E-posta Telefon
| 3042
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2019 -
  Lisans

  DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ/KLASİK ARKEOLOJİ PR./

  Tez Adı:
 • Y

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2015
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Duygusal emek faktörünün hizmet kalitesine etkisi: Nevşehir' deki dört ve beş yıldızlı otellere yönelik bir araştırma
 • D

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)/

  Tez Adı: MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE HİZMET TELAFİSİNİN DÜZENLEYİCİLİK ROLÜ:NEVŞEHİR’DEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Profesyonel Turist Rehberlerinin Foodie Turist Tipine Bakış Açıları: Nitel Bir Araştırma Uluslararası Journal of Tourism Theory and Research 6 1
Nevşehir bölgesindeki turist rehberlerinin hizmet verme yatkınlığı düzeylerinin ölçülmesi Uluslararası Journal of Multidisciplinary Academic Tourism
Duygusal Emek Faktörünün Hizmet Kalitesine Etkisi: Nevşehir’deki Dört ve Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma Uluslararası Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 14
Ordu-Çambaşı Kayak Merkezinin Gelişimine İlişkin Paydaşların Görüşlerinin Değerlendirilmesi Uluslararası Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 1
Sarikamiş Destinasyonunun Tanitiminin Miyopik Bakiş Açisiyla Değerlendirilmesi Uluslararası Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
İŞ-AİLE ROL ÇATIŞMASI VE KARİYER DEVAMLILIĞI İLİŞKİSİ: KADIN TURİST REHBERLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ulusal 3. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi 05.11.2020
TURİZMDE COVİD-19 İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ Uluslararası IV. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi 15.10.2020
Profesyonel Turist Rehberlerinin Foodie Turist Tipine Bakış Açıları Ulusal II. Turizm Rehberliği Kongresi 29.04.2019
HİZMET AKSAKLIKLARINA YÖNELİK E-ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAZ RESTORANLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Uluslararası 4. ULUSLARARASI GASTRONOMİ TURİZMİ TURİZMİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 19.09.2019
Evaluation The Views of Stakeholders Regarding The Development of Ordu-Çambaşı Ski Center Uluslararası The First International Winter Tourism Congress (IWTC 2019) 19.12.2019
SARIKAMIŞ DESTİNASYONUNUN TANITIMININ MİYOPİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası International west Asia Congress of Tourism Research 28.09.2017
Duygusal emek faktörünün hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi: Nevşehir örneği Uluslararası 2. uluslararası ığdır sempozyumu 09.10.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 İŞLETMELERDE ETİK YAKLAŞIMLAR Tüketici Davranışında Etik Bölüm(ler)
2020 Turist Rehberleri İçin Anadolu’xxda Antik Kent ve Merkezler Alacahöyük Bölüm(ler)
2020 Gastronomi Turizminde Güncel Araştırmalar Hizmet Aksaklıklarına Yönelik E- Şikayetlerin Değerlendirilmesi: Kaz Restoranları Üzerine Nitel Bir Araştırma Bölüm(ler)
2020 Anadolu’da İnanç Turizmi: Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar Munzur Baba Efsanesi (Tunceli/Dersim) Bölüm(ler)
2020 Anadolu’da İnanç Turizmi: Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar Ağlayan Kaya Efsanesi: Niobe Bölüm(ler)
2018 Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler– II. Cilt Turizm Pazarlamasında Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Bölüm(ler)
2016 Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler Helal Pazarlama Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2015-2016 kat kontrolü Önlisans
2019-2020 DEKORASYON HİZMETLERİ Önlisans
2019-2020 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-2 Önlisans
2019-2020 MİTOLOJİ-2 Önlisans
2019-2020 ARKEOLOJİ-2 Önlisans
2019-2020 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM Önlisans
2019-2020 GENEL ALAN KONTROLÜ Önlisans
2019-2020 TURİZM PAZARLAMASI Önlisans
2019-2020 TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ Önlisans
2019-2020 TURİZM SEMİNERİ-2 Önlisans
2019-2020 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE ŞİKAYET YÖNETİMİ Önlisans
2019-2020 MİTOLOJİ-1 Önlisans
2019-2020 ARKEOLOJİ-1 Önlisans
2019-2020 ULUSLARARASI TANITIM Önlisans
2019-2020 TURİZM SEMİNERİ-1 Önlisans
2019-2020 TURİZM PAZARLAMASI Önlisans
2019-2020 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-1 Önlisans
2019-2020 UÇUŞ İNGİLİZCESİ-1 Önlisans
2019-2020 HAVACILIK İNGİLİZCESİ-3 Önlisans
2019-2020 HAVACILIK İNGİLİZCESİ-1 Önlisans
2018-2019 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ Önlisans
2018-2019 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Önlisans
2018-2019 ULUSLARARASI TANITIM Önlisans
2018-2019 MİTOLOJİ-1 Önlisans
2018-2019 ARKEOLOJİ-1 Önlisans
2018-2019 TURİZM COĞRAFYASI Önlisans
2018-2019 TURİZM SEMİNERİ-1 Önlisans
2018-2019 GENEL TURİZM Önlisans
2018-2019 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Önlisans
2018-2019 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ Önlisans
2018-2019 UÇUŞ İNGİLİZCESİ Önlisans
2017-2018 TURİZM COĞRAFYASI Önlisans
2017-2018 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Önlisans
2017-2018 TURİZM SEMİNERİ-1 Önlisans
2017-2018 ANADOLU UYGARLIKLARI Önlisans
2017-2018 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Önlisans
2017-2018 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ Önlisans
2017-2018 MESLEKİ İNGİLİZCE Önlisans
2017-2018 TURİZM PAZARLAMASI Önlisans
2017-2018 MİTOLOJİ-1 Önlisans
2017-2018 ARKEOLOJİ-1 Önlisans
2016-2017 turizm pazarlaması Önlisans
2016-2017 türkiye müzeleri ve antik kentleri Önlisans
2016-2017 sanat tarihi-2 Önlisans
2016-2017 mitoloji-2 Önlisans
2016-2017 arkeoloji-2 Önlisans
2016-2017 dekorasyon hizmetleri Önlisans
2016-2017 önbüroda oda işlemleri Önlisans
2016-2017 önbüro hizmetleri Önlisans
2016-2017 tur operatörlüğü ve seyahat acenteciliği Önlisans
2016-2017 yiyecek- içecek servisi-1 Önlisans
2016-2017 sanat tarihi-1 Önlisans
2016-2017 mitoloji-1 Önlisans
2016-2017 arkeoloji-1 Önlisans
2015-2016 kat hizmetlerinde temizlik işlemleri Önlisans
2015-2016 genel alan kontrolü Önlisans
2015-2016 dekorasyon hizmetleri Önlisans
2015-2016 mesleki ingilizce II Önlisans
2015-2016 konuk giriş çıkış işlemleri Önlisans
2015-2016 önbüroda oda işlemleri Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
SPSS VE AMOS EĞİTİMİ Yönetici Kalkınma Bakanlığı
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU 2019