E-posta Telefon
| 8256
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • B

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2020
  Bütünleşik Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)/

  Tez Adı: Bitlis'ten derlenen efsanelerin psiko-sosyal ve arketipsel tahlili
 • Y

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2016
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Elazığlı halk şairi Kul Mansur (Hayatı, sanatı ve şiirlerinden örnekler)
 • L

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2015
  Lisans

  İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. (İÖ)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2020 BİTLİS EFSANELERİNİN “SELF (BEN/KENDİLİK)” ve “GÖLGE” ARKETİPİ AÇISINDAN TAHLİLİ Uluslararası ŞENOCAK EBRU,DOĞAN OĞUZ Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.20322/littera.798896
2021 Türklerde Demircilik Kültürü Ve Elazığ'da Sıcak Demircilik Uluslararası ÖZCAN ÜMİT BUĞRAHAN, DOĞAN OĞUZ JOURNAL OF HISTORY AND FUTURE 7 2 http://dx.doi.org/10.21551/jhf.943518
2017 “YOLÇATILI ” FIKRA TİPİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası DOĞAN OĞUZ AVRASYA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 5 11 http://www.avrasyad.com/Makaleler/471172320_32.-OC49EUZ-DOC49EAN.pdf
2020 Bitlis Efsanelerinde Su Kültünün Yansımaları Uluslararası DOĞAN OĞUZ TARİH VE GELECEK 6 1 http://static.dergipark.org.tr/article-download/1c97/0a92/19a1/5e7b6f288208b.pdf?
2020 KÜLTÜREL BELLEK MEKÂNI VE MİLLİ KİMLİK YARATMADA PINARBAŞI AĞITLARININ İŞLEVİ Uluslararası ERGÖZ RAMAZAN,DOĞAN OĞUZ Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 1 47 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.17498/kdeniz.764046
2017 “Almıs Kağan Destanı’nın Arketipsel Tahlili” Uluslararası ŞENOCAK EBRU,DOĞAN OĞUZ Milli Folklor 116 www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=116Sayfa=112
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Şeyh-ül Garib’in Manevi Şahsiyeti ve Türbesi Etrafında Gerçekleştirilen Ritüeller Uluslararası DOĞAN OĞUZ Uluslararası Bitlis ve Yöresi Manevi Mimarları
2021 Ahlat ve Adilcevaz’da Hıdırellez Geleneği Uluslararası DOĞAN OĞUZ VIII. ULUSLARARASI VAN GÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU (BİTLİS)
2021 HALK MİMARİSİNİN HALK BİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: GELENEKSEL HİZAN EVLERİ Uluslararası DOĞAN OĞUZ Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu-II
2021 Halk Arasında Anlatılan Efsanelerin Lice İlçesinin Turizm Çekiciliğine Etkisi Uluslararası DOĞAN OĞUZ ULUSLARARASI ASHÂB-I KEHF VE LİCE SEMPOZYUMU
2020 Şeyh Ahmet Dede Ocağı Âşıklarının Şiirlerinde “Gönül” Kavramı Uluslararası DOĞAN OĞUZ Uluslararası Baskil Sempozyumu http://baskil2020.firat.edu.tr/dosya/Kitap%20%C3%B6zet%20kitap.pdf
2018 Kağızmanlı Hıfzı ’nın Şiirlerinde Doğa Sembolizmi Uluslararası DOĞAN OĞUZ Ölümünün 100. Yılında Uluslar Arası Kağızmanlı Hıfzı Sempozyumu
2018 Demi̇rci̇li̇k Kültürü ve Elazığ ’da Sıcak Demi̇rci̇li̇k Uluslararası ÖZCAN ÜMİT NİYAZİ,DOĞAN OĞUZ 2. Sanat ve Estetik Sempozyumu
2018 Kültürel Bellek Mekânı ve Milli Kimlik Yaratmada Pınarbaşı Ağıtlarının İşlevi Ulusal ERGÖZ RAMAZAN,DOĞAN OĞUZ 1. Pınarbaşı ( Aziziye ) Sempozyumu
2018 Kültürel Bellek Oluşturması Açısından Bitlis Manileri Uluslararası DOĞAN OĞUZ UluslararasıBitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisî Sempozyumu https://www.bitlissempozyumu.com/
2018 Barçın Bölgesi Evlilik Kültürünün Yöre Türkülerine Yansıması Uluslararası DOĞAN OĞUZ uluslararası Geçmişten Günümüze Ermenek ve Çevresi Sempozyumu 02 - 04 Ağustos 2018 / Ermenek
2017 Âma Âşık Malatyalı Hanifi Ünver Uluslararası DOĞAN OĞUZ Geçmişten Günümüze Malatyalı İlim ve Fikir İnsanları Uluslararası Sempozyumu https://cms.inonu.edu.tr/uploads/contentfile/2250/files/Bildiri20C396zet20KitapC3A7C4B1C49FC4B120Son20Hali.pdf
2017 “Harkuşta’’ Adlı Bitlis Halk Oyununda Kadının Toplumsal Yeri Uluslararası DOĞAN OĞUZ International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis) October 27-29, 2017 https://imeset.org/wp-content/uploads/2017/12/Imeset17-Bitlis-Full-Proceedings.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Sosyal Bilimler Işığında Doğa, İnsan, Toplum ve Kültür HALK MİMARİSİNİN HALK BİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: GELENEKSEL HİZAN EVLERİ Bölüm(ler)
2020 Bitlis Efsaneleri Psiko-sosyal ve Arketipsel Çözümleme Tümü
2020 BİTLİS Kent, Kültür ve Toplum Bitlis Örneği Bağlamında Tarihi Mezar Taşlarının Sembolik Dili Bölüm(ler)
2019 Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Bitlis Kültürel Bellek Oluşturması Açısından Bitlis Manileri Bölüm(ler)
2018 Ermenek Araştırmaları I-II Barçın Bölgesi Evlilik Kültürünün Yöre Türkülerine Yansıması Bölüm(ler)
2020 Her Yönüyle BASKİL Şeyh Ahmet Dede Ocağı Âşıklarının Şiirlerinde Gönül Kavramı Bölüm(ler)
2021 Çeşitli Yönleriyle II. Dünya Savaşı II. DÜNYA SAVAŞI’NIN TÜRK DÜNYASI ÂŞIK ŞİİRİNE ETKİSİ Bölüm(ler)
2021 ASHÂB-I KEHF ŞEHRİ LİCE (TARİH,EDEBİYAT,KÜLTÜR) Halk Arasında Anlatılan Efsanelerin Lice İlçesinin Turizm Çekiciliğine Etkisi Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Uzmanlık Alan Yüksek Lisans
2021-2022 Türk Dili Önlisans
2021-2022 Bitirme Tezi Kaynak Araştırması Lisans
2021-2022 Etik Lisans
2021-2022 Hitabet Sanatı Lisans
2021-2022 Halk Edebiyatında Derleme Yöntemleri I Lisans
2021-2022 Türk Halk Edebiyatı I Lisans
2019-2020 Dijital Okur Yazarlık Lisans
2020-2021 Bitirme Tezi Hazırlama Lisans
2020-2021 Toplum Kültür ve Medeniyet Lisans
2020-2021 Türk İslam Edebiyatı Lisans
2020-2021 Mitoloji Lisans
2020-2021 Türk Halk Edebiyatı II Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2021 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2021
2018 Yönetim Kurulu Üyeliği BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2021
2017 Yönetim Kurulu Üyeliği BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2021