E-posta Telefon
| 4605
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  İnönü Üniversitesi

 • Y

  Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi

 • D

  Doktora

  Atatürk Üniversitesi

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1-“İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Silahsızlanma Yolunda Önemli Bir Adım: Washington Deniz Konferansı 1921-1922”, The Journal of Academic Social Science Studies, No: 49, Elazığ, Eylül 2016, s. 391-401.

2-"Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum Günleri (3 Temmuz 1919-29 Ağustos 1919)", Black Sea, S. 35, 2017, s. 64-77.

3-"İspir'de Türk Varlığı ve Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeni Olayları", History Studies, II/12, Nisan 2020, s. 549-576.

 

 


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1- “II. Dönem TBMM’deki Sivas Milletvekilleri ve Faaliyetleri”, Cappadocia Journal of History and Social Sciences, Volume: 7, Ahlen/Germany, 2016, s. 142-159.

2-“Cumhuriyet Dönemi Türkiye-Japonya İlişkileri Çerçevesinde Japon Prensi Takamatsu’nun Türkiye Ziyareti”, Atatürk Dergisi, V/2, Erzurum, Aralık 2016, s. 15-28.

3-“Başbakan İsmet Paşa'nın Atina ve Peşte Ziyaretleri", Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Dergisi, II/4, Haziran 2018, s. 4-15.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Milli Mücadele Döneminde İstanbul Basınının Anadolu’dan Haber Alma Kaynakları”, Atatürk Araştırma Merkezi Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu 19-21 Ekim 2016, Elazığ.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

Akşam gazetesi Başyazarı Necmeddin Sadık Bey'in Lozan Mektupları, Gece Akademi Yayınları, İstanbul, 2019.


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1- Tarih Metodolojisi ve Bibliyografya I-II (Lisans)

2- Osmanlı Paleografyası I-II (Lisans)

3- Osmanlı Arşiv Vesikaları (Lisans)

4- Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları (Yüksek Lisans)

5- Türkiye-AB İlişkileri (Yüksek Lisans)

6- Nutuk ve Temel Öğretileri (Yüksek Lisans)

7- Atatürk İlke ve İnkılâpları (Yüksek Lisans)

XX. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, 16-18 Ekim 2019.