E-posta Telefon
+90.476.223 00 10-16 | 4233
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  ATATÜRK ÜNIVERSITESI/ ILAHIYAT FAKÜLTESI/1983-1989

 • Y

  Yüksek Lisans

  ATATÜRK ÜNIVERSITESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ 1989-1993

 • D

  Doktora

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ /HADİS ANABİLİM DALI/1995-2000

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

ÇETİN MUSA (2016). HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’İN HAYATINDA BIR İLKE OLARAK “SEFKAT”.
e-Sarkiyat, 8(1), 251-269., (Kontrol No: 2789667)

 

ÇETİN MUSA (2016). HADİSLERDE “TUZ”UN YERİ VE YASAMŞAL DENGEDEKİ ROLÜ.
Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, 9(43), 2394-
2400., Doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20164317800, (Kontrol No: 2735155)

 

 


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

ÇETİN MUSA (2012). Abdürrezzâk’ın Hadis İlmindeki Yeri. Ekev, 16(50), 113-132., (Kontrol
No: 478111)

 

ÇETİN MUSA (2015). 'İMANIN ŞUBELERI' RIVÂYETINİN SENED VE METİN AÇISINDAN
ANALIZI. Dicle Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 17(2), 35-73., (Kontrol No: 2789377)

 

ÇETIN MUSA (2015). KADINI DARP/DÖVME MESELESININ ÇÖZÜMÜNDE HZ. PEYGAMBER
(S)’IN YAKLASIMI. Dicle Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 17(1), 253-280., (Kontrol No:
2789450)

 

ÇETİN MUSA (2015). HADÎSLER BAGLAMINDA ŞİDDET OLGUSU. Dicle Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, 17(2), 371-400., (Kontrol No: 2789583)


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Hz. Peygamber'de Milliyet Görüsü (1994)., ÇETIN MUSA, Tez olarak basılmıstır, Türkçe(Bilimsel
Kitap), (Kontrol No: 478694)

 

Abdürrezzak ve Hadisçiligi (2000)., ÇETIN MUSA, Tez Olarak Basılmıstır, Türkçe(Bilimsel Kitap),
(Kontrol No: 2770848)

 

Nebevî Yaklasımla Doğal Felaketlerin Metafizik Boyutu (2016)., ÇETİN MUSA, Altın Kalem
Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 176, ISBN:978-605-9837-19-4, Türkçe(Bilimsel Kitap),
(Kontrol No: 2770904)

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

ISRAFIL .A ENES B. MÂLIK'IN HADIS ILMINDEKI YERI, IGDIR ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER
ENSTITÜSÜ

SAIT. Y , HADISLERDE GÜNAH VE CEZA ILISKISI, IGDIR ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER
ENSTITÜSÜ

 

TESEKKÜR BELGESI, DIYANET ISLERI BASKANLIGI, 2015

TEŞEKKÜR BELGESİ, MILLI EGITIM BAKANLIGI, 2015

Dekan Yard. (2013-2017); Rektör Danışmanı (2013-2017); Bölüm Başkanı TİB. (2014-2017) CAMER Araştırma Merkezi Müd. (2013-2016/ 2016-2019)