E-posta Telefon
+90.476.223 00 10-16 | 4233
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 2000
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: Abdurrezzak ve hadisçiliği
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1990 - 1993
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HADİS (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Hz.Peygamber'de milliyet görüşü
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1983 - 1989
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2016 HADİSLERDE TUZ UN YERİ VE YAŞAMSAL DENGEDEKİ ROLÜ Uluslararası ÇETİN MUSA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research 9 43 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi43_pdf/7ilahiyat/cetin_musa.pdf
2012 Abdürrezzâk ın Hadis İlmindeki Yeri Ulusal ÇETİN MUSA Ekev 16 50 http://asosindex.com/journal-article-abstract?id=19708
2015 HADÎSLER BAĞLAMINDA ŞİDDET OLGUSU Ulusal ÇETİN MUSA Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 2
2015 KADINI DARP DÖVME MESELESİNİN ÇÖZÜMÜNDE HZ PEYGAMBER S İN YAKLAŞIMI Ulusal ÇETİN MUSA Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 1
2015 İMANIN ŞUBELERİ RİVÂYETİNİN SENED VE METİN AÇISINDAN ANALİZİ Ulusal ÇETİN MUSA Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 2
2016 HZ PEYGAMBER S A V İN HAYATINDA BİR İLKE OLARAK ŞEFKAT Uluslararası ÇETİN MUSA e-Şarkiyat 8 1
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2016 NEBEVÎ YAKLAŞIMLA AİLE İÇİ EĞİTİMDE TEMELKAVRAMLAR Uluslararası ÇETİN MUSA ığdır üniversitesi ilahiyat fakültesi uluslararası aile içi eğitim çalıştayı http://www.igdir.edu.tr/duyuru/uluslararas%C4%B1-aile-i%C3%A7i-e%C4%9Fitim-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1-kitab%C4%B1-ilahiyat-fak%C3%BCltesi-2017-56-09-20-56?Language=tr#
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2016 Nebevî Yaklaşımla Doğal Felaketlerin Metafizik Boyutu Tümü
1994 Hz Peygamber de Milliyet Görüşü Tümü
2000 Abdürrezzak ve Hadisçiliği Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2017 Hadislerde dünyevîleşme ve tamahkârlık RECAİ ŞAHİN Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Hadislerde Rü'yetullah ALİ TURĞAY Yüksek Lisans Devam Ediyor
2018 Sahîhayn'deki siyer ve Meğazi rivayetleri MEMET DURSUN Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Abdulğani el-Makdisî ve hadis ilmindeki yeri MAHMUT SEYHAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Hadislere göre günah ve ceza SAİT YILDIZ Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Enes B. Mâlik'in hadis ilmindeki yeri İSRAFİL AVCI Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Hadislerde sâliha kadın (Buhârî örneği) HAYRİ KURUÇOLAK Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Şehid-i sani SÜLEYMAN BÜR Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Mehâmilî ve Emâlî'si SABİH AKINCI Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Aile içi eğitimde peygamberî metodoloji HALİL İBRAHİM ÇETİN Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 BUHÂRÎ'NİN el-EDEBÜ'L-MÜFRED ADLI ESERİNDEKİ AHLÂK KONULU HADİSLERİN DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ SEDANUR YILDIZ Yüksek Lisans Devam Ediyor
2020 Hadisler ışığında kadın psikolojisinin tahlil edilmesi MERYEM GÜL Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans
2018-2019 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans
2019-2020 KLASİK HADİS USULÜ VE METİNLERİ - I-II Yüksek Lisans
2019-2020 SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ Yüksek Lisans
2017-2018 KLASİK HADİS METİNLERİ - II Yüksek Lisans
2018-2019 HADİS TARİHİ VE USULÜ - II Lisans
2019-2020 HADİS TARİHİ VE USULÜ - II Lisans
2019-2020 HADİS - III Lisans
2018-2019 HADİS - III Lisans
2018-2019 DİN EĞİTİMİ Lisans
2018-2019 KLASİK HADİS METİNLERİ-I Yüksek Lisans
2018-2019 HADİS EDEBİYATI Yüksek Lisans
2017-2018 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans
2017-2018 HADİS - IV Lisans
2017-2018 HADİS - II Lisans
2017-2018 SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ Yüksek Lisans
2017-2018 HADİS ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Yüksek Lisans
2017-2018 DİSİPLİNLER ARASI HADİS Yüksek Lisans
2017-2018 HADİS EDEBİYATI Yüksek Lisans
2016-2017 KLASİK HADİS METİNLERİ - II Yüksek Lisans
2016-2017 HADİSLERDE İSNAD Yüksek Lisans
2016-2017 HADİSTE TARİH VE TARİHTE HADİS Yüksek Lisans
2016-2017 HADİS İLİMLERİNE GİRİŞ Yüksek Lisans
2016-2017 HADİS - II Lisans
2016-2017 HADİS - I Lisans
2016-2017 HADİS TARİHİ VE USULÜ - II Lisans
2015-2016 SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ (BAHAR) Yüksek Lisans
2015-2016 HADİS İLİMLERİNE GİRİŞ (BAHAR) Yüksek Lisans
2015-2016 DİSİPLENLER ARASI HADİS (BAHAR) Yüksek Lisans
2015-2016 HADİS EDEBİYATI (BAHAR) Yüksek Lisans
2015-2016 TEZ SEMİNER (BAHAR) Yüksek Lisans
2015-2016 HADİS Lisans
2015-2016 HADİS TARİHİ VE USULÜ -II (BAHAR) Lisans
2015-2016 UZMANLIK ALAN DERSİ (BAHAR) Yüksek Lisans
2015-2016 HADİS-III (BAHAR) Lisans
2015-2016 HADİS -I (BAHAR) Lisans
2015-2016 HADİSLERİN SOSYOLOJİK YORUMU (GÜZ) Yüksek Lisans
2015-2016 HADİS USULÜ (GÜZ) Yüksek Lisans
2015-2016 HADİS TARİHİ (GÜZ) Yüksek Lisans
2015-2016 KLASİK DİNİ METİNLER (GÜZ) Yüksek Lisans
2015-2016 TEZ SEMİNERİ (GÜZ) Yüksek Lisans
2015-2016 UZMANLIK ALAN DERSİ (GÜZ) Yüksek Lisans
2015-2016 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ (GÜZ) Lisans
2015-2016 HADİS USULÜ (GÜZ) Lisans
2015-2016 HADİS TARİHİ VE USULÜ-I (GÜZ) Lisans
2014-2015 LİSANS BİTİRME TEZİ (BAHAR) Lisans
2014-2015 HADİS -II (BAHAR) Lisans
2014-2015 HADİS -I (BAHAR) Lisans
2014-2015 HADİS TARİHİ VE USULÜ -II (BAHAR) Lisans
2014-2015 HADİS TARİHİ (BAHAR) Lisans
2014-2015 LİSANS BİTİRME TEZİ (GÜZ) Lisans
2014-2015 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ (GÜZ) Lisans
2014-2015 HADİS-I (GÜZ) Lisans
2014-2015 HADİS USULÜ (GÜZ) Lisans
2014-2015 HADİS TARİHİ VE USULÜ-I (GÜZ) Lisans
2013-2014 HADİS İLİMLERİNE GİRİŞ (BAHAR) Yüksek Lisans
2013-2014 DİSİPLİNLER ARASI HADİS (BAHAR) Yüksek Lisans
2013-2014 YABANCI DİL-IV (BAHAR) Lisans
2013-2014 LİSANS BİTİRME TEZİ (BAHAR) Lisans
2013-2014 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ-I (BAHAR) Lisans
2013-2014 HADİS TARİHİ VE USULÜ-II (BAHAR) Lisans
2013-2014 Şİİ HADİS GELENEĞİ (GÜZ) Yüksek Lisans
2013-2014 HADİSLERDE İSNAD (GÜZ) Yüksek Lisans
2013-2014 LİSANS BİTİRME TEZİ (GÜZ) Lisans
2013-2014 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ (GÜZ) Lisans
2013-2014 HADİS-II (GÜZ) Lisans
2013-2014 ARAPÇA -III (GÜZ) Lisans
2013-2014 HADİS TARİHİ VE USULÜ (GÜZ) Lisans
2012-2013 LİSANS BİTİRME TEZİ Lisans
2012-2013 MUKAYESELİ İSLAM VE BATI DÜŞÜNCESİ Lisans
2012-2013 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ Lisans
2011-2012 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2012 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2013
2013 Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2015
2013 Rektör Danışmanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2015
2012 Caferilik Arş ve Uyg Merkezi Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018
2013 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017