E-posta Telefon
+90 476 - 223 0010 | 5032
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fak.

 • Y

  Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi AİİT Enstitüsü

 • D

  Doktora

  Atatürk Üniversitesi AİİT Enstitüsü

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

GEÇİKLİ RECEP MURAT (2016).  1931 Kudüs İslam Kongresi ve Türkiye nin Kongre ye Yaklaşımı.  History Studies, 8(4), 1-14

GEÇIKLI RECEP MURAT (2017). BIRINCI TBMM’YE MUHALIF BIR MEBUS: GÜMÜSHANE MEBUSU KADIRBEYOGLUZEKI BEY, CAPPADOCIA JOURNAL OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES, 9, 456-462. 

GEÇIKLI RECEP MURAT (2017). SALTANAT’IN KALDIRILMA SÜRECINDE REFET PASA. Asos Journal(56), 293-305. 

 


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

GEÇİKLİ RECEP MURAT (2015).  Toplumsal Alanda Yapılan Bazı İnkılapların Taşradaki Yansıması  Kastamonu ve Niğde Örneği.  Atatürk Dergisi, 4(1), 1-12.

GEÇIKLI RECEP MURAT, AKCAN EROL(2017). Cumhuriyet’in Ilk Dâhiliye Vekili Ahmet Ferit (Tek) ve GörevindenIstifası. Igdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(12), 351-385.

GEÇİKLİ RECEP MURAT (2016).  Bulgaristan Türkleri nin Göçü  1950 1951  ve ABD Yardım Programına Yansıması.  Atatürk Dergisi, 5(1), 1-37.
 
GEÇIKLI RECEP MURAT, AKCAN EROL(2017). Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Kuruluş Sürecinde Refet Pasa’nın Tarihi BirDemeci ve Yankıları. Atatürk Dergisi, 6(1), 23-54.
 
AKCAN EROL,GEÇIKLI RECEP MURAT (2017). Milli Mücadele’de ”Artin” Cemal ve Faaliyetleri, Atatürk Yolu(60), 1-23.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

GEÇİKLİ RECEP MURAT (2016).  Cumhuriyet in İlk Yıllarında Kadınların Siyasal Hayata Katılması Konusunda Kamuoyunda Yapılan Tartışmalar.  Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın Sempozyumu, 1, 823-831. (Tam Metin Bildiri/)

GEÇİKLİ RECEP MURAT,AKCAN EROL (2016).  Osmanlı Devleti Çarlık Rusya İlişkileri Ekseninde Erzincan Demiryolu Hattı.  Uluslararası Erzincan Sempozyumu, 1, 201-209. (Tam Metin Bildiri/)

GEÇİKLİ RECEP MURAT (2017). 93 Harbi'nde Osmanlı Ordusunda Zeybek ve Aşiret Gönüllüleri, II. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi Sempozyumu, (Tam Metin Bildiri)

AKCAN EROL,GEÇIKLI RECEP MURAT (2017). Isgal Istanbul’xxunda Izcilik Teskilatı. Uluslararası Osmanlı Istanbulu Sempozyumu, 233-252. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

-

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

1946 1960 Yılları Arasında Erzurum'da Siyasi Hayat (2010)., GEÇİKLİ RECEP MURAT,  Atatürk Araştırma Merkezi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 257, ISBN:978-975-16-2316-4, Türkçe

Menderes Hükümetleri Dönemi Türkiye ABD İlişkileri (2016)., GEÇİKLİ RECEP MURAT,  İleri Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 629, ISBN:978-605-9833-34-9, Türkçe

Cumhuriyet Dönemi Türk Spor Tarihi'nde Carl Diem ve Raporu (2016)., AKCAN EROL,GEÇİKLİ RECEP MURAT,  Salkımsöğüt Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 135, ISBN:978-605-5160-53-1, Türkçe

 


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

GEÇİKLİ RECEP MURAT (2019), Cumhuriyet Döneminde Iğdır’da Tarımsal Faaliyetlerin Gelişimi (1923-1960), SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMAVE DEĞERLENDİRMELER CİLT 4.

GEÇİKLİ RECEP MURAT (2019), İngiltere’nin Kıbrıs Politikası (1930-1940), SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMAVE DEĞERLENDİRMELER CİLT 4.

Yönetilen Doktora Tezleri:

-


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

-

2014-2015 Lisans

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi     Türkçe    2

2015-2016 Lisans

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi     Türkçe    2

Borçlar Hukuku                            Türkçe    3

2016-2017 Lisans

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi     Türkçe    2

2017-2018

Demokrasi ve İnsan Hakları           Türkçe    3

Toplum Bilimi                               Türkçe    3

Sosyal Psikoloji                            Türkçe     3

2018-2019

Demokrasi ve İnsan Hakları           Türkçe    3

Toplum Bilimi                               Türkçe    3

Sosyal Psikoloji                            Türkçe     3

Küreselleşme ve Ulus Devlet          Türkçe    3

2019-2020

Demokrasi ve İnsan Hakları           Türkçe    3

Toplum Bilimi                               Türkçe    3

Sosyal Psikoloji                            Türkçe     3

Küreselleşme ve Ulus Devlet          Türkçe    3

 

-

-

-

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı