E-posta Telefon
| 4253
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2018 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: Kur'ân'a göre vahdet olgusunun kavramsal çerçevesi ve temelleri
 • Y

  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2017
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Tefsirler ışığında Nasr suresinin tahlili
 • L

  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2015
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 AİDİYET OLGUSU BAĞLAMINDA KUR’AN’DA AİDİYETLE İLİNTİLİ KAVRAMLARIN TAHLİLİ Uluslararası ŞEN Abdussamet, DEMİRKOL NİHAT Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 28 https://dergipark.org.tr/tr/pub/igdirsosbilder/issue/65608/978407
2017 KUR’AN’DA İNANÇ, DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ Ulusal DEMİRKOL NİHAT İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 8 http://ilader.ilamer.org/SonSayi.aspx
2017 SEMANTİK ANALİZ YÖNTEMİ AÇISINDAN NASR KELİMESİ Ulusal DEMİRKOL NİHAT IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTE DERGİSİ 9 http://ifder.igdir.edu.tr/Anasayfa.Aspx
2018 KURAN DA HIZLÂN İLE TEVFİK KELİMELRİNİN KULLANIMLARI Ulusal DEMİRKOL NİHAT,KARATAY MUSTAFA IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 11 http://ifder.igdir.edu.tr/Anasayfa.Aspx
2020 Sure-Konulu Tefsir Bağlamında Nasr Suresine Genel Bir Bakış Ulusal DEMİRKOL NİHAT Genç Mütefekkirler Dergisi 1 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/gemder
2021 Kur'an'ın Anlaşılmasında Odak Konu ve Kavram: Tevhid Uluslararası DEMİRKOL NİHAT, YILMAZ HASAN Tefsir Araştırmaları Dergisi 5 2 http://dx.doi.org/10.31121/tader.963451
2022 AHLAKIN İNŞASINA ANLAM ve DEĞER KATAN OTANTİK BİR ESMA-İ HÜSNA: ER-RAHMAN Uluslararası DEMİRKOL NİHAT Paradigm Journal 6 2 http://paradigmjournal.net/SonSayi.Aspx
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 TOPLUMSAL VAHDETİN İNŞASINA KATKI SAĞLAYAN BİR İBADET: NAMAZ Uluslararası DEMİRKOL NİHAT INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES https://www.aegeanconference.com/symposium-book
2022 ALLAH - İNSAN İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA İSTİĞNA KAVRAMI Uluslararası DEMİRKOL NİHAT INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES https://www.aegeanconference.com/symposium-book
2018 Nezr Kavramı Üzerine Semantik Açıdan Bazı Değerlendirmeler Uluslararası DEMİRKOL NİHAT,AYYILDIZ MEHMET NURİ Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu
2018 TÜRKİYE’DEKİ BAZI KADINLARIN TEFSİR ÇALIŞMALARI Uluslararası BAYRAKTUTAN OSMAN,DEMİRKOL NİHAT ULUSLARARASI İSLAM VE KADIN ÇALIŞTAYI http://isamveri.org/pdfdrg/G00452/2018/2018_BAYRAKTUTANO_DEMIRKOLN.pdf
2018 SAHABE VE TABİÎN DÖNEMİNDE KUR’ANÎ BAZI KAVRAMLARA YAPILAN YORUMLARA DAİR DEĞERLENDİRMELER (GARÎBU’L-KUR’AN İLMİ BAĞLAMINDA) Uluslararası BAYRAKTUTAN OSMAN,DEMİRKOL NİHAT ULUSLARARASI DİN VE DİL SEMPOZYUMU
2018 Kur’an’ın İnsan Hürriyetine Bakışı Uluslararası DEMİRKOL NİHAT Ulusalararası Ahmed-i Hani Sempozyumu
2018 Sure-Konulu Tefsir Bağlamında Nisa Suresine Genel Bir Bakış Uluslararası DEMİRKOL NİHAT Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı http://isamveri.org/pdfdrg/G00452/2018/2018_DEMIRKOLN.pdf
2017 NASR SÛRESİNİN “MÜNÂSEBÂTU’L-ÂYÂT VE’S-SUVER” DİSİPLİNİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ VE EL-ESMÂU’L-HÜSNÂ’DAN “TEVVÂB” İSMİNİN İNCELİKLERİ Uluslararası YURT MEHMET EMİN,DEMİRKOL NİHAT ULUSLARARASI DİN BİLİMLERİ ÇALIŞTAYI http://isamveri.org/pdfdrg/G00340/2017/2017_YURTME_DEMIRKOLN.pdf
2017 ÂL-İ İMRAN 35. AYET BAGLAMINDA ÖZGÜRLÜK MESELESİ Uluslararası BAYRAKTUTAN OSMAN,DEMİRKOL NİHAT ULUSLARARASI DİN BİLİMLERİ ÇALIŞTAYI http://www.igdir.edu.tr/ilahiyat-fakC3BCltesi
2017 VELİ KAVRAMI ÜZERİNE SEMANTİK AÇIDAN BAZI DEĞERLENDİRMELER Uluslararası DEMİRKOL NİHAT,YURT MEHMET EMİN ULUSLARARASI DİN BİLİMLERİ ÇALIŞTAYI http://isamveri.org/pdfdrg/G00340/2017/2017_DEMIRKOLN_YURTME.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 Dinin Anlaşılmasında Dilin Rolü (Bidiriler Kitabı) Sahabe ve Tabiin Döneminde Kuran-i Bazı Kavramlara Yapılan Yorumlara Dair (Garibu’l-Kuran İlmi Bağlamında) Bölüm(ler)
2018 21. YÜZYIL MÜSLÜMANLARININ KURTULUŞ REÇETESİ (Nasr Suresi Bağlamında) Tümü
2019 Dinin Anlaşılmasında Dilin Rolü (Bildiriler Kitabı) Nezr Kavramı Üzerine Semantik Açıdan Bazı Değerlendirmeler Bölüm(ler)
2022 Kurana Göre Vahdet Olgusu Kavramsal Çerçevesi-Alanı-Temelleri Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2022-2023 Yazılı Anlatım Hazırlık
2022-2023 Kur'an Okuma ve Tecvid-V Lisans
2022-2023 Kur'an Okuma ve Tecvid-III Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tüekiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: