E-posta Telefon
| 4605
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2005
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/COĞRAFYA EĞİTİMİ (DR)/

  Tez Adı: Tuzluca ilçesinin beşeri ve ekonomik coğrafyası
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1997 - 2000
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/COĞRAFYA EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Tuzluca ilçe merkezinin coğrafi etüdü
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1985 - 1989
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/COĞRAFYA BÖLÜMÜ/COĞRAFYA PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Tuzluca Kaya Tuzlası Uluslararası Doğu Coğrafya Dergisi 6 4
Nahcıvan Duzdağın Sağlık Turizm Potansiyeli Ulusal Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25
Tu zluca İlçesinin İdari Sını r ve Yapısın da Meydana Gelen Değişiklikler Ulusal KAFDAĞI DERGİSİ 5 1
Iğdır da halk takvimi ve halk meteorolojisi Ulusal Türk Coğrafya Dergisi 33
IĞDIR KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ Uluslararası Doğu Coğrafya Dergisi 7 8
Iğdır İlinin Turizm Potansiyeli Ulusal Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3
Nahcivanın Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi Ulusal Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 6
Türkiye Cumhuriyeti nin İlk Genel Nüfus Sayımında Ardahan Vilâyeti nin Nüfus Özellikleri Ulusal BELGÜ 1 1
Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğrenci Profili Üzerine Bir Araştırma Ulusal BELGÜ 2 3
TUZLUCA İLÇESİ’NDE NÜFUSUN GELİŞİMİ Ulusal KAF Dağı 1 2
Iğdır İlinin Nüfus Özellikleri Uluslararası Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 14
Çıldır ve Aktaş Gölleri Havzasında Bazı Coğrafi Gözlemler Ulusal BELGÜ 3 4
ÜLKEMİZE YÖNELİK GÖÇLERE BİR ÖRNEK AHISKA TÜRKLERİ Uluslararası Doğu Coğrafya Dergisi 11 15
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Iğdır İlinde Nüfusun Genel Özellikleri Uluslararası II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
20. YÜZYILIN İLK YARISINA KADAR IĞDIR İLİ VE ÇEVRESİNİN SİYASİ VE NÜFUS COĞRAFYASI Uluslararası I. Uluslarası 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu 16.10.2019
Türkiye jeopolitiğinde Iğdır İlinin Jeopolitik ve Stratejik Önemi Uluslararası Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sempozyumu 05.11.2015
TARİHİ VE COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN TÜRKİYE AZERBAYCAN SINIRI Uluslararası I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu 12.05.2016
TUZLUCA İLÇESİNDE KÖY VE MEVKİ ADLARININ KAYNAKLARI Uluslararası Iğdır Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 06.11.2018
J. J. FRİEDRİCH WİLHELM PARROT VE AĞRI DAĞI Uluslararası 4. Uluslararası Türk Şöleni 17.05.2016
KONGRELER ÖNCESİ ARDAHAN’DA İDARİ ve DEMOGRAFİK YAPI Uluslararası 100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu 20.02.2019
Coğrafi Tarihi ve Siyasi Özellikleri Bakımından Aras Irmağı Uluslararası Tarih ve Kültür Ekseninde Orat Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu 17.11.2016
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 TUZLUCA Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Dijital Okuryazarlık Lisans
2019-2020 İklim Değişiklikleri Yüksek Lisans
2019-2020 Tarihi Ticaret Yolları Yüksek Lisans
2019-2020 Matematik Coğrafya Lisans
2019-2020 Kırsal Yerleşmeler Lisans
2019-2020 NÜFUS COĞRAFYASI Lisans
2017-2018 ÜLKELER COĞRAFYASI Lisans
2017-2018 TARIM COĞRAFYASI Lisans
2017-2018 SANAYİ COĞRAFYASI Lisans
2017-2018 BÖLGESEL ve KENTSEL PLANLAMA Lisans
2017-2018 TURİZM ve ULAŞIM COĞRAFYASI Lisans
2017-2018 EKONOMİK COĞRAFYA Lisans
2017-2018 COĞRAFYAYA GİRİŞ Lisans
2016-2017 SANAYİ COĞRAFYASI Lisans
2016-2017 NÜFUS COĞRAFYASI Lisans
2015-2016 NÜFUS COĞRAFYASI Lisans
2015-2016 SANAYİ COĞRAFYASI Lisans
2016-2017 AVRUPA COĞRAFYASI Lisans
2016-2017 EKONOMİK COĞRAFYA Lisans
2016-2017 JEOPOLİTİK Lisans
2016-2017 COĞRAFYAYA GİRİŞ Lisans
2015-2016 Jeopolitik Lisans
2015-2016 Coğrafyaya Giriş Lisans
2014-2015 Tarihi Coğrafya Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Şanlıurfa Eyyübiye İlçesi Prehistorik Dönem Tuzak Alanları Araştırmacı Diğer (Ulusal)
Artvin İli ve İlçelerinde M.Ö. II. ve I. bni Kültürleri Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
ARDAHAN KÜR NEHRİ HAVZASINDAKİ MAĞARALAR VE KAYA YERLEŞMELERİ. Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Ağrı İli Patnos İlçesinde Eskiçağ Tarihi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Moğolistan Selenge Vadisi Yüzey Araştırması ( Selenge Valley Survey Research) Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Erzurum ve Erzincan İlleri ve İlçeleri Yüzey Araştırması Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
2017 Yılı Şanlıurfa Merkez İlçesi Neolitik Dönem ve Öncesi Yüzey Araştırması. Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
2016 Yılı Şanlıurfa Merkez İlçesi Neolitik Dönem ve Öncesi Yüzey Araştırması Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Erzurum Erzincan illeri ve İlçeleri Yüzey Araştırmaları Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Ardahan İli Kültürel Mirası Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2017 Bölüm Başkanı ARDAHAN İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2018
2017 Bölüm Başkanı ARDAHAN İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2018
2015 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ARDAHAN İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2018