no-foto2.png

Doç. Dr.

Murat ÖZMADENE-posta Telefon
| 0
Akademik Linkler Sosyal Linkler
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2020 The Relationship of Covid-19 Phoby and Distance Education Uluslararası ÖZMADEN MURAT,YILDIZ YASİN Ambient Science 7 1 https://www.caves.res.in/journal/articles/Amb_Sci_07(Sp1)_Oa10.pdf
2014 Recreation Demands of Customers in Thermal Tourism Establishments Case of Balikesir Province Uluslararası KAÇAR MEHMET,ÖZMADEN MURAT,ŞAHİN ARİF International journal of Science Culture and Sport 2 2 http://www.iscsjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=190
2013 Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri Uluslararası ÇEVİK DENİZ BESTE,ÖZMADEN MURAT Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2 3
2020 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi Ulusal KAYA LEYLA,ÖZMADEN MURAT,UĞUR ORUÇ ALİ Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi 7 http://www.sportifbakis.com/DergiTamDetay.aspx?ID=137
2010 Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı TİCİ Dönemi Milli Ruh ve Milli Temsil Siyasi ve Milli Propaganda ile Ülkeyi Tanıma Tanıtma Çabaları Uluslararası ÖZMADEN MURAT Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7 1
2021 Investigation of the relationship between eating disorders and the perception of teasing in adolescents Uluslararası YILDIZ YASİN, ÖZMADEN MURAT, KIZILCA SERKAN, OKUDAN BİLAL Progress in Nutrition 23 1 https://www.mattioli1885journals.com/index.php/progressinnutrition/article/view/11582
2022 Youth Scale of Exercise Addiction (EMI): A Scale Adaptation Study Uluslararası DOKUZOĞLU GÖKHAN, ÇEVİK ALİ, ÖZMADEN MURAT, YILDIZ YASİN, TEZCAN EFECAN Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 2 http://dx.doi.org/10.37989/gumussagbil.1096398
2005 Futbol Seyircilerine Göre Rakip Seyirci Davranışlarının Seyirci Saldırganlığına Etkileri Uluslararası ÖZMADEN MURAT Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi 13 2
2008 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerinde Öğretmen Yetiştirme Sorunları Ulusal DOHMAN ZEYNEL,ÖZMADEN MURAT Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 4
2018 ELİT DÜZEY KADIN BASKETBOLCULARDA ODAKLANMIŞ DİKKAT BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Uluslararası AKIN SELÇUK,ÖZMADEN MURAT SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL 4 18
2019 The Investigation of the Relationship between University Students’ Leisure and Life Satisfaction Levels Uluslararası ÖZMADEN MURAT International Journal of Progressive Education 15 2 http://ijpe.penpublishing.net/makale/869
2006 Balıkesir İlindeki Lisanslı Atletlerin Sosyo ekonomik Durumları Üzerine Bir Araştırma Uluslararası GÖKTAŞ ZEKERİYA,KALEMOĞLU VAROL YAPRAK,ÖZMADEN MURAT,PEKEL HACI AHMET Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1). 14 1
2021 The evaluation of physical education, sport, and exercise for individuals with mental disabilities in turkey: a study of meta-synthesis Uluslararası BASTIK CANAN, GÜMÜŞDAĞ HAYRETTİN, ÇETİNER Ömürhan, GÜRSOY RECEP, ÖZMADEN MURAT Progress in Nutrition 23 1 https://www.mattioli1885journals.com/index.php/progressinnutrition/article/view/11521/9835
2017 THE STUDENTS’ POINT OF VIEWS AND QUALIFICATIONS ON FOREIGN LANGUAGE AT HIGH SCHOOLS FOR PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN UNIVERSITIES Uluslararası GÜNDOĞAN FİLİZ UĞUR,ÖZMADEN MURAT Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 11 3
2010 Sektör Kavramları İçerisinde Bulunan Spor Sponsorluğuna Bir Bakış Uluslararası KARADEMİR TAMER,DEVECİOĞLU SEBAHATTİN,ÖZMADEN MURAT Niğde Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4 1
2020 An analysis on the level of social physical anxiety of students studying for university entrance exam Uluslararası EMİROĞLU DİLAY,ÖZMADEN MURAT Journal of Human Sciences 17 4 https://j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/6046
2017 Investigation of Humor Styles of National Athletes in Terms of Some Variables Uluslararası YALÇIN İLİMDAR,ÖZMADEN MURAT,YILDIZ YASİN Physical Education Sport Management
2021 Investigation of job satisfaction levels of physical education and sports teachers in Covid-19 pandemic Uluslararası YILDIZ YASİN, ÖZMADEN MURAT, ÖLÇÜCÜ BURÇİN Pakistan Journal of Medical and Health Sciences 15 9 file:///C:/Users/lenovo/Downloads/2630%20(1).pdf
2006 TİCİ dönemi sporla ilgili gelişmeler ve dönemin spor anlayışı Ulusal ÖZMADEN MURAT Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8 2
2016 Türkiye İdman Cemiyetleri İttifaki TİCİ amaçlarına göre sporun fonksiyonlarının değerlendirilmesi Uluslararası ÖZMADEN MURAT,SOYER FİKRET,ÖZMADEN HARUN Journal of Human Sciences 13 3 https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/4042
2017 Türkiye İdman Cemiyeti İttifaki (Tici) öncesi futbolda kurumsallaşma çalışmaları (1903-1922) Uluslararası YILDIZ YASİN,ÖZMADEN MURAT,SOYER FİKRET,ÖZMADEN HARUN Journal of Human Sciences 14 3 https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/4633
2017 Genç basketbolcularda statik ve dinamik germe egzersizlerinin bazı fiziksel parametrelere etkisi Uluslararası AKYÜZ MURAT,ÖZMADEN MURAT,DOĞRU YELİZ,KARADEMİR EVREN,AYDIN YEŞİM,HAYTA ÜMİT Journal of Human Sciences 14 2 https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/4560
2015 İŞİTME ENGELLİ SPORCULARDA ATILGANLIK DÜZEYİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Uluslararası ERASLAN MERİÇ,ÖZMADEN MURAT,BAYANSALDUZ MEHMET,GÖKTEPE MEHMET,KOÇ İBRAHİM HİLMİ Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi 2 2 www.joimar.com
2018 The Physical Education and Sport Studies in the Framework of Social Demands-Institutional Structuring and Teacher Training the Developments Before and During Turkey Training Community Alliance Period (1922 - 1936) Uluslararası ÖZMADEN MURAT,SOYER FİKRET,Özmaden Harun Asian Journal of Education and Training 4 3 http://www.asianonlinejournals.com/index.php/EDU/article/view/1335
2020 Meslek Liselerinde Öğrenim Gören Kadın Öğrencilerin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Uluslararası ÖZMADEN MURAT,GÖKHAN DOKUZOĞLU,EREN MUHAMMET ÖMER Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi 7 http://www.sportifbakis.com/DergiTamDetay.aspx?ID=130
2019 Evaluation of sports character of university students who do sports in terms of various variables Uluslararası YILDIZ YASİN,ÖZMADEN MURAT Journal of Human Sciences 16 4 https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/5893
2016 Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Spor Eğitimi Veren Öğrenim Kurumlarının Değişim İhtiyacının Belirlenmesi Uluslararası ERASLAN MERİÇ,ÖZMADEN MURAT Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 16 http://dergipark.gov.tr/doi/10.20875/sb.34297
2021 Öğretmenlerin Serbest Zaman İlgilenimlerinin Yaşam Doyumları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Uluslararası ÇEVİK ALİ, ÖZMADEN MURAT, TEZCAN EFECAN, DOKUZOĞLU GÖKHAN Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 4 http://dx.doi.org/10.37989/gumussagbil.1003895
2022 The Effect of Perceived Social Support of University Students Taking The Sports Aptitude Test on The Levels of Mental Toughness Uluslararası YILDIZ YASİN, ÖZMADEN MURAT, DOKUZOĞLU GÖKHAN Mediterranean Journal of Sport Science 5 4 file:///C:/Users/lenovo/Downloads/10.38021-asbid.1164494-2606148%20(3).pdf
2020 KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞ SPORCULARININ SERBEST ZAMANTUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Uluslararası Balaban İsmail,SAĞIROĞLU İSA,ÖZMADEN MURAT Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 22 4 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunibesyo/issue/59137/827324
2018 The Importance of Physical Activity in the Protection of the Mental Health of Students of Faculty of Sport Sciences Uluslararası TANIR HALİL,ÖZMADEN MURAT Journal of Education and Training Studies 6 10
2016 THE RESEARCH ON THE DETERMINATION OF EVALUATION LEISURE TIME ACTIVITIES PROBLEMS OF THE STUDENTS WHO STAY BOTH BALIKESIR KYK AND THE SPECIAL HOSTELS Uluslararası EKREM ÖKSÜZ,ÖZMADEN MURAT Niğde Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 1
2016 INVESTIGATING THE STATE ANXIETY LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTSSTUDYING PHYSICAL EDUCATION AND OTHER MAJORS RELATED TOSPORTS TEACHING Uluslararası ERASLAN MERİÇ,ÖZMADEN MURAT,YILDIZ YASİN Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi 2 1 http://www.sportresearches.com/archives.aspx
2011 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Meslekte Karşılaştıkları Sorunlar Balıkesir İli uygulaması Ulusal GÖKTAŞ ZEKERİYA,ÖZMADEN MURAT,YETİM AHMET AZMİ Selçuk Ünversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 1
2022 Investigation of basic psychological needs of leisure time of Faculty of Sport Sciences students in terms of some variables Uluslararası ÖZMADEN MURAT, ÖLÇÜCÜ BURÇİN, DOKUZOĞLU GÖKHAN, ÇEVİK ALİ, EREN MUHAMMET ÖMER, YAYLI HAKAN International Journal of Human Sciences 19 2 https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/6248
2020 Effect of Smartphone Addiction on Loneliness Levels and Academic Achievement of Z Generation Uluslararası YALÇIN İLİMDAR,ÖZKURT BURHAN,ÖZMADEN MURAT,YAĞMUR RIFAT International Journal of Psychology and Educational Studies 7 1
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 Voleybolcuların Yengeç Sendromu Davranışlarının Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Üzerinde Etkisi Ve İlişkili Faktörler Uluslararası ÖZMADEN MURAT, ÇEVİK ALİ, DOKUZOĞLU GÖKHAN, ZORBA ERCAN, MONUS DAMLA BUSE SOCRATES JOURNAL 5th International Conference on Engineering, Health and Applied Sciences https://www.socratesconferences.com/
2022 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMANDA SIKILMA ALGILARI İLE İNTERNET BAĞIMLILIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Uluslararası ÖZMADEN MURAT, DOKUZOĞLU GÖKHAN, ÖLÇÜCÜ BURÇİN, YILDIZ YASİN 3.rd International Recreation and Sports Management Congress /3. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi http://rekcad2022.com/files/Bildiri_Kitab%C4%B1.pdf
2022 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMANDA SIKILMA ALGILARININ NOMOFOBİYE (AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI) ETKİSİNİN İNCELENMESİ Uluslararası ÖZMADEN MURAT, DOKUZOĞLU GÖKHAN, ÖLÇÜCÜ BURÇİN, YILDIZ YASİN 3.rd International Recreation and Sports Management Congress /3. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi file:///C:/Users/lenovo/Downloads/Bildiri_Kitab%C4%B1%20(2)%20(1).pdf
2022 Kadın Futbolcuların Yengeç Sendromu Davranışları Ve Sportif Kendine Güven Durumlarının İncelenmesi Uluslararası ÇEVİK ALİ, ÖZMADEN MURAT, DOKUZOĞLU GÖKHAN SOCRATES JOURNAL 5th International Conference on Engineering, Health and Applied Sciences https://www.socrateskongresi.org/
2021 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN COVİD 19 SÜRECİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN MUTLULUK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Uluslararası ÖZMADEN MURAT, YILDIZ YASİN, ÇEVİK ALİ, DOKUZOĞLU GÖKHAN 19. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi http://sbk2021.org/kitap.pdf
2020 Otizmli Birey Ebeveynlerinin Engelli Bireylerin Sportif AçıdanEğitilmesine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Uluslararası DÜĞENCİ ABDULLAH,YÜKSEL ESRA,AYHAN CİHAN,ÖZMADEN MURAT ERPAUluslararası Eğitim Kongreleri 2020Belgrad / Sırbistan 10-12 Nisan / 2020 https://www.erpacongress.com/upload/dosya/erpa_2020_book-of-proceedings_isbn_15ee88e00467cf.pdf
2019 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Eğitim Gören Öğrencilerin Kurumsal İmaj, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Düşüncelerin İncelenmesi Uluslararası YILDIZ YASİN,ÖZMADEN MURAT,SEVİLMİŞ Umut II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi http://wcssr.org/Tam-Bildiri-Kitabi.pdf
2019 Kick Boks ve Muay Thai Sporcularının Zihinsel Antrenmanın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Uluslararası ÖZMADEN MURAT,YILDIZ YASİN,Emiroğlu Dilay,Kara Erkin ERPA International Congresses on Education 2019
2018 Üniversite Öğrencilerinde Spora Katılım Ve Bazı Demografik Parametrelerin Algılanan Stres Düzeyine Etkisinin İncelenmesi Uluslararası ÖZMADEN MURAT,YILDIZ YASİN,ERASLAN MERİÇ III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi http://multicongress.net/Multicongreess_Kiev/Kiev20Tam20Metinler.pdf
2017 1908 - 1948 ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarının Olimpik Felsefe Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası ARKAN BAYRAKTAR FİLİZ,ÖZMADEN MURAT,YILDIZ YASİN ERPA International Congresses on Education https://www.erpacongress.com/upload/dosya/e-book-of-proceedings_withISBN.pdf
2017 Profesyonel Futbolculara Göre Seyirci Davranışlarının Seyirci Saldırganlığına Etkileri Uluslararası YILDIZ YASİN,AKSOY ERDAL,YENAL TACETTİN HAKAN,ÖZMADEN MURAT,DEMİREL GÖKHAN ERPA International Congresses on Education https://www.erpacongress.com/upload/dosya/e-book-of-proceedings_withISBN.pdf
2017 Milli Atletlerin Mizah Yoluyla Başa Çıkma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Uluslararası YALÇIN İLİMDAR,OĞUZHAN DEMİRHAN,YENAL TACETTİN HAKAN,YILDIZ YASİN,ÖZMADEN MURAT ERPA International Congresses on Education https://www.erpacongress.com/upload/dosya/e-book-of-proceedings_withISBN.pdf
2017 Investigation Of Humor Styles Of National Athletes In Terms Of Some Variables Uluslararası YALÇIN İLİMDAR,ÖZMADEN MURAT,YILDIZ YASİN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SPORTS, EDUCATION CULTURE-INTERDISCIPLINARY APPROACHESM IN SCIENTIFIC RESEARCH http://sesgal.ugal.ro/index.php/news-lista-rezumate
2017 Rekreasyonel Bir Faaliyet Olarak Yapılan Kış Spor Okullarının Öğrencilere Sosyalleşme Açısından Etkisi Uluslararası ARKAN BAYRAKTAR FİLİZ,ÖZMADEN MURAT,YILDIZ YASİN ERPA International Congresses on Education https://www.erpacongress.com/upload/dosya/e-book-of-proceedings_withISBN.pdf
2017 11-14 Yaş Aralığındaki İşitme Engelli Öğrencilerde 8 Haftalık Egzersiz Programının Reaksiyon Zamanı Performansına Etkisi Uluslararası ÖZDEMİR MEHMET,TANIR HALİL,ILKIM MEHMET,ÖZMADEN MURAT ERPA International Congresses on Education 201 7
2017 Seyirciyi Saldırganlığa Teşvik Eden Spor Medyası Davranışlarının İncelenmesi (Profesyonel Futbolcu Düşünceleri) Uluslararası ÖZMADEN MURAT,AKSOY ERDAL,YILDIZ YASİN,ARKAN BAYRAKTAR FİLİZ ERPA International Congresses on Education https://www.erpacongress.com/upload/dosya/e-book-of-proceedings_withISBN.pdf
2016 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlilikleri ve Bakış Açıları Uluslararası GÜNDOĞAN FİLİZ UĞUR,ÖZMADEN MURAT,Öksüz Ekrem,PARLAK NECMETTİN ERPA International Congresses on Education
2016 Sporun Üniversite Öğrencilerinde Mutluluk Düzeyine EtkisininÇeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Uluslararası ÖZMADEN MURAT,YILDIZ YASİN,EKİCİ SÜMMANİ,DOHMAN ZEYNEL ERPA International Congresses on Education 2016 http://www.2016.erpacongress.com/
2016 Sporcularda Motivasyonun Performans Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Uluslararası YILDIZ YASİN,ÖZMADEN MURAT,ERASLAN MERİÇ ERPA International Congresses on Education http://www.2016.erpacongress.com/
2016 Sporcularda Motivasyon, Zihinsel Dayanıklılık ve Optimal Performans Duygu Durumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Uluslararası ÖZMADEN MURAT,YILDIZ YASİN,ERASLAN MERİÇ ERPA International Congresses on Education http://www.2016.erpacongress.com/
2016 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Değişime Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi Uluslararası AKPINAR SELAHATTİN,ÖZMADEN MURAT,YILDIZ YASİN,TUFAN DİLEK,AKPINAR ÖZNUR ERPA International Congresses on Education http://www.2016.erpacongress.com/
2015 The Students Point of Views and Qualifications on Foreign Language at High Schools for Physical Education and Sports in Universities Uluslararası GÜNDOĞAN FİLİZ UĞUR,ÖZMADEN MURAT ERPA International Congress on Education
2015 Taraftarların Takıma Bağlılık ile Pozitif Sözlü İletişim WOM ve Şikâyet Davranışları Arasındaki İlişki Bucastorm Örneği Uluslararası ÖZMADEN MURAT,ESKİLER ERSİN,SOYER FİKRET ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri
2013 According to the Members of the Safety Soccer Elements that Make up Aggression in Soccer Uluslararası ÖZMADEN MURAT,DEMİREL GÖKHAN 9th EBES Conference, p. 95. Sapienza University, Rome. https://www.ebesweb.org/Portals/0/Documents/Recent/9th-EBES-Conference-Rome-Program.pdf
2013 Balikesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda Yürütülen Yabanci Dil Derslerine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Uluslararası BAYRAKTAR FİLİZ UĞUR,ÖZMADEN MURAT,ÖKSÜZ EKREM ULEAD 2013 Annual Congress:ICRE, Multi-paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities
2013 Effect of Basketball Exercises on Shyness Levels of High School Students Uluslararası ÖZMADEN MURAT,SARI İHSAN,SOYER FİKRET 19th Stress and Behavior ISBS Conference, Russia
2013 Balıkesir İli Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda İkamet Eden Öğrencilerin Boş Zaman Faaliyetlerini Değerlendirme Sorunları Üzerine Bir Araştırma Uluslararası ÖKSÜZ EKREM,ÖZMADEN MURAT,DOHMAN ZEYNEL ULEAD (2013). Annual Congress: ICRE, Multi-paradigmatic Transformative Research in Education:
2012 İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi Uluslararası SİVRİKAYA AHMET HAKTAN,ÖZMADEN MURAT,YAVAŞ EMİNE 2. Uluslar arası Herkes için Spor ve Spor Turizmi Kongresi
2012 The Research on the Determination of Evaluation Leisure Time Activities Problems of the Students Who Stay Both Balıkesir KYK and the Special Hostels Uluslararası ÖZMADEN MURAT,ÖZTÜRK EKREM Shangai International Conference on Social Science. Shangai.
2010 Okul Takımlarında Bulunan Sporcu Öğrencilerin Faaliyet Amaçları ve Beklentileri Uluslararası GÖKTAŞ ZEKERİYA,ARIKAN ALİ NACİ,ÖZMADEN MURAT,PEPE KADİR 11th Internatıonal Sport Scıence Congress,
2010 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Meslekte Karşılaştıkları Sorunlar Uluslararası GÖKTAŞ ZEKERİYA,ÖZMADEN MURAT,YETİM AHMET AZMİ 11th International Sport Science Congress
2006 Bir Rekreasyon Faaliyeti Olarak Üniversitelerarası Müsabakalara Katılan Sporcu Öğrencilerin Liderlik Davranışlarının Karşılaştırılması Ulusal CAN SÜLEYMAN,DURUKAN ERDİL,ÖZMADEN MURAT II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi
2006 Futbol Seyircilerine Göre Spor Medyasına İlişkin Davranışların Seyirci Saldırganlığı Üzerine Etkileri Uluslararası ÖZMADEN MURAT 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
2005 Türkiye de Beden Eğitimi ve Spor Çalışmaları Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı Dönemi 1922 1936 ve Öncesi Gelişmeler Ulusal ÖZMADEN MURAT,ÖZMADEN BİLGE 4. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu Programı
2003 Futbola İlişkin Dışsal Etkenlerin Seyirci Saldırganlığı Üzerindeki Etki Düzeylerinin Araştırılması Ulusal ÖZMADEN MURAT,YILDIRAN İBRAHİM Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi
2000 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Dışı Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma Ulusal EKİCİ SÜMMANİ,SOYER FİKRET,ÖZMADEN MURAT,DEVECİOĞLU SEBAHATTİN,PEPE KADİR,ACET MEHMET 1. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi
1997 Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme Sorunları Uluslararası GÖKTAŞ ZEKERİYA,ÖZMADEN MURAT 18 Mart Üniversitesi, I. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2018 Seyirci Perspektifinden ”Futbolda Saldırganlık” Referans Gruplarının İncelenmesi Tümü
2022 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı ve Okula Yabancılaşma Tümü
2003 Futbol Müsabakalarında Terörün Nedenleri ve Önleme Yolları Futbola İlişkin Dışsal Etkenlerin Seyirci Saldırganlığı Üzerindeki Etki Düzeylerinin Araştırılması Bölüm(ler)
2022 SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRMELER “MODERN OLİMPİYAT OYUNLARININ FELSEFİK EVRİMİ Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2012 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile özel yurtlarda ikamet eden öğrencilerin boş zaman faaliyetlerinin değerlendirilmesi: Balıkesir ili örneği EKREM ÖKSÜZ Yüksek Lisans Tamamlandı
2013 Kayak merkezi müşterilerinin tatmin düzeylerinin bazı demografik değişkenlerle ilişkisinin karşılaştırılması HATİCE TOY Yüksek Lisans Tamamlandı
2013 Emniyet mensuplarına göre futbol seyircisini saldırganlık ve şiddete yönlendiren futbol etkenlerinin araştırılması GÖKHAN DEMİREL Yüksek Lisans Tamamlandı
2014 Termal turizm işletmelerinde müşterilerin rekreasyon talebi: Balıkesir ili örneği MEHMET KAÇAR Yüksek Lisans Tamamlandı
2014 Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarındaki öğrencilerin yabancı dile bakış açıları ve yeterlilikleri FİLİZ UĞUR GÜNDOĞAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2016 Elit düzey kadın basketbolcularda odaklanmış dikkat becerilerinin incelenmesi SELÇUK AKIN Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Profesyonel sporculara göre futbolda saldırganlığı teşvik eden futbol etkenlerinin araştırılması ERDAL AKSOY Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Eğitim fakültesi öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılım düzeylerinin incelenmesi (Balıkesir Üniversitesi örneği) GÖNÜL ÖKSÜZ Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Üniversiteye giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin sosyal fizik kaygı ve kilofobi düzeylerinin incelenmesi DİLAY EMİROĞLU Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel eğilimleri ve rekreasyonel etkinliklere katılımına engel olan faktörler ERKİN KARA Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Fitness merkezinde hizmet alan bireylerin sağlık çıktıları ile yaşam kalitesi ilişkisinin incelenmesi KAAN ÇADIR Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinde işsizlik kaygısı ve okula yabancılaşma arasındaki ilişkinin incelenmesi LEYLA KAYA Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Sporda motivasyonel yöntemler Lisans
2020-2021 Spor Sosyolojisi Yüksek Lisans
2020-2021 Spor Sosyolojisi Lisans
2021-2022 Spor sosyolojisinde Güncel yaklaşımlar Yüksek Lisans
2021-2022 Beceri öğrenimi Yüksek Lisans
2021-2022 Sporda motivasyonel yöntemler Yüksek Lisans
2021-2022 Seminer Lisans
2021-2022 Seminer Yüksek Lisans
2021-2022 Spor Sosyolojisi Lisans
2021-2022 Spor Sosyolojisi Yüksek Lisans
2019-2020 SPOR SOSYOLOJİSİ Doktora
2019-2020 SPOR PSİKOLOJİSİ Doktora
2019-2020 ANTRENÖRLÜK UYGULAMA Lisans
2019-2020 BİREYSEL SPORLAR I (BADMİNTON) Lisans
2019-2020 BADMİNTON II Lisans
2019-2020 Uzmanlık Alan Dersi I Yüksek Lisans
2019-2020 Tez Çalışması II Yüksek Lisans
2019-2020 Tez Çalışması I Yüksek Lisans
2019-2020 Örgütlenme ve Yönetim Biçimleriyle Spor Doktora
2019-2020 Spor Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri Doktora
2019-2020 Karşılaştırılmalı Uluslararası Spor Eğitimi Yüksek Lisans
2019-2020 Sporun Sosyolojik Temelleri Yüksek Lisans
2019-2020 Spor Bilimlerine Giriş Lisans
2019-2020 Spor Psikolojisi Lisans
2019-2020 ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI Lisans
2018-2019 Tez Çalışması II Yüksek Lisans
2018-2019 Spor Medyası Doktora
2018-2019 Spor Sosyolojisi Yüksek Lisans
2018-2019 Sporun Sosyolojik Temelleri Yüksek Lisans
2018-2019 Bilimsel Araştırma Teknikleri Doktora
2018-2019 Uzmanlık Alan Dersi I Yüksek Lisans
2018-2019 Tez Çalışması I Yüksek Lisans
2018-2019 Araştırma ve Yayın Etiği Doktora
2018-2019 Olimpizm ve Spor Felsefesi Doktora
2018-2019 Herkes İçin Spor Yüksek Lisans
2016-2017 BADMİNTON II Lisans
2011-2012 Halk oyunları Lisans
2015-2016 SPORDA TESİS İŞLETMECİLİĞİ Lisans
2015-2016 SOSYAL PSİKOLOJİ Lisans
2015-2016 HAlk OYUNLARI Lisans
2013-2014 SPORDA FAİR PLAY EĞİTİMİ Yüksek Lisans
2014-2015 REKREASYON EĞİTİMİ Yüksek Lisans
2013-2014 REKREASYON EĞİTİMİ Yüksek Lisans
2010-2011 REKREASYON EĞİTİMİ Yüksek Lisans
2015-2016 SPOR PSİKOLOJİSİ Yüksek Lisans
2013-2014 spor psikolojisi Yüksek Lisans
2015-2016 badminton uzmanlık Lisans
2015-2016 badminton Lisans
2015-2016 futbol uzmanlık Lisans
2015-2016 spor psikolojisi Lisans
2015-2016 beden eğitimi ve spor tarihi Lisans
2015-2016 beden eğitimi bilimine giriş Lisans
2014-2015 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Lisans
2009-2010 SPORDA LİDERLİK ÖZELLİKLERİ Yüksek Lisans
2013-2014 SPORDA FAİR PLAY ÖZELLİKLERİ Yüksek Lisans
2012-2013 REKREASYON EĞİTİMİ Yüksek Lisans
2013-2014 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans
2007-2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans
2009-2010 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans
2010-2011 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans
2008-2009 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans
2009-2010 YÜKSEK LİSANS REKREASYON Lisans
2010-2011 YÜKSEK LİSANS REKREASYON Lisans
2010-2011 YÜKSEK LİSANS LİDERLİK Lisans
2009-2010 YÜKSEK LİSANS LİDERLİK Lisans
2012-2013 TAKIM SPORLARI II FUTBOL Lisans
2011-2012 TAKIM SPORLARI II FUTBOL Lisans
2010-2011 TAKIM SPORLARI II FUTBOL Lisans
2009-2010 TAKIM SPORLARI II FUTBOL Lisans
2008-2009 TAKIM SPORLARI II FUTBOL Lisans
2007-2008 TAKIM SPORLARI II FUTBOL Lisans
2010-2011 SPORDA LİDERLİK Lisans
2009-2010 SPORDA LİDERLİK Lisans
2008-2009 SPORDA LİDERLİK Lisans
2007-2008 SPORDA LİDERLİK Lisans
2010-2011 SPORDA FAİR PLAY EĞİTİMİ Lisans
2009-2010 SPORDA FAİR PLAY EĞİTİMİ Lisans
2008-2009 SPORDA FAİR PLAY EĞİTİMİ Lisans
2007-2008 SPORDA FAİR PLAY EĞİTİMİ Lisans
2010-2011 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK Lisans
2009-2010 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK Lisans
2008-2009 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK Lisans
2007-2008 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK Lisans
2010-2011 SPOR VE MEDYA Lisans
2009-2010 SPOR VE MEDYA Lisans
2008-2009 SPOR VE MEDYA Lisans
2007-2008 SPOR VE MEDYA Lisans
2010-2011 SPOR TARİHİ Lisans
2009-2010 SPOR TARİHİ Lisans
2008-2009 SPOR TARİHİ Lisans
2007-2008 SPOR TARİHİ Lisans
2010-2011 SPOR PSİKOLOJİSİ Lisans
2009-2010 SPOR PSİKOLOJİSİ Lisans
2008-2009 SPOR PSİKOLOJİSİ Lisans
2007-2008 SPOR PSİKOLOJİSİ Lisans
2010-2011 SPOR HUKUKU Lisans
2009-2010 SPOR HUKUKU Lisans
2008-2009 SPOR HUKUKU Lisans
2007-2008 SPOR HUKUKU Lisans
2006-2007 SPOR HUKUKU Lisans
2008-2009 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ Lisans
2007-2008 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ Lisans
2013-2014 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ Lisans
2012-2013 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ Lisans
2006-2007 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ Lisans
2011-2012 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ Lisans
2010-2011 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ Lisans
2009-2010 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ Lisans
2010-2011 SEÇMELİ DERS IV (SPOR MEDYASI) Lisans
2009-2010 SEÇMELİ DERS IV (SPOR MEDYASI) Lisans
2008-2009 SEÇMELİ DERS IV (SPOR MEDYASI) Lisans
2007-2008 SEÇMELİ DERS IV (SPOR MEDYASI) Lisans
2011-2012 SEÇMELİ DERS III (SPORDA FAİR-PLAY EĞİTİMİ) Lisans
2010-2011 SEÇMELİ DERS III (SPORDA FAİR-PLAY EĞİTİMİ) Lisans
2009-2010 SEÇMELİ DERS III (SPORDA FAİR-PLAY EĞİTİMİ) Lisans
2008-2009 SEÇMELİ DERS III (SPORDA FAİR-PLAY EĞİTİMİ) Lisans
2007-2008 SEÇMELİ DERS III (SPORDA FAİR-PLAY EĞİTİMİ) Lisans
2013-2014 RÜZGAR SÖRFÜ Lisans
2009-2010 RÜZGAR SÖRFÜ Lisans
2008-2009 RÜZGAR SÖRFÜ Lisans
2007-2008 RÜZGAR SÖRFÜ Lisans
2012-2013 RÜZGAR SÖRFÜ Lisans
2011-2012 RÜZGAR SÖRFÜ Lisans
2010-2011 RÜZGAR SÖRFÜ Lisans
2007-2008 REKREASYON Lisans
2013-2014 REKREASYON Lisans
2012-2013 REKREASYON Lisans
2011-2012 REKREASYON Lisans
2010-2011 REKREASYON Lisans
2009-2010 REKREASYON Lisans
2008-2009 REKREASYON Lisans
2009-2010 MEZUNİYET PROJESİ II Lisans
2013-2014 MEZUNİYET PROJESİ II Lisans
2012-2013 MEZUNİYET PROJESİ II Lisans
2011-2012 MEZUNİYET PROJESİ II Lisans
2010-2011 MEZUNİYET PROJESİ II Lisans
2008-2009 MEZUNİYET PROJESİ II Lisans
2007-2008 MEZUNİYET PROJESİ II Lisans
2006-2007 MEZUNİYET PROJESİ II Lisans
2013-2014 MEZUNİYET PROJESİ I Lisans
2012-2013 MEZUNİYET PROJESİ I Lisans
2011-2012 MEZUNİYET PROJESİ I Lisans
2010-2011 MEZUNİYET PROJESİ I Lisans
2009-2010 MEZUNİYET PROJESİ I Lisans
2008-2009 MEZUNİYET PROJESİ I Lisans
2007-2008 MEZUNİYET PROJESİ I Lisans
2006-2007 MEZUNİYET PROJESİ I Lisans
2013-2014 BİREYSEL SPORLAR II (BADMİNTON) Lisans
2012-2013 BİREYSEL SPORLAR II (BADMİNTON) Lisans
2011-2012 BİREYSEL SPORLAR II (BADMİNTON) Lisans
2010-2011 BİREYSEL SPORLAR II (BADMİNTON) Lisans
2009-2010 BİREYSEL SPORLAR II (BADMİNTON) Lisans
2008-2009 BİREYSEL SPORLAR II (BADMİNTON) Lisans
2007-2008 BİREYSEL SPORLAR II (BADMİNTON) Lisans
2006-2007 BİREYSEL SPORLAR II (BADMİNTON) Lisans
2013-2014 BİREYSEL SPORLAR I (BADMİNTON) Lisans
2012-2013 BİREYSEL SPORLAR I (BADMİNTON) Lisans
2011-2012 BİREYSEL SPORLAR I (BADMİNTON) Lisans
2010-2011 BİREYSEL SPORLAR I (BADMİNTON) Lisans
2009-2010 BİREYSEL SPORLAR I (BADMİNTON) Lisans
2008-2009 BİREYSEL SPORLAR I (BADMİNTON) Lisans
2007-2008 BİREYSEL SPORLAR I (BADMİNTON) Lisans
2006-2007 BİREYSEL SPORLAR I (BADMİNTON) Lisans
2012-2013 BADMİNTON III Lisans
2011-2012 BADMİNTON III Lisans
2010-2011 BADMİNTON III Lisans
2009-2010 BADMİNTON III Lisans
2008-2009 BADMİNTON III Lisans
2007-2008 BADMİNTON III Lisans
2006-2007 BADMİNTON III Lisans
2013-2014 BADMİNTON III Lisans
2013-2014 FUTBOL II Lisans
2012-2013 FUTBOL II Lisans
2011-2012 FUTBOL II Lisans
2010-2011 FUTBOL II Lisans
2009-2010 FUTBOL II Lisans
2008-2009 FUTBOL II Lisans
2007-2008 FUTBOL II Lisans
2006-2007 FUTBOL II Lisans
2013-2014 BİREYSEL SPORLAR II RÜZGAR SÖRFÜ Lisans
2012-2013 BİREYSEL SPORLAR II RÜZGAR SÖRFÜ Lisans
2011-2012 BİREYSEL SPORLAR II RÜZGAR SÖRFÜ Lisans
2010-2011 BİREYSEL SPORLAR II RÜZGAR SÖRFÜ Lisans
2009-2010 BİREYSEL SPORLAR II RÜZGAR SÖRFÜ Lisans
2008-2009 BİREYSEL SPORLAR II RÜZGAR SÖRFÜ Lisans
2007-2008 BİREYSEL SPORLAR II RÜZGAR SÖRFÜ Lisans
2006-2007 BİREYSEL SPORLAR II RÜZGAR SÖRFÜ Lisans
2013-2014 BEDEN EĞİTİMİ BİLİMİNE GİRİŞ Lisans
2007-2008 BEDEN EĞİTİMİ BİLİMİNE GİRİŞ Lisans
2006-2007 BEDEN EĞİTİMİ BİLİMİNE GİRİŞ Lisans
2009-2010 BEDEN EĞİTİMİ BİLİMİNE GİRİŞ Lisans
2008-2009 BEDEN EĞİTİMİ BİLİMİNE GİRİŞ Lisans
2010-2011 BEDEN EĞİTİMİ BİLİMİNE GİRİŞ Lisans
2011-2012 BEDEN EĞİTİMİ BİLİMİNE GİRİŞ Lisans
2012-2013 BEDEN EĞİTİMİ BİLİMİNE GİRİŞ Lisans
2013-2014 ANTRENÖRLÜK UYGULAMA Lisans
2006-2007 ANTRENÖRLÜK UYGULAMA Lisans
2007-2008 ANTRENÖRLÜK UYGULAMA Lisans
2008-2009 ANTRENÖRLÜK UYGULAMA Lisans
2009-2010 ANTRENÖRLÜK UYGULAMA Lisans
2011-2012 ANTRENÖRLÜK UYGULAMA Lisans
2010-2011 ANTRENÖRLÜK UYGULAMA Lisans
2012-2013 ANTRENÖRLÜK UYGULAMA Lisans
2013-2014 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Lisans
2011-2012 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Lisans
2012-2013 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Lisans
2009-2010 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Lisans
2010-2011 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Lisans
2008-2009 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Lisans
2007-2008 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Lisans
2006-2007 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ Lisans
2013-2014 BADMİNTON II Lisans
2012-2013 BADMİNTON II Lisans
2010-2011 BADMİNTON II Lisans
2009-2010 BADMİNTON II Lisans
2008-2009 BADMİNTON II Lisans
2006-2007 BADMİNTON II Lisans
2011-2012 BADMİNTON II Lisans
2007-2008 BADMİNTON II Lisans
2011-2012 BADMİNTON Lisans
2010-2011 BADMİNTON Lisans
2012-2013 BADMİNTON Lisans
2006-2007 BADMİNTON Lisans
2007-2008 BADMİNTON Lisans
2008-2009 BADMİNTON Lisans
2013-2014 BADMİNTON Lisans
2009-2010 BADMİNTON Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile özel yurtlarda ikamet eden öğrencilerin boş zaman faaliyetlerinin değerlendirilmesi Balıkesir ili örneği Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
ÜNİVERSİTELERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİLE BAKIŞ AÇILARI VE YETERLİLİKLERİ Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE STRES OLUŞUMUNU ETKİLEYEN BAZI DEMOGRAFİK UNSURLAR İLE SPORA KATILIMIN ALGILANAN STRES DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE STRES OLUŞUMUNU ETKİLEYEN BAZI DEMOGRAFİK UNSURLARIN İNCELENMESİ VE SPORA KATILIMIN ALGILANAN STRES DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
2004 Futbol Müsabakalarında Terörün Nedenleri ve Önleme Yolları" konulu Bilimsel Araştırma Yarışması” (Üçüncülük ödülü). Türkiye Futbol Adamları Derneği ve Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Diğer
Kurum Durum
• Dans Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliği Başkan
• Üniversiteler Spor Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliği Başkan
Oryantirik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Üye
• Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Bilim Kurulu Üyesi Üye
• Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Yayın ve Dağıtım Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu Üyesi
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2022 Bölüm Başkanı AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
2022 Anabilim Dalı Başkanı AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
2014 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015
2013 Bölüm Başkanı BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2014
2010 MÜDÜR BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2014