E-posta Telefon
+90.476.223 00 10-16 | 4233
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  ATATÜRK ÜNIVERSITESI/ ILAHIYAT FAKÜLTESI/1983-1989

 • Y

  Yüksek Lisans

  ATATÜRK ÜNIVERSITESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ 1989-1993 Tez adı: Abdurrezzak ve hadisçiliğ https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vVNzTGHHhjH-u3WMToxQ-sWBLo3OFxXoHdsekxBStmktsGR95z6W9qtpSqasGOtF

 • D

  Doktora

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ /HADİS ANABİLİM DALI/1995-2000 https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5NNqZKwwGohPh6_KCcfp-t2y-pQBevPmCT7i4zh08-MlVzz1P_7cjLntF2Ecbs8D

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 

ÇETİN MUSA (2015). 'İMANIN ŞUBELERI' RIVÂYETINİN SENED VE METİN AÇISINDAN

ANALIZI. Dicle Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 17(2), 35-73., (Kontrol No: 2789377)

http://isamveri.org/pdfdrg/D02042/2015_2/2015_2_CETINM.pdf

 

ÇETIN MUSA (2015). KADINI DARP/DÖVME MESELESININ ÇÖZÜMÜNDE HZ. PEYGAMBER
(S)’IN YAKLASIMI. Dicle Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 17(1), 253-280., (Kontrol No:
2789450)

http://isamveri.org/pdfdrg/D02042/2015_1/2015_1_CETINM.pdf

 

ÇETİN MUSA (2016). HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’İN HAYATINDA BIR İLKE OLARAK “SEFKAT”.
e-Sarkiyat, 8(1), 251-269., (Kontrol No: 2789667)

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/265726

 

 

ÇETİN MUSA (2015). HADÎSLER BAGLAMINDA ŞİDDET OLGUSU. Dicle Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, 17(2), 371-400., (Kontrol No: 2789583)

http://isamveri.org/pdfdrg/D02042/2015_2/2015_2_CETINM2.pdf

 

 

ÇETİN MUSA (2016). HADİSLERDE “TUZ”UN YERİ VE YASAMŞAL DENGEDEKİ ROLÜ.
Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, 9(43), 2394-
2400., Doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20164317800, (Kontrol No: 2735155)

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi43_pdf/7ilahiyat/cetin_musa.pdf

 

 


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

ÇETİN MUSA (2012). Abdürrezzâk’ın Hadis İlmindeki Yeri. Ekev, 16(50), 113-132., (Kontrol

No: 478111)

http://isamveri.org/pdfdrg/D01777/2012_50/2012_50_CETINM.pdf

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Çetin, Musa Nebevî Yaklaşımla Aile İçi Eğitimde Temel Kavramlar, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı, 2016, s. 263- 276

http://isamveri.org/pdfdrg/G00117/2016/2016_CETINM.pdf

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

 

Nebevî Yaklasımla Doğal Felaketlerin Metafizik Boyutu (2016)., ÇETİN MUSA, Altın Kalem
Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 176, ISBN:978-605-9837-19-4, Türkçe(Bilimsel Kitap),
(Kontrol No: 2770904)

 

Hz. Peygamber'de Milliyet Görüsü (1994)., ÇETIN MUSA, Tez olarak basılmıstır, Türkçe(Bilimsel
Kitap), (Kontrol No: 478694)

 

Abdürrezzak ve Hadisçiligi (2000)., ÇETIN MUSA, Tez Olarak Basılmıstır, Türkçe(Bilimsel Kitap),
(Kontrol No: 2770848)

 

 

Yönetilen Doktora Tezleri:

-


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı Üniversite
2020 SEDANUR YILDIZ BUHÂRÎ'NİN el-EDEBÜ'L-MÜFRED ADLI ESERİNDEKİ AHLÂK KONULU HADİSLERİN DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Iğdır Üniversitesi
2019 SAİT YILDIZ Hadislere göre günah ve ceza Iğdır Üniversitesi
2019 MAHMUT SEYHAN Abdulğani el-Makdisî ve hadis ilmindeki yeri Iğdır Üniversitesi
2019 SABİH AKINCI Mehâmilî ve Emâlî'si Iğdır Üniversitesi
2019 MUSA BOĞAZ Übey b. Ka'b Hayatı ve hadis ilmindeki yeri Iğdır Üniversitesi
2019 SÜLEYMAN BÜR Şehid-i sani Iğdır Üniversitesi
2019 HAYRİ KURUÇOLAK Hadislerde sâliha kadın (Buhârî örneği) Iğdır Üniversitesi
2019 İSRAFİL AVCI Enes B. Mâlik'in hadis ilmindeki yeri Iğdır Üniversitesi
2018 MEMET DURSUN Sahîhayn'deki siyer ve meğazi rivayetleri Iğdır Üniversitesi
2018 SONGÜL YİYİT BUHARİ HADİSLERİNDE KADINLARLA İLGİLİ RİVAYETLERİN TAHLİLİ Iğdır Üniversitesi
2018 ALİ TURĞAY Hadislerde Rü'yetullah Iğdır Üniversitesi
2018 MEHMET SARI Hadislerde Gıybet Iğdır Üniversitesi
2017 RECAİ ŞAHİN Hadislerde dünyevîleşme ve tamahkârlık Iğdır Üniversitesi
2019-2020 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 5
2019-2020 HADİS - III Türkçe 4
2019-2020 HADİS TARİHİ VE USULÜ - II Türkçe 4
2018-2019 HADİS TARİHİ VE USULÜ - II Türkçe 4
2018-2019 HADİS - III Türkçe 4
2018-2019 DİN EĞİTİMİ Türkçe 4
2018-2019 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 6
2017-2018 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 6
2017-2018 HADİS - IV Türkçe 2
2017-2018 HADİS - II Türkçe 2
2016-2017 HADİS - II Türkçe 2
2016-2017 HADİS - I Türkçe 2
2016-2017 HADİS TARİHİ VE USULÜ - II Türkçe 2
2015-2016 HADİS TARİHİ VE USULÜ-I (GÜZ) Türkçe 4
2015-2016 HADİS -I (BAHAR) Türkçe 4
2015-2016 HADİS-III (BAHAR) Türkçe 4
2015-2016 HADİS TARİHİ VE USULÜ -II (BAHAR) Türkçe 4
2015-2016 HADİS Türkçe 3
2015-2016 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ (GÜZ) Türkçe 4
2015-2016 HADİS USULÜ (GÜZ) Türkçe 4
2014-2015 HADİS TARİHİ VE USULÜ -II (BAHAR) Türkçe 4
2014-2015 HADİS TARİHİ (BAHAR) Türkçe 2
2014-2015 LİSANS BİTİRME TEZİ (GÜZ) Türkçe 4
2014-2015 HADİS USULÜ (GÜZ) Türkçe 4
2014-2015 LİSANS BİTİRME TEZİ (BAHAR) Türkçe 4
2014-2015 HADİS TARİHİ VE USULÜ-I (GÜZ) Türkçe 4
2014-2015 HADİS-I (GÜZ) Türkçe 3
2014-2015 HADİS -I (BAHAR) Türkçe 6
2014-2015 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ (GÜZ) Türkçe 4
2014-2015 HADİS -II (BAHAR) Türkçe 3
2013-2014 YABANCI DİL-IV (BAHAR) Türkçe 2
2013-2014 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ-I (BAHAR) Türkçe 8
2013-2014 LİSANS BİTİRME TEZİ (BAHAR) Türkçe 4
2013-2014 HADİS TARİHİ VE USULÜ (GÜZ) Türkçe 4
2013-2014 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ (GÜZ) Türkçe 4
2013-2014 HADİS TARİHİ VE USULÜ-II (BAHAR) Türkçe 4
2013-2014 HADİS-II (GÜZ) Türkçe 3
2013-2014 ARAPÇA -III (GÜZ) Türkçe 6
2013-2014 LİSANS BİTİRME TEZİ (GÜZ) Türkçe 4
2012-2013 LİSANS BİTİRME TEZİ Türkçe 2
2012-2013 MUKAYESELİ İSLAM VE BATI DÜŞÜNCESİ Türkçe 2
2012-2013 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ Türkçe 6
2011-2012 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ

-

TESEKKÜR BELGESI, DIYANET ISLERI BASKANLIGI, 2015

TEŞEKKÜR BELGESİ, MILLI EGITIM BAKANLIGI, 2015

-

-

Dekan Yard. (2013-2017); Rektör Danışmanı (2013-2017); Bölüm Başkanı TİB. (2014-2017) CAMER Araştırma Merkezi Müd. (2013-2016/ 2016-2019)