E-posta Telefon
0 476 223 00 50 | 4632
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  1998 - 2005
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ESKİ TÜRK DİLİ (DR)/

  Tez Adı: Kırımçak Türkçesi grameri
 • Y

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  1996 - 1998
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/YENİ TÜRK DİLİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Nogay Türkçesi grameri (Nogaylar-dil özellikleri-metin-sözlük)
 • L

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  1984 - 1988
  Lisans

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2010 KARAY TÜRKLERİNDE AKRABALIK ADLARI Ulusal GÜLLÜDAĞ NESRİN JASSS İNTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE 5 6
2012 YAZILI VE GÖRSEL BASINDA DİL ESTETİĞİ Uluslararası GÜLLÜDAĞ NESRİN 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM, EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 1 1 http://asosindex.com/journal-article-fulltext?id=20665part=1
2007 MALOV UN SÖZLÜĞÜNE GÖRE YENİ UYGUR TÜRKÇESİNİN HOTEN AĞZINDAKİ SES OLAYLARI Uluslararası GÜLLÜDAĞ NESRİN UÇENIE ZAPİSKİ, TAVRİÇESKOGO NATSİONALNOGO UNİVERSİTETA İM. V. İ. VERNADSKOGO , NAUÇNIY JURNAL, SERİYA “FİLOLOGİYA” 20 5
2015 BALIK SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE Ulusal GÜLLÜDAĞ NESRİN KARADENİZ 26
2021 Dilin Yasalarla Korunma Stratejilerinde Ülke Uygulamaları: Litvanya Örneği Uluslararası GÜLLÜDAĞ NESRİN SDE Akademi Dergisi 1 2 https://www.sdeakademidergisi.org/pdf/5-nesrin-gulludag.pdf
1997 NOGAY TÜRKLERİ VE EDEBİYATI Ulusal GÜLLÜDAĞ NESRİN YENİ TÜRKİYE TÜRK DÜNYASI ÖZEL SAYISI 3 16
2013 BARABA TATARLARININ DİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ulusal GÜLLÜDAĞ NESRİN AVRASYA ULUSLAR ARASI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 2 3 http://www.avrasyad.com/Makaleler/1246691019_17.pdf
2015 SANÇMAK FİİLİ ÜZERİNE Ulusal GÜLLÜDAĞ NESRİN KARADENİZ 27 http://www.dergikaradeniz.com/web/upload/icerik/27/0.pdf
2013 YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR TÜRK TOPLULUĞU KIRIMÇAK TÜRKLERİ Ulusal GÜLLÜDAĞ NESRİN YENİ TÜRKİYE TÜRK DÜNYASI ÖZEL SAYISI II 9 54
1997 20 YY NOGAY EDİP VE ŞAİRLERİ Ulusal GÜLLÜDAĞ NESRİN CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 1
2011 DİL VE KÜLTÜR BAĞLAMINDA KIRIMÇAK TÜRKLERİ Ulusal GÜLLÜDAĞ NESRİN TÜRK YURDU, 100. YIL ÖZEL SAYISI 31 287
2004 NOGAY EDEBİYATININ TARİHI SEYRİ Ulusal GÜLLÜDAĞ NESRİN,ŞENEL MUSTAFA KARADENİZ ARAŞTIRMALARI 1 1 http://www.karam.org.tr/Makaleler/1532380999_gulludag.pdf
2019 Tarihsel Gelişim Süreci İçinde -mAn/mAn Eki Uluslararası GÜLLÜDAĞ NESRİN Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 16 http://www.avrasyad.com/Makaleler/1035248699_33.20nesrin20gC3BCllC3BCdaC49F20557-590..pdf
2002 NOGAY TÜRKLERİ Ulusal GÜLLÜDAĞ NESRİN YENİ TÜRKİYE, TÜRKLER 20
2019 1452 Numaralı İzmit Şeriye Sicilinde Yer Alan Unvan ve Lakaplar Üzerine Bir İnceleme Ulusal GÜLLÜDAĞ NESRİN,BAŞ HALİT ANASAY 7 http://dergipark.gov.tr/anasay/issue/43583/529315
2001 ÜNLÜ TÜRKÇÜ FİKİR ADAMI GASPIRALI İSMAİL BEY Uluslararası GÜLLÜDAĞ NESRİN TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ DİLDE BİRLİK SAYISI 1 12
2015 TÜRKLERDE DAMGA GELENEĞİ VE NOGAY TÜRKLERİNİN DAMGALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Uluslararası GÜLLÜDAĞ NESRİN AVRASYA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 3 6 http://www.avrasyad.com/SonSayi.aspx
2002 SARIKAMIŞ BAŞKÖY DE KİŞİ ADLARI Ulusal GÜLLÜDAĞ NESRİN FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 12 1 http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt12/sayi1/079-085.pdf
2002 NOGAY TÜRKÇESİNDE İSİM ÇEKİM HÂL EKLERİ Uluslararası GÜLLÜDAĞ NESRİN TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 13
2006 KARAÇAY MALKAR TÜRKLERİNDE BAZI ADET VE İNANIŞLAR Ulusal GÜLLÜDAĞ NESRİN TURKUAZ, HAKEMLİ BİLİM VE KÜLTÜRDERGİSİ 1
2015 Litvanya’daki Karayimler Ulusal GÜLLÜDAĞ NESRİN Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı XI 1 81
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 Фонетические Элементы В Создании Имени Бренда, (Marka Adı Oluşturmada Ses Unsuru) Uluslararası GÜLLÜDAĞ NESRİN Международная научно-практическая конференция Актуальные вопросы исследования и преподавания родных языков и литератур
2019 Ağrı İlinde Kullanılan Geleneksel Dokuma Araç Gereçleri Ve Süsleme Özellikleri (Kirmen, İği, Kirkit, Tarak)” Uluslararası GÜLLÜDAĞ NESRİN,POLAT CAVİT,KAPLAN MEHMET AKİF V. Uluslararası Ağrı Dağı Ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu
2018 Osmanlı Arşiv Belgelerinde Mihrişah Valide Sultan’ın Mektupları, Uluslararası GÜLLÜDAĞ NESRİN I. İnternational Multisciplinery Studies
2018 Dört Dilli Tematik Bir Sözlük Ünsü’l Lügât’te Türkçe Kelimeler Uluslararası GÜLLÜDAĞ NESRİN I. İnternational Multisciplinery Studies
2018 Türkçe’de Giyim-Kuşam Sözcükleri İle Oluşturulmuş Deyimler Uluslararası GÜLLÜDAĞ NESRİN , I. İnternational Multisciplinery Studies
2016 TÜRKÇE VE MOĞOLCA DA ORTAK OLARAK KULLANILAN sAk sAk EKİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Uluslararası GÜLLÜDAĞ NESRİN AЗИ СУДЛАЛБІН ОЛОН УЛСБІН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХОЕРДУГААР ХУРАЛ, THE 2. İNTERNATİONAL CONFERENCE ON ASİA AND ORİENTAL STUDİES (ICAS 2016)
2008 ARTVİN AĞZINDAKİ GÜRCÜCE KELİMELER Uluslararası GÜLLÜDAĞ NESRİN 1. ULUSLAR ARASI TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI
2008 BEYOĞLU ARGOSU ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ Uluslararası GÜLLÜDAĞ NESRİN , BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, I. ULUSLARARASI TÜRK EDEBİYATINDA STANBUL SEMPOZYUMU
2007 TÜRK DÜNYASININ KÜLTÜREL BÜTÜNLEŞMESİNDE DİLİN ÖNEMİ VE ORTAK DİL Uluslararası GÜLLÜDAĞ NESRİN ULUSLAR ARASI BAKÜ TARİH SEMPOZYUMU, AZERBAYCAN TARİH KURUMU, TARİH VE GERÇEKLİK
2007 TÜRK DİL TARİHİNDE ALFABE MESELESİ VE AZERBAYCAN ÖRNEĞİ Uluslararası DEMİR BAHAR,GÜLLÜDAĞ NESRİN ULUSLAR ARASI BAKÜ TARİH SEMPOZYUMU, AZERBAYCAN TARİH KURUMU, TARİH VE GERÇEKLİK
2007 VİLNİUS KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN LİTVANYA TATARLARINA AİT EL YAZMASI ESERLER Uluslararası GÜLLÜDAĞ NESRİN 38. ICANAS ULUSLARARASI ASYA VE KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI KONGRESİ”
2006 TRABZON YER ADLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Uluslararası GÜLLÜDAĞ NESRİN TRABZON VE ÇEVRESİ ULUSLARARASI TARİH-DİL-EDEBİYAT SEMPOZYUMU
2006 HAZAR TÜRKLERİNDE KİŞİ ADLARI Uluslararası AŞKIN BALCI HÜLYA,GÜLLÜDAĞ NESRİN TRABZON VE ÇEVRESİ ULUSLARARASI TARİH-DİL-EDEBİYAT SEMPOZYUMU
2002 BURSA İLİNDEKİ BOY OYMAK OBA VE KİŞİ ADLARINDAN OLUŞAN YER ADLARI Ulusal GÜLLÜDAĞ NESRİN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, 1. BURSA HALK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU,
2001 DİVANÜ LÛGAT İT TÜRK NOGAY KUMUK KARAÇAY MALKAR YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDEKİ AT İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ulusal GÜLLÜDAĞ NESRİN OSMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1.ULUSAL KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT SEMPOZYUMU
2001 SİVEREK E BAĞLI KÖYLERDEKİ YER ADLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ulusal GÜLLÜDAĞ NESRİN TARİHTE SİVEREK SEMPOZYUMU
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Türkolojinin Delikanlısı SEYYAH Prof. Dr. İsmail Doğan Armağanı Türkçede Bir Sözcük Türetme Yöntemi Olarak Hece Tekrarı Bölüm(ler)
2015 MİLLİ LİDER HAYDAR ALİYEV E 92 YIL ARMAĞANI AZERBAYCAN ATASÖZLERİ ÖRNEKLEMİNDE KARŞIT ALAN KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ Bölüm(ler)
2014 Kırımçak Türkçesi Grameri Tümü
2003 Diriözler Armağanı, Prof. Dr. Meserret Diriöz ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı Nogay Halk Edebiyatı Üzerine Yaılan Araştırmalar ve Şora Batır Destanı Bölüm(ler)
2016 PROF DR HACALİ NECEFOĞLU NA ARMAĞAN SOSYAL MEDYANIN YENİ GÜLDÜRÜ ÖĞESİ CAPSLERİN MİZAHİ VE EĞİTİCİ YÖNÜ ÜZERİNE: (İLBER ORTAYLI ÖRNEKLEMİNDE ) Bölüm(ler)
2003 Diriözler Armağanı, Prof.Dr. Meserret Diriöz ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı Nogay Atasözleri Bölüm(ler)
2011 KARS İLİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASININ HARİTALANDIRILMASI Doğa ve Evrenle İlgili Uygulamalar, Kutsal Mekanlar Bölüm(ler)
2008 LİTVANYA TATARLARINA AİT EL YAZMALARINDAN TÜRKÇE LEHÇE KILAVUZ YIL 1840 GİRİŞ İNCELEME SÖZLÜK TURKU LENKU KALBU ZODYNELIS IS LIETUVOS TOTORIU RANKRASCIO 1840 Tümü
2014 Nogay Destanları Tümü
2019 HAREMDEN VALİDE SULTAN MEKTUPLARI (17.-18.-19. YÜZYIL) Tümü
2020 Türk Kültüründe Geleneksel Ayakkabı Sanatı Tümü
2017 Kars Yer Adları Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2008 Erzincan (Merkez) ağzının ses bilgisi ve söz varlığı MEHMET CİHAT ÜSTÜN Yüksek Lisans Tamamlandı
2008 Kazak, Kırgız ve Tatar Türkçelerindeki Arapça-Farsça kelimelerin ses değişimleri (Türkiye Türkçesi ile karşılaştırılması) ÖZLEM YILDIRIM Yüksek Lisans Tamamlandı
2009 Türkiye'deki gizli dillerin ses, şekil ve kavram alanı bakımından incelenmesi GÖKMEN MOR Yüksek Lisans Tamamlandı
2009 Iğdır ve Ardahan illerinin yer adları ve tasnifi BERNA ÜRÜN Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 Geçmişten bugüne Türkçede kullanılan karşılaştırma gibilik benzerlik ekleri ŞÜKRİYE GÖKÇEN DİKEN Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 Kağızman yerli ağzı (inceleme metinler sözlük) MAKBULE SEBNİ Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 Derleme sözlüğüne göre Anadolu ağızlarında birleşik eylemler AYSUN LAÇİN Yüksek Lisans Tamamlandı
2011 Eş anlamlılığın bilimsel temelleri ve Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesindeki eş anlamlıların karşılaştırılması EYUP SERTAÇ AYAZ Yüksek Lisans Tamamlandı
2012 Nahçıvan yer adlarıyla Türkiye'deki yer adlarının dil özellikleri açısından karşılaştırılması IŞIL ÖZKAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2012 Azerbaycan Türkçesindeki kişi adları ve kişi adlarının veriliş çeşitliliği NURCAN ARAS OKŞAK Yüksek Lisans Tamamlandı
2013 Emsal-i Türkân ( Giriş- İnceleme- Metin- Sözlük) İBRAHİM ÖZKAYA Yüksek Lisans Tamamlandı
2013 Hayvanlarla ilgili Türkmen atasözlerinin söz varlığı ERDEM TAZEGÜL Yüksek Lisans Tamamlandı
2013 Kahramanmaraş ili yer adları ve tasnifi AHMET NASURULLAH GÖK Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE BİR MİZÂH VE EDEBİYAT DERGİSİ: NEFİR (ÇEVİRİ-İNCELEME-TAHLİLİ DİZİN-SÖZLÜK-TIPKIBASIM) ENES ASIL Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerde Yer Alan Deyimler, Atasözleri ve Birleşik Fiiller DERYA UYGUN Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi: Bir Psikiyatrin Not Defterinden Adlı Romanında İkilemeler CÜNEYT GÜLÇİN Yüksek Lisans Devam Ediyor
2021 Nutuk'ta birleşik fiiller METEHAN ŞENTÜRK Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Ortaöğretim 9,10,11 ve 12.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitaplarının okunabilirlik düzeylerinin incelenmesi AYBEN ÇİMEN Yüksek Lisans Devam Ediyor
2022 Cengiz Aytmatov'un Elveda Gülsarı adlı romanında ikilemeler ALİ EKBER İPEK Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Yaşar Kemal'in Yer Demir Gök Bakır romanındaki söz varlığı HATUN SÜRKİT Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Türkçeden Rumcaya geçen verinti sözcükler HÜLYA TOPRAK Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Miyase Sertbarut'un Kırmızı Kartal ve Sisin Sakladıkları adlı eserlerinin sözvarlığı ögeleri açısından incelemesi SUNA AKAY Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 Türkiye Türkçesi I Lisans
2016-2017 Türk Dili Etimoloji Çalışmaları II Yüksek Lisans
2016-2017 Tehlike Altındaki Diller II Yüksek Lisans
2018-2019 TürkDili Tarihi II Lisans
2018-2019 Türk Dili Tarihi I Lisans
2018-2019 Türkiye Türkçesi I Lisans
2017-2018 TÖMER Yabancılara Türkçe Öğretimi I Lisans
2016-2017 Türkiye Türkçesi IV Lisans
2016-2017 Türkiye Türkçesi II Lisans
2016-2017 Anadolu ve Rumeli Ağızları II Lisans
2015-2016 Sözlükbilim II Lisans
2016-2017 Sözlükbilim II Lisans
2015-2016 Çağdaş Türk Lehçeleri II Lisans
2014-2015 Çağdaş Türk Lehçeleri II Lisans
2016-2017 Çağdaş Türk Lehçeleri II Lisans
2011-2012 Çağdaş Türk Lehçeleri I Lisans
2014-2015 Çağdaş Türk Lehçeleri I Lisans
2015-2016 Çağdaş Türk Lehçeleri I Lisans
2011-2012 Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı II Lisans
2014-2015 Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı II Lisans
2012-2013 Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı II Lisans
2013-2014 Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı II Lisans
2011-2012 Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı I Lisans
2013-2014 Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı I Lisans
2014-2015 Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı I Lisans
2010-2011 Orta Türkçe II Lisans
2011-2012 Orta Türkçe II Lisans
2012-2013 Orta Türkçe II Lisans
2014-2015 Orta Türkçe II Lisans
2015-2016 Orta Türkçe II Lisans
2011-2012 Orta Türkçe I Lisans
2012-2013 Orta Türkçe I Lisans
2014-2015 Orta Türkçe I Lisans
2015-2016 Orta Türkçe I Lisans
2010-2011 Orta Türkçe I Lisans
2010-2011 Eski Anadolu Türkçesi II Lisans
2011-2012 Eski Anadolu Türkçesi II Lisans
2014-2015 Eski Anadolu Türkçesi II Lisans
2011-2012 Eski Anadolu Türkçesi I Lisans
2010-2011 Eski Anadolu Türkçesi I Lisans
2014-2015 Eski Anadolu Türkçesi I Lisans
2010-2011 Eski Türkçe II Lisans
2012-2013 Eski Türkçe II Lisans
2013-2014 Eski Türkçe II Lisans
2013-2014 Eski Türkçe I Gündüz Lisans
2010-2011 Eski Türkçe I Lisans
2012-2013 Eski Türkçe I Lisans
2021-2022 Kıpçak Türkçesi I Lisans
2021-2022 Eski Anadolu Türkçesi I Lisans
2021-2022 Eski Türkçe I Lisans
2020-2021 Genel Dilbilim II Yüksek Lisans
2020-2021 Türk Anlambilim II Yüksek Lisans
2020-2021 Türkiye Türkçesi II Lisans
2020-2021 Eski Türkçe II Lisans
2020-2021 Adbilim I Yüksek Lisans
2020-2021 Genel Dilbilim II Yüksek Lisans
2020-2021 Orta Türkçe I Lisans
2019-2020 Türk Anlambilim II Yüksek Lisans
2019-2020 Adbilim II Yüksek Lisans
2019-2020 Eski Türkçe II Lisans
2019-2020 Türkiye Türkçesi II Lisans
2019-2020 Adbilim I Yüksek Lisans
2019-2020 Türkiye Türkçesi I Yüksek Lisans
2019-2020 Eski Türkçe I Lisans
2019-2020 Türkiye Türkçesi I Lisans
2018-2019 Türk Dili Tarihi II Lisans
2018-2019 Türkiye Türkçesi II Lisans
2018-2019 Türk Dili Tarihi I Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
KIRIMÇAK TÜRKÇESİ GRAMERİ Yönetici BAP
EVDEKİ KİTAPLAR OKULA Danışman Avrupa Birliği
KARS YER ADLARI SÖZLÜĞÜ Yönetici BAP
TÜRKİYE DE MARKA DİLİ VE ÜRÜN ADLARININ DİLBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ Yönetici BAP
KARS İLİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN HARİTALANDIRILMASI Proje Koordinatörü ARAŞTIRMA PROJESİ
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2017 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2017 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2018 Bölüm Başkan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2017 Enstitü Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018
2009 Erasmus Koordinatörü KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2010
2008 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2010
2006 Anabilim Dalı Başkanı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2016
2007 Bölüm Başkanı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012
2008 Enstitü Müdür Yardımcısı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2010