E-posta Telefon
3240 | 3240
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2021
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (DR)/

  Tez Adı: TÜRKİYE'NİN FARKLI LOKASYONLARINDAN ELDE EDİLEN KETEN (Linum usitatissimum L.) ÇEŞİT ve GENOTİPLERİNİN MORFOLOJİK ve MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU
 • D

  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2021
  Doktora

  IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Türkiye'nin farklı lokasyonlarından elde edilen keten (Linum usitatissimum L.) çeşit ve genotiplerinin morfolojik ve moleküler karakterizasyonu
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2014
  Yüksek Lisans

  FEN FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BOTANİK ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Zilan Vadisinde (Erçiş/Van) yetişen makrofunguslar üzerinde taksonomik bir araştırma
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 Zilan Vadisi’inde Toplanan (Van-Erciş) Yenen Yabani Mantar (Chlorophyllum agaricoides, Mycenastrum corium ve Paxina queletii) Örneklerindeki Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi Ulusal KOÇAK MEHMET ZEKİ, KUMLAY AHMET METİN, ÖZTÜRK Erhan Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 25
2016 Zilan Vadisi nin (Erciş-VAN) Makrofungal Çeşitliliği Uluslararası KOÇAK MEHMET ZEKİ,DEMİREL KENAN The Journal of Fungus 7 2 http://dergipark.gov.tr/mantar/issue/27002/283842
Two new basidiomycete records for the Mycobiota of Turkey Uluslararası KOÇAK MEHMET ZEKİ,ÇAĞLİ Gözde,ÖZTÜRK Avni Anatolian Journal of Botany 3 2 http://dergipark.org.tr/doi/10.30616/ajb.487507
2021 Essential oil composition of Salvia officinalis and Rosmarinus officinalis Uluslararası KOÇAK MEHMET ZEKİ, KARADAĞ MUSA, Çelikcan Ferdi Journal of Agriculture 4 1
2021 Vermicompost applications on growth, nutrition uptake and secondary metabolites of Ocimum basilicum L. under water stress: A comprehensive analysis Uluslararası Çelikcan Ferdi, KOÇAK MEHMET ZEKİ, KULAK MUHİTTİN Industrial Crops and Products https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092666902100738X
2021 Bioanalysis of total phenolic contents, volatile compounds, and radical scavenging activities of three wild edible mushrooms Uluslararası KUMLAY AHMET METİN, KOÇAK MEHMET ZEKİ, KOYUNCU MUBİN, GÜLLER UĞUR Studia Universitatis Babeș-Bolyai Chemia 66 4
2022 Agronomic traits, secondary metabolites and element concentrations of Lavandula angustifolia leaves as a response to single or reiterated drought stress: How effective is the previously experienced stress? Uluslararası KUMLAY AHMET METİN, KOÇAK MEHMET ZEKİ, Gohari Gholamreza, Nouraein Mojtaba, Çelikcan Ferdi, Kaysim Mustafa Güven, KULAK MUHİTTİN Folia Horticulturae 34 1
2022 Essential oil content and chemical profile of Cotinus coggygria Scop. from Eastern Anatolia Türkiye Uluslararası KOÇAK MEHMET ZEKİ, YILDIRIM BÜNYAMİN International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences 6 1 http://dx.doi.org/10.31015/jaefs.2022.1.17
2022 The Effect of Different Salinity Levels on Germination Development of Some Flax (Linum usitatissimum L.) Varieties Uluslararası KOÇAK MEHMET ZEKİ, GÖRE AKYÜZ MERVE, KURT ORHAN Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology 10 4 https://doi.org/10.24925/turjaf.v10i4.657-662.4758
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Türkiye’nin Farklı Lokasyonlarından Elde Edilen Keten (Linum usitatissimum L.) Çeşit ve Genotiplerinin Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi Determination of Agricultural Characters of Flax (Linum usitatissimum L.) Cultivars and Genotypes From Different Locations in Turkey Uluslararası KOÇAK MEHMET ZEKİ, KUMLAY AHMET METİN, ALMA MEHMET HAKKI, YILDIRIM BÜNYAMİN, AYDIN ADNAN, KULAK MUHİTTİN TURKEY 7TH SEED CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION (ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE 7. TOHUMCULUK KONGRESİ)
2019 AMANITA PANTHERINA, PAXILLUS INVOLUTUS VE INOCYBERIMOSA ZEHİRLİ MANTARLARDAKİ EKSTRAKSİYONLARINKIRMIZI CALİFORNİA TOPRAK SOLUCAN (EISENIA FETIDA)MODELİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VEBİYOPESTİSİT OLARAK KULLANILMASI Uluslararası KÖKTÜRK MİNE,KOÇAK MEHMET ZEKİ,KUMLAY AHMET METİN MUŞ OVASI ULUSLARARASI TARIM KONGRESİ
2019 Effects of Mushrooms Collected in Natural Environment in Medicine and Cosmetics Uluslararası KOÇAK MEHMET ZEKİ,KUMLAY AHMET METİN,ALMA MEHMET HAKKI,KÖKTÜRK MİNE I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium "https://aropcos.com/index.php"
2019 Determination Acute Toxic Effects of the Coprinopsis atramentaria (Agaricomycetes) Mushroom Species Extracts with Alcohol on Red California Earthworm (Eisenia fetida) as a Model Organism Uluslararası KÖKTÜRK MİNE,KOÇAK MEHMET ZEKİ,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI,KUMLAY AHMET METİN,KARA MEHMET KAZIM 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCE AGRICULTURE
2018 Lepista personata Mantarının Bazı Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası GÜLLER PINAR,KAYA ELİF DUYGU,KOÇAK MEHMET ZEKİ,GÜLLER UĞUR I. İnternational Iğdır Congress on multidisciplinary Studies https://d78ea76a-1faa-490b-96df-3833ce6eddb7.filesusr.com/ugd/614b1f_5201df91da54404b85f5220491e7fe02.pdf
2018 Development biologically active substances of Ganoderma spp. Biotechnological methods. Uluslararası KOÇAK MEHMET ZEKİ,KUMLAY AHMET METİN,ALMA MEHMET HAKKI,YILDIRIM BÜNYAMİN,BAĞI FATMAGÜL I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey
2018 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN SÜS BİTKİSİ OLARAK KULLANILMASI Uluslararası KOÇAK MEHMET ZEKİ,KUMLAY AHMET METİN,ALMA MEHMET HAKKI,KUŞÇUOĞLU MERVE,MUCA BELKIS IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES http://www.igdir.edu.tr/duyuru/i-uluslararasi-igdir-multi-disipliner-calismalar-kongresi-ozet-kitabi-yayimlandi
2018 Tıbbı ve Aromatik Bitkilerin Süs Bitkisi Olarak Kullanılması Uluslararası KUŞÇUOĞLU MERVE,KOÇAK MEHMET ZEKİ,KUMLAY AHMET METİN,ALMA MEHMET HAKKI,MUCA BELKIS Iğdır 1.Uluslararası MultidisiplinerÇalışmalar Kongresi
2018 Development Biologically Active Substances of Ganoderma spp. by Biotechnological Methods Uluslararası KOÇAK MEHMET ZEKİ,KUMLAY AHMET METİN,ALMA MEHMET HAKKI,YILDIRIM BÜNYAMİN,BAĞI FATMAGÜL I. International Agricultural Science Congress
2018 Tibbi ve Aromatik Bitkilerin Süs Bitkisi Olarak Kullanılması Uluslararası KUŞÇUOĞLU MERVE,KOÇAK MEHMET ZEKİ,KUMLAY AHMET METİN,ALMA MEHMET HAKKI,MUCA BELKİS I. International Iğdır Congress On Multidisciplinary Studies
2018 Bioremediation To Clean The Earth And Agricultural Wastes With Mushrooms Uluslararası KOÇAK MEHMET ZEKİ,KUMLAY AHMET METİN,ALMA MEHMET HAKKI,YILDIRIM BÜNYAMİN,ÖZDEN EREN I. International Iğdır Congress On Multidisciplinary Studies
2018 BIOREMEDIATION TO CLEAN THE EARTH AND AGRICULTURAL WASTES WITH MUSHROOMS Uluslararası KOÇAK MEHMET ZEKİ,KUMLAY AHMET METİN,ALMA MEHMET HAKKI,YILDIRIM BÜNYAMİN,ÖZDEN EREN IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
2018 Biotechnology for Production of Bioactive Compounds in Mushrooms Uluslararası KOÇAK MEHMET ZEKİ,KUMLAY AHMET METİN,ALMA MEHMET HAKKI,YILDIRIM BÜNYAMİN,ÖZDEN EREN I. International Iğdır Congress On Multidisciplinary Studies
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Medicinal Plants How Can Medicinal and Aromatic Plants Be Evaluated as Alternative Livelihoods for the Rural People? A Normative Assessment of the Ways to Be Addressed Bölüm(ler)
2022 MODERN TARIM UYGULAMALARI TRANSGENİK BİTKİ ÜRETİMİ Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2014 Zilan Vadisinde (Erçiş/Van) yetişen makrofunguslar üzerinde taksonomik bir araştırma MEHMET ZEKİ KOÇAK Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 Bitki Fizyolojisi Lisans
2020-2021 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Lisans
2020-2021 SERACILIK Lisans
2020-2021 SERA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Önlisans
2020-2021 KÜLTÜR MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Önlisans
2020-2021 İŞLETME YÖNETİMİ - II Önlisans
2020-2021 ENSTRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ Lisans
2020-2021 Mantarcılık Lisans
2019-2020 BOTANİK Lisans
2019-2020 DİJİTAL OKURYAZARLIK Lisans
2019-2020 İşletme Yönetimi Önlisans
2019-2020 Sera Bitkilerin Gübrelenmesi Önlisans
2019-2020 Seracılık Lisans
2019-2020 Mantarcılık Lisans
2019-2020 Matematik Önlisans
2019-2020 Kimya Lisans
2019-2020 Botanik Önlisans
2019-2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans
2019-2020 DİJİTAL OKURYAZARLIK Lisans
2019-2020 Bitki Fizyolojisi Lisans
2018-2019 DİJİTAL OKURYAZARLIK Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
DPT Bursiyer Kalkınma Bakanlığı
Iğdır bölgesinde yetişen makrofungusların teşhisi, biyokimyasal içerikleri ile antioksidan ve antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ
ZİLAN VADİSİNDE (ERÇİŞ/VAN) YETİŞEN MAKROFUNGUSLAR ÜZERİNDE TAKSONOMİK BİR ARAŞTIRMA Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ
Gaonoderma lucidum Mantar yetiştiriciliği Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ
Hamur Eleşkirt Taşlıçay ve Diyadin (Ağrı) İlçelerinde Yetişen Makrofunguslar üzerinde Taksonomik bir Araştırma Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ovasında Toplanan Kültür Bitkilerinin Muhafaza edilmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
ipek böceği yetiştiriciliği Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ekolojisinde Doğal Olarak Yetişen Kuşkonmaz Populasyonlarının Morfolojik Karakterizasyonu ve Kültüre Alınması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Türkiye’nin Farklı Lokasyonlarından Elde Edilen Keten (Linum usitatissimum L.) Çeşit ve Genotiplerinin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Kalite Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ