nilgun-demirel.webp

Dr. Öğr. Üye.

Nilgün DEMİREL İLİE-posta Telefon
- | 4120
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)/

  Tez Adı: Müşteri memnuniyetinin ağızdan ağıza iletişim üzerindeki etkisinde hizmet telafisinin düzenleyicilik rolü: Nevşehir'deki otel işletmelerinde bir uygulama
 • Y

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2015
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Duygusal emek faktörünün hizmet kalitesine etkisi: Nevşehir' deki dört ve beş yıldızlı otellere yönelik bir araştırma
 • L

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2012
  Lisans

  TURİZM FAKÜLTESİ/TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ/TURİZM REHBERLİĞİ PR./

  Tez Adı:
 • L

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2019 -
  Lisans

  DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ/KLASİK ARKEOLOJİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 Serhat İllerinin Rekreasyon Kaynaklarının Değerlendirilmesi: Tripadvisor Örneği Ulusal DEMİREL NİLGÜN, ÇAMLICA KORAY Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 25 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1561289599_25-%20N%c4%b0LG%c3%9cN%20DEM%c4%b0REL.pdf
2020 Ordu-Çambaşı Kayak Merkezinin Gelişimine İlişkin Paydaşların Görüşlerinin Değerlendirilmesi Uluslararası DEMİREL NİLGÜN,KIRICI TEKELİ EZGİ Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/53123/652975
2017 Sarıkamış Destinasyonunun Tanıtımının Miyopik Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Uluslararası KAYGIN ERDOĞAN,DEMİREL NİLGÜN,ŞAHİNKAYA ERKAN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 http://www.yyusbedergisi.com/dergiayrinti/sarikamis-destinasyonunun-tanitiminin-miyopik-bakis-acisiyla-degerlendirilmesi_203
2020 Profesyonel Turist Rehberlerinin Foodie Turist Tipine Bakış Açıları: Nitel Bir Araştırma Uluslararası DEMİREL NİLGÜN,KIRICI TEKELİ EZGİ Journal of Tourism Theory and Research 6 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jttr/issue/52138/633445
Nevşehir bölgesindeki turist rehberlerinin hizmet verme yatkınlığı düzeylerinin ölçülmesi Uluslararası EREN DUYGU,DEMİREL NİLGÜN Journal of Multidisciplinary Academic Tourism
2018 Duygusal Emek Faktörünün Hizmet Kalitesine Etkisi: Nevşehir’deki Dört ve Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma Uluslararası EREN DUYGU,DEMİREL NİLGÜN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 14 http://sosbilder.igdir.edu.tr/DergiTamDetay.aspx?ID=505Detay=Ozet
2021 İş-Aile Rol Çatışması ve Kariyer Devamlılığı İlişkisi: Kadın Turist Rehberleri Üzerine Bir Değerlendirme Ulusal DEMİREL İLİ NİLGÜN, YUMUK YURDANUR, HACIOĞLU NECDET Turist Rehberliği Dergisi (TURED) 4 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/tured/issue/63368/842129
2021 Müşteri Memnuniyetinin Ağızdan Ağıza İletişim Üzerindeki Etkisinde Hizmet Telafisinin Düzenleyicilik Rolü: Nevşehir deki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama (The Moderating Role of Service Recovery in the Impact of Customer Satisfaction on the Word of Mouth: Case of Nevsehir Hotels) Uluslararası DEMİREL İLİ NİLGÜN, EREN DUYGU Journal of Tourism and Gastronomy Studies 9 3 http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2021.885
2021 Sakin Şehir Perşembe’de Paydaşların Uygulamalara ve Yaklaşımlara Yönelik Görüşleri Uluslararası ÇOKAL ZEYNEP, DEMİREL NİLGÜN Turizm Akademik Dergisi 8 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/accepted-articles
2022 Türkiye ve Dünyadaki “Hüzün Turizmi” Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi Ulusal Bulut Zehra, DEMİREL İLİ NİLGÜN Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi 2 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2225295
2022 TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER MESLEKİ UZMANLAŞMAYA NASIL BAKIYOR? Uluslararası YUMUK YURDANUR, DEMİREL İLİ NİLGÜN Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel 5 1 https://www.joghat.org/uploads/2022-vol-5-issue-1-full-text-126.pdf
2022 The Effect of the Pandemic on the Performance of Tourist Guides and the Practice of Their Professions: A Qualitative Study in the Cappadocia Region Uluslararası DEMİREL İLİ NİLGÜN, ÇOKAL ZEYNEP, KESKİN BERFİN Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2003385
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Evaluation of Gastronomy Festivals: Perspectives of Professional Tourist Guides Uluslararası ÖZSOY AYBÜKE, DEMİREL NİLGÜN The Conference on Managing Tourism Across Continents https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=m3publishing
2021 YERLİ TURİSTLERİN SEYAHAT ACENTELERİNE YÖNELİK E-ŞİKÂYET DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ulusal ALTINAY ÖZDEMİR MELTEM, DEMİREL İLİ NİLGÜN 21.ULUSAL – 5. ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ http://utk21.balikesir.edu.tr/wp-content/uploads/2021/12/utk21_baski.pdf
2021 Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Kültürel Miras ve Dijitalleşme Uluslararası DEMİREL İLİ NİLGÜN, Hazarhun Eda III. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONGRESİ https://www.istc3.org/documents/ISTC3_genisletilmis_ozet_bildiri_kitabi.pdf
2020 Turizmde Covid-19 İle İlgili Araştırmaların Bibliyometrik Analizi Uluslararası DEMİREL NİLGÜN, YUMUK YURDANUR International West Asia Congress Of Tourism Research (Iwact-2020) https://iwact.org/
2020 Female Tour Guides’ Perceptions of Gender-Based Discrimination: A Feminist Approach in Turkey Uluslararası YUMUK YURDANUR,DEMİREL NİLGÜN,ALTINAY ÖZDEMİR MELTEM,ÇOKAL ZEYNEP Economics, Business and Organization Research (EBOR) Conference
2020 İş- Aile Rol Çatışması ve Kariyer Devamlılığı İlişkisi: Kadın Turist Rehberleri Üzerine Bir Değerlendirme Ulusal DEMİREL NİLGÜN,YUMUK YURDANUR,HACIOĞLU NECDET 3. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi http://www.tureb.org.tr/Uploads/Files/Page/68/KONGRE%20B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0%20E-K%C4%B0TABI.pdf
2019 Hizmet Aksaklıklarına Yönelik E- Şikayetlerin Değerlendirilmesi: Kaz Restoranları Üzerine Nitel Bir Araştırma Uluslararası DEMİREL NİLGÜN,BÜYÜKKURU MERAL 4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi
2019 Profesyonel Turist Rehberlerinin Foodie Turist Tipine Bakış Açıları Ulusal DEMİREL NİLGÜN,KIRICI TEKELİ EZGİ II. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi
2019 Evaluation the Views of Stakeholders Regarding the Development of Ordu-Çambaşı Ski Center Uluslararası DEMİREL NİLGÜN,KIRICI TEKELİ EZGİ The First International Winter Tourism Congress (IWTC 2019) https://wintertourismcongress.atauni.edu.tr/
2017 Duygusal emek faktörünün hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi: Nevşehir örneği Uluslararası EREN DUYGU,DEMİREL NİLGÜN 2. uluslararası ığdır sempozyumu
2017 Sarıkamış Destinasyonunun Tanıtımının Miyopik Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Uluslararası KAYGIN ERDOĞAN,DEMİREL NİLGÜN,ŞAHİNKAYA ERKAN International west Asia Congress of Tourism Research
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Turist Rehberliğine Yönelik Mimari Yapılar Nymphaion/ Nymphaeum Bölüm(ler)
2020 Anadolu’da İnanç Turizmi: Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar Munzur Baba Efsanesi (Tunceli/Dersim) Bölüm(ler)
2020 Anadolu’da İnanç Turizmi: Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar Ağlayan Kaya Efsanesi: Niobe Bölüm(ler)
2016 Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler Helal Pazarlama Bölüm(ler)
2022 Challenges and New Opportunities for Tourism in Inland Territories: Ecocultural Resources and Sustainable Initiatives Slow Tourism in the Sustainability of Local Culture Bölüm(ler)
2021 Anadolu Halk Kültüründe İnanış ve Ritüeller Halk Kültüründe Bitki Kültü: İnanış ve Ritüeller Bölüm(ler)
2021 Turist Rehberliğine Yönelik Mimari Yapılar-1 Asklepieion Bölüm(ler)
2018 Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler– II. Cilt Turizm Pazarlamasında Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Bölüm(ler)
2020 Cultural Heritage and Tourism Sustainable Cultural Heritage Policies in Tourism Bölüm(ler)
2020 Turist Rehberleri İçin Anadolu’da Antik Kent ve Merkezler Alacahöyük Bölüm(ler)
2020 İşletmelerde Etik Yaklaşımlar Tüketici Davranışında Etik Bölüm(ler)
2020 Gastronomi Turizminde Güncel Araştırmalar Hizmet Aksaklıklarına Yönelik E- Şikayetlerin Değerlendirilmesi: Kaz Restoranları Üzerine Nitel Bir Araştırma Bölüm(ler)
2021 Turist Rehberliğine Yönelik Mimari Yapılar-1 Kütüphane Bölüm(ler)
2021 Turist Rehberleri İçin Genel Mitoloji İnsanın Yaratılışı Bölüm(ler)
2022 DİSİPLİNLERARASI BOYUTLARIYLA TURİZM POLİTİKA BİLİMİ BAĞLAMINDA TURİZM Bölüm(ler)
2022 Gastronomi Rehberliği Doğu Anadolu Bölgesi Bölüm(ler)
2022 Tourist Behavior: Past, Present, and Future Foodie Tourist Behavior Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 TURİZM PAZARLAMASI Önlisans
2020-2021 GENEL ALAN KONTROLÜ Önlisans
2020-2021 DEKORASYON HİZMETLERİ Önlisans
2020-2021 TURİZM SEMİNERİ - 2 Önlisans
2020-2021 TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ Önlisans
2020-2021 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM Önlisans
2020-2021 MİTOLOJİ - 2 Önlisans
2020-2021 MESLEKİ YABANCI DİL - IV Önlisans
2020-2021 MESLEKİ YABANCI DİL - II Önlisans
2020-2021 ARKEOLOJİ - 2 Önlisans
2020-2021 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Önlisans
2015-2016 kat kontrolü Önlisans
2019-2020 DEKORASYON HİZMETLERİ Önlisans
2019-2020 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-2 Önlisans
2019-2020 MİTOLOJİ-2 Önlisans
2019-2020 ARKEOLOJİ-2 Önlisans
2019-2020 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM Önlisans
2019-2020 GENEL ALAN KONTROLÜ Önlisans
2019-2020 TURİZM PAZARLAMASI Önlisans
2019-2020 TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ Önlisans
2019-2020 TURİZM SEMİNERİ-2 Önlisans
2019-2020 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE ŞİKAYET YÖNETİMİ Önlisans
2019-2020 MİTOLOJİ-1 Önlisans
2019-2020 ARKEOLOJİ-1 Önlisans
2019-2020 ULUSLARARASI TANITIM Önlisans
2019-2020 TURİZM SEMİNERİ-1 Önlisans
2019-2020 TURİZM PAZARLAMASI Önlisans
2019-2020 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-1 Önlisans
2019-2020 UÇUŞ İNGİLİZCESİ-1 Önlisans
2019-2020 HAVACILIK İNGİLİZCESİ-3 Önlisans
2019-2020 HAVACILIK İNGİLİZCESİ-1 Önlisans
2018-2019 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ Önlisans
2018-2019 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Önlisans
2018-2019 ULUSLARARASI TANITIM Önlisans
2018-2019 MİTOLOJİ-1 Önlisans
2018-2019 ARKEOLOJİ-1 Önlisans
2018-2019 TURİZM COĞRAFYASI Önlisans
2018-2019 TURİZM SEMİNERİ-1 Önlisans
2018-2019 GENEL TURİZM Önlisans
2018-2019 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Önlisans
2018-2019 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ Önlisans
2018-2019 UÇUŞ İNGİLİZCESİ Önlisans
2017-2018 TURİZM COĞRAFYASI Önlisans
2017-2018 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Önlisans
2017-2018 TURİZM SEMİNERİ-1 Önlisans
2017-2018 ANADOLU UYGARLIKLARI Önlisans
2017-2018 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Önlisans
2017-2018 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ Önlisans
2017-2018 MESLEKİ İNGİLİZCE Önlisans
2017-2018 TURİZM PAZARLAMASI Önlisans
2017-2018 MİTOLOJİ-1 Önlisans
2017-2018 ARKEOLOJİ-1 Önlisans
2016-2017 turizm pazarlaması Önlisans
2016-2017 türkiye müzeleri ve antik kentleri Önlisans
2016-2017 sanat tarihi-2 Önlisans
2016-2017 mitoloji-2 Önlisans
2016-2017 arkeoloji-2 Önlisans
2016-2017 dekorasyon hizmetleri Önlisans
2016-2017 önbüroda oda işlemleri Önlisans
2016-2017 önbüro hizmetleri Önlisans
2016-2017 tur operatörlüğü ve seyahat acenteciliği Önlisans
2016-2017 yiyecek- içecek servisi-1 Önlisans
2016-2017 sanat tarihi-1 Önlisans
2016-2017 mitoloji-1 Önlisans
2016-2017 arkeoloji-1 Önlisans
2015-2016 kat hizmetlerinde temizlik işlemleri Önlisans
2015-2016 genel alan kontrolü Önlisans
2015-2016 dekorasyon hizmetleri Önlisans
2015-2016 mesleki ingilizce II Önlisans
2015-2016 konuk giriş çıkış işlemleri Önlisans
2015-2016 önbüroda oda işlemleri Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
SPSS VE AMOS EĞİTİMİ Yönetici Kalkınma Bakanlığı
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Trabzon Bölgesel Turist Rehberleri Odası Üye
Nevşehir Bölgesel Turist Rehberleri Odası Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019