ozkan-aydar.webp

Dr. Öğr. Üye.

Özkan AydarE-posta Telefon
| 3712
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2016
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ (DR)/

  Tez Adı: Bir sosyal bilimci olarak Hikmet Kıvılcımlı üzerine sosyolojik bir analiz
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2010
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Muhafazakarlık ve Tahsin Demiray
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2005
  Lisans

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR. (İÖ)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 Öğretmenlerin Tarih Bilgi ve Bilinç Düzeylerinin Tespiti Uluslararası GÜNEŞ MEHMET,Aydar Özkan,Akyıldız Arslantürk Mavi Atlas 6 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumusmaviatlas/issue/39997
2018 Osmanlı Üretim İlişkileri Tartışmalarında Farklı Bir Yaklaşım: Hikmet Kıvılcımlı Örneğİ Uluslararası AYDAR ÖZKAN Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 7 2 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/486448
2015 OSMANLI DEVLETİ NDE İLK SOSYALİZM TARTIŞMALARI VE İLK SOSYALİST ÖRGÜTLENMELER Uluslararası AYDAR ÖZKAN Atatürk Dergisi 4 2 http://e-dergi.atauni.edu.tr/atauniad/article/view/5000163432
2011 Erzurum Alışveriş Merkezi Tüketici Profilinin ve Davranışlarının Tespitine Yönelik Alan Araştırması Ulusal AYDAR ÖZKAN Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 47
2019 Being Student in a Foreign Country: Adaptation Problems and Solution Strategies Uluslararası GÜNEŞ MEHMET,AYDAR ÖZKAN Sakarya University Journal of Education 9 2 http://dergipark.org.tr/doi/10.19126/suje.544761
2019 HİKMET KIVILCIMLI’NIN SOSYOLOJİ ANLAYIŞI: DİYALEKTİK VEYA MADDECİ SOSYOLOJİ Uluslararası AYDAR ÖZKAN Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 63
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Dünden Bugüne Sosyoloji Bölüm(ler)
2020 Sanat Ssosyolojisi Toplumsal Tabakalaşma ve Sanat Bölüm(ler)
2017 Ağrı Dağı Sahasının Kaynakçası Ağrı Dağı Sahasının Kaynakçası Bölüm(ler)
2019 Toplumsal Yapıda Öncü Çalışmalar İsimler-Yaklaşımlar Tahsin Demiray Bölüm(ler)
2019 Toplumsal Yapıda Öncü Çalışmalar İsimler-Yaklaşımlar Mehmet Ali Şevki Bölüm(ler)
2021 Genel Hatlarıyla Sosyoloji Toplumsal Tabakalaşma, Hareketlilik, Rol ve Statü Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet Lisans
2021-2022 Sosyal Politika ve Planlama Lisans
2020-2021 Gençlik, Toplum ve Sosyal Hizmetler Lisans
2020-2021 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları- I Lisans
2019-2020 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ Lisans
2020-2021 Sosyal Hizmete Giriş Lisans
2020-2021 SOSYOLOJİ Lisans
2019-2020 Türk Demokrasi ve Çağdaşlaşma Tarihi II Lisans
2019-2020 Sosyal Antropoloji Lisans
2019-2020 Türk Demokrasi ve Çağdaşlaşma Tarihi I Lisans
2019-2020 Sosyoloji Lisans
2017-2018 Osmanlı Sosyo-İktisat Tarihi II Lisans
2017-2018 Eğitim Sosyolojisi Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: