• L

  Lisans

  Gazi Üniversitesi Elektronik Eğitimi

 • Y

  Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi Elektronik ve Bilgisayar Eğt.

 • D

  Doktora

  Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Eğt

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1.1. Kalender, O. And Ege, Y., ”A PIC Microcontroller Based Electromagnetic Stirrer”, IEEE Transaction on Magnetics, vol.43, No.9, 3579-3585, september 2007

7.1.2. Kalender, O. “Endüstriyel Uygulamalar İçin Yeni bir PIC Mikrodenetleyici Tabanlı Elektromanyetik Karıştırıcı”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:22, No:4, 883-891, 2007

7.1.3. Coşkun, İ. ve Kalender, O., ”Indüksiyon Bobin Silahında Mermi Gözlem ve Kontrolü”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:22, No:4, 893-899, 2007

7.1.4. Ege, Y., Kalender, O. and Nazlibilek, S., “Direction Finding of Moving Ferromagnetic Objects inside Water by Magnetic Anomaly”, Elsevier, Sensors & Actuators: A. Physical, A47, 52-59, 2008

7.1.5. Ege, Y., Kalender, O. and Nazlibilek, S., “Electromagnetic Stirrer Operating in Double Axis” IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol: 57, No: 7, 2444-2453, (2010)

7.1.6. Nazlibilek S.,Ege, Y. and Kalender, O., “A Multi-sensor network for direction finding of moving ferromagnetic objects inside water by magnetic anomaly” , Elsevier, Measurement,42, 1402-1416, (2009)

7.1.7. Coşkun, İ.,Kalender, O., Ege, Y., Nazlibilek S., and, “Optimization of parameters acting on a projectile velocity within a four stage induction coil-gun” , Elsevier, Measurement,43, 1656-1660, (2010)

7.1.8. Nazlibilek, S., Kalender, O. and Ege, Y., “Mine identification and clasificatin by mobile sensor network using magnetic anomaly” IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement, Vol: 60, No: 3, 1028-1036, (2011)

7.1.9. Ege, Y., Sensoy M. G., Kalender O. and Nazlibilek S., “Numerical Analysis for Remote Identification of Materials with Magnetic Characteristics” IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement, 60, No: 4, (2011)

7.1.10. O. Kalender, Y. Ege, S. Nazlibilek, “Design And Determination of Stator Geometry For Axial Flux Permanent Magnet Free Rod Rotor Synchronous Motor” Elsevier, Measurement, Cilt: 44, No: 9, 1753-1760, 2011 (SCI-Expanded)

 

7.1.11. S. Nazlıbilek, Y. Ege, O. Kalender, M.G. Şensoy, D.Karacor And M.H.Sazlı,              "Identification of materials with magnetic characteristics by neural networks", Elsevier, Measurement, Cilt: 45, No: 4, 734-744, 2012

 

7.1.12. Y. Ege, A. Kakilli, O. Kılıç, H. Çalık, H. Çıtak, S. Nazlıbilek, O. Kalender, “Performance Analysis of Techniques Used for Determining Land Mines”, International Journal of Geosciences, DOI: , 5, 1163-1189, 2014

 

7.1.13. Y. Ege, A. Kakilli, H. Çıtak, O. Kalender, S. Nazlıbilek, M. G. Sensoy, “A New Magnetic Measurement System For Determining Metal Covered Mines By Detecting Magnetic Anomaly Using A Sensor Network”, Indian Journal of Pure & Applied Physics (IJPAP),in Press, 2014 (SCI-Expanded)

 

7.1.14. S. Nazlibilek, D. Karacor, T. Ercan, M. H. Sazli, O. Kalender, Y. Ege, “Automatic segmentation, counting, size determination and classification of white blood cells”, Measurement, Cilt: 55, No: 9, 58-65, 2014 (SCI-Expanded)

 

7.1.15. Y.Ege, M. G. Sensoy, O. Kalender, S. Nazlıbilek, H.Çıtak, “A new wireless asynchronous data communications module for industrial applications”, Measurement, Cilt: 46, No: 8, 2672-2681, 2013 (SCI-Expanded)

 

 7.1.16. O. Kalender, Y. Ege,..”A new axial flux permanent magnet synchronous alternator autonomously adapted to wind speeds” Measurement, Cilt:69, No: 69, 87-94, 2015

 

7.1.17. Y. Ege, S. Nazlıbilek, A. Kakilli, H. Çıtak, O. Kalender, “A study on the performance of magnetic material identification system by SIFT-BRISK and neural Network Methods” IEEE Transaction on magnetic, vol:51, No: 8, 2015

 

7.1.18. Y. Ege, O. Kalender, H. Çıtak, S. Nazlıbilek, M. Coramik, “New real time temperature monitoring and evaluation system” Indian journal of pure and applied physics, Vol: 53, 652-663, 2015

 

7.1.19. Y. Ege, M. Coramik, M. Kabadayı, H. Çıtak, O. Kalender, E. Yuruklu, U. Kurt, S. Nazlıbilek, “Anomaly detection with low magnetic flux: A fluxgate sensor network application” Measurement, Vol: 81, 43-56, 2016

 

7.1.20. Y. Ege, S. Nazlıbilek, A. Kakilli, H. Çıtak, O. Kalender, K.L. Erturk, G. Sengül, D. Karacor,“A magnetic measurement system and Identification method for buried magnetic materials within wet and dry soils” IEEE Transaction on geosciences and remote sensing, vol:54, No: 3, 1803-1811, 2016

 

7.1.21. . Y. Ege, M. Kabadayı, O. Kalender, M. Coramik, H. Çıtak, E. Yuruklu, A. alcali,“A new electromagnetic helical coilgun launcher design based on Lab WIEW” IEEE Transaction on geosciences and remote sensing, vol:54, No: 3, 2016and Identification method for buried magnetic materials within wet and dry soils” IEEE Transaction on plasma science, vol:44, No: 7, 1208-1218, 2016

 

7.1.22. . Y. Ege, M. Kabadayı, M. Coramik, H. Çıtak, O. Kalender, E. Yuruklu, S. Nazlibilek, “Analysis of factors effecting the  rotation speed of axial flux free rotor electromagnetic stirrer” International journal of engineering and technical research (IJETR), Vol:3, No:8, 227-237, 2015

 

7.1.23. . Y. Ege, H. Çıtak, O. Kalender, M. Kabadayı, M. Coramik, “USB port based brushless DC servo motor control” International journal of engineering and technical research (IJETR), Vol:3, No:9, 49-54, 2015

 

7.1.24. . Y. Ege, H. Çıtak, M. Coramik, M. Kabadayı, O. Kalender, “PIC microcontroller based ultrasonic distance measurement” International journal of engineering and technical research (IJETR), Vol:3, No:9, 44-48, 2015

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2.1. Dursun, B., Ozavci E., Yildirir H., Budak, E., Kalender, O., Oz, H., “A General Purpose Computer Interface Unit for Electrical and Electronics Education” WCES-2009 Procedia Social Sciences and Behavioral sciences, vol.1, No.1, 2865-2870, february 2009

 

7.2.2. H.Çıtak, Y.Ege, M. Çoramık, M. Kabadayı, O.Kalender, “Opsiyonel Simetrik Güç Kaynağı Tasarımı”, 31rd International Physics Congress, 327, İstanbul, Turkey, Temmuz 2014

 

7.2.3. H.Çıtak, Y.Ege, M. Çoramık, M. Kabadayı, O.Kalender, “PWM Yöntemi Kullanılarak Dc Motorun Hız Kontrolü”, 31rd International Physics Congress, 328, İstanbul, Turkey, Temmuz 2014

7.2.4. H.Çıtak, Y.Ege, M. Çoramık, M. Kabadayı, O.Kalender, “Mikroişlemci Kontrollü Pil Şarj Ünitesi”, 31rd International Physics Congress, 329, İstanbul, Turkey, Temmuz 2014

 

7.2.5. Y.Ege, M. Çoramık, M. Kabadayı, H.Çıtak, O.Kalender, “Labview Tabanlı Usb Port Üzerinden Motor Kontrolü”, 31rd International Physics Congress, 335, İstanbul, Turkey, Temmuz 2014

 

7.2.6. Y.Ege, H.Çıtak, M. Çoramık, M. Kabadayı, O.Kalender, “Mikroişlemci Kontrollü İndüktans Metre Tasarımı”, 31rd International Physics Congress, 336, İstanbul, Turkey, Temmuz 2014

 

7.2.7. M. Kabadayı, Y.Ege, M. Çoramık, H.Çıtak, O.Kalender, “Yeni Bir Hassas Terazi Tasarımı”, 31rd International Physics Congress, 341, İstanbul, Turkey, Temmuz 2014

 

7.2.8. Y.Ege, O. Kalender, H. Çıtak, “Paralel Porttan Girilen Sensör Gerilim Değerlerini Anlık İşleyen 3D Çizim Programı”, 30rd International Physics Congress, 115, İstanbul, Turkey, September 2013

 

7.2.9. Y.Ege, O. Kalender, H. Çıtak, “Paralel Port Üzerinden Analog Veri Transferi”, 30rd International Physics Congress, 432, İstanbul, Turkey, September 2013

 

7.2.10. Y.Ege, O. Kalender, H. Çıtak, “Negatif Potansiyelin Bilgisayara Transferi”, 30rd International Physics Congress, 433, İstanbul, Turkey, September 2013


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.5.1. Coşkun, İ. ve Kalender, O., “Dört Kademeli Bir İndüksiyon Bobin Silahı Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi”, KHO Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, 141-154, Kasım 2006

7.5.2. Ege, Y., Göktepe, M. ve Kalender, O., “Endüstriyel Uygulamalar İçin Manyetik Tahribatsız Test Sistemi”, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, 28-37, Kasım 2006

7.5.3. Coşkun, İ., Kalender, O. ve Ege, Y., “İndüksiyon Bobin Silahı İçin Uygun Stator Bobini Geometrisinin Araştırılması”, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, 40-48, Kasım 2006

7.5.4. Kalender, O. ve Ege, Y., “Manyetik Anomali ile Denizaltıların Algılanması ve Yönlerinin Belirlenmesi”, KHO Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, 55-69, Mayıs 2007

7.5.5. Ege, Y., Göktepe, M. ve Kalender, O., “Bilgisayarla Adım Motorların Kontrolü ve Tahribatsız Test Uygulamalarına Sağladığı Kazanımlar”, KHO Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt:6,Sayı:1, 70-85, Mayıs 2007

7.5.6. Kalender,O.,“Geçmişten Günümüze Mayın Belirleme Çalışmaları ve Manyetik Anomali Yöntemi İle Kara Mayınlarının Belirlenmesi”, G.Ü. Politeknik Dergisi, Cilt:11, Sayı:1, 1-8, Şubat 2008

7.5.7. Ege, Y.,Kalender, O. “Remote Detection of the movement Direction of Ferromagnetic Materials by Magnetic Anomaly”, G.Ü. Politeknik Dergisi, Cilt:11, Sayı:3, 199-205, 2008

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.6.1. Coşkun, İ. ve Kalender, O., “İndüksiyon Bobin Silahında Mermi İtici Kuvvetine Etki Eden Parametrelerin Belirlenmesi ve İtmenin Optimizasyonu”, SAVTEK 2004, Savunma Teknolojileri Kongresi, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, Cilt:I, 159-167, Ankara, Haziran, 2004

7.6.2. Coşkun, İ. ve Kalender, O., “İndüksiyon Bobin Silahı İçin Uygun Stator Ve Mermi Bobini Geometrisinin Araştırılıması”, SAVTEK 2006, Savunma Teknolojileri Kongresi, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, Cilt:II, 117-124, Ankara, Haziran, 2006

7.6.3. Ege, Y., Göktepe, M., Kalender, O., Perin, D. ve Şensoy, M.G.,“Namlu ve Benzeri Ferromanyetik Silindirik Yapılarda Oluşan Mikro Çatlakların Manyetik Akı Kaçakları Yöntemi İle Belirlenmesi”, SAVTEK 2008, 4.Savunma Teknolojileri Kongresi, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, Cilt:I, 211-219, Ankara, Haziran, 2008

7.6.4. Ege, Y., Kalender, O. ve Göktepe, M., “Manyetik Anomali Yöntemi İle Kara Mayınlarının Belirlenmesi”, SAVTEK 2008, 4.Savunma Teknolojileri Kongresi, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, Cilt:I, 559-565, Ankara, Haziran, 2008

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 1. Mikro Elektro-Mekanik Sistemler Ve Türkiye İçin Mems Teknoloji Öngörüsü”, Serkan KOÇ, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, 2011
 1. PIC Mikrodenetleyici Tabanlı Elektromanyetik Karıştırıcı Tasarım ve Yapımı, 2007-2009, (TÜBİTAK – TEYDEB,), Araştırmacı
 2. Bilgisayar Destekli Eğitim Seti Ara Birimi Tasarım ve Gerçeklenmesi, 2007-2009, (TÜBİTAK – TEYDEB,) Araştırmacı
 3. Yarı İletken İnfrared Algılayıcı Sensör Tasarım ve Gerçeklenmesi, 2009-2010 (TÜBİTAK – TEYDEB,)
 4.  “Serbest ve Sabit Rotorlu Eksenel Akılı Senkron Motor Tasarım ve Gerçeklenmesi”, 2011-2012, Proje Yürütücüsü
 5. Doğrudan Tahrik Uygulamalari İçin Yüksek    Verimli Değişken Gerilim Ve Frekans Kontrollü Kalici Miknatisli Ac Senkron Makina Tasarimi ve Prototip Üretimi”,16436 nolu TÜBİTAK TEYDEB Projesi, 2012- , Proje Yürütücüsü“Metal ya da plastik kılıflı numunelerin manyetik, ultrasonik, sıcaklık ve kızılötesi sensörlerle uzaktan belirlenmesi”, Balıkesir Üniversitesi Araştırma Projesi (BAP), Proje No: 2012/21, Araştırmacı

 

 1. PIC Mikrodenetleyici tabanlı yeni bir manyetik karıştırıcı tasarımı ve karıştırma işlemine etki eden faktörlerin ayrı ayrı katkılarının incelenmesi”, Balıkesir Üniversitesi Araştırma Projesi (BAP), Proje No: 2012/20, Araştırmacı

 

 1. “Değişken Rüzgar Hizlarinda Verimlilik Artiş Amaçli, Bir Sabit Miknatisli Eksenel Akili Senkron Alternatör Grubu Tasarimi” TÜBİTAK 1002 kodlu ve 113E281numaralı proje,  proje yürütücüsü, 2014

 

 1.  Bilgisayar Destekli  Elektrik Makinaları Eğitim Seti Tasarımı ve Üretimi  Endüstriyel Uygulama KOSGEB, 2016-2018, Proje yürütücüsü

 

 1. 2016- Hidrojen Enerjisi Eğitim Seti Tasarım ve Üretimi» 2015-2017, TÜBİTAK-TEYDEB, Proje yürütücüsü

 

 1. “Anyetik Özelliğe Sahip Malzemede Biçimsel Bozulmanin Algilanmasi” KOSGEB, Proje yürütücüsü, 2018-Devam

 

 1. KOSGEB KOBİGEL, Proje yürütücüsü, 2018-Devam
1. Grup Başkanı, KK Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Teknik Bilimler Bölümü 2004-2006 2. Plan Program Şb. Md., Azerbaycan Harp Okulu Tedris Şube (Kara, Hava, Deniz) 2003-2004 3. Ana Bilim Dalı Başkanı, Kara Harp Okulu Teknik Bilimler Bölümü, Elektrik-Elektronik Ana Bilim Dalı,2006-2010. 4. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2010.