• Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2016
  Yüksek Lisans

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIYLA BAŞ ETMEDE KULLANDIKLARI SINIF YÖNETİMİ STRATEJİLERİ
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2006
  Lisans

  KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Okul öncesi öğretmenlerinin öğrencilerin istenmeyen davranışlarıyla baş etmede kullandıkları sınıf yönetimi stratejileri Uluslararası Journal of Human Sciences 15 2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaz Stajı Hakkındaki Görüş ve Önerileri: Iğdır Üniversitesi Örneği Uluslararası Researcher: Social Science Studies 6 3
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ulusal Atatürk İletişim Dergisi 14
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algılarının Analizi: Iğdır Üniversitesi Örneği Uluslararası Researcher: Social Science Studies 5 4
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim Sorunları Uluslararası Middle Eastern & African Journal of Educational Research
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
STRATEJİK PLANLAMA, STRATEJİK PLANLAMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNEMİ Uluslararası 1. ULUSLARARASI IĞDIR MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 06.11.2018
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Uluslararası 1. ULUSLARARASI IĞDIR MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 06.11.2018
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞETİM SÜRECİNDE HAZIRBULUNUŞLUK ÖĞESİ OLARAK YETERLİ VE DENGELİ BESLENME Uluslararası 1. ULUSLARARASI IĞDIR MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 06.11.2018
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAZ STAJI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Uluslararası II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 04.05.2018
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ: IĞDIR ÜNİVESİTESİ ÖRNEĞİ Uluslararası 3. ULUSLARARASI SAĞLIK İLETİŞİ SEMPOZYUMU 02.11.2017
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarıyla Baş Etmede Kuallandıkları Sınıf Yönetimi Staratejileri Uluslararası 2. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algılarının Analizi: Iğdır Üniversitesi Örneği Uluslararası 2. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim Sorunları. Ulusal 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi 10.05.2014
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 ÇOCUK VE MÜZİK Önlisans
2019-2020 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 2 Önlisans
2019-2020 ÇOCUK VE OYUN Önlisans
2019-2020 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Önlisans
2019-2020 ÇOCUK VE ÇEVRE Önlisans
2019-2020 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 1 Önlisans
2019-2020 EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Önlisans
2018-2019 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Önlisans
2018-2019 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Önlisans
2018-2019 ÇOCUK VE ÇEVRE Önlisans
2018-2019 ÇOCUK VE OYUN Önlisans
2018-2019 ÇOCUK VE MÜZİK Önlisans
2018-2019 SEMİNER Önlisans
2018-2019 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 2 Önlisans
2018-2019 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 1 Önlisans
2017-2018 ÇOCUK VE OYUN Önlisans
2017-2018 PSİKODRAMA UYGULAMALARI Önlisans
2017-2018 ÇOCUK VE MÜZİK Önlisans
2017-2018 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Önlisans
2017-2018 AİLE EĞİTİMİ Önlisans
2017-2018 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Önlisans
2017-2018 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Önlisans
2017-2018 ÖZEL EĞİTİM Önlisans
2017-2018 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Önlisans
2017-2018 ÇOCUK VE MÜZİK Önlisans
2017-2018 ÇOCUK VE DRAMA Önlisans
2016-2017 SEMİNER Önlisans
2015-2016 SEMİNER Önlisans
2014-2015 SEMİNER Önlisans
2016-2017 ÇOCUK VE MÜZİK Önlisans
2016-2017 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Önlisans
2016-2017 ÇOCUK VE OYUN Önlisans
2016-2017 ÇOCUK VEÇEVRE Önlisans
2016-2017 MESLEK ETİĞİ Önlisans
2016-2017 ÇOCUKLA İLETİŞİM Önlisans
2016-2017 ÇOCUK VE DRAMA Önlisans
2016-2017 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Önlisans
2016-2017 SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME Önlisans
2016-2017 ÖZEL EĞİTİM 1 Önlisans
2015-2016 EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Önlisans
2015-2016 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Önlisans
2015-2016 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 2 Önlisans
2015-2016 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 1 Önlisans
2015-2016 ÇOCUK VE OYUN Önlisans
2015-2016 ÇOCUK VE MÜZİK Önlisans
2015-2016 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Önlisans
2014-2015 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 1 Önlisans
2014-2015 EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTŞRME Önlisans
2014-2015 ÇOCUK VE OYUN Önlisans
2014-2015 ÇOCUK VE MÜZİK Önlisans
2014-2015 ÇOCUK GELİŞİMİ 2 Önlisans
2014-2015 ÇOCUK GELİŞİMİ 1 Önlisans
2014-2015 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Önlisans
2013-2014 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Önlisans
2010-2011 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Önlisans
2011-2012 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Önlisans
2013-2014 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Önlisans
2012-2013 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Önlisans
2011-2012 ÖZEL EĞİTİM 1 Önlisans
2011-2012 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Önlisans
2012-2013 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Önlisans
2012-2013 ÇOCUK VE ÇEVRE Önlisans
2012-2013 ÇOCUK VE OYUN Önlisans
2013-2014 ÇOCUK VE OYUN Önlisans
2011-2012 ÇOCUK VE OYUN Önlisans
2012-2013 ÇOCUK VE MÜZİK Önlisans
2013-2014 ÇOCUK VE MÜZİK Önlisans
2010-2011 ÇOCUK VE MÜZİK Önlisans
2011-2012 ÇOCUK VE DRAMA Önlisans
2012-2013 ÇOCUK VE DRAMA Önlisans
2012-2013 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA Önlisans
2013-2014 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA Önlisans
2010-2011 ÇOCUK GELİŞİMİ 2 Önlisans
2011-2012 ÇOCUK GELİŞİMİ 2 Önlisans
2012-2013 ÇOCUK GELİŞİMİ 2 Önlisans
2013-2014 ÇOCUK GELİŞİMİ 2 Önlisans
2010-2011 ÇOCUK GELİŞİMİ 1 Önlisans
2011-2012 ÇOCUK GELİŞİMİ 1 Önlisans
2012-2013 ÇOCUK GELİŞİMİ 1 Önlisans
2013-2014 ÇOCUK GELİŞİMİ 1 Önlisans
2010-2011 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Önlisans
2010-2011 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Önlisans
2011-2012 SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME Önlisans
2012-2013 SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME Önlisans
2013-2014 SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME Önlisans
2010-2011 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Önlisans
2013-2014 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 1 Önlisans
2012-2013 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 1 Önlisans
2011-2012 EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTŞRME Önlisans
2012-2013 EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTŞRME Önlisans
2013-2014 EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTŞRME Önlisans
2012-2013 AİLE EĞİTİMİ Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
özellikle kız çocuklarının okullaşması projesi Uzman Avrupa Birliği
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
EYED-DER Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2014 Bölüm Başkanı IĞDIR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016
2013 Bölüm Başkanı IĞDIR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2012 Program Başkanı IĞDIR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU