E-posta Telefon
04762230010 | 4642
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2005
  Doktora

  TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI (DR)/

  Tez Adı: On altinci yüzyıl şairlerinden prizrenli Şem’xxi’xxnin divani’xxnin edisyon kritigi ve ıncelenmesi
 • Y

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  1996 - 1999
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: İsmail Hakkı Bursevi’xx nin Muhammediye şerhi (1. cilt) Ferahu`r-Ruh
 • L

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  1992 - 1996
  Lisans

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2012 About Mahremi s Poems Ulusal KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 45
2011 Şeyh Gâlib in Gubârî ye Naziresi Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Modern Türklük Bilgisi 8
2015 16 Yüzyılda Derlenmiş Bir Şiir Mecmuasında Dört Nevruziye Örneği Medhî Sücûdî Cafer Çelebi ve Lutfî nin Nevruziyeleri Ulusal KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 15 http://devdergisi.com/Makaleler/1427767199_DEV15-26122015-7.pdf
2007 Klasik Türk Edebiyatında Kaside Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 5 9
2010 Sâati ve Şikâyetnamesi Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 23
2013 Mahremi nin Mohaç Fetihnamesi Örneğinden Hareketle Edebi Metinlerin Tarihi Olayları Anlatımına Dair Ulusal KARAVELİOĞLU MURAT ALİ DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 11
2010 İbnülemin in Divan Neşirleri Ulusal KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 4
2011 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Türkiyat Mecmuası Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Türkiyat Mecmuası 21 1
2016 Appeals to The Lover in The Ode With The Form of A Poetic Letter Suleyman The Magnificent Wrote to Hurrem Sultan Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Hikmet 27
2014 Şuara Tezkirelerinde Galata Tasvirleri Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Türk Dili ve Edebiyatı L
2016 Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’a Yazdığı Manzum Mektup Türündeki Gazelinde Sevgiliye Hitaplar Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Hikmet 27
2019 16. Yüzyıl Bilgin ve Şairlerinden Fevrî’nin Ahlâk-ı Mehmed Paşa Adlı Eseri Üzerine Ulusal KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları 2 1
2014 Divan Şiirinde Bend Geçmek, Kapı Geçmek ve Hurde Geçmek Deyimleri Üzerine Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Türk Kültürü İncelemeleri 31
2017 Millet Yazma Eser Kütüphanesi AE Mnz 635 Numaralı Mecmua Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Journal of Turkish Studies 47
2020 Kazasker Müeyyedzade Abdurrahman Çelebi’nin Edebi Muhiti Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Türk Kültürü İncelemeleri 44
2011 John Rylands Kütüphanesi nde Bulunan Türkçe Yazma Şiir Mecmuaları Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 25
2014 Nazif in Çift Kahramanlı Aşk Hikayesi Melekşah u Gülru Uluslararası KARAVELİOĞLU Murat Ali, YAZAR Sadık Turkish Studies (Klasik Türk Edebiyatında Aşk-Aşık-Maşuk) 5 3
2014 Türk Edebiyatında Aynı Mahlası Kullanmış Olan Şairlerin Karıştırılması Meselesi Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Journal of Turkish Studies (Türklük Bilgisi Araştırmaları 34 2
2004 Klasik Türk Edebiyatında Şem'î Mahlaslı Şairler ve Prizrenli Şem'î Ulusal KARAVELİOĞLU MURAT ALİ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 32
2022 16. Yüzyıl Şairlerinden Mahremi’nin Balkan Coğrafyasındaki Hayatı ve Tarihi Hadiseleri Ele Alışı Hakkında Bazı Tespitler Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Edebi Eleştiri Dergisi 6 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/eeder
2022 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE GÖKKUŞAĞI ALGISI Ulusal KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 29 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2613534
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 Klasik Türk Şiirinin Kurucu Şairlerinin Kasidelerinde Yaratılış Gerçeği Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ III. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi
2019 Ahmedi’nin Seyf ü Kalem Kasidesi (=Şehzade Emir Süleyman Methiyesi)” Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Uluslar Arası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu
2015 TheYouth and Expectations FromYoung People in Ikbal Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ 100. Anniversary of Urdu Language Education in Turkey, Journey of Urdu Language and Literature in Turkey (FromThePerspective of Turkey-South AsianMuslimsRelations)
2013 Tulip Era from the Perspective of a Majmua Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ 13th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH)
2012 Mahremi Türkî i Basit Şairi midir Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Uluslar arası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni
2012 Tarihin Edebiyatı 15 ve 16 Yüzyıl Kasidelerinde Tarihi Arka Plan Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Kasideye Medhiye (Biçime, İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler) Uluslar arası Sempozyumu
2012 Contributions of Balkan Countries to Classical Turkish Literature Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ 2nd International Balkan Annual Conference
2011 Güneş Kasidesi Bağlamında Ahmet Paşa’xxnın Lamii Çelebi’xxye Etkisi Ulusal KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Bursalı Lamii Çelebi ve Dönemi Sempozyumu
2010 Yunus Emre nin Coğrafyası Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni Bildirileri
2009 İhtifalci Mehmet Ziya Bey ve İstanbul ve Boğaziçi Adlı Eseri Ulusal KARAVELİOĞLU MURAT ALİ İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul
2008 Prof Dr Abdülkadir Karahan ın Fuzuli Muhiti Hayatı ve Şahsiyeti Adlı Eseri Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’ın Anısına Uluslararası Divan Edebiyatı Sempozyumu
2007 Necati Beğ in Yayımlanmamış Bir Kasidesi Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ ”, Ölümünün 500. Yılında Şair Necati Beğ Anısına 1. Uluslar Arası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu
2006 Tacizade Cafer Çelebi nin Nesip Kısmı Av Sahneleri Olan Bir Kasidesi Sultan II Beyazıt Methiyesi Uluslararası KARAVELİOĞLU MURAT ALİ Uluslar Arası Türk Kültüründe Av SempozyumU
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
1999 YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR ABDURRAHMAN PAŞA (NİŞANCI) Bölüm(ler)
1999 YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR AHMED BİCAN (YAZICIZADE) Bölüm(ler)
1999 YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR ŞÂHİDÎ (İBRAHİM) Bölüm(ler)
2019 Ahlak-ı Mehmed Paşa (Şairin Gözüyle Bir Devlet Adamı Portresi) Tümü
2018 BİR DEVR-İ KADİM EFENDESİ PROF. DR. TAHİR ÜZGÖRE ARMAĞAN BUGÜNKÜ BULGARİSTANIN OSMANLI KÜLTÜRÜYLE YOĞRULAN BAZI ŞEHİRLERİ Bölüm(ler)
2020 Câmî-i Rûm-ili: Köstendilli Süleyman Şeyhî Kitabı XIX. Yüzyıl Mutasavvıf, Âlim ve Şairlerinden Köstendilli Mollazâde Süleyman Şeyhî’nin Yetiştiği Muhit Bölüm(ler)
1999 YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR AHMET PAŞA (VELİYYÜDDİNZADE) Bölüm(ler)
1999 YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR GAVSÎ (AHMED) Bölüm(ler)
2011 Bursalı Lamii Çelebi ve Dönemi Güneş Kasidesi Bağlamında Ahmet Paşa'nın Lamii Çelebi'ye Etkisi Bölüm(ler)
1999 YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR ABDULLAH VASSAF EFENDİ Bölüm(ler)
2001 YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR ABDULLAH EFENDİ (SARI) Bölüm(ler)
1999 YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR ÂRİF ÇELEBİ Bölüm(ler)
1999 YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR İSMAİL ÂSIM EFENDİ Bölüm(ler)
1999 YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR GAZÂLÎ (DELİ BİRADER) Bölüm(ler)
1999 YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR REFÎ-İ KÂLÂYÎ Bölüm(ler)
1999 YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR NİSÂRÎ (HÜSEYİN) Bölüm(ler)
1999 YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR REVÂNÎ (ŞEYH ŞÜCÂ) Bölüm(ler)
1999 YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR RİYÂZÎ Bölüm(ler)
2007 DİYANET İSLAM ANSİKLOPEDİSİ REFÎ-İ KALAYÎ Bölüm(ler)
2014 ŞEMİ DİVANI Tümü
1999 YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR AZMÎ (PÎR MEHMED) Bölüm(ler)
1999 YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR BEYÂNÎ (CÂRULLAHZADE ŞEYH MUSTAFA) Bölüm(ler)
1999 YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR FEVRÎ (AHMED) Bölüm(ler)
1999 YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR YÜMNÎ Bölüm(ler)
2015 M. ALİ TANYERİNİN ANISINA MAKALELER ZATİNİN JOHN RYLANDS KÜTÜPHANESİ 6262 NUMARADA KAYITLI MECMUADA YER ALAN KASİDELERİ Bölüm(ler)
2010 DİYANET İSLAM ANSİKLOPEDİSİ ŞEM'Î (PRİZRENLİ) Bölüm(ler)
2015 MECMUA-İ KASAİD-İ TÜRKİYYE Tümü
2014 INTERDISCIPLINARY HUMANITIES RESEARCH CONCEPTUAL DEBATES AND CRICTICAL REVIEWS OTTOMAN SOCIAL AND CULTURAL LIFE IN THE TULIP AGE MIRROR OF A MAJMUA Bölüm(ler)
2014 KOSOVA KİTABELERİ ÇEVİRİYAZI VE SADELEŞTİRME Bölüm(ler)
2020 Cemal Aksu Armağanı Urfalı Nâbî’nin Amcazade Hüseyin Paşa Medhinde Yazdığı Sulhiye Kasidesi Bölüm(ler)
1999 YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR NAHİFİ Bölüm(ler)
2021 Mahremi'nin Belgrad Fethine Kasidesi Ya da Kanuni Medhiyesi Tümü
2005 YENİKAPI MEVLEVİHANESİ Tümü
2017 TÜRK DÜNYASININ ULU ÇINARI MERTOL TULUM KİTABI ŞEHZADE EMİR SÜLEYMAN ÇELEBİNİN EDEBİ MUHİTİ Bölüm(ler)
2003 IRAK DOSYASI KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA BAĞDAT Bölüm(ler)
2017 Divanü Lugati’xxt-Türk’xxten Senglah’xxa Türkçe (Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin’xxe Armağan) MİLLET KÜTÜPHANESİ AE MANZUM KOLEKSİYONUNDA BULUNAN BAZI TÜRKÇE ŞİİR MECMUALARI Bölüm(ler)
2021 Divan Edebiyatından Gazel Şerhleri 18. Yüzyıl Bölüm(ler)
2021 Divan Edebiyatından Gazel Şerhleri 16. Yüzyıl Bölüm(ler)
2023 Töreli Türk Edebiyatı Çalışmaları-1 Su Kasidesi (Şerh-Tahlil) Şairin Hz. Peygamber Özlemi Yahut Vuslat Arzusu - Fuzuli'nin Su Kasidesinin Dua Beyti - Bölüm(ler)
2022 Tüm Yönleriyle Sezai Karakoç Şiir Anlayışı "Leyla İle Mecnun" Şiirinden Hareketle Sezai Karakoç'ta Geleneğin İzleri Bölüm(ler)
2023 Gazaname (İslamiyetin İlk Yıllarına Dair Muhtasar Bir Gaza Tarihi), Mevlana Ali Efendi Gurti Tümü
2022 TÜRK DİLİNİN BAŞÇISI ALİ ŞÎR NEVÂYÎ-1 Osmanlı Şairlerinin Nevâyî Algısı Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2010 Hayali Bey'in kasideleri üzerine yorumlar SELAHATTİN ERDOĞAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2014 Seyyid Nizamoğlu Mersiyelerini içeren bir şiir mecmuası: Mecmû'a-i Kasâid YASEMİN KARAKUŞ Yüksek Lisans Tamamlandı
2015 Cevheretü'l - Bidaye ve Dürretü'n - Nihaye: Metin - inceleme - sözlük; Cilt I - I ZÜBEYDE ÖZER Doktora Tamamlandı
2015 Milllet Kütüphanesi Ali Emiri MNZ 560 numarada bulunan şiir mecmuası (İnceleme-metin) SİBEL AY Yüksek Lisans Tamamlandı
2016 Yûsufî'nin Şebistân-ı Hayâl adlı eseri (İnceleme-metin) GAMZE BEŞENK Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Mecmû'a-i Eş'âr (06 Mil Yz A 2006) [İnceleme-Metin (1b-44b)] ZEHRA YILDIRIM Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 ESKİ TÜRK EDEBİYATI 3 Lisans
2019-2020 TASAVVUFİ METİNLER ŞERHİ Yüksek Lisans
2019-2020 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR Yüksek Lisans
2020-2021 METİN ŞERHİ Yüksek Lisans
2020-2021 ESKİ TÜRK EDEBİYATI 1 Lisans
2020-2021 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ 1 Lisans
2019-2020 ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Lisans
2019-2020 ESKİ TÜRK EDEBİYATI 2 Lisans
2019-2020 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM ŞEKİLLERİ VE TÜRLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 METİN ŞERHİ Yüksek Lisans
2019-2020 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM Lisans
2019-2020 ESKİ TÜRK EDEBİYATI 1 Lisans
2018-2019 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ - 2 Lisans
2014-2015 EDEBİ SANATLAR Lisans
2014-2015 NAZIM BİLGİSİ Lisans
2018-2019 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ 1 Lisans
2012-2013 SEMİNER Doktora
2011-2012 SEMİNER Doktora
2013-2014 SEMİNER Doktora
2010-2011 SEMİNER Doktora
2014-2015 SEMİNER Doktora
2012-2013 METİN TAMİRİ Yüksek Lisans
2011-2012 METİN TAMİRİ Yüksek Lisans
2014-2015 METİN TAMİRİ Yüksek Lisans
2010-2011 METİN TAMİRİ Yüksek Lisans
2013-2014 METİN TAMİRİ Yüksek Lisans
2009-2010 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESRE DAYANAN NEVİLER Yüksek Lisans
2012-2013 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESRE DAYANAN NEVİLER Yüksek Lisans
2014-2015 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESRE DAYANAN NEVİLER Yüksek Lisans
2013-2014 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESRE DAYANAN NEVİLER Yüksek Lisans
2010-2011 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESRE DAYANAN NEVİLER Yüksek Lisans
2011-2012 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESRE DAYANAN NEVİLER Yüksek Lisans
2011-2012 ESKİ TÜRK EDEBİYATI (YL BİLİMSEL HAZIRLIK) Hazırlık
2010-2011 ESKİ TÜRK EDEBİYATI (YL BİLİMSEL HAZIRLIK) Hazırlık
2014-2015 ESKİ TÜRK EDEBİYATI (YL BİLİMSEL HAZIRLIK) Hazırlık
2012-2013 ESKİ TÜRK EDEBİYATI (YL BİLİMSEL HAZIRLIK) Hazırlık
2013-2014 ESKİ TÜRK EDEBİYATI (YL BİLİMSEL HAZIRLIK) Hazırlık
2014-2015 TÜRK KASİDE EDEBİYATI Lisans
2013-2014 TÜRK KASİDE EDEBİYATI Lisans
2012-2013 TÜRK KASİDE EDEBİYATI Lisans
2010-2011 16. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI TARİHİ Lisans
2012-2013 16. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI TARİHİ Lisans
2013-2014 16. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI TARİHİ Lisans
2011-2012 16. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI TARİHİ Lisans
2014-2015 16. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI TARİHİ Lisans
2009-2010 DİVAN ŞİİRİ METİN ŞERHİ Lisans
2010-2011 DİVAN ŞİİRİ METİN ŞERHİ Lisans
2011-2012 DİVAN ŞİİRİ METİN ŞERHİ Lisans
2012-2013 DİVAN ŞİİRİ METİN ŞERHİ Lisans
2013-2014 DİVAN ŞİİRİ METİN ŞERHİ Lisans
2014-2015 DİVAN ŞİİRİ METİN ŞERHİ Lisans
2009-2010 16. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI TARİHİ Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
XVI Yüzyılın Usta Bir Şairi İstanbullu Mahremî ve Şiirleri Proje Koordinatörü BAP
Türkçe Bir Kaside Mecmuası Mecmua i Kasâid i Türkiyye Proje Koordinatörü BAP
TULIP ERA FROM THE PRSPECTIVE OF A MECMUA Proje Koordinatörü BAP
TÜRK EDEBİYATININ BİR SORUNSALI AYNI MAHLASI KULLANAN ŞAİRLERİN KARIŞTIRILMASI Proje Koordinatörü BAP
Mahremi'nin Belgrad Kalesi'ne Dair Yazdığı Kasidenin Şerhi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
2014 BAP Teşvik Ödülü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Yayın Teşvik Ödülü ABD'de yayımlanan bir kitap çalışmasında bölüm yazıarlığından dolayı.
Kurum Durum
TÜRK DİL KURUMU, OSMANLI TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ ÇALIŞMA GRUBU Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Bilimsel Yayın ve Dergiler Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021
2020 Müdür IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 Fakülte Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 Enstitü Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021
2019 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Fakülte Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Rektör Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2019 Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2019 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2010 Enstitü Müdür Yardımcısı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2011
2014 Bölüm Başkan Yardımcısı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015
2018 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2020 Fakülte Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2021 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ