E-posta Telefon
| 4684
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2005
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/COĞRAFYA EĞİTİMİ (DR)/

  Tez Adı: Tuzluca ilçesinin beşeri ve ekonomik coğrafyası
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1997 - 2000
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/COĞRAFYA EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Tuzluca ilçe merkezinin coğrafi etüdü
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1985 - 1989
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/COĞRAFYA BÖLÜMÜ/COĞRAFYA PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2000 Tuzluca Kaya Tuzlası Ulusal GÜNER İBRAHİM,BEKDEMİR ÜNSAL,ERTÜRK MUSTAFA,ŞİMŞEK OĞUZ Doğu Coğrafya Dergisi 6 4 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/26791
2020 Tuzluca İlçesinin İdari Sınır ve Yapısında Meydana Gelen Değişiklikler Ulusal ŞİMŞEK OĞUZ KAFDAĞI DERGİSİ 5 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/kafdagi
2002 IĞDIR KAZIM KARABEKİR TARIM İŞLETMESİ Ulusal ALIM METE,ŞİMŞEK OĞUZ Doğu Coğrafya Dergisi 7 8 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/26621
2018 Iğdır İlinin Nüfus Özellikleri Ulusal ŞİMŞEK OĞUZ Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 14 http://www.akademiktarihdusuncedergisi.org
2009 Iğdır İlinin Turizm Potansiyeli Ulusal ŞİMŞEK OĞUZ,ALIM METE Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sobedergi/file/003/0320(2).pdf
2010 Nahcivanın Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi Ulusal ŞİMŞEK OĞUZ Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 6 www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sobedergi/file/006/8.pdf
1998 Iğdır da halk takvimi ve halk meteorolojisi Ulusal GÜNER İBRAHİM,ŞİMŞEK OĞUZ Türk Coğrafya Dergisi 33 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tcd/article/view/1074000345
2006 ÜLKEMİZE YÖNELİK GÖÇLERE BİR ÖRNEK AHISKA TÜRKLERİ Ulusal ALIM METE,DOĞANAY SERKAN,ŞİMŞEK OĞUZ Doğu Coğrafya Dergisi 11 15 http://dergipark.gov.tr/ataunidcd/issue/2440/31127
2020 Nahcıvan Duzdağın Sağlık Turizm Potansiyeli Ulusal ŞİMŞEK OĞUZ Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25 https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sobedergi/file/25/02_O%C4%9Fuz%20%C5%9E%C4%B0M%C5%9EEK.pdf
2019 Çıldır ve Aktaş Gölleri Havzasında Bazı Coğrafi Gözlemler Ulusal ŞİMŞEK OĞUZ BELGÜ 3 4 http://dergipark.gov.tr/belgu/issue/43272/431401
2016 TUZLUCA İLÇESİ’NDE NÜFUSUN GELİŞİMİ Ulusal ŞİMŞEK OĞUZ KAF Dağı 1 2
2016 Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğrenci Profili Üzerine Bir Araştırma Ulusal ŞİMŞEK OĞUZ BELGÜ 2 3 http://dergipark.gov.tr/belgu/issue/37866/437522
2015 Türkiye Cumhuriyeti nin İlk Genel Nüfus Sayımında Ardahan Vilâyeti nin Nüfus Özellikleri Ulusal ŞİMŞEK OĞUZ BELGÜ 1 1 http://dergipark.gov.tr/belgu/issue/37862/437507
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 KONGRELER ÖNCESİ ARDAHAN’DA İDARİ ve DEMOGRAFİK YAPI Uluslararası ŞİMŞEK OĞUZ 100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu
2019 20. YÜZYILIN İLK YARISINA KADAR IĞDIR İLİ VE ÇEVRESİNİN SİYASİ VE NÜFUS COĞRAFYASI Uluslararası ŞİMŞEK OĞUZ I. Uluslarası 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads//files/i-uluslararasi-20-yy-in-ilk-yarisinda-turk-ermeni-iliskileri-sempozyumu-tam-metin-bildiriler-kitabi.pdf
2018 TUZLUCA İLÇESİNDE KÖY VE MEVKİ ADLARININ KAYNAKLARI Uluslararası ŞİMŞEK OĞUZ Iğdır Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi https://www.iksadkongre.org/
2017 Iğdır İlinde Nüfusun Genel Özellikleri Uluslararası ŞİMŞEK OĞUZ II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
2016 TARİHİ VE COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN TÜRKİYE AZERBAYCAN SINIRI Uluslararası ŞİMŞEK OĞUZ I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu
2016 Coğrafi Tarihi ve Siyasi Özellikleri Bakımından Aras Irmağı Uluslararası GÜNER İBRAHİM,ŞİMŞEK OĞUZ Tarih ve Kültür Ekseninde Orat Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu
2016 J. J. FRİEDRİCH WİLHELM PARROT VE AĞRI DAĞI Uluslararası ŞİMŞEK OĞUZ 4. Uluslararası Türk Şöleni
2015 Türkiye jeopolitiğinde Iğdır İlinin Jeopolitik ve Stratejik Önemi Uluslararası ŞİMŞEK OĞUZ Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sempozyumu
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 COĞRAFYA (Ortaya Çıkışı ve Gelişim Evreleri) Tümü
2019 TUZLUCA Tümü
2020 TUZLUCA İLÇESİ Tümü
2021 Doğu Akdeniz'in Kilidi KIBRIS Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Genel Jeoloji Yüksek Lisans
2020-2021 İklim Değişiklikleri Yüksek Lisans
2020-2021 Tarihi Ticaret Yolları-II Yüksek Lisans
2020-2021 Matematik Coğrafya Lisans
2020-2021 Kırsal Yerleşmeler Lisans
2020-2021 Sanayi Coğrafyası Lisans
2020-2021 TARİHİ TİCARET YOLLARI Yüksek Lisans
2020-2021 İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ Yüksek Lisans
2020-2021 EGE VE MARMARA BÖLGELERİ Lisans
2020-2021 GENEL KARTOĞRAFYA Lisans
2019-2020 Dijital Okuryazarlık Lisans
2019-2020 İklim Değişiklikleri Yüksek Lisans
2019-2020 Tarihi Ticaret Yolları Yüksek Lisans
2019-2020 Matematik Coğrafya Lisans
2019-2020 Kırsal Yerleşmeler Lisans
2019-2020 NÜFUS COĞRAFYASI Lisans
2017-2018 ÜLKELER COĞRAFYASI Lisans
2017-2018 TARIM COĞRAFYASI Lisans
2017-2018 SANAYİ COĞRAFYASI Lisans
2017-2018 BÖLGESEL ve KENTSEL PLANLAMA Lisans
2017-2018 TURİZM ve ULAŞIM COĞRAFYASI Lisans
2017-2018 EKONOMİK COĞRAFYA Lisans
2017-2018 COĞRAFYAYA GİRİŞ Lisans
2016-2017 SANAYİ COĞRAFYASI Lisans
2016-2017 NÜFUS COĞRAFYASI Lisans
2015-2016 NÜFUS COĞRAFYASI Lisans
2015-2016 SANAYİ COĞRAFYASI Lisans
2016-2017 AVRUPA COĞRAFYASI Lisans
2016-2017 EKONOMİK COĞRAFYA Lisans
2016-2017 JEOPOLİTİK Lisans
2016-2017 COĞRAFYAYA GİRİŞ Lisans
2015-2016 Jeopolitik Lisans
2015-2016 Coğrafyaya Giriş Lisans
2014-2015 Tarihi Coğrafya Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Moğolistan Selenge Vadisi Yüzey Araştırması ( Selenge Valley Survey Research) Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Erzurum Erzincan illeri ve İlçeleri Yüzey Araştırmaları Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
2017 Yılı Şanlıurfa Merkez İlçesi Neolitik Dönem ve Öncesi Yüzey Araştırması. Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Ağrı İli Patnos İlçesinde Eskiçağ Tarihi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
ARDAHAN KÜR NEHRİ HAVZASINDAKİ MAĞARALAR VE KAYA YERLEŞMELERİ. Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Artvin İli ve İlçelerinde M.Ö. II. ve I. bni Kültürleri Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Şanlıurfa Eyyübiye İlçesi Prehistorik Dönem Tuzak Alanları Araştırmacı Diğer (Ulusal)
Ardahan İli Kültürel Mirası Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
2016 Yılı Şanlıurfa Merkez İlçesi Neolitik Dönem ve Öncesi Yüzey Araştırması Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Erzurum ve Erzincan İlleri ve İlçeleri Yüzey Araştırması Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2017 Bölüm Başkanı ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2018
2017 Bölüm Başkanı ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2018
2015 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2018