• L

  Lisans

  Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Bilgi ve Belge Yönetimi

 • Y

  Yüksek Lisans

  İşletme Yönetimi (MBA)

 • D

  Doktora

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:

YOK


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

YOK

Tıbbi Dokümantasyon ve Arşivleme I 

Tıbbi Dokümantasyon ve Arşivleme II

Sekreterlik Temel İlkeleri

Tıp Kütüphaneciliği

Medya Okuryazarlığı

Temel Bilgi Teknolojileri

Dosyalama ve Arşivleme

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Mesleki Uygulama

Web Tasarımı

Sağlık Bİlgi Sisteleri

Raporlama Teknikleri

 

 

 • Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) Iğdır Üniversitesi Camii Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi Yapım Projesi- Proje Yürütücüsü

YOK

YOK