E-posta Telefon
4616 | 4616
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2017
  Doktora

  TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/YENİ TÜRK EDEBİYATI (DR)/

  Tez Adı: Türk romanında Doğu Anadolu
 • Y

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/YENİ TÜRK EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Çocuk edebiyatı bağlamında Bestami Yazgan üzerine bir inceleme
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1992 - 1996
  Lisans

  KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2020 İLHAN BERK’İN İSTANBUL ADLI ŞİİRİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ Ulusal YILMAZ NUSRET Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 69 http://www.turkiyatjournal.com/Anasayfa.Aspx
2017 Toplumsal Bellek Bağlamında Sarıkamış Harekatının Türk Romanına Yansıması Uluslararası YILMAZ NUSRET,AYDEMİR MUSTAFA Folklor/Edebiyat 23 89 http://www.folkloredebiyat.org/arsiv2018/kapak89.pdf
2020 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE YAYINLANAN TÜRKROMANLARININ TEMATİK HARİTASI Uluslararası YILMAZ NUSRET Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 7 48 https://dergipark.org.tr/tr/journal/847/article/781720/file/article-file/1244706
2019 ÖMER SEYFETTİN’İN “YALNIZ EFE” ADLI ÖYKÜSÜNDEKİ ARKETİP(SEL İMGE)LER Ulusal YILMAZ NUSRET Edebi Eleştiri Dergisi 3 3 https://dergipark.org.tr/tr/pub/eeder/issue/51388/621295
2018 İdeoloji’den Din’e: İsmet Özel’in 70 Sonrası Şiirlerinde Anlam Arayışı Uluslararası YILMAZ NUSRET Dil ve Edebiyat Araştırmaları 18 18 https://dergipark.org.tr/tr/pub/diledeara/issue/39859
2020 İSMET ÖZEL’İN ERBAİN’İNDE MODERNİTENİN ELEŞTİRİSİ Uluslararası YILMAZ NUSRET Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 9 2 http://www.tekedergisi.com/DergiTamDetay.aspx?ID=4728
2019 Riffaterre’in Göstergebilimsel Yöntemiyle Hilmi Yavuz’un Doğu Şiirleri’ni Bir Okuma Denemesi Ulusal YILMAZ NUSRET Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/718139806_06_Yilmaz_(91-114).pdf
2013 SAİT FAİK’İN ŞEHRİ UNUTAN ADAM ADLI ÖYKÜSÜNÜN GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ Ulusal YILMAZ NUSRET Turkish Studies 8 9 https://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=yazar_bilgi&user_id=5284
2018 DOĞU ANADOLU’YU KONU EDİNEN ROMANLARDA “BİREYSEL VE TOPLUMSAL GERİ KALMIŞLIĞIN İZLERİ”NE YÖNELİK BİR İNCELEME Ulusal YILMAZ NUSRET Turkish Studies 13 5 https://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=yazar_bilgi&user_id=5284
2020 CAHİT KOYTAK’IN ŞİİRLERİNDE METAFİZİK Ulusal YILMAZ NUSRET International Journal of Filologia 3 4 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijof
2020 TÜRK EDEBİYATINDA PARİS’İN FEMİNEN İMGESİ Ulusal YILMAZ NUSRET AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 6 2 h t t p : / / d e r g i p a r k . g o v . t r / a i c u s b e d 6 / 2 E k i m / O c t o b e r 2 0 2 0
2018 İSMET ÖZEL’İN “MATARAMDA TUZLU SU” ADLI ŞİİRİNDE ÖZNE’NİN İNŞASI Ulusal YILMAZ NUSRET KESİT AKADEMİ 4 15 https://dergipark.org.tr/tr/pub/kesitakademi/issue/59826/864158
2018 BİR GERÇEK İKİ HAYAL: YAŞAR KEMAL İLE KEMAL TAHİR’İN ROMANLARINA YANSIYAN DOĞU İNSANI. Ulusal YILMAZ NUSRET,AYDEMİR MUSTAFA SOBİDER 5 22 https://sobider.com/?mod=sayi_detay&sayi_id=636
2018 MEHMET RAUF’UN “FERDA-YI GARAM”INA YANSIYAN AŞK Uluslararası YILMAZ NUSRET ASOS JOURNAL 6 66 https://asosjournal.com/index.jsp?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=2007057959_13348%20Nusret%20YILMAZ.pdf&key=35348
2018 KEMAL TAHİR’İN IŞIĞINDA: TÜRKİYE DEFTERİ (1971-1975) DERGİSİNDEKİ AYDIN VE ROMANCI SORUNSALI Uluslararası YILMAZ NUSRET ASOS JOURNAL 6 70 https://asosjournal.com/index.jsp?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=590767618_13684%20Nusret%20YILMAZ.pdf&key=35602
2017 RECAİZADE MAHMUD EKREM’xxİN ”ARABA SEVDASI” ADLI ROMANINDA İRONİ Uluslararası YILMAZ NUSRET ASOS JOURNAL 62 https://asosjournal.com/index.jsp?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=524595443_13339%20Nusret%20YILMAZ.pdf&key=35341
2017 SELİM İLERİ’NİN “BODRUM DÖRTLEMESİ”NDE BUNALIM EDEBİYATININ İZLERİ Uluslararası YILMAZ NUSRET ASOS JOURNAL 5 63 https://asosjournal.com/index.jsp?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=418894607_13344%20Nusret%20YILMAZ.pdf&key=35344
2018 ADA’DAKİ EV ROMANINDAKİ KARAKTERLERE PSİKANALİTİK BİR YAKLAŞIM Uluslararası YILMAZ NUSRET ASOS JOURNAL 6 71 https://asosjournal.com/index.jsp?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=874861410_13717%20Nusret%20YILMAZ.pdf&key=35628
2020 AHMET MUHİP DIRANAS’IN LİİRLERİNDE ”GECE” İMGESİ Ulusal YILMAZ NUSRET Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi 6 13 https://dergipark.org.tr/tr/pub/hikmet
2018 YABAN İLE ANKARA ROMANLARI ARASINDA DİYALOJİK BİR OKUMA Uluslararası YILMAZ NUSRET ASOS JOURNAL 69 https://asosjournal.com/index.jsp?mod=makale_tr_ozet&makale_id=35596
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 Sezai Karakoç'un Şiirinde "Herkes"leşme Eleştirisi Uluslararası YILMAZ NUSRET ULUSLARARASI SEZAİ KARAKOÇ SEMPOZYUMU
2019 TÜRK ROMANINDA ERMENİ İHANETİ Uluslararası YILMAZ NUSRET I. ULUSLARARASI 20. YÜZYILIN İLK YARISINDA TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU http://igdirturkermeniiliskileri2019.igdir.edu.tr/
2019 SIR WALTER SCOTT’IN ”TILSIM” ROMANINDA SULTAN SELÂHADDÎN İMGESİ Uluslararası YILMAZ NUSRET ULUSLARARASI EYYÛBÎLER SEMPOZYUMU
2019 Ötesi Olmayan Kent: Türk Romanında Hakkâri Uluslararası YILMAZ NUSRET Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkâri Uluslararası Sempozyumu
2019 BİR RAHATLAMA ARACI OLARAK MİZAH: MEŞHEDİ HİKÂYELERİ Uluslararası YILMAZ NUSRET UMTEB 6. ULUSLARARASIMESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
2019 TOPLUMSAL ELEŞTİRİ YÖNTEMİ OLARAK MİZAH: MUZAFFER İZGÜ’NÜN MATADOR MAHMUT ROMANI Uluslararası YILMAZ NUSRET ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU https://www.utas.yyu.edu.tr/
2019 ORHAN KEMAL’İN “SUÇLU” ADLI ROMANINDA SUÇUN ARKEOLOJİSİ Uluslararası YILMAZ NUSRET ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU https://www.utas.yyu.edu.tr/
2019 MEHLİKÂ SULTAN’A ÂŞIK YEDİ GENÇ’TE KOLEKTİF BİLİNÇALTININİZLERİ Uluslararası YILMAZ NUSRET UMTEB 6. ULUSLARARASIMESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
2019 CAHİT KOYTAK'IN ŞİİRLERİNDE METAFİZİK Uluslararası YILMAZ NUSRET II. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLGİ ŞÖLENİ
2018 YILMAZ, Nusret, (2018), İSMET ÖZEL’İN “MATARAMDA TUZLU SU” ADLI ŞİİRİNDE ÖZNE’NİN İNŞASI, IV Uluslararası ASOS Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018 Alanya/ANTALYA. Uluslararası YILMAZ NUSRET IV Uluslararası ASOS Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018 Alanya/ANTALYA.
2018 RUS İŞGALİNİN TÜRK ROMANINA YANSIMASI Uluslararası YILMAZ NUSRET 1. ULUSLARARASI IĞDIR MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
2018 YILMAZ, Nusret, (2018), NURULLAH ATAÇ’IN ELEŞTİRİSİNDE ROMAN VE HİKÂYE, IV Uluslararası ASOS Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018 Alanya/ANTALYA. Uluslararası YILMAZ NUSRET IV Uluslararası ASOS Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018 Alanya/ANTALYA.
2018 AĞRI DAĞI EFSANESİ’NE OLUŞUMSAL YAPISALCI BİR YAKLAŞIM Uluslararası YILMAZ NUSRET 1. ULUSLARARASI IĞDIR MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
2017 BİR GERÇEK İKİ HAYAL: YAŞAR KEMAL İLE KEMAL TAHİR’İN ROMANLARINA YANSIYAN DOĞU İNSANI Uluslararası YILMAZ NUSRET,AYDEMİR MUSTAFA II. Uluslararası ASOS Sempozyumu
2017 YILMAZ, Nusret, (2017), Roman Aynasında Kuzeydoğu Anadolu Kültürü, II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 9-11 Ekim 2017 IĞDIR. Uluslararası YILMAZ NUSRET II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 9-11 Ekim 2017 IĞDIR. http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/241II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Proceedings20Book.pdf
2017 YILMAZ, Nusret, (2017), Dursun Akçam’ın Romanlarında Eğitim ve Köy Enstitüleri Gerçeği, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni 12-14 Mayıs ERZURUM. Uluslararası YILMAZ NUSRET I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni 12-14 Mayıs ERZURUM.
2016 TOPLUMSAL BELLEK BAĞLAMINDA SARIKAMIŞ HAREKÂTI’NIN TÜRK ROMANINA YANSIMASI Uluslararası AYDEMİR MUSTAFA, YILMAZ NUSRET 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU https://asoscongress.com/2016/
2014 Nazım Hikmet’in ”Mavi Gözlü Dev, Minnacık Kadın ve Hanımelleri” Şiirine Psikanalitik Bir Yaklaşım Denemesi Uluslararası YILMAZ NUSRET,AYDEMİR MUSTAFA III. ASYA DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (ADES-­‐III)
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 ELEŞTİRİ KURAMLARI VE METİN TAHLİLLERİ Fenomenolojik Eleştiri Bölüm(ler)
2019 TÜRK ROMANINDA DOĞU ANADOLU Tümü
2021 ENİS BATUR ŞİİRİ / Tematik Bir İnceleme Tümü
2020 LÂNE-İ MELÂL Tümü
2020 HİSLER VE FİKİRLER Tümü
2020 AĞRI AKADEMİK MAKALELER III AĞRI DAĞI EFSANESİ’NE OLUŞUMSAL YAPISALCI BİR YAKLAŞIM Bölüm(ler)
2020 SUÇ VE CEZA/Türk Romanında Eşkıyalık Tümü
2022 ROMANIN KURGUSU KURGUNUN ROMANI Roman ve Kurgu Bölüm(ler)
2022 DOĞAL VE BEŞERİ BİLİMLER AÇISINDAN IĞDIR – I Roman Aynasında Iğdır Bölüm(ler)
2022 Aras Havzası-I Mehmet Kum'un Öykülerinde Toplumsal Eleştiri Bölüm(ler)
2022 ROMANIN KURGUSU KURGUNUN ROMANI Modern(ist) Romanda Kurgu Bölüm(ler)
2022 Sezai Karakoç Şiir Anlayışı Sezai Karakoç'un Şiirinde "Herkes"leşme Eleştirisi Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Behzat AY’ın Hayatı, Sanatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme MUSTAFA İLEŞMEK Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 REFİK DURBAŞ HAYATI, SANATI VE ESERLERİ PAKİSTAN YİGİTLER Yüksek Lisans Devam Ediyor
GÜLTEN DAYIOĞLU’NUN ÇOCUK ROMANLARINDA MEKÂN NAGEHAN ÇAKMAK Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Behzat AY'ın Hayatı,Sanatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme MUSTAFA İLEŞMEK Yüksek Lisans Devam Ediyor
2021 GÜLTEN DAYIOĞLU'NUN ÇOÇUK ROMANLARINDA MEKAN NAGEHAN ÇAKMAK Yüksek Lisans Devam Ediyor
2021 Alper Akçam'ın Romanlarında Yapı ve Tema MERİÇ KORHAN GÜL Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 BATI EDEBİYATI II Lisans
2019-2020 TÜRKÇE KOMPOZİSYON II Lisans
2018-2019 TÜRKÇE KOMPOZİSYON II Lisans
2018-2019 TÜRKÇE KOMPOZİSYON I Lisans
2020-2021 EDEBİ METİN İNCELEMELERİ II Yüksek Lisans
2019-2020 EDEBİ METİN İNCELEMELERİ II Yüksek Lisans
2020-2021 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Yüksek Lisans
2020-2021 TÜRKÇE KOMPOZİSYON II Lisans
2020-2021 BATI EDEBİYATI II Lisans
2020-2021 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II Lisans
2020-2021 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I Lisans
2020-2021 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ Yüksek Lisans
2020-2021 BATI EDEBİYATI I Lisans
2020-2021 TÜRKÇE KOMPOZİSYON I Lisans
2019-2020 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Yüksek Lisans
2019-2020 EDEBİ METİN İNCELEMELERİ I Yüksek Lisans
2019-2020 BATI EDEBİYATI I Lisans
2019-2020 TÜRKÇE KOMPOZİSYON I Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
2020 TAKDİR BELGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Çalışma Ödülü ÖNCEKİ YIL (2019) YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARDAN ÖTÜRÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINCA VERİLEN BİR BELGEDİR.
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019