E-posta Telefon
| 3042
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)/

  Tez Adı: Müşteri memnuniyetinin ağızdan ağıza iletişim üzerindeki etkisinde hizmet telafisinin düzenleyicilik rolü: Nevşehir'deki otel işletmelerinde bir uygulama
 • Y

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2015
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Duygusal emek faktörünün hizmet kalitesine etkisi: Nevşehir' deki dört ve beş yıldızlı otellere yönelik bir araştırma
 • L

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2012
  Lisans

  TURİZM FAKÜLTESİ/TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ/TURİZM REHBERLİĞİ PR./

  Tez Adı:
 • L

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2019 -
  Lisans

  DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ/KLASİK ARKEOLOJİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Serhat İllerinin Rekreasyon Kaynaklarının Değerlendirilmesi: Tripadvisor Örneği Ulusal DEMİREL NİLGÜN, ÇAMLICA KORAY Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 25 2021 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1561289599_25-%20N%c4%b0LG%c3%9cN%20DEM%c4%b0REL.pdf
Ordu-Çambaşı Kayak Merkezinin Gelişimine İlişkin Paydaşların Görüşlerinin Değerlendirilmesi Uluslararası DEMİREL NİLGÜN,KIRICI TEKELİ EZGİ Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 1 2020 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/53123/652975
Profesyonel Turist Rehberlerinin Foodie Turist Tipine Bakış Açıları: Nitel Bir Araştırma Uluslararası DEMİREL NİLGÜN,KIRICI TEKELİ EZGİ Journal of Tourism Theory and Research 6 1 2020 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jttr/issue/52138/633445
Nevşehir bölgesindeki turist rehberlerinin hizmet verme yatkınlığı düzeylerinin ölçülmesi Uluslararası EREN DUYGU,DEMİREL NİLGÜN Journal of Multidisciplinary Academic Tourism
Duygusal Emek Faktörünün Hizmet Kalitesine Etkisi: Nevşehir’deki Dört ve Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma Uluslararası EREN DUYGU,DEMİREL NİLGÜN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 14 2018 http://sosbilder.igdir.edu.tr/DergiTamDetay.aspx?ID=505Detay=Ozet
Sarikamiş Destinasyonunun Tanitiminin Miyopik Bakiş Açisiyla Değerlendirilmesi Uluslararası KAYGIN ERDOĞAN,DEMİREL NİLGÜN,ŞAHİNKAYA ERKAN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 2017
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Turizmde Covid-19 İle İlgili Araştırmaların Bibliyometrik Analizi Uluslararası DEMİREL NİLGÜN, YUMUK YURDANUR International West Asia Congress Of Tourism Research (Iwact-2020) 15.10.2020 https://iwact.org/
Profesyonel Turist Rehberlerinin Foodie Turist Tipine Bakış Açıları Ulusal DEMİREL NİLGÜN,KIRICI TEKELİ EZGİ II. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi 29.04.2019
Evaluation the Views of Stakeholders Regarding the Development of Ordu-Çambaşı Ski Center Uluslararası DEMİREL NİLGÜN,KIRICI TEKELİ EZGİ The First International Winter Tourism Congress (IWTC 2019) 19.12.2019 https://wintertourismcongress.atauni.edu.tr/
Female Tour Guides’ Perceptions of Gender-Based Discrimination: A Feminist Approach in Turkey Uluslararası ALTINAY ÖZDEMİR MELTEM,YUMUK YURDANUR,DEMİREL NİLGÜN,ÇOKAL ZEYNEP III. Economics, Business Organization ResearchConference 20.11.2020
Female Tour Guides’ Perceptions of Gender-Based Discrimination: A Feminist Approach in Turkey Uluslararası YUMUK YURDANUR,DEMİREL NİLGÜN,ALTINAY ÖZDEMİR MELTEM,ÇOKAL ZEYNEP Economics, Business and Organization Research (EBOR) Conference 20.11.2020
İŞ-AİLE ROL ÇATIŞMASI VE KARİYER DEVAMLILIĞI İLİŞKİSİ: KADIN TURİST REHBERLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ulusal DEMİREL NİLGÜN,YUMUK YURDANUR,HACIOĞLU NECDET 3. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi 05.11.2020
TURİZMDE COVİD-19 İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ Uluslararası DEMİREL NİLGÜN,YUMUK YURDANUR IV. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi 15.10.2020
HİZMET AKSAKLIKLARINA YÖNELİK E-ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAZ RESTORANLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Uluslararası DEMİREL NİLGÜN,BÜYÜKKURU MERAL 4. ULUSLARARASI GASTRONOMİ TURİZMİ TURİZMİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 19.09.2019
SARIKAMIŞ DESTİNASYONUNUN TANITIMININ MİYOPİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası KAYGIN ERDOĞAN,DEMİREL NİLGÜN,ŞAHİNKAYA ERKAN International west Asia Congress of Tourism Research 28.09.2017
Duygusal emek faktörünün hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi: Nevşehir örneği Uluslararası EREN DUYGU,DEMİREL NİLGÜN 2. uluslararası ığdır sempozyumu 09.10.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Gastronomi Turizminde Güncel Araştırmalar Hizmet Aksaklıklarına Yönelik E- Şikayetlerin Değerlendirilmesi: Kaz Restoranları Üzerine Nitel Bir Araştırma Bölüm(ler)
2020 Turist Rehberleri İçin Anadolu’da Antik Kent ve Merkezler Alacahöyük Bölüm(ler)
2020 Anadolu’da İnanç Turizmi: Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar Ağlayan Kaya Efsanesi: Niobe Bölüm(ler)
2020 Anadolu’da İnanç Turizmi: Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar Munzur Baba Efsanesi (Tunceli/Dersim) Bölüm(ler)
2020 Cultural Heritage and Tourism Sustainable Cultural Heritage Policies in Tourism Bölüm(ler)
2020 İŞLETMELERDE ETİK YAKLAŞIMLAR Tüketici Davranışında Etik Bölüm(ler)
2018 Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler– II. Cilt Turizm Pazarlamasında Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Bölüm(ler)
2016 Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler Helal Pazarlama Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2015-2016 kat kontrolü Önlisans
2019-2020 DEKORASYON HİZMETLERİ Önlisans
2019-2020 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-2 Önlisans
2019-2020 MİTOLOJİ-2 Önlisans
2019-2020 ARKEOLOJİ-2 Önlisans
2019-2020 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM Önlisans
2019-2020 GENEL ALAN KONTROLÜ Önlisans
2019-2020 TURİZM PAZARLAMASI Önlisans
2019-2020 TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ Önlisans
2019-2020 TURİZM SEMİNERİ-2 Önlisans
2019-2020 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE ŞİKAYET YÖNETİMİ Önlisans
2019-2020 MİTOLOJİ-1 Önlisans
2019-2020 ARKEOLOJİ-1 Önlisans
2019-2020 ULUSLARARASI TANITIM Önlisans
2019-2020 TURİZM SEMİNERİ-1 Önlisans
2019-2020 TURİZM PAZARLAMASI Önlisans
2019-2020 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-1 Önlisans
2019-2020 UÇUŞ İNGİLİZCESİ-1 Önlisans
2019-2020 HAVACILIK İNGİLİZCESİ-3 Önlisans
2019-2020 HAVACILIK İNGİLİZCESİ-1 Önlisans
2018-2019 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ Önlisans
2018-2019 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Önlisans
2018-2019 ULUSLARARASI TANITIM Önlisans
2018-2019 MİTOLOJİ-1 Önlisans
2018-2019 ARKEOLOJİ-1 Önlisans
2018-2019 TURİZM COĞRAFYASI Önlisans
2018-2019 TURİZM SEMİNERİ-1 Önlisans
2018-2019 GENEL TURİZM Önlisans
2018-2019 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Önlisans
2018-2019 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ Önlisans
2018-2019 UÇUŞ İNGİLİZCESİ Önlisans
2017-2018 TURİZM COĞRAFYASI Önlisans
2017-2018 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Önlisans
2017-2018 TURİZM SEMİNERİ-1 Önlisans
2017-2018 ANADOLU UYGARLIKLARI Önlisans
2017-2018 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Önlisans
2017-2018 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ Önlisans
2017-2018 MESLEKİ İNGİLİZCE Önlisans
2017-2018 TURİZM PAZARLAMASI Önlisans
2017-2018 MİTOLOJİ-1 Önlisans
2017-2018 ARKEOLOJİ-1 Önlisans
2016-2017 turizm pazarlaması Önlisans
2016-2017 türkiye müzeleri ve antik kentleri Önlisans
2016-2017 sanat tarihi-2 Önlisans
2016-2017 mitoloji-2 Önlisans
2016-2017 arkeoloji-2 Önlisans
2016-2017 dekorasyon hizmetleri Önlisans
2016-2017 önbüroda oda işlemleri Önlisans
2016-2017 önbüro hizmetleri Önlisans
2016-2017 tur operatörlüğü ve seyahat acenteciliği Önlisans
2016-2017 yiyecek- içecek servisi-1 Önlisans
2016-2017 sanat tarihi-1 Önlisans
2016-2017 mitoloji-1 Önlisans
2016-2017 arkeoloji-1 Önlisans
2015-2016 kat hizmetlerinde temizlik işlemleri Önlisans
2015-2016 genel alan kontrolü Önlisans
2015-2016 dekorasyon hizmetleri Önlisans
2015-2016 mesleki ingilizce II Önlisans
2015-2016 konuk giriş çıkış işlemleri Önlisans
2015-2016 önbüroda oda işlemleri Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
SPSS VE AMOS EĞİTİMİ Yönetici Kalkınma Bakanlığı
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019