E-posta Telefon
| 4070
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  EGE ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2019
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİTOPATOLOJİ (DR)/

  Tez Adı: Kirazda bakteriyel kansere neden olan etmenlerin moleküler tanısı ve mücadelesine yönelik biyolojik yaklaşımlar
 • Y

  EGE ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2014
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİTOPATOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Bitki gelişimini artıran bakteriyel endofitlerin hıyar bakteriyel köşeli yaprak leke hastalığının (Pseudomonas syringae pv. lachrymans) önlenmesinde kullanılma olanakları
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2010
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 Evaluation of bacteriophages in the biocontrol of Pseudomonas syringae pv. syringae isolated from cankers on sweet cherry (Prunus avium L.) in Turkey Uluslararası AKBABA MUSTAFA, ÖZAKTAN HATİCE Egyptian Journal of Biological Pest Control 31 35 https://ejbpc.springeropen.com/articles/10.1186/s41938-021-00385-7#citeas
2018 Biocontrol of angular leaf spot disease and colonization of cucumber (Cucumis sativus L.) by endophytic bacteria Uluslararası AKBABA MUSTAFA,ÖZAKTAN HATİCE Egyptian Journal of Biological Pest Control 28 14 https://ejbpc.springeropen.com/articles/10.1186/s41938-017-0020-1
2015 Isolation and Evaluation of Endophytic Bacteria Against Fusarium Oxysporum f. sp. Cucumerinum Infecting Cucumber Plants Uluslararası ÖZAKTAN HATİCE,ÇAKIR AYDEMİR BİRSEN,GÜL AYŞE,YOLAGELDİ LALEHAN,AKKÖPRÜ AHMET,AKBABA MUSTAFA Austin Journal of Plant Biology 1 1 https://austinpublishinggroup.com/plant-biology/fulltext/ajpb-v1-id1003.php
2021 The long-term colonization dynamics of endophytic bacteria in cucumber plants, and their effects on yield, fruit quality and Angular Leaf Spot Disease Uluslararası AKKÖPRÜ AHMET, AKAT ŞAHİKA, ÖZAKTAN HATİCE, GÜL AYŞE, AKBABA MUSTAFA Scientia Horticulturae 282 http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2021.110005
2020 Farklı Yükseltilerde Yetiştirilen Chandler Ceviz Çeşidinde Yapraktan Yararlı Bakteri Uygulamalarının meyve özellikleri, verim ve sürgün uzunluğu üzerine etkileri Ulusal ACARSOY BİLGİN NİHAL,ÖZAKTAN HATİCE,AKBABA MUSTAFA Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 3 http://dx.doi.org/10.29050/harranziraat.697660
2017 Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nın biyolojik mücadelesinde bakteriyel endofitlerin kullanılması Ulusal ÖZSARI PINAR,AKBABA MUSTAFA,ÖZAKTAN HATİCE,KARSAVURAN YUSUF Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 8 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/35810/401313
2023 Effects of Foliar Application of Nutrients and Beneficial Bacteria on Fruit Properties and Nutrient Concentrations of ‘Chandler’ Walnut Variety Uluslararası ACARSOY BİLGİN NİHAL, YAĞMUR BÜLENT, ÖZAKTAN HATİCE, AKBABA MUSTAFA Erwerbs-Obstbau http://dx.doi.org/10.1007/s10341-023-00867-y
2023 In vitro evaluation of apricot cultivars response to Pseudomonas syringae pathovars: Image processing as an alternative method Uluslararası AKBABA MUSTAFA, HÜRKAN KAAN, KARAHAN AHMET ERHAN Journal of Agricultural Sciences 29 3 http://dx.doi.org/10.15832/ankutbd.1217921
2021 Kirazda Pseudomonas syringae pv. syringae'nin Biyolojik Kontrolünde Yararlı Bakterilerin Kullanımı Ulusal AKBABA MUSTAFA, ÖZAKTAN HATİCE Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 52 2 http://dx.doi.org/10.17097/ataunizfd.830771
2023 Salt tolerance of endophytic root bacteria and their effects on seed germination and viability on tomato plants Uluslararası AKBABA MUSTAFA, ÖZDEN EREN Brazilian Journal of Microbiology http://dx.doi.org/10.1007/s42770-023-01127-7
2023 Characterization of causal agents of bacterial canker on apricot plantations and risk mapping using GIS in Aras Basin (Türkiye) Uluslararası AKBABA MUSTAFA, HÜRKAN KAAN, ÖZCAN ORKAN Journal of Phytopathology http://dx.doi.org/10.1111/jph.13208
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Kirazda Bakteriyel Kanser Etmenlerinin Tanısı ve Biyolojik Mücadelesinde Bakteriyofajların Kullanımı Ulusal AKBABA MUSTAFA, ÖZAKTAN HATİCE 8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi
2018 The First Findings to Fruit Characteristics of Nutrient and PGPR Applications on Chandler Walnut Variety Uluslararası ACARSOY BİLGİN NİHAL,ŞEN FATİH,YAĞMUR BÜLENT,ÖZAKTAN HATİCE,AKBABA MUSTAFA 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF)
2018 Domateste bakteriyel leke hastalığı etmeni Xanthomonas euvesicatoria karşı mücadelede yararlı bakterilerin etkisininaraştırılması Uluslararası TOPAL OKAN,ŞANVER UTKU,ERYİĞİT GİZEM,AKBABA MUSTAFA,AKPINAR JULİDE,ÖZAKTAN HATİCE Uluslararası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi http://bitkikoruma2018.com/gorseller/files/ozet-bildiri-kitabi-03_12_18.pdf
2018 Mısırda kök çürüklüğü etmeni Fusarium moniliforme’ye karşı yararlı bakterilerin etkinliğinin araştırılması Uluslararası ÇAVDAROĞLU ÇAĞAN,ŞANVER UTKU,ERYİĞİT GİZEM,AKBABA MUSTAFA,AKPINAR JULİDE,ÖZAKTAN HATİCE Uluslararası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi http://bitkikoruma2018.com/gorseller/files/ozet-bildiri-kitabi-03_12_18.pdf
2018 Mısır’da kuraklık stresi üzerine bitki gelişimi artıran kök bakterilerin etkisi Uluslararası ERYİĞİT GİZEM,ŞANVER UTKU,AKBABA MUSTAFA,AKBIYIK ASLI,AKPINAR JÜLİDE,ÖZAKTAN HATİCE Uluslararası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi http://bitkikoruma2018.com/gorseller/files/ozet-bildiri-kitabi-03_12_18.pdf
2018 Endophytic Bacteria Performance to Control of Cucumber Fusarium Wilt in Situ Uluslararası FAKHRAEI Daver,ÖZAKTAN HATİCE,GÜL AYŞE,YOLAGELDİ LALEHAN,AKKÖPRÜ AHMET,AKBABA MUSTAFA I. International Agricultural Science Congress
2017 Biocontrol of plant bacterial diseases using licorice extract with new controlled release formulation Uluslararası JACOBS Sophie,ÖZAKTAN HATİCE,AKBABA MUSTAFA,AKKÖPRÜ AHMET,kleeberg Ina,Schikora Adam 15th Congress of the MPU PLANT HEALTH SUSTAINING MEDITERRANEAN ECOSYSTEMS
2017 Investigation on the susceptibility of tomato and pepper cultivars to Xanthomonas euvesicatoria strains causal agent of bacterial spot disease Uluslararası ÖZAKTAN HATİCE,eryiğit gizem,AKBABA MUSTAFA 1st annual conf. of the Euroxanth cost action
2017 The big threat for sweet cherry production in Turkey: Identification of causal agents of Bacterial  canker Uluslararası ÖZAKTAN HATİCE,AKBABA MUSTAFA 15th MPU Congress. Plant health Sustaining Mediterranean EcosystemsCórdoba 2017
2016 Effect Of Endophytıc Bacterıa On Angular Leaf Spot Caused By Pseudomonas Syringae Pv Lachrymans And Marketable Yıeld Of Cucumber Uluslararası AKKÖPRÜ AHMET,ÖZAKTAN HATİCE,AKBABA MUSTAFA,GÜL AYŞE,ÇAKIR AYDEMİR BİRSEN,YOLAGELDİ LALEHAN 3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOLOGICAL CONTROL OF PLANTBACTERIAL DISEASES
2016 Ayvada Yanıklığa Neden Olan Bakteriyel Patojenlerin Tanısı Uluslararası AKBABA MUSTAFA,ÖZAKTAN HATİCE,AKPINAR JULİDE Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi
2016 Bazı Mikrobiyal Ürünlerin Hıyar Bitkisinde Fide Gelişimi Üzerine Etkileri Uluslararası AKBABA MUSTAFA,ATEŞ GÖRKEM,ÖZAKTAN HATİCE Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi
2016 Bacterial Canker Of Sweet Cherry İn Turkey Symptoms Cultivar Susceptibility And Copper Tolerance Uluslararası ÖZAKTAN HATİCE,AKBABA MUSTAFA,AKKÖPRÜ AHMET Sustainable Production Of High-Quality Cherries For The European Market
2016 Using of endophytic bacteria for biological control of potato beetle Leptinotarsa decemlineata and plant growth promotion Uluslararası ÖZAKTAN HATİCE,ÖZSARI PINAR,AKBABA MUSTAFA,KARSAVURAN YUSUF Transferring knowledge of tritrophicinteraction to field applicationof microbes
2016 Biological Control of Bacterial Fruit Blotch of Watermelon Acidovorax citrulli by Endophytic Bacteria Uluslararası ÖZAKTAN HATİCE,CEYHAN BÜŞRA,AKBABA MUSTAFA 3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOLOGICAL CONTROL OF PLANT BACTERIAL DISEASES
2016 Leptinotarsa Decemlineata Say Coleoptera Chrysomelidae nın Biyolojik Mücadelesinde Bakteriyel Endofitlerin Kullanılması Uluslararası ÖZSARI PINAR,AKBABA MUSTAFA,ÖZAKTAN HATİCE,KARSAVURAN YUSUF Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi
2016 Bazı Mikrobiyal Ürünlerin Hıyar Bitkisinde Fide Gelişimi Üzerine Etkileri Uluslararası AKBABA MUSTAFA,ATEŞ GÖRKEM,ÖZAKTAN HATİCE ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE 6. BİTKİ KORUMA KONGRESİ
2015 Endophytic bacteria mediated resistance in cucumber plants to Fusarium oxysporum f sp cucumerinum and Pseudomonas syringae pv lachrymans Uluslararası ÖZAKTAN HATİCE,GÜL AYŞE,ÇAKIR AYDEMİR BİRSEN,YOLAGELDİ LALEHAN,AKKÖPRÜ AHMET,AKBABA MUSTAFA 7thinternational congress on Plant protection and plant health in Europe
2015 The using possibilities of bacterial endophytes as biostimulant and biopesticide in cucumber growing Uluslararası ÖZAKTAN HATİCE,GÜL AYŞE,ÇAKIR AYDEMİR BİRSEN,YOLAGELDİ LALEHAN,AKBABA MUSTAFA MICROPE: Microbe -assisted crop production
2015 Bakteriyel endofitlerin hıyar yetiştiricliğinde biyogübre ve biyopestisit olarak kullanılma olanakları Ulusal ÖZAKTAN HATİCE,GÜL AYŞE,ÇAKIR AYDEMİR BİRSEN,YOLAGELDİ LALEHAN,AKBABA MUSTAFA,AKKÖPRÜ AHMET,Akat Şahika,Eryiğit Gizem VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi
2015 Endophytic bacteria mediated resistance in cucumber plants to Fusarium oxysporum f sp cucumerinum and Pseudomonas syringae pv lachrymans Uluslararası ÖZAKTAN HATİCE,GÜL AYŞE,ÇAKIR AYDEMİR BİRSEN,YOLAGELDİ LALEHAN,AKKÖPRÜ AHMET,Fahraei Daver,AKBABA MUSTAFA,Eryiğit Gizem The "principal mode of action" of micro-organisms as agents between fertilization and plant protection http://dpg.phytomedizin.org/uploads/media/Detailed_Programme_2015-3-4_01.pdf
2014 Preliminary studies on biological control of bacterial canker of sweet cherry caused by Pseudomonassyringae pv syringae by beneficial bacteria Uluslararası ÖZAKTAN HATİCE,AKKÖPRÜ AHMET,AKBABA MUSTAFA FA COST Action FA1104Sustainable production of high-quality cherries for the European market
2014 Bacterial endophytes and their interactions with cucumber plants for enhancinggrowth and yield Uluslararası GÜL AYŞE,ÖZAKTAN HATİCE,YOLAGELDİ LALEHAN,ÇAKIR AYDEMİR BİRSEN,AKKÖPRÜ AHMET,AKBABA MUSTAFA COST FA1206 (WP3) & FA 1103EXO- & ENDOGENOUS SIGNALLING
2014 Endophytic Bacteria Induce Angular leaf spot and Wilt Disease Suppression in cucumber Uluslararası ÖZAKTAN HATİCE,GÜL AYŞE,ÇAKIR AYDEMİR BİRSEN,YOLAGELDİ LALEHAN,AKKÖPRÜ AHMET,AKBABA MUSTAFA COST FA1206 (WP3) & FA 1103 EXO- & ENDOGENOUS SIGNALLING
2014 Hıyar Bitkilerinden İzole Edilen Endofitik Bakterilerin Biyokontrol Ve Bitki Gelişimine Etkilerinin Değerlendirilmesi Ulusal ÖZAKTAN HATİCE,GÜL AYŞE,ÇAKIR AYDEMİR BİRSEN,YOLAGELDİ LALEHAN,AKKÖPRÜ AHMET,AKBABA MUSTAFA Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi,Antalya, Türkiye
2014 Applıcatıon of Bacterıal Endophytes to Cucumber Plants For Theır Effects on Growth Promotıon And Bıocontrol Uluslararası ÖZAKTAN HATİCE,GÜL AYŞE,ÇAKIR AYDEMİR BİRSEN,YOLAGELDİ LALEHAN,AKKÖPRÜ AHMET,AKBABA MUSTAFA Applıcatıon Technıques of Endophytes
2013 Isolation optimization of bacterial endophytesfrom cucumber plants and evaluation of their effects on growth promotion and biocontrol Uluslararası ÖZAKTAN HATİCE,GÜL AYŞE,ÇAKIR AYDEMİR BİRSEN,YOLAGELDİ LALEHAN,AKKÖPRÜ AHMET,AKBABA MUSTAFA Endophytes for Plant Protection:The State of the Art
2013 Biocontrol studies of fire blight on pear and apple orchards in Turkey Uluslararası ÖZAKTAN HATİCE,AKKÖPRÜ AHMET,ASLAN EMEK,İLHAN KADİR,AKBABA MUSTAFA 13th ISHS International Fire Blight Workshop, Zürich, Switzerland
2013 Isolation optimization of bacterial endophytes from cucumber plants and evaluation of their effects on growth promotion and biocontrol Uluslararası ÖZAKTAN HATİCE,GÜL AYŞE,ÇAKIR AYDEMİR BİRSEN,YOLAGELDİ LALEHAN,AKKÖPRÜ AHMET,FAKHRAEİ Daver,AKBABA MUSTAFA the 5th International Symposium on Plant Protection and Plant Health in Europe.
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 BİTKİ HASTALIKLARI İLE SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAMA Lisans
2020-2021 BİTKİ HASTALIKLARININ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ Yüksek Lisans
2019-2020 BİTKİ HASTALIKLARININ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ Yüksek Lisans
2019-2020 BİTKİ HASTALIKLARI İLE SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAMA Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Aras Havzası Kayısı Üretim Alanlarında Bakteriyel Kanser Etmenlerinin Dağılımı Üzerine Etkili Faktörlerin Cbs Ile Analizi Yürütücü -Tübitak 1002
Mısır Zea mays L Tohumlarındaki Bazı Hastalık Etmenlerinin Saptanması ve Ozon Teknolojileri Kullanılarak Dezenfeksiyonu Üzerinde Araştırmalar Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
FARKLI YÜKSELTİLERDEKİ CHANDLER CEVİZ ÇEŞİDİNDE YAPRAKTAN BESİN ELEMENTİ VE PGPR UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTE PARAMETRELERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bakteriyel Endofitlerin Hıyar Yetiştiriciliğinde Biyogübre ve Biyopestisit Olarak Kullanılma Olanakları (TÜBİTAK COST 111O505) Bursiyer -Tübitak 1001
Bakteriyel Endofitlerin Patates Bitkisinin Gelişimine ve Leptinotarsa Decemlineata’ya Etkisinin Araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
TUZ STRESİ ALTINDAKİ BAZI DOMATES (Solanum lycopersicum L.) ÇEŞİTLERİNDE FİDE GELİŞİMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜZERİNE ENDOFİTİK KÖK BAKTERİLERİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ
DOMATES (Solanum lycopersicum L., Solanaceae) BİTKİLERİNDEN İZOLE EDİLEN ENDOFİTİK KÖK BAKTERİLERİNİN İN VİTRO KOŞULLARDA BİTKİ GELİŞİMİNİ TEŞVİK EDİCİ AKTİVİTELERİNİN VE TUZ STRESİ ALTINDA YAŞAMA KABİLİYETLERİNİN ARAŞTIRILMASI Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Türkiye Fitopatoloji Derneği Üye
Türkiye Fitopatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: