E-posta Telefon
| 4685
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2016
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ (DR)/

  Tez Adı: Bir sosyal bilimci olarak Hikmet Kıvılcımlı üzerine sosyolojik bir analiz
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2010
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Muhafazakarlık ve Tahsin Demiray
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2005
  Lisans

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR. (İÖ)/

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Being Student in a Foreign Country: Adaptation Problems and Solution Strategies Uluslararası Sakarya University Journal of Education 9 2
HİKMET KIVILCIMLI’NIN SOSYOLOJİ ANLAYIŞI: DİYALEKTİK VEYA MADDECİ SOSYOLOJİ Uluslararası Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 63
Öğretmenlerin Tarih Bilgi ve Bilinç Düzeylerinin Tespiti Uluslararası Mavi Atlas 6 2
Osmanlı Üretim İlişkileri Tartışmalarında Farklı Bir Yaklaşım: Hikmet Kıvılcımlı Örneğİ Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 7 2
Erzurum Alışveriş Merkezi Tüketici Profilinin ve Davranışlarının Tespitine Yönelik Alan Araştırması Ulusal Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 47
OSMANLI DEVLETİ NDE İLK SOSYALİZM TARTIŞMALARI VE İLK SOSYALİST ÖRGÜTLENMELER Uluslararası Atatürk Dergisi 4 2
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Hikmet Kıvılcımlı’nın Ssosyoloji Anlayışı: Diyalektik veya Maddeci Sosyoloji Ulusal IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi 19.09.2019
Neoliberal Ekonomik Politikaların Üretim İlişkilerine Etkisi Boğatepe Köyü Örneği Uluslararası Türkiye’de ve Dünyada Yerel-Geleneksel Peynirler: Kars Kaşarı Coğrafi İşareti 15.07.2016
”Geographical Indications as a New Rural Development Tool: “Iğdır Apricot” as an Example of Obtaining Potential Geographical Indications” Uluslararası II. International Iğdır Symposium 09.10.2017
FIRST SOCIALISM DISCUSSIONS AND FIRST SOCIALIST ORGANIZATIONS IN THE OTTOMAN EMPIRE Uluslararası INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH V. European Conference on Social and Behavioral Sciences St Petersburg, Russia – September 11-14, 2014 11.09.2014
Tüketici Davranışlarına Etkisi Bakımından Kitlesel Tüketimin Yeni Adresi Alışveriş Merkezleri Uluslararası I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 19.04.2012
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 Toplumsal Yapıda Öncü Çalışmalar İsimler-Yaklaşımlar Mehmet Ali Şevki Bölüm(ler)
2019 Toplumsal Yapıda Öncü Çalışmalar İsimler-Yaklaşımlar Tahsin Demiray Bölüm(ler)
2017 Ağrı Dağı Sahasının Kaynakçası Ağrı Dağı Sahasının Kaynakçası Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Türk Demokrasi ve Çağdaşlaşma Tarihi I Lisans
2019-2020 Sosyoloji Lisans
2017-2018 Osmanlı Sosyo-İktisat Tarihi II Lisans
2017-2018 Eğitim Sosyolojisi Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2017 Bölüm Başkanı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ