E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 3722
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1991 - 1995
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (DR)/

  Tez Adı: Farklı doz ve zamanlarda uygulanan azotun beş kışlık buğday genotipinin (Triticum aestivum L.) azot alım, kullanım ve translokasyon etkinlikleri ile verimine etkisi üzerinde bir araştırma
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1988 - 1990
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Bazı kışlık ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşit ve hatlarında verim, bitki ve tane protein ilişkilerinin incelenmesi
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1983 - 1987
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2016 Evaluation of bread wheat genotypes for early drought resistance via germination under osmotic stres cell membrane damage and paraquat tolerance Uluslararası ÖZTÜRK ALİ,TAŞKESENLİGİL BİLGİ,HALİLOĞLU KAMİL,AYDIN MURAT,ÇAĞLAR ÖZCAN Turkish Journal of Agriculture and Forestry 40 2
1999 Erken gelişme dönemlerindeki biçme uygulamalarının kışlık buğday genotiplerinde verim ve verim unsurlarına etkisi Ulusal ÖZTÜRK ALİ,ÇAĞLAR ÖZCAN Atatürk Üniv.Ziraat Fak.Derg., 30 2
2003 Erzurum koşullarında farklı azot dozlarının arpanın maltlık özelliklerine etkisi Ulusal KARTAL GÜLAY,ÖZTÜRK ALİ,ÇAĞLAR ÖZCAN Atatürk Üniv.Ziraat Fak.Derg., 34 1
2013 Required total growing degree days GDD for some growth stages of facultative wheat at winter freezing and spring sowing Ulusal BULUT SANCAR,ÖZTÜRK ALİ,ÇAĞLAR ÖZCAN Soil- Water Journal 2 2
2014 Characterization for drought resistance at early stages of wheat based on survival coleoptile length and seedling vigor Uluslararası ÖZTÜRK ALİ,BAYRAM SİNAN,HALİLOĞLU KAMİL,AYDIN MURAT,ÇAĞLAR ÖZCAN,BULUT SANCAR Turkish Journal of Agriculture and Forestry 38 6
2005 Insecticidal effects of essential plant oils against Ephestia kuehniella Zell Lasioderma serricorne F and Sitophilus granarius L Uluslararası ASLAN İRFAN,ÇALMAŞUR ÖNDER,ŞAHİN FİKRETTİN,ÇAĞLAR ÖZCAN Journal of Plant Diseases and Protection 112 3
2011 Determination of some quality characteristics in winter and facultative bread wheat Triticum aestivum L varieties Uluslararası ÇAĞLAR ÖZCAN,KARAOĞLU MEHMET MURAT,BULUT SANCAR,KOTANCILAR HALİS GÜRBÜZ,ÖZTÜRK ALİ Journal of Animal and Veterinary Advances 10 Supplement
2001 Bazı arpa çeşitlerinin Erzurum koşullarına adaptasyonu Ulusal ÖZTÜRK ALİ,ÇAĞLAR ÖZCAN,TUFAN AYTEN Atatürk Üniv.Ziraat Fak.Derg., 32 2
2011 Quality response of facultative wheat to winter sowing freezing sowing and spring sowing at different seeding rates Uluslararası ÇAĞLAR ÖZCAN,BULUT SANCAR,KARAOĞLU MEHMET MURAT,KOTANCILAR HALİS GÜRBÜZ,ÖZTÜRK ALİ Journal of Animal and Veterinary Advances 10 Supplement
2003 Yield response of wheat and barley to inoculation of plant growth promoting rhizobacteria at various levels of nitrogen fertilization Uluslararası ÖZTÜRK ALİ,ÇAĞLAR ÖZCAN,ŞAHİN FİKRETTİN JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE 166
2011 Screening of wheat germ plasm for resistance to Microdochium nivale under field conditions Uluslararası EKEN CAFER,BULUT SANCAR,ÖZTÜRK ALİ,DANE ELİF,ÇAĞLAR ÖZCAN,DEMİRCİ ERKOL Journal of Animal & Plant Sciences 21 1
2008 Bazı mısır çeşitlerinin Erzurum Ovası koşullarında silaj amaçlı yetiştirilme olanakları Ulusal BULUT SANCAR,ÇAĞLAR ÖZCAN,ÖZTÜRK ALİ Atatürk Üniv.Ziraat Fak.Derg., 39 1
2006 Bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin Erzurum Ovası koşullarına adaptasyonu Ulusal ÇAĞLAR ÖZCAN,ÖZTÜRK ALİ,BULUT SANCAR Atatürk Üniv.Ziraat Fak.Derg., 37 1
2001 Erzurum kuru tarım koşullarında ekim yöntemlerinin buğdayın verim ve bazı agronomik karakterlerine etkisi Ulusal ÖZTÜRK ALİ,ÇAĞLAR ÖZCAN Atatürk Üniv.Ziraat Fak.Derg., 32 1
1994 Lentil Lens culinaris Medic yields in Erzurum in relation to sowing density Ulusal KANTAR FAİK,ÇAĞLAR ÖZCAN,AKTEN ŞAHİN Atatürk Üniv.Ziraat Fak.Derg., 25 3
2001 Bazı makarnalık buğday çeşitlerinin Erzurum koşullarına adaptasyonu Ulusal ÖZTÜRK ALİ,ÇAĞLAR ÖZCAN,TUFAN AYTEN Atatürk Üniv. Ziraat Fak.Derg., 32 2
2007 Insecticidial effect of essential oil of Origanum acutidens against several stored product pests Uluslararası ÇAĞLAR ÖZCAN,ÇALMAŞUR ÖNDER,KAYA ORHAN,ASLAN İRFAN Fresenius Environmental Bulletin 16 11(A)
1997 Erzurum yöresindeki kıraç ortamlarda bazı ekim nöbetlerinin yabancı ot yoğunluğu üzerine etkileri Ulusal ZENGİN HÜSEYİN,ÇAĞLAR ÖZCAN,ÖZTÜRK ALİ Atatürk Üniv.Ziraat Fak.Derg., 28 5
2011 Paraquat tolerance of bread wheat Triticum aestivum L genotypes Uluslararası ÇAĞLAR ÖZCAN,ÖZTÜRK ALİ,AYDIN MURAT,BAYRAM SİNAN Journal of Animal and Veterinary Advances 10 Supplement
2006 Growth and yield response of facultative wheat to winter sowing freezing sowing and spring sowing at different seeding rates Uluslararası ÖZTÜRK ALİ,ÇAĞLAR ÖZCAN,BULUT SANCAR J.Agronomy & Crop Science 192 1
1994 Lentil yields in relation to Rhizobium leguminosarum inoculation in Eastern Anatolia Uluslararası KANTAR FAİK,KIZILOĞLU FATMA TÜLAY,ÇAĞLAR ÖZCAN,AKTEN ŞAHİN Lens Newsletter 21 2
1999 Kışlık buğdayda kuraklığın vejetatif dönem tane dolum dönemi ve tane dolum oranına etkisi Ulusal ÖZTÜRK ALİ,ÇAĞLAR ÖZCAN Atatürk Üniv.Ziraat Fak.Derg., 30 1
1999 Arpa genotiplerinde azot etkinlik indeksleri tane verimi ve tane protein oranı arasındaki ilişkiler Ulusal ÖZTÜRK ALİ,ÇAĞLAR ÖZCAN Ankara Üniv.Ziraat Fak.Tarım Bilimleri Derg., 5 3
1998 Farklı ekim nöbeti sistemlerinin toprakların bazı fiziksel özellikleri ile toprak su ilişkileri üzerine etkisi Ulusal HANAY ABDURRAHMAN,ANAPALI ÖMER,ŞAHİN ÜSTÜN,ÇAĞLAR ÖZCAN Atatürk Üniv.Ziraat Fak.Derg., 29 2
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2011 Ekmeklik buğday genotiplerinin Erzurum kuru tarım koşullarında verim ve verim öğeleri yönünden karşılaştırılması Ulusal Bulut S, Öztürk A, Çağlar Ö, Aydın M Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 11-15 Eylül 2011, Bursa,
2011 Ekmeklik buğdayda SPAD değerleri ile verim ve verim unsurları arasındaki ilişkiler Ulusal Aydın M, Öztürk A, Çağlar Ö, Bayram S Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 11-15 Eylül 2011, Bursa,
2009 Ekim sıklıklarının Tokak 157 37 ve Tarm 92 arpa çeşitlerinde bitki gelişmesi ve verim üzerine etkileri Ulusal Çağlar Ö, Bulut S, Öztürk A, Molla N Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay,
2009 Alternatif karakterli buğday çeşitlerinin kışlık dondurma ve yazlık ekim zamanlarına tepkisi Ulusal Bulut S, Çağlar Ö, Öztürk A Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay,
2008 Erzurum Ovası koşullarına uygun silaj amaçlı mısır çeşitlerinin belirlenmesi II Verim ve verim unsurları Ulusal Çağlar Ö, Bulut S, Gençtürk F Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, Konya,
2008 Erzurum Ovası koşullarına uygun silaj amaçlı mısır çeşitlerinin belirlenmesi I Fenolojik ve morfolojik karakterler Ulusal Bulut S, Çağlar Ö, Gençtürk F Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, Konya,
2007 Erzurum Ovası koşullarında denemeye alınan mısır çeşitlerinde mısır afidi Rhopalosiphum spp nin bulaşıklık ve yoğunluğu Ulusal Çalmaşur Ö, Bulut S, Öztürk A, Çağlar Ö Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007,Erzurum,
2007 Çinko dozlarının Tokak 157 37 arpa çeşidinin verim ve bazı agronomik karakterlerine etkisi Ulusal Çağlar Ö, Öztürk A, Bulut S, Akten Ş Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007,
2007 Bazı arpa genotiplerinin tuzluluğa toleranslarının belirlenmesi II Saksı denemesi Ulusal Taslak İ, Çağlar Ö, Bulut S, Akten Ş Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum,
2007 Farklı dozlarda çinko gübrelemesinin Kırik buğday çeşidinin verim ve verim öğelerine etkisi Ulusal Çağlar Ö, Bulut Ö, Öztürk A Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007,Erzurum,
2007 Erzurum koşullarında mısır çeşitlerinin bazı gelişme dönemleri için gerekli toplam günlük gelişme dereceleri GGD Ulusal Bulut S, Çağlar Ö, Öztürk A Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum,
2007 Erzurum koşullarında yetiştirilen mısır çeşitlerinin mineral beslenme farklılıkları Ulusal Yıldız N, Bulut S, Aksu E, Öztürk A,Çağlar Ö Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum,
2007 Bazı arpa genotiplerinin tuzluluğa toleranslarının belirlenmesi I Çimlendirme denemesi Ulusal Taslak İ, Çağlar Ö, Bulut S, Akten Ş Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum,
2007 Organik ve mineral gübre uygulamalarının fasulye bitkisinin Phaseolus vulgaris L verimi ve toprakların gübre elementi içeriği üzerine olan etkileri Ulusal Kılıç E, Babagil GE, Yazıcı H, Çağlar Ö,Turan M,Dönmez MF,Yıldırım Z,Bayraktutan M Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum,
2005 Sulu şartlarda buğday için uygun olan ön bitkilerin belirlenmesi Ulusal Kara K, Çağlar Ö, Doğru Ü, Öztürk E,Polat T Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-7 Eylül 2005, Antalya,
2004 Erzurum sulu şartlarında arpa için uygun olan ön bitkilerin belirlenmesi Ulusal Kara K, Çağlar Ö, Doğru Ü, Öztürk E,Polat T GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005, Şanlıurfa,
1999 Erzurum şartlarında ekmeklik buğdayda ıslah çalışmaları Ulusal Olgun M, Yıldırım T, Partigöç F, Çağlar Ö Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11 Haziran 1999, Konya,
1998 Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi nde tahıl tarımı verimlilik sorunları ve çözüm önerileri Ulusal Öztürk A, Çağlar Ö, Akten Ş Doğu Anadolu Tarım Kongresi, 14-18 Eylül 1998, Erzurum
1998 Tir ekim yöntemi ve Doğu Anadolu da uygulanması Ulusal Akten Ş, Çağlar Ö, Öztürk A Doğu Anadolu Tarım Kongresi, 14-18 Eylül 1998, Erzurum,
1998 The effect of drought in different growth stages on uptake translocation and utilization of N in winter wheat Uluslararası Ozturk A, Caglar O In Improved Crop Quality by Nutrient Management. D. Anaç and P Martin-Prevel [Eds.],
1998 Nitrogen utilization in spring barley genotypes Uluslararası Ozturk A, Caglar O In Improved Crop Quality by Nutrient Management. D. Anaç and P. Martin-Prevel [Eds.]
1998 The effect of nitrogen doses on nitrogen uptake and translocation in spring barley genotypes Uluslararası Caglar O, Ozturk A In Improved Crop Quality by Nutrient Management. D. Anaç and P. Martin-Prevel [Eds.],
1998 Doğu Anadolu da nadas alanlarının daraltılması olanakları Ulusal Çağlar Ö, Öztürk A Doğu Anadolu Tarım Kongresi, 14-18 Eylül 1998, Erzurum
1997 Erzurum yöresinde maltlık olarak yetiştirilebilecek arpa genotiplerinin belirlenmesi Ulusal Öztürk A, Çağlar Ö, Akten Ş Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, 1997, Samsun
1997 Long term crop rotation effect on soil aggregate stability Uluslararası Oztas T, Caglar O, Canbolat MY, Akten S Deutsch-Türkısche Agrarforschung, Redaktion: Prof. Dr. Ulrich Planck,
1996 Wheat yields in relation to cropping systems under rainfed conditions in Eastern Anatolia Uluslararası Tosun F, Altin M, Akten A, Akkaya A,Serin Y,Celik N,Kantar F,Caglar O , Rotation and Cropping Systems, 16-18 December 1996, Churchill College, Cambridge, U.K
1995 Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi nin maltlık arpa yetiştiriciliği yönünden potansiyeli Ulusal Öztürk A, Çağlar Ö, Akten Ş Arpa-Malt Sempozyumu (III), 5 -7 Eylül 1995, Konya,
1994 Bazı kışlık ekmeklik buğday Triticum aestivum L çeşit ve hatlarında verim bitki ve tane protein ilişkilerinin incelenmesi Ulusal Çağlar Ö, Akten Ş Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan 1994, İzmir,
1994 Lentil Lens culinaris L yields in relation to Rhizobium leguminosarum inoculation and NP fertilisation Ulusal Kantar F, Akten Ş, Çağlar Ö Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan 1994, İzmir,
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2004 Farklı ekim sıklıklarının bazı yazlık arpa çeşitlerinde (Tokak 157/37 ve Tarm-92) bitki gelişmesi, verim ve verim öğelerine etkisi NERCİHAN MOLLA Yüksek Lisans Tamamlandı
2012 Buğday olgun embriyo kültüründe memeli cinsiyet hormonlarının kallus oluşumu ve somatik embriyo oluşumuna etkisi ESRA OTARAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2007 Bazı silajlık mısır çeşitlerinin Erzurum Ovası koşullarında yetiştirilme olanakları üzerine bir araştırma FATMA GENÇTÜRK Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2013-2014 YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİLİK Yüksek Lisans
2013-2014 YÜKSEK LİSANS YÖNETİCİLİK Yüksek Lisans
2013-2014 UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans
2013-2014 MEZUNİYET ÇALIŞMASI Lisans
2013-2014 MEZUNİYET ÇALIŞMASI Lisans
2013-2014 BİTKİSEL ÜRETİM TEKNİKLERİ Lisans
2013-2014 KURU TARIM Yüksek Lisans
2013-2014 SICAK İKLİM TAHILLARI Lisans
2013-2014 TARLA BİTKİLERİ Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
TAB 02 2 157 Araştırmacı DİĞER
TAB 7 89 Araştırmacı DİĞER
BAP 2003 06 Araştırmacı BAP
TOVAG 108 0 511 Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
BAP 2010 73 Yönetici BAP
Suluova’xxnın Ekonomik Sorunları ve Çözüm Önerileri Diğer (Ulusal)
TAB 03 1 158 Yönetici DİĞER
TAB 90 2 90 Araştırmacı DİĞER
TAB 90 2 90 Araştırmacı DİĞER
Suluova’ nın ekonomik sorunları ve çözüm önerileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
BAP 2004 70 Araştırmacı BAP
TAB 2002 21 Araştırmacı DİĞER
BAP 2004 68 Yönetici BAP
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
2006 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK
2003 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK
1993 Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Sınavı Öğrenim Bursu(Kullanmadı) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: