musa-genc.webp

Prof. Dr.

Musa GençE-posta Telefon
04762230010 | 4100
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  1987 - 1992
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (DR)/

  Tez Adı: Doğuladini (Picea orientalis (L.) Link.) fidanlarına ait bazı morfolojik ve fizyolojik özelliklerle dikim başarısı arasındaki ilişkiler
 • Y

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  1983 - 1985
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/SİLVİKÜLTÜR (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Karaçam (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana) Öncü Gençliklerinde Gelişme Özellikleri.
 • L

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  1979 - 1983
  Lisans

  ORMAN FAKÜLTESİ/ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ORMAN MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2017 KIZILÇAM-ANADOLU KARAÇAMI DOĞAL KARIŞIK MEŞCERELERİ İÇİN BİYOLOJİK BAĞIMSIZLIĞA ULAŞMA YAŞLARININ BELİRLENMESİ Ulusal ÇATAL YILMAZ,GUZEL BABUR,GENÇ MUSA tURKİSH jOURNAL OF fOREST sCİENCE 1 2 http://dergipark.gov.tr/turkjforsci/issue/31771/331708
1991 Orta Karadeniz Bölgemizde Yok Olma Tehlikesi İçindeki Bir Genetik Rezervimiz Niksar Erbaa Toros Sediri Cedrus libani A Rich Bükleri Ulusal KALAY HASAN ZEKİ,GENÇ MUSA Ekoloji-Çevre Dergisi 1 2
2006 Bazı Yemisen Taksonlarında Crataegus monogyna Jacq Crataegus x sinaica Boiss Ekim Zamanının Çimlenme Oranına Etkisi Ulusal GULTEKİ N HC,YILDIZ DİLEK,DELİGÖZ AYŞE,DİVRİK A,GÜLTEKİN ÜA,GENÇ MUSA SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 3 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sdufenbed
1989 Barghchi M Çevirenler Genç M Küçük M Robinia pseudoacacia L Yalancı Akasya cv Jaszkiseri nin In Vitro Koşullarında Klonal Üretimi Ulusal GENÇ MUSA,KÜÇÜK MAHİR ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİ SERİSİ 32 2
2002 Kermes Meşesi Quercus coccifera L nin Bazı Tohum Özellikleri ve Soğuk Saklama ve Katlama Koşullarının Çimlenme ve Fidan Özelliklerine Etkileri Ulusal GENÇ MUSA,ALBAYRAK ÇATAL YELİZ,BİLİR NEBİ,GÜLCÜ SÜLEYMAN Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 4
2001 Isparta Ayazma Anadolu Kestanesi Castanea sativa Mill Meşceresi Ulusal GENÇ MUSA,GAFAR CUMHUR,BİLİR NEBİ,GÜLCÜ SÜLEYMAN,GÜNER ŞT Tabiat ve İnsan 35 3
2012 Meşcere Kuruluşu Araştırmaları Üzerine Silvikültürel Bir Değerlendirme Ulusal GENÇ MUSA,ESRA KASARCI,KAYA CANPOLAT Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13 2
1995 Doğu Ladini Picea orientalis L Link nde Şaşırtma Fidan Morfolojik Özellikleri Etkileşimleri Ulusal GENÇ MUSA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 45 1
2007 Karaçalı Paliurus spina christi Mill ve Hünnap Zizyphus jujuba Mill Tohumlarının Çimlendirilmesi Üzerine GA3 Çıtlatma ve Ekim Zamanının Etkileri Ulusal DELİGÖZ AYŞE,GULTEKIN HC,YILDIZ DİLEK,GULTEKIN ÜG,GENÇ MUSA SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sduofd
2012 Anadolu karaçamı Pinus nigra ssp nigra Arn var caramanica Loudon Rehder meşcerelerinde uygulanan ilk aralamaların ekofizyolojik etkileri Ulusal GENÇ MUSA,ÖZKAN KÜRŞAD,ÖZÇELİK RAMAZAN,GÜNER ŞT,GÜLSOY SERKAN,DELİGÖZ AYŞE SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 13 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sduofd
2013 Stand Structure Characteristics of Natural Mixed Stands of Brutian Pine Anatolian Black Pine and Regeneration Suggestions in Isparta Turkey Uluslararası BAYAR ESRA,GENÇ MUSA American International Journal of Contemporary Research 3 11 http://www.aijcrnet.com/
2006 Crataegus orientalis Palas Ex Bieb Fl Taur Cauc Crataegus tanacetifolia Lam Pers ve Crataegus aronia L Bosc Ex Prodr Türlerinde Çimlenme Engelinin Giderilmesi Üzerine Araştırmalar Ulusal GULTEKİN HC,YILDIZ DİLEK,DİVRİK A,GULTEKİN ÜA,GENÇ MUSA Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 1
2007 Ekim Zamanı ve Soğuk Katlamanın Menengiç Pistacia terebinthus L Tohumlarında Çimlenme Yüzdesine Etkisi Ulusal GÜLTEKIN HC,DELİGÖZ AYŞE,YILDIZ DİLEK,GÜLTEKIN ÜG,GENÇ MUSA SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 3
2013 Yetiştirme Sıklığının Anadolu Karaçamı Fidanlarının Dikim Başarısına Etkisi Ulusal GUNER ŞT,ÇÖMEZ A,KARATAŞ R,GENÇ MUSA Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University (JFFIU) 62 2 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jffiu/
2009 Kalite Sınıflamasının Anadolu Karaçamı Pinus nigra Arn subsp pallasiana Lamb Holmboe Fidanlarının Arazi Performansına Etkisi Ulusal DELİGÖZ AYŞE,GENÇ MUSA,ÖZÇELİK HASAN SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sduofd
1993 Doğuladini Picea orientalis L Link Fidanlarına Ait Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklerle Dikim Başarısı Arasındaki İlişkiler II Teknik Rapor Ulusal GENÇ MUSA Orman Mühendisliği 30 9
1993 Doğuladini Picea orientalis L Link Fidanlarına Ait Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklerle Dikim Başarısı Arasındaki İlişkiler I Teknik Rapor Ulusal GENÇ MUSA Orman Mühendisliği 30 8
2000 Batı Akdeniz Bölgesi nde Süs Bitkisi Kullanımı II Ulusal GENÇ MUSA,FAKİR HÜSEYİN,GÜLCÜ SÜLEYMAN,BİLİR NEBİ Orman Mühendisliği 37 12
2013 Menengiç Pistacia terebinthus L subsp palaestina Boiss Engler meyvelerinin bazı fiziksel ve fizikokimyasal özellikleri üzerine ekolojik faktörlerin etkisi Ulusal GÜLSOY SERKAN,ÖZKAN GÜLCAN,ÖZKAN KÜRŞAD,GENÇ MUSA SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 14 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sduofd
2019 Photosynthetic capacity, nutrient and water status following precommercial thinning in Anatolian black pine Uluslararası DELİGÖZ AYŞE,BAYAR ESRA,KARATEPE YASİN,GENÇ MUSA FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 451 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378112719310011
2019 Photosynthetic capacity, nutrient and water status following precommercial thinning in Anatolian black pine. Uluslararası DELİGÖZ AYŞE,BAYAR ESRA,KARATEPE YASİN,GENÇ MUSA FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 541
2020 İzmir Orman Bölge MüdürlüğüOrmanlarında Rehabilitasyon: 26 11 Yıllık Deneyimler 1-2 Ulusal GENÇ MUSA,Erol Mehmet,Çoşkun Sibel,Irmak Cemal Enis,Günay Muharrem,Çakır MAhmet,Öztürk Hulusi YEŞİL DÜNYA 57 1-2-3 https://ormuh.org.tr/uploads/yesil-dunya-dergisi/sayi8/files/assets/common/downloads/publication.pdf
1999 Eskişehir Eğirdir ve Seydişehir Orman Fidanlıklarında 2 0 Karaçam Fidanlarında Morfolojik İncelemeler Ulusal GENÇ MUSA,GUNER ST,SAHAN A Journal of Turkish Agriculture Forestry, 23 EK SAYI 2
2014 Chemical and physiological responses of four Turkish red pine Pinus brutia Ten provenances to cold temperature treatments Uluslararası YILDIZ DİLEK,Nzokou P,DELİGÖZ AYŞE,KOC I,GENÇ MUSA European Journal of Forest Research 133 5 http://link.springer.com/10.1007/s10342-014-0798-2
1992 Ağaçlandırma Potansiyelimiz AGM yi Bekleyen Sorunlar Fidanlık ve Ağaçlandırma Çalışmalarına İlişkin Bazı Öneriler Ulusal GENÇ MUSA Orman Mühendisliği 29 10
1991 Geotekstil Ulusal GENÇ MUSA,ACAR HAFİZ HULUSİ Tarımda Kaynak 2 1
1998 Akdeniz Bölgesi İçin Araştırma Değeri Olan Avustralya Orijinli Bazı Türler Ulusal GENÇ MUSA,TURNA İBRAHİM,BİLİR NEBİ Orman ve Av 74 2
1997 Yeşil Tur Ulusal GENÇ MUSA Jandarma Dergisi 73 81
2000 Kasnak Meşesi Quercus vulcanica Boiss de Meyve Tipi Ekim Şekli Fidan Morfolojisi Etkileşimleri Ulusal GENÇ MUSA,GÜLCÜ SÜLEYMAN,BİLİR NEBİ Orman Mühendisliği 37 8
2000 Batı Akdeniz Bölgesi nde Süs Bitkisi Kullanımı I Ulusal GENÇ MUSA,FAKİR HÜSEYİN,GÜLCÜ SÜLEYMAN,BİLİR NEBİ Orman Mühendisliği 37 11
2007 Sarıçam Karaçam Doğal gençleştirme Sahalarında Bazı Tespitler Sündiken Dağları II Bölüm Ulusal GUNER ŞT,ÇÖMEZ A,GENÇ MUSA Orman Mühendisliği 44 7-8-9 http://ormuh.org.tr/arsiv/files/DERGI_2007_3.pdf
2007 Sarıçam Karaçam Doğal gençleştirme Sahalarında Bazı Tespitler Sündiken Dağları I Bölüm Ulusal GUNER ŞT,ÇÖMEZ A,GENÇ MUSA Orman Mühendisliği 44 4-5-6 http://ormuh.org.tr/arsiv/files/02122015_DERGI_2007_NMH.pdf
1998 Afyon Dereçine Türk Fındığı Corylus colurna L Bükü Ulusal GENÇ MUSA,GUNER ŞT,GÜLCÜ SÜLEYMAN,FAKİR HÜSEYİN Orman ve Av 74 6
1993 Wrenching ve Yandan Kök Kesimi İşlemlerinin Yaz Ortasında Şaşırtılan Doğuladini Picea orientalis L Link Fidanlarının Gelişimi Üzerindeki Etkileri Ulusal GENÇ MUSA,YAHYAOĞLU ZEKI Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 17
1997 Afyon Çal Dağı Kızılçam Meşcereleri Ulusal GENÇ MUSA,GUNER ŞT,FAKİR HÜSEYİN Orman Mühendisliği 34 6
1998 Afyon İhsaniye Sarıçam Pinus silvestris L Meşceresi Ulusal GENÇ MUSA,GUNER ŞT Orman Mühendisliği 35 4
2011 Kasnak Meşesi Quercus vulcanica Boiss nde Fidecik Oluşumu ve Fidan Gelişimi Üzerine Tohum Büyüklüğünün Etkisi Ulusal DELİGÖZ AYŞE,GENÇ MUSA,YILDIZ DİLEK Orman Mühendisliği 48 10-11-12 http://ormuh.org.tr/arsiv/files/543_2011_4.pdf
1996 Effects of Watering After Lifting and Exposure Before Planting on Plant Quality and Performance in Oriental Spruce Uluslararası GENÇ MUSA Ann. Sci. For. 53: 139-143. 53
2000 Isparta da Yeni Saptanan Doğal Bir Anıt Kestane Castanea sativa Mill Meşceresi Ulusal GENÇ MUSA,GUNER ST Journal of Turkish Agriculture & Forestry, 24 1
2001 Comparison of 22 Taurus Cedar Cedrus libani A Rich Origins by Seedling Morphological Distance Ulusal YAHYAOĞLU Z,DEMIRCI A,BİLİR NEBİ,GENÇ MUSA Turkish Jr. Biology 25
1995 Doğuladini Fidanlık Tekniğindeki Gelişmeler Ulusal GENÇ MUSA Orman Mühendisliği 32 2
2017 Verständnis und Erwartungen von der Ökotourismus in der Türkischen Humane Uluslararası GENÇ YUNUS EMRE,GENÇ MUSA the Journal of Academic Social Sciences 49 49 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=12427
2009 A Chestnut Monument Tree in Sinop: Padisah Kestanesi.Acta Hort. (ISHS) Uluslararası TOPÇU NAMIK KEMAL,SERDAR ÜMİT,ÖZTÜRK A,GENÇ MUSA ACTA HORT. 815
1994 Doğu Ladini Picea orientalis L Link nde Fidanlık Yeri Orijin Etkileşimleri Ulusal YAHYAOĞLU ZEKI,GENÇ MUSA,KIRDAR EROL Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 18
1994 Karaçam Pinus nigra Arnold subsp pallasiana Öncü Gençliklerinde Gelişme Özellikleri Ulusal GENÇ MUSA Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 18: 487-493. 18
1995 Influence of Differences in Transplanting Time and Seedling Size on Shoot Formation in Oriental Spruce Uluslararası GENÇ MUSA,ÜÇLER ALİ ÖMER Research Bulletin of Panjab University, 45
2000 Influence of Transplanting on Seedling Growth and Post PlaNting Success in Oriental Spruce Uluslararası GENÇ MUSA,BİLİR NEBİ Research Bulletin of Panjab University, 50: 23-31. 50
2016 Gölhisar Burdur Anıt Ağaçları Göller Bölgesi Anıt Ağaç Varlığına Yeni İlaveler Ulusal BAYAR ESRA,TURKER H,GENÇ MUSA Bartın Orman Fakültesi Dergisi 14 22 http://www.bofdergi.com
2017 İzmir-Dikili’nin Ekoturizm ve Açık Alan Rekreasyonu Potansiyeli: Tespit ve Tekliflerimiz. Ulusal GENÇ MUSA Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 9 http://sbe.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/makaleler/sayi16/Makale08_Sayi16.pdf
2015 DOĞA KORUMA MAKSATLI SİLVİKÜLTÜREL UYGULAMALAR 1 Ulusal GENÇ MUSA orman mühendisliği 52 7-8-9 www.ormuh.org.tr
2018 Seasonal and needle age-related variations in the biochemical characteristics of Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe. Uluslararası DELİGÖZ AYŞE,BAYAR ESRA,GENÇ MUSA,KARATEPE YASİN,KIRDAR EROL,Cankara Gökçe Journal of Forest Science 64 9
1994 Shoot Types in Oriental Spruce Picea orientalis L Link Seedlings Ulusal GENÇ MUSA Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 18: 203-208. 18
2015 Doğa Koruma Maksatlı Silvikültürel Uygulamalar 2 Ulusal GENÇ MUSA Orman Mühendisliği 53 10-11-12
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 Using of 3D Model in Documentation and Planning of Natural and Cultural Tourism Uluslararası BİLİCİ EBRU,UÇAR ZENNURE,GENÇ MUSA 2nd International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2019): Human and Nature Oriented Forest Engineering http://ormantransportu.org/etkinlikler/Proceedings20FETEC202019.pdf
2018 Designing Silvicultural Treatments with Stand Visualization System Uluslararası YILMAZ MUSTAFA,BİLİCİ EBRU,GENÇ MUSA ITESDES 2018
2018 Karadeniz Bölgesi’nde Kırsal Yaşam ve Mimarinin Önemli Öğesi Serenti Yapım ve Kullanımında Mor Çiçekli Orman Gülünden Faydalanma Uluslararası GENÇ MUSA,BİLİCİ EBRU 4th International Non-Wood Forest Products Symposium
2018 Karadeniz Bölgesi’nde Kırsal Yaşam ve Mimarinin Önemli Öğesi Serenti Yapım ve Kullanımında Mor Çiçekli Orman Gülünden Faydalanma Uluslararası GENÇ MUSA,BİLİCİ EBRU 4. Nonwood Forest Products Symposium
2017 CHANGES IN THE MIDDAY WATER POTENTIAL INANATOLIAN BLACK PINE AFTER THE LATEPRECOMMERCIAL THINNING Uluslararası DELİGÖZ AYŞE,BAYAR ESRA,KARATEPE YASİN,GENÇ MUSA,ÇANKAYA FATMA GÖKCEN 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY
2017 Changes in The Midday Water Potential in Anatolian Black Pine After The Late Precommercial Thinning Uluslararası DELİGÖZ AYŞE,BAYAR ESRA,KARATEPE YASİN,GENÇ MUSA,CANKARA FATMA GÖKÇE 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology http://2017.iconsete.org/
2015 KARMA ENERJİ ORMANCILIĞI Ulusal GENÇ MUSA 1. uLUSLARARASI eNERJİ sORUNLARI sEMPOZYUMU
2013 Deligöz, A., Bayar, E., Gür, M., Genc, M., 2013: An Assessment of the Important Seedling Properties for Reforestation in Pinus nigra J. F. Arnold subsp. nigra var. caramanica (Loudon) Rehder from Three Provenances. Proceedings of, 24-26 October 2013, Artvin, Turkey, 13-17. Uluslararası DELİGÖZ AYŞE,BAYAR ESRA,Gür merve,GENÇ MUSA I n t e r n a t i o n a l C a u c a s i a n F o r e s t r y S y m p o s i u m
2009 Genç, M., Deligöz, E. ve Yıldız, D. 2009. Yanmaya Dirençli Bitkiler ve Yangına Hassas Yörelerde Kullanımı. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, , 07-10 Ocak 2009, Sayfa: 224-235, Antalya. Ulusal GENÇ MUSA,DELİGÖZ AYŞE,YILDIZ DİLEK 1. Orman Yangınlarıyla Mücadele Sempozyumu
2002 Eskişehir İli Anıt Ağaçları Ulusal GENÇ MUSA,Güner Şükrü Teoman,Çömez Aydın II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi
2001 A new method to select monumental tree among the forest tree species of Turkey An application Uluslararası GENÇ MUSA,ŞÜKRÜ TEOMAN GÜNER International Conference "FOREST RESEARCH: A challenge for integrated European approach",
1997 Influence of transplanting on seedling growth and post-planting success inoriental spruce. Paper to Topic 12, this Congress. Uluslararası GENÇ MUSA,BİLİR NEBİ Dünya Ormancılık Kongresi
1993 Türkiye de Ağaç Islahının Amacı Yeni Politika ve İlkelerinin Belirlenmesi Ulusal YAHYAOĞLU Z,GENÇ MUSA,ÜÇLER ALİ ÖMER I. Ormancılık Şurası
1990 Sedir (Cedrus libani A. Rich.)’xxde Islah Çalışmaları. Bildiri, Uluslararası yahyaoğlu zeki,GENÇ MUSA Uluslararası Sedir Sempozyumu O.A.E. Muhtelif Yayınlar Serisi, No. 59
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2007 Fidan Standardizasyonu Standart Fidan Yetiştirmenin Biyolojik ve Teknik Esasları Üretme-Yetiştirme Koşulları ve Etkileri Bölüm(ler)
2020 İKLİM DEĞİŞİMİ ORMANLARIN İKLİM DEĞİŞİMİNE ETKİSİ Tümü
2012 Süs Bitkisi Yetiştiriciliği Temel Üretme Teknikleri Tümü
2020 TÜRKÇE - İNGİLİZCEORMAN KURMA ÇEVRE KORUMAKAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ Tümü
2020 Anadolu Mutfak Kültüründen Esintiler Giresun’un Seferberlik Ekmek ve Yemekleri Bölüm(ler)
2019 Göller Bölgesi’ndeki doğal yayılış alanlarında kasnak meşesinin (Quercus vulcanica bois. and heldr. ex kotschy) tohum ve mesçere kuruluş özellikleri Tümü
2020 BİTKİ YETİŞTİRME PLANTASYON TEKNİĞİ Tümü
2006 Silvikültürel Uygulamalar Tümü
2007 Fidan Standardizasyonu Standart Fidan Yetiştirmenin Biyolojik ve Teknik Esasları Fidan Tipleri Bölüm(ler)
2007 Odunsu ve Otsu Bitkiler Yetiştiriciliği Tümü
2007 Fidan Standardizasyonu Standart Fidan Yetiştirmenin Biyolojik ve Teknik Esasları Kalite Sınıflamasında Kullanılan Özellikler ve Tespiti Bölüm(ler)
2008 Anadolu Karaçamı Pinus nigra Arnold ssp pallasiana Lamb Holmboe nda Yetiştirme Sıklığının Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Fidan Özellikleri İle Dikim Başarısına Etkisi Tümü
2008 Yetiştirme Sıklığının Yalancı Akasya Robinia pseudoacacia L Fidanlarının Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri ile Dikim Başarısına Etkileri Tümü
2020 SİLVİKÜLTÜR TEKNİĞİ "Uygulamalı Orman Ekolojisi" Tümü
2017 SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL ESASLARI Tümü
2020 ORMAN BAKIMI Tümü
2020 GÖLLER BÖLGESİNİN ANIT AĞAÇLARI: MONUMENTAL TREES IN LAKES DISTRICT OF TURKEY Tümü
2017 Orman Bakımı, Asli Orman Ağacı Türlerimizin Saf ve Karışık Meşcerelerinin Bakımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayını, No. 14, İlaveli 3. Baskı, Isparta, 216 s. Tümü
2020 SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL ESASLARI: Basic Principles of Silviculture Tümü
2015 SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL ESASLARI Tümü
1995 Türkiye de Silvikültür ve Ağaçlandırma Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye Ormancılık Raporu Silvikültür ve Ağaçlandırma Bölüm(ler)
2021 TÜRKÇE ISLIK DİLİ "Kuşdili" Tümü
2008 Anadolu Karaçamı Pinus nigra Arnold ssp pallasiana Lamb Holmboe Ulusal Islah Zonlamasının Orijin Performansı ve Yetişme Ortamı Özellikleri Bağlamında İrdelenmesi Kütahya Tavşanlı Göbel Ağaçlandırma Alanı Örneği Tümü
2011 Kasnak Meşesinin Quercus vulcanica Boiss and Heldr ex Kotschy Ekolojisi ve Meşcere Kuruluş Özellikleri Tümü
2020 SİLVİKÜLTÜREL UYGULAMALAR Tümü
1995 Bitki Yetiştirme ve Plantasyon Tekniği Ders Notu Tümü
2013 Silvikültür Tekniği Tümü
2003 Anıt Ağaçların Önemi Göller Bölgesi nin Anıt Ağaçları Tümü
2011 Orman Bakımı Asli Orman Ağacı Türlerimizin Saf ve Karışık Meşcerelerinin Bakımı Tümü
2007 Fidan Standardizasyonu Standart Fidan Yetiştirmenin Biyolojik ve Teknik Esasları Tümü
2007 Fidan Standardizasyonu Standart Fidan Yetiştirmenin Biyolojik ve Teknik Esasları Kalite Sınıflaması Çalışmaları ve Türkiye İçin Öneriler. Bölüm(ler)
2007 Fidan Standardizasyonu Standart Fidan Yetiştirmenin Biyolojik ve Teknik Esasları Genetik Yapı ve Üretme Materyali Bölüm(ler)
2020 SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (Propagation of Ornamental Plants): TEMEL BİTKİ ÇOĞALTMA YÖNTEMLERİ (Main Propagation Methods of Plants) Tümü
2020 TIBBİ VE AROMATİK Bitkiler Yetiştiriciliği Türkiye Ormanlarında Doğal Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Fidan Üretme ve Yetiştirme Esasları Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
1994 Doğuladini (pıcea orıentalis (L.) link) fidanlarında su potansiyeli bileşenlerinde oluşan dönemsel değişmeler AKKIN SEMERCİ Yüksek Lisans Tamamlandı
1994 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) tohumlarında kabuktan kaynaklanan çimlenme engelinin kimyasal önişlemlerle giderilmesi FATMA YILMAZ Yüksek Lisans Tamamlandı
1995 Serinyol ve Tekir fidanlıklarında üretilen kızılçam, Anadolu karaçamı ve toros sediri fidanlarında kalite sınıflaması araştırmaları PERİHAN AYINTAPLI Yüksek Lisans Tamamlandı
1999 Eğirdir Orman Fidanlığında fidan maliyeti analizleri HASAN ALKAN Yüksek Lisans Tamamlandı
1999 Afyon Orman İşletme Müdürlüğündeki Anadolu Karaçamı (pinus nigra arnold. subs. pallasiana (Lamb.) holmboe) meşcerelerinde gerçekleştirilen doğal gençleştirme çalışmaları üzerine bir değerlendirme ŞÜKRÜ TEOMAN GÜNER Yüksek Lisans Tamamlandı
2000 Ormaniçi rekreasyonu ve Isparta ilindeki bazı doğal kaynakların mevcut rekreasyon potansiyelleri MURAT AKTEN Yüksek Lisans Tamamlandı
2002 Toros sediri (Cedrus libani A. Rich. )'nde yetiştirme sıklığının bazı morfolojik fidan özelliklerine etkisi YELİZ ALBAYRAK ÇATAL Yüksek Lisans Tamamlandı
2005 Bazı yetiştirme tekniklerinin Toros sediri (Cedrus libani A. Rich.)`nde fidan morfolojisine etkisi DİLEK YILDIZ Yüksek Lisans Tamamlandı
2016 Türkiye'de karayolu ulaşımına kapalı mekanlarda doğa yürüyüşü turizmi güzergah standartlarının belirlenmesi: Kemalpaşa Mahmutdağı ekoturizm planlama alanı örneği ERDAL ÇETİNKAYA Yüksek Lisans Tamamlandı
2016 Türkiye'de karayolu ulaşımına kapalı mekânlarda bisiklet turizmi güzergâh standartlarının belirlenmesi: Kemalpaşa Mahmutdağı ekoturizm planlama alanı örneği SEREN AKBAŞ Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Sürdürülebilir turizm kapsamında Dikili'nin ekoturizm potansiyelinin incelenmesi ŞADİYE ŞAHBAZ Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Anıt ağaçların flora turizmi için önemi, Aydın Çine ve Kapruzlu ilçeleri anıt ağaç varlığına yeni ilaveler ÖZGE ÖYKÜ GÜL Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Covıd-19 salgını sonrasında güncellenen turizm algısının glampıng turizmine etkisi üzerine bir araştırma: Giresun örneği HALUK CEBECİ Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Giresun sakinlerinin rekreasyon talepleri, kent içi ve yakın çevresindeki ekoturizm kaynaklarının rekreasyon potansiyellerinin belirlenmesi CEMİLE KOCA Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Doğu Karadeniz Bölgemizde Türkçe Islık Dili Kullanan Yerleşim Yerlerinin Güncellenmesi Üzerine Bir Araştırma MEHMET ALİ HARMANŞA Yüksek Lisans Devam Ediyor
2010 Isparta kent içi yol ağaçları yönetim planı VOLKAN KÜÇÜK Doktora Tamamlandı
2010 Kasnak meşesi (Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. Ex Kotschy)'nin bazı tohum özellikleri DİLEK YILDIZ Doktora Tamamlandı
2012 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Anadolu Karaçamı [Pinus nigra subsp. nigra Arnold. var. caramanica (Loudon) Rehder] doğal karışık meşcerelerinde meşcere kuruluş özellikleri: Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Örneği ESRA BAYAR Yüksek Lisans Tamamlandı
2013 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Anadolu karaçamı [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe]' nda biyolojik bağımsızlığa ulaşma yaşlarının Denizli Orman Bölge Müdürlüğündeki doğal karışık meşcerelerinde belirlemesi KENAN SERKAN LELİK Yüksek Lisans Tamamlandı
2013 Kızılçam(Pinus brutia Ten.) ve Anadolu Karaçamı[Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe]' nda biyolojik bağımsızlığa ulaşma yaşlarının Isparta Orman Bölge Müdürlüğündeki doğal karışık meşcerelerinde belirlenmesi BABÜR GÜZEL Yüksek Lisans Tamamlandı
2013 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Anadolu Karaçamı [Pinus nigra arnold. subsp. pallasiana (lamb.) holmboe]' nda biyolojik bağımsızlığa ulaşma yaşlarının Kütahya Orman Bölge Müdürlüğündeki doğal karışık meşcerelerinde belirlenmesi MEHMET BAŞARAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2007 Anadolu karaçamı (Pinus nigra arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) fidanlarına ait bazı temel morfolojik ve eko-fizyolojik özelliklerin dikim başarısına etkisi AYŞE DELİGÖZ Doktora Tamamlandı
2007 Tüplü Toros sediri (Cedrus libani a. rich.) ve anadolu karaçamı (Pinus nigra arn. subsp. Pallasiana (lamb.) holmboe) fidanlarıyla kurulmuş plantasyonlarda kuraklığa dayanıklılık analizleri YELİZ KİLİS Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Ekoloji ve Türkiye'deki Ekosistemler Yüksek Lisans
2018-2019 ÖZEL İLGİ TURİZMİ Yüksek Lisans
2018-2019 Özel İlgi Turizmi Yüksek Lisans
2018-2019 Ekoloji ve Türkiye'deki Ekosistemler Yüksek Lisans
2015-2016 ORMANDA DOĞA KORUMA Yüksek Lisans
2015-2016 TARIMSAL ORMANCILIK Yüksek Lisans
2014-2015 EKOLOJİ VE EKOSİSTEMLER Yüksek Lisans
2014-2015 Türkiye Anıt Ağaçları Yüksek Lisans
2013-2014 Türkiye Anıt Ağaçları Lisans
2013-2014 Flora Turizmi Yüksek Lisans
2013-2014 Tarımsal Ormancılık Yüksek Lisans
2013-2014 Ekoloji ve Ekosistemler Yüksek Lisans
2013-2014 Ormanda Doğa Koruma Yüksek Lisans
2015-2016 Anıt Ağaçlar ve Ormanlar Lisans
2013-2014 Anıt Ağaçlar ve Ormanlar Lisans
2015-2016 Süs Biitkileri Lisans
2014-2015 Süs Biitkileri Lisans
2013-2014 Süs Biitkileri Lisans
2014-2015 Ormanda Doğa Koruma Yüksek Lisans
2015-2016 Ekoloji ve Ekosistemler Yüksek Lisans
2014-2015 Tarımsal Ormancılık Yüksek Lisans
2015-2016 Ekoturizmin Sosyal ve Kültürel Etkileri Yüksek Lisans
2015-2016 Türkiye Anıt Ağaçları Yüksek Lisans
2014-2015 ANIT AĞAÇLAR VE ORMANLAR Lisans
2021-2022 Avlak Yönetimi Önlisans
2021-2022 Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü Lisans
2021-2022 Yaban Hayatı ve Silvikültür Önlisans
2021-2022 Genel İşletme Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Genel İşletme
Yaban Hayatı ve Silvikültür
Proje Adı Görev: Tür:
Eğirdir Orman Fidanlığında Fidan Maliyet Analizleri Yönetici BAP
Doğuladini Picea orientalis L Link Fidanlarına Ait Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklerle Dikim Başarısı Arasındaki İlişkiler Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Batı Akdeniz Bölgesinde Orman Ağacı ve Süs Bitkisi Fidanı Üretimi Arz ve Talep İlişkileri Yönetici BAP
Doğal Anadolu Karaçamı Meşcerelerinde Farklı Derecelerde Uygulanan İlk Aramaların Ekofizyolojik Etkileri Yönetici BAP
Bazı Yetiştirme Tekniklerinin Toros Sediri Cedrus libani A Rich nde Fidan Morfolojisine Etkisi Yönetici BAP
Ormaniçi Rekreasyonu ve Isparta İlindeki Bazı Doğal Kaynakların Mevcut Rekreasyon Potansiyelleri Yönetici BAP
Toros Sediri Cedrus libani A Rich nde Yetiştirme Sıklığının Bazı Morfolojik Fidan Özelliklerine Etkisi Yönetici BAP
Beyşehir Gölü Havzası Dumanlı Yetişme Ortamı Yöreler Grubu nda Doğal Anadolu Karaçamı Pinus nigra Arnold ssp pallasiana Lamb Holmboe Farklı Derecelerde Uygulanan İlk Aramaların Ekofizyolojik Etkileri Yönetici BAP
Göller Bölgesi ndeki Doğal Yayılış Alanlarında Kasnak Meşesinin Quercus vulcanica Boiss and Heldr Ex Kotschy Tohum ve Meşcere Kuruluş Özellikleri Yönetici TÜBİTAK PROJESİ
Anadolu Karaçamının [Pinus nigra Arn. subsp. pallasina (Lamb.) Holmboe] Genç Meşcerelerinde Farklı Derecelerde Uygulanan Sıklık Bakımlarının Ekofizyolojik Etkileri Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Orman Mühendisleri Odası Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2013 Bölüm Başkanı İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2016
2008 Dekan SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2011
2000 Dekan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2003
1997 Dekan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 1998
1997 Dekan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 1997
2021 Dekan IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2017 Dekan GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2021
2017 Bölüm Başkanı GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2021