURAT XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUMON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCHAND STATISTICS
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Selected Issues on Current International Economics and Macroeconomics POVERTY, SUICIDE, CRIME AND MIGRATION IN THE CONTEXT OF TURKEY Bölüm(ler)
2018 Selected Studies on Economics and Finance Institutional Economics Bölüm(ler)
2021 Gelişen Dünya Düzeninde Türkiye Ekonomisinin Yeri ve Yapısı Döviz Kuru Politikaları ve Makroekonomik Dinamiklere Etkileri Bölüm(ler)
2022 Türkiye Ekonomisinin Dört Çıkmazı: Faiz, Enflasyon, Döviz Kuru ve İşsizlik Türkiye'de Enflasyon Faiz Oranı İlişkisi: Neo-Fisher Etkisinin Geçerliliği Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2022 Finansal derinleşme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ampirik analizi MUSA CAŞKA Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Çevresel kuznets eğrisi hipotezinin geçerliliği: oecd ülkeleri üzerine ampirik bir analiz SEZGİN ESER Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 İKTİSADA GİRİŞ II Lisans
2019-2020 MAKRO İKTİSAT II Lisans
2019-2020 MAKRO İKTİSAT Lisans
2021-2022 Makro İktisat Lisans
2021-2022 İktisada Giriş I Lisans
2019-2020 Makro İktisat I Lisans
2022-2023 Uygulamalı Panel Veri Analizi Yüksek Lisans
2022-2023 Makro İktisat Lisans
2022-2023 İktisada Giriş I Lisans
2019-2020 Makro İktisat I Lisans
2021-2022 Sağlık Ekonomisi Lisans
2021-2022 Makro İktisat II Lisans
2021-2022 İktisada Giriş II Lisans
2022-2023 Uygulamalı Panel Veri Analizi Yüksek Lisans
2022-2023 Makro İktisat I Lisans
2022-2023 İktisada Giriş I Lisans
2022-2023 Ekonomi Bilimine Giriş Lisans
2022-2023 Kamu Maliyesi Lisans
2022-2023 Sağlık Ekonomisi Lisans
2022-2023 Sağlık Yönetimi Alan Uygulaması Lisans
2022-2023 İktisada Giriş II Lisans
2021-2022 İktisada Giriş I Lisans
2021-2022 Makro İktisat Lisans
2021-2022 Ekonomi Bilimine Giriş Lisans
2021-2022 Sağlık Ekonomisi Lisans
2021-2022 Sağlık Yönetimi Alan Uygulaması Lisans
2021-2022 Makro İktisat II Lisans
2021-2022 İktisada Giriş II Lisans
2020-2021 Makro İktisat Lisans
2020-2021 İktisada Giriş I Lisans
2020-2021 Makro İktisat II Lisans
2020-2021 İktisada Giriş II Lisans
2019-2020 Makro İktisat I Lisans
2019-2020 İktisada Giriş II Lisans
2019-2020 Makro İktisat II Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
İktisada Giriş I
Makro İktisat
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2022
2021 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ