E-posta Telefon
04762230010 | 3132
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR./

  Tez Adı:
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2011
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOKİMYA (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Karbonik anhidraz I ve II izoenzimlerinin koyun midesinden saflaştırılması, karakterizasyonu ve bazı ilaçların enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2015
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOKİMYA (DR)/

  Tez Adı: Sığır böbreğinden aldoz redüktaz ve sorbitol dehidrogenaz enzimlerinin saflaştırılması, karakterizasyonu ve bazı antibiyotiklerin enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Evaluation of Inhibition Effects of Some Cardiovascular Therapeutics on Human Erythrocyte Carbonic Anhydrase Isoenzymes Ulusal Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7 1
The impacts of some metals on the activity of corb gill Umbrina cirrosa Carbonic Anhydrase Ulusal Hacettepe Journal of Biology and Chemistry 42 4
Some Anti-Inflammatory Agents Inhibit Esterase Activities of Human Carbonic Anhydrase Isoforms I and II: An In Vitro Study Uluslararası Chemical Biology Drug Design 86 4
Influence of pesticide exposure on carbonic anhydrase II from sheep stomach Uluslararası Toxicology and Industrial Health 31 9
Effects of glyphosate on juvenile rainbow trout Oncorhynchus mykiss Transcriptional and enzymatic analyses of antioxidant defence system histopathological liver damage and swimming performance Uluslararası Ecotoxicology and Environmental Safety 111
Mechanism of capsaicin inhibition of aldose reductase activity Uluslararası Journal of Biochemical and Molecular Toxicology 31 7
Inhibition behaviours of some phenolic acids on rat kidney aldose reductase enzyme: an in vitro study Uluslararası Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry 32 1
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Biological Evaluation and In Silico Studies of Some ChalconesDerivatives on Aldose Reductase Enzyme Uluslararası lNSAC 22.05.2020
Investigation Inhibition Effects of N-Benzyl-N-(4-Methoxyphenyl) Acetamide, N-Benzyl-N-(4-Methoxyphenyl) -4 Methylbenzenesulfonamide, N-Benzyl-4-Methoxyaniline and (E)-N-(4- Methoxyphenyl)-1-Phenylmethanimine Derivatives on the Aldose Reductase Enzyme and Determination of Enzyme-inhibitor Interaction with Docking Method Uluslararası lCANAS 2018 09.05.2018
Synthesis of Amides Compounds Containing FuranRings and Their Inhibition Effects on AldoseReductase Enzyme Uluslararası lCANAS 2018 09.05.2018
Çiğ Sütte Bulunan Brucella Spp. ve Campylobacter Spp.’lerinin Prevalansi ve Antibiyotik Direnci Uluslararası II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 04.05.2018
Boyar Madde İçeren Atik Sularin Arıtımında Kullanılan İleri̇ Oksi̇dasyon Prosesleri Uluslararası II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 04.05.2018
Characteristics of Drinking Water and Public Health Effects. Uluslararası IV. International Multidisciplinary Congress ofEurasia 23.08.2017
Developments in Autoımmune Dıseases Mechanisms And Laboratory Diagnostıc Tests Uluslararası II. INTERNATİONAL IĞDIR SYMPOSİUM (IGDIRSEMP 2017, IĞDIR, TÜRKİYE) 09.10.2017
Waste Disintegration Phases and Leachate Formation in Solid Waste Regular Landfills Uluslararası II. INTERNATİONAL IĞDIR SYMPOSİUM (IGDIRSEMP 2017, IĞDIR, TÜRKİYE) 09.10.2017
Gastroenteritis Zoonosis Campylobacter Uluslararası II. INTERNATİONAL IĞDIR SYMPOSİUM (IGDIRSEMP 2017, IĞDIR, TÜRKİYE) 09.10.2017
Importance of Microorganisms Living in Extreme Environments Uluslararası II. INTERNATİONAL IĞDIR SYMPOSİUM (IGDIRSEMP 2017, IĞDIR, TÜRKİYE) 09.10.2017
Inhibition Effects and Molecular Docking Studies of Novel Aldose Reductase Inhibitory Class N-Benzyl-4-Methoxyaniline Derivatives Uluslararası IV. International Multidisciplinary Congress of Euraisa (IMCOFE’xx17) 23.08.2017
Composting in Waste Management Uluslararası IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia 23.08.2017
Biosorption method and biosorbents for dye removal fromindustrial wastewater A Review Uluslararası 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY-2016 (ICONSETE’xx2016 ) 14.10.2016
Bazı Metallerin Minekop (Umbrina Cirrosa) Solungaç Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi Ulusal Kromatografi 2012 Kongresi 06.06.2012
BRUCELLOSIS GLOBAL PROBLEM A REVIEW Uluslararası 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY-2016 (ICONSETE'2016 ) 14.10.2016
KAPSAİSİN İN SIÇAN KALP KARACİĞER BÖBREK ve BEYİN DOKULARINDAKİ ALDOZ REDÜKTAZ ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ulusal 27. Ulusal Kimya Kongresi, 23-28 Ağustos Çanakkale 23.08.2015
The Effects of Different Iron Concentrations on Rat Heart Antioxidant Enzymes Uluslararası 2nd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST) 14.05.2014
Some Cardiovascular Therapeutics Inhibit Human Erytrocyte Carbonic Anhydrase Uluslararası The 9th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA) 11.04.2012
In Vitro Inhibition Effects of Some Antiinflammatory Agents on Human Erytrocyte Carbonic Anhydrase Uluslararası The 9th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA) 11.04.2012
Aldoz Redüktaz Enziminin Koyun Böbreğinden Kısmi Olarak Saflaştırılması ve Bazı Fenolik Bileşiklerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Ulusal KROMATOGRAFİ 2015 15. ULUSAL KROMATOGRAFİ KONGRESİ 08.04.2015
Sığır Böbreğinden Aldoz Redüktaz AR Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal Kromatografi 2013 Kongresi 19.06.2013
Bazı Anestezik İlaçların Fare Böbreğinden Saflaştırılan Aldoz Redüktaz AR ve Sorbitol Dehidrogenaz SDH Enzimleri Aktiviteleri Üzerine İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi Ulusal 1.İlaç Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi 29.03.2013
Koyun Mide Dokusundan Saflaştırılan Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Aktiviteleri Üzerine Bazı Pestisitlerin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi Ulusal XI. Ulusal Kromatografi Kongresi 07.09.2011
Koyun mide dokusundan saflaştırılan Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Aktiviteleri Üzerine Bazı İlaçların İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi Ulusal 25. Uluslararası katılımlı Ulusal Kimya Kongresi 27.06.2011
Aldose reductase inhibitory effects of some phenolic acids Uluslararası 13th lbn Sina International Conference on Pure and Applied Heterocyclic Chemistry 14.02.2015
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI II Önlisans
2018-2019 BİYOTEKNOLOJİ Önlisans
2018-2019 BİYOKİMYA Önlisans
2018-2019 REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMA ALANLARI Yüksek Lisans
2017-2018 Biyokimya Önlisans
2017-2018 Klinik Biyokimya Önlisans
2016-2017 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Önlisans
2016-2017 BİYOKİMYA Önlisans
2016-2017 KLAVYE TEKNİKLERİ II Önlisans
2016-2017 KLAVYE TEKNİKLERİ Önlisans
2016-2017 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Önlisans
2016-2017 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Önlisans
2016-2017 Beslenme İlkeleri Önlisans
2016-2017 Yaşlıda Beslenme İlkeleri Önlisans
2015-2016 BİLGİSAYAR VE KLAVYE ÖĞRETİMİ - II Önlisans
2015-2016 GIDA HİJYENİ VE KONTROLÜ Önlisans
2015-2016 BİYOKİMYA Önlisans
2015-2016 BİLGİSAYAR VE KLAVYE ÖĞRETİMİ-I Önlisans
2015-2016 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Önlisans
2015-2016 BİYOTEKNOLOJİ Önlisans
2015-2016 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
Alkali Sucul Çevrelerde Yaşayan Küflerin Antimikrobiyal ve Enzimatik Aktivitelerinin Araştırılması. Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
N-Benzyl-N-(4-Methoxyphenyl) Acetamide, N-Benzyl-N-(4-Methoxyphenyl)-4- Methylbenzenesulfonamide, N-Benzyl-4-Methoxyaniline ve (E)-N-(4-Methoxyphenyl)-1-Phenylmethanimine Ana İskeletini Oluşturan Bileşiklerin ve Türevlerinin Aldoz Redüktaz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi ve Enzim-İnhibitör Etkileşimlerinin Docking Yöntemiyle Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
HESAPLAMALI KİMYA LABORATUVARI Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı Hayvansal Dokulardan Aldoz Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ
Bazı Hayvansal Dokulardan Aldoz Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2015 Bölüm Başkanı IĞDIR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015